Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 896 vào lúc 14h30 ngày 18 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 12 2017 41
Giấy mời 897 vào lúc 14h30 ngày 18 tháng 12 năm 2017 tại Dốc Sáo, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 12 2017 29
Giấy mời 890 vào lúc 08h30 ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp trực tuyến Bưu điện tỉnh 14 Tháng 12 2017 43
Giấy mời 889 vào lúc 13h30 ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 14 Tháng 12 2017 28
Giấy mời 888 vào lúc 16h00 ngày 12 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 12 2017 37
Giấy mời 887 vào lúc 09h00 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 12 2017 34
Giấy mời 877 vào lúc 10h00 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 12 2017 25
Giấy mời 886 vào lúc 13h30 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 12 2017 29
Giấy mời 883 vào lúc 07h30 ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 12 2017 41
Giấy mời 882 vào lúc 09h30 ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 12 2017 43
Giấy mời 880 vào lúc 07h30 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 12 2017 24
Giấy mời 879 vào lúc 07h30 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Khách sạn Hoàng Yến 11 Tháng 12 2017 33
Giấy mời 878 vào lúc 07h30 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 12 2017 22
Giấy mời 877 vào lúc 09h30 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 12 2017 24
Giấy mời 876 vào lúc 09h00 ngày 12 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 12 2017 26
Giấy mời 873 vào lúc 08h00 ngày 08 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 07 Tháng 12 2017 55
Giấy mời 869 vào lúc 08h00 ngày 06 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 04 Tháng 12 2017 61
Giấy mời 864 vào lúc 15h30 ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại Khách sạn Quy Nhơn. 29 Tháng 11 2017 71
Giấy mời 859 vào lúc 07h30 ngày 01 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 11 2017 60
Giấy mời 857 vào lúc 13h30 ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 27 Tháng 11 2017 65