Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 855 vào lúc 13h30 ngày 27 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 11 2017 114
Giấy mời 854 vào lúc 07h30 ngày 27 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 11 2017 67
Giấy mời 853 vào lúc 09h00 ngày 27 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 11 2017 69
Giấy mời 852 vào lúc 07h30 ngày 27 tháng 11 năm 2017 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. 24 Tháng 11 2017 70
Giấy mời 851 vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 11 2017 108
Giấy mời 850 vào lúc 15h30 ngày 21 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 11 2017 69
Giấy mời 846 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 11 2017 48
Giấy mời 845 vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 11 2017 49
Giấy mời 844 vào lúc 13h30 ngày 21 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 11 2017 39
Giấy mời 842 vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 11 năm 2017 tại Trụ sơ Văn hóa và Thể thao 20 Tháng 11 2017 82
Giấy mời 841 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 11 2017 82
Giấy mời 843 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 11 2017 71
Giấy mời 833 vào lúc 14h00 ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 11 2017 113
Giấy mời 830 vào lúc 08h00 ngày 17 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 11 2017 90
Giấy mời 829 vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 11 2017 75
Giấy mời 828 vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 11 2017 76
Giấy mời 827 vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 11 2017 70
Giấy mời 825 vào lúc 14h00 ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 11 2017 73
Giấy mời 824 vào lúc 07h30 ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 11 2017 68
Giấy mời 822 vào lúc 14h00 ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 11 2017 78