Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 915 vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 12 năm 2017 tại Sân bay Phù Cát 25 Tháng 12 2017 75
Giấy mời 913 vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 25 Tháng 12 2017 65
Giấy mời 910 vào lúc 07h30 ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 12 2017 110
Giấy mời 908 vào lúc Cả ngày ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 12 2017 120
Giấy mời 906 vào lúc 09h00 ngày 21 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 12 2017 132
Giấy mời 905 vào lúc 07h30 ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 12 2017 93
Giấy mời 903 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 12 2017 76
Giấy mời 896 vào lúc 14h30 ngày 18 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 12 2017 85
Giấy mời 897 vào lúc 14h30 ngày 18 tháng 12 năm 2017 tại Dốc Sáo, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 12 2017 69
Giấy mời 890 vào lúc 08h30 ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp trực tuyến Bưu điện tỉnh 14 Tháng 12 2017 89
Giấy mời 889 vào lúc 13h30 ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 14 Tháng 12 2017 71
Giấy mời 888 vào lúc 16h00 ngày 12 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 12 2017 86
Giấy mời 887 vào lúc 09h00 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 12 2017 83
Giấy mời 877 vào lúc 10h00 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 12 2017 73
Giấy mời 886 vào lúc 13h30 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 12 2017 76
Giấy mời 883 vào lúc 07h30 ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 12 2017 87
Giấy mời 882 vào lúc 09h30 ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 12 2017 81
Giấy mời 880 vào lúc 07h30 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 12 2017 61
Giấy mời 879 vào lúc 07h30 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Khách sạn Hoàng Yến 11 Tháng 12 2017 72
Giấy mời 878 vào lúc 07h30 ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 12 2017 59