Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 815 vào lúc 07h30 ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại Khách sạn Hoàng yến. 09 Tháng 11 2017 105
Giấy mời 809 vào lúc 07h30 ngày 07 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 06 Tháng 11 2017 97
Giấy mời 814 vào lúc 15h30 ngày 06 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 06 Tháng 11 2017 72
Giấy mời 805 vào lúc 07h30 ngày 06 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 03 Tháng 11 2017 114
Giấy mời 807 vào lúc 14h00 ngày 04 tháng 11 năm 2017 tại hiện trường 03 Tháng 11 2017 67
Giấy mời 806 vào lúc 16h00 ngày 03 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 03 Tháng 11 2017 68
Giấy mời 804 vào lúc 08h00 ngày 04 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp trực tuyến VNPT tỉnh Bình Định 03 Tháng 11 2017 64
Giấy mời 798 vào lúc 14h00 ngày 03 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 11 2017 94
Giấy mời 799 vào lúc 08h00 ngày 04 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 11 2017 96
Giấy mời 797 vào lúc 07h30 ngày 01 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 10 2017 57
Giấy mời 796 vào lúc 16h30 ngày 01 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 30 Tháng 10 2017 78
Giấy mời 794 vào lúc 14h00 ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 30 Tháng 10 2017 55
Giấy mời 793 vào lúc 07h30 ngày 02 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 30 Tháng 10 2017 58
Giấy mời 791 vào lúc 09h30 ngày 01 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 30 Tháng 10 2017 42
Giấy mời 790 vào lúc 07h30 ngày 01 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 30 Tháng 10 2017 39
Giấy mời 789 vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 30 Tháng 10 2017 48
Giấy mời 787 vào lúc 07h30 ngày 02 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 30 Tháng 10 2017 61
Giấy mời 785 vào lúc 09h00 ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 30 Tháng 10 2017 39
Giấy mời 784 vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 30 Tháng 10 2017 36
Giấy mời 783 vào lúc 08h00 ngày 28 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 10 2017 95