Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 709 vào lúc 07h30 ngày 26 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 9 2017 85
Giấy mời 704 vào lúc 16h00 ngày 25 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 9 2017 91
Giấy mời 702 vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 9 2017 124
Giấy mời 701 vào lúc 14h00 ngày 25 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 9 2017 96
Giấy mời 700 vào lúc 10h00 ngày 22 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 21 Tháng 9 2017 98
Giấy mời 696 vào lúc 08h00 ngày 20 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 18 Tháng 9 2017 116
Giấy mời 697 vào lúc 14h00 ngày 19 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 18 Tháng 9 2017 98
Giấy mời 691 vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 9 2017 138
Giấy mời 685 vào lúc 08h00 ngày 14 tháng 09 năm 2017 tại Trụ sở UBND thành phố Quy Nhơn 11 Tháng 9 2017 158
Giấy mời 686 vào lúc 07h30 ngày 15 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 9 2017 106
Giấy mời 683 vào lúc 08h00 ngày 13 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 9 2017 103
Giấy mời 682 vào lúc 14h00 ngày 12 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 9 2017 93
Giấy mời 681 vào lúc 08h00 và 14h00 ngày 12 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 9 2017 108
Giấy mời 679 vào lúc 15h00 ngày 08 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 06 Tháng 9 2017 162
Giấy mời 676 vào lúc 14h00 ngày 08 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh 06 Tháng 9 2017 109
Giấy mời 672 vào lúc 14h00 ngày 07 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 06 Tháng 9 2017 95
Giấy mời 670 vào lúc 07h30 ngày 07 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 06 Tháng 9 2017 96
Giấy mời 669 vào lúc 08h00 ngày 07 tháng 09 năm 2017 tại UBND huyện Tuy Phước 06 Tháng 9 2017 96
Giấy mời 668 vào lúc 14h00 ngày 08 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh 06 Tháng 9 2017 94
Giấy mời 678 vào lúc 08h00 ngày 07 tháng 09 năm 2017 tại UBND xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát 06 Tháng 9 2017 113