Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 08 vào lúc 16h00 ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 13
Giấy mời 07 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 11
Giấy mời 06 vào lúc 07h30 ngày 05 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 10
Giấy mời 05 vào lúc 14h00 ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 9
Giấy mời 03 vào lúc 14h30 ngày 03 tháng 01 năm 2018 tại UBND huyện Hoài Nhơn 02 Tháng 1 2018 15
Giấy mời 02 vào lúc 07h30 ngày 03 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 14
Giấy mời 01 vào lúc 08h00 ngày 02 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 5
Giấy mời 926 vào lúc 16h00 ngày 29 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 12 2017 43
Giấy mời 928 vào lúc 14h00 ngày 29 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 12 2017 20
Giấy mời 914 vào lúc 07h30 ngày 26 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 12 2017 60
Giấy mời 922 vào lúc 07h30 ngày 26 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 12 2017 29
Giấy mời 918 vào lúc 08h30 ngày 26 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 12 2017 34
Giấy mời 915 vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 12 năm 2017 tại Sân bay Phù Cát 25 Tháng 12 2017 26
Giấy mời 913 vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 25 Tháng 12 2017 24
Giấy mời 910 vào lúc 07h30 ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 12 2017 61
Giấy mời 908 vào lúc Cả ngày ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 12 2017 73
Giấy mời 906 vào lúc 09h00 ngày 21 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 12 2017 55
Giấy mời 905 vào lúc 07h30 ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 12 2017 50
Giấy mời 903 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 12 2017 28
Giấy mời 896 vào lúc 14h30 ngày 18 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 12 2017 39