Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 15 vào lúc 09h45 ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Văn phòng UBND tỉnh. 04 Tháng 1 2018 72
Giấy mời 14 vào lúc 08h00 ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 104
Giấy mời 04 vào lúc 09h00 ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 78
Giấy mời 13 vào lúc 13h30 ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 75
Giấy mời 12 vào lúc 07h30 ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 66
Giấy mời 11 vào lúc 15h00 ngày 05 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 68
Giấy mời 10 vào lúc 07h30 ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 77
Giấy mời 09 vào lúc 14h00 ngày 03 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 60
Giấy mời 08 vào lúc 16h00 ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 54
Giấy mời 07 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 56
Giấy mời 06 vào lúc 07h30 ngày 05 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 58
Giấy mời 05 vào lúc 14h00 ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 55
Giấy mời 03 vào lúc 14h30 ngày 03 tháng 01 năm 2018 tại UBND huyện Hoài Nhơn 02 Tháng 1 2018 65
Giấy mời 02 vào lúc 07h30 ngày 03 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 60
Giấy mời 01 vào lúc 08h00 ngày 02 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 1 2018 48
Giấy mời 926 vào lúc 16h00 ngày 29 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 12 2017 90
Giấy mời 928 vào lúc 14h00 ngày 29 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 12 2017 65
Giấy mời 914 vào lúc 07h30 ngày 26 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 12 2017 113
Giấy mời 922 vào lúc 07h30 ngày 26 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 12 2017 82
Giấy mời 918 vào lúc 08h30 ngày 26 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 12 2017 79