Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 732 vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại Khách sạn Thanh Bình 06 Tháng 10 2017 120
Giấy mời 731 vào lúc 16h00 ngày 03 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh 03 Tháng 10 2017 114
Giấy mời 728 vào lúc 14h00 ngày 05 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 03 Tháng 10 2017 107
Giấy mời 726 vào lúc 07h30 ngày 05 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 03 Tháng 10 2017 91
Giấy mời 727 vào lúc 07h30 ngày 05 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh 03 Tháng 10 2017 89
Giấy mời 725 vào lúc 07h30 ngày 05 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh 03 Tháng 10 2017 93
Giấy mời 722 vào lúc 14h00 ngày 04 tháng 10 năm 2017 tại Hiện trường. 03 Tháng 10 2017 86
Giấy mời 721 vào lúc 7h30 ngày 04 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 03 Tháng 10 2017 83
Giấy mời 720 vào lúc 7h30 ngày 04 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh 03 Tháng 10 2017 83
Giấy mời 729 vào lúc 13h30 ngày 02 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 02 Tháng 10 2017 102
Giấy mời 724 vào lúc 07h30 ngày 04 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 02 Tháng 10 2017 106
Giấy mời 723 vào lúc 14h00 ngày 04 tháng 10 năm 2017 tại Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ 02 Tháng 10 2017 89
Giấy mời 719 vào lúc 14h00 ngày 03 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 02 Tháng 10 2017 94
Giấy mời 718 vào lúc 13h30 ngày 03 tháng 10 năm 2017 tại Phòng khách, Văn phòng UBND tỉnh 02 Tháng 10 2017 89
Giấy mời 717 vào lúc 14h00 ngày 03 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh 02 Tháng 10 2017 86
Giấy mời 716 vào lúc 07h30 ngày 03 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 02 Tháng 10 2017 95
Giấy mời 712 vào lúc 07h30 ngày 29 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 26 Tháng 9 2017 150
Giấy mời 713 vào lúc 14h00 ngày 29 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 9 2017 120
Giấy mời 711 vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 9 2017 102
Giấy mời 710 vào lúc 07h30 ngày 27 tháng 09 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 9 2017 96