Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 124 vào lúc 13h30 ngày 28 tháng 2 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 2 2018 124
Giấy mời 123 vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 3 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 2 2018 89
Giấy mời 122 vào lúc 08h00 ngày 02 tháng 3 năm 2018 tại Hiện trường 26 Tháng 2 2018 91
Giấy mời 121 vào lúc 14h00 ngày 28 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 2 2018 68
Giấy mời 118 vào lúc 16h00 ngày 28 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 2 2018 64
Giấy mời 116 vào lúc 07h30 ngày 28 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 2 2018 63
Giấy mời 117 vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 2 2018 72
Giấy mời 115 vào lúc 16h00 ngày 27 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 2 2018 44
Giấy mời 113 vào lúc 07h30 ngày 27 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26 Tháng 2 2018 53
Giấy mời 114 vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 2 2018 52
Giấy mời 107 vào lúc 08h30 ngày 26 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 2 2018 83
Giấy mời 105 vào lúc 19h30 ngày 13 tháng 02 năm 2018 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành 13 Tháng 2 2018 81
Giấy mời 104 vào lúc 08h30 ngày 21 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 2 2018 92
Giấy mời 98 vào lúc 13h30 ngày 08 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh. 08 Tháng 2 2018 82
Giấy mời 96 vào lúc 14h00 ngày 07 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 2 2018 83
Giấy mời 92 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 2 2018 68
Giấy mời 90 vào lúc 14h00 ngày 07 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 2 2018 68
Giấy mời 88 vào lúc 10h00 ngày 01 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 1 2018 94
Giấy mời 87 vào lúc 13h30 ngày 01 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 1 2018 75
Giấy mời 86 vào lúc 07h30 ngày 02 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 1 2018 71