Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 877 vào lúc 09h30 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 12 2017 62
Giấy mời 876 vào lúc 09h00 ngày 12 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 12 2017 57
Giấy mời 873 vào lúc 08h00 ngày 08 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 07 Tháng 12 2017 88
Giấy mời 869 vào lúc 08h00 ngày 06 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 04 Tháng 12 2017 97
Giấy mời 864 vào lúc 15h30 ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại Khách sạn Quy Nhơn. 29 Tháng 11 2017 106
Giấy mời 859 vào lúc 07h30 ngày 01 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 11 2017 97
Giấy mời 857 vào lúc 13h30 ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 27 Tháng 11 2017 104
Giấy mời 855 vào lúc 13h30 ngày 27 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 11 2017 166
Giấy mời 854 vào lúc 07h30 ngày 27 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 11 2017 122
Giấy mời 853 vào lúc 09h00 ngày 27 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 11 2017 112
Giấy mời 852 vào lúc 07h30 ngày 27 tháng 11 năm 2017 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. 24 Tháng 11 2017 126
Giấy mời 851 vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 11 2017 154
Giấy mời 850 vào lúc 15h30 ngày 21 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 11 2017 110
Giấy mời 846 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 11 2017 93
Giấy mời 845 vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 11 2017 96
Giấy mời 844 vào lúc 13h30 ngày 21 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 11 2017 84
Giấy mời 842 vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 11 năm 2017 tại Trụ sơ Văn hóa và Thể thao 20 Tháng 11 2017 120
Giấy mời 841 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 11 2017 142
Giấy mời 843 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 11 2017 130
Giấy mời 833 vào lúc 14h00 ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 11 2017 173