Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 674 vào lúc 07h30 ngày 08 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 06 Tháng 9 2017 105
Giấy mời 671 vào lúc 14h00 ngày 07 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 05 Tháng 9 2017 140
Giấy mời 666 vào lúc 14h00 ngày 05 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 05 Tháng 9 2017 116
Giấy mời 665 vào lúc 14h00 ngày 05 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 05 Tháng 9 2017 110
Thông báo 184/TB-UBND tạm hoãn giấy mời số 656/GM-UBND 30 Tháng 8 2017 145
Giấy mời 659 vào lúc 15h00 ngày 30 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh 29 Tháng 8 2017 144
Giấy mời 658 vào lúc 07h30 ngày 29 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 29 Tháng 8 2017 123
Giấy mời 657 vào lúc 13h30 ngày 31 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 29 Tháng 8 2017 114
Giấy mời 656 vào lúc 08h00 ngày 31 tháng 08 năm 2017 tại UBND huyện Tuy Phước 29 Tháng 8 2017 104
Giấy mời 653 vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 8 2017 113
Giấy mời 651 vào lúc 07h30 ngày 31 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 8 2017 121
Giấy mời 652 vào lúc 14h00 ngày 28 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 28 Tháng 8 2017 131
Giấy mời 650 vào lúc 07h30 ngày 29 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 28 Tháng 8 2017 130
Giấy mời 649 vào lúc 07h30 ngày 28 tháng 08 năm 2017 tại Hiện trường. 28 Tháng 8 2017 110
Giấy mời 645 vào lúc 13h30 ngày 22 tháng 08 năm 2017 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 22 Tháng 8 2017 145
Giấy mời 644 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh 22 Tháng 8 2017 147
Giấy mời 643 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh 22 Tháng 8 2017 123
Giấy mời 641 vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 08 năm 2017 tại Văn phòng UBND huyện Hoài Ân 22 Tháng 8 2017 134
Giấy mời 636 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 22 Tháng 8 2017 125
Giấy mời 646 vào lúc 14h00 ngày 25 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh 21 Tháng 8 2017 131