Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 217 vào lúc 07h30 ngày 05 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 04 Tháng 4 2018 42
Giấy mời 216 vào lúc 17h00 ngày 04 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 03 Tháng 4 2018 35
Giấy mời 215 vào lúc 08h30 ngày 05 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 03 Tháng 4 2018 37
Giấy mời 214 vào lúc (cả ngày) ngày 04-05 tháng 04 năm 2018 tại Văn phòng Tỉnh ủy. 03 Tháng 4 2018 39
Giấy mời 212 vào lúc 07h30 ngày 05 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 4 2018 59
Giấy mời 213 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 4 2018 50
Giấy mời 210 vào lúc 07h30 ngày 03 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 4 2018 38
Giấy mời 209 vào lúc 07h30 ngày 03 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 4 2018 45
Giấy mời 211 vào lúc 14h00 ngày 03 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 4 2018 36
Giấy mời 203 vào lúc 09h30 ngày 02 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 3 2018 105
Giấy mời 199 vào lúc 07h30 ngày 02 tháng 04 năm 2018 tại Nhà khách Thanh Bình 28 Tháng 3 2018 96
Giấy mời 201 vào lúc 16h30 ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 28 Tháng 3 2018 67
Giấy mời 200 vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại Số 39A đường Phạm Ngọc Thạch, thành phố Quy Nhơn 28 Tháng 3 2018 58
Giấy mời 192 vào lúc 07h30 ngày 29 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 27 Tháng 3 2018 78
Giấy mời 194 vào lúc 09h00 ngày 28 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 27 Tháng 3 2018 49
Giấy mời 190 vào lúc 09h30 ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 27 Tháng 3 2018 52
Giấy mời 198 vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát 27 Tháng 3 2018 47
Giấy mời 196 vào lúc 14h00 ngày 28 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 27 Tháng 3 2018 48
Giấy mời 189 vào lúc 14h00 ngày 28 tháng 03 năm 2018 tại Nhà khách Thanh Bình 26 Tháng 3 2018 64
Giấy mời 191 vào lúc 07h00 ngày 29 tháng 03 năm 2018 tại Hiện trường 26 Tháng 3 2018 57