Kế hoạch triển khai công tác phòng chống bệnh tay-chân-miệng của tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 25/08/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1931/QĐ-CTUBND về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng chống bệnh tay-chân-miệng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1439/CĐ-TTg ngày 18/8/2011; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại CHỉ thị số 06/CT-BYT ngày 18/8/2011 về tăng cường công tác phòng chống bệnh tay-chân-miệng; UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng chống bệnh tay-chân-miệng, cụ thể tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự tham gia của các sở, ngành, hội, đoàn thể đối với công tác phòng chống dịch bệnh TCM; thường xuyên cung cấp thông tin về trịêu chứng bệnh và các biện pháp phòng, chống để nhân dân kịp thời phát hiện sớm ca bệnh, đưa trẻ em bị bệnh đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh, bao vây xử lý kịp thời không để phát thành dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức thu dung, cách ly và điều trị ca bệnh sớm, đúng theo phác đồ, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp bệnh nhân tử vong.

          Theo đó, giao Sở Y tế triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện, cách ly và điều trị kịp thời tất cả các trường hợp bệnh TCM, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng và kéo dài, hạn chế tối đa các trường hợp mắc và tử vong. Giao Sở Thông  tin và Trường thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định chủ động phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, giáo dục truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về nguy cơ và tác hại của bệnh TCM; đồng thời chủ động, tự giác, thường xuyên thực hiện các bịên pháp phòng ngừa dịch bệnh có hiệu quả; nghiêm cấm đưa tin sai sự thật gây hoang mang trong cộng đồng, xã hội. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học phối hợp với y tế địa phương tổ chức tập huấn cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên làm việc ở các nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non về cách phát hịên bệnh để kịp thời đưa trẻ em đến các cơ sở y tế khám, điều trị, về các biện pháp phòng chống bệnh TCM trong trường học và cộng đồng. Giao Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Y tế dự toán nguồn kinh phí và khẩn trương cân đối, bổ sung kinh phí kịp thời cho công tác phòng chống dịch TCM đạt hiệu quả.

                   TT

VP UBND tỉnh Bình Định