Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 187 vào lúc 07h30 ngày 28 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 3 2018 47
Giấy mời 186 vào lúc 07h30 ngày 27 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 3 2018 56
Giấy mời 182 vào lúc 07h45 ngày 28 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp Giao ban trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 21 Tháng 3 2018 92
Giấy mời 151 vào lúc 14h00 ngày 12 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 3 2018 122
Giấy mời 157 vào lúc 15h30 ngày 12 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 3 2018 88
Giấy mời 150 vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 3 2018 70
Giấy mời 147 vào lúc 07h30 ngày 09 tháng 03 năm 2018 tại Bệnh viện (đường Phạm Ngọc Thạch) 09 Tháng 3 2018 66
Giấy mời 143 vào lúc 15h30 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 06 Tháng 3 2018 106
Giấy mời 144 vào lúc 07h30 ngày 07 tháng 03 năm 2018 tại UBND thị xã An Nhơn. 06 Tháng 3 2018 80
Giấy mời 142 vào lúc 07h30 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 3 2018 94
Giấy mời 141 vào lúc 14h00 ngày 09 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 3 2018 91
Giấy mời 140 vào lúc 07h30 ngày 07 tháng 03 năm 2018 tại Hiện trường 05 Tháng 3 2018 85
Giấy mời 139 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 3 2018 74
Giấy mời 138 vào lúc 09h00 ngày 09 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 3 2018 84
Giấy mời 135 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 3 2018 63
Giấy mời 134 vào lúc 15h30 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 3 2018 77
Giấy mời 132 vào lúc 15h30 ngày 05 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 3 2018 94
Giấy mời 131 vào lúc 16h00 ngày 05 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 3 2018 84
Giấy mời 130 vào lúc 13h30 ngày 05 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 3 2018 86
Giấy mời 129 vào lúc 08h00 ngày 02 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 3 2018 58