Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 52 vào lúc 07h30 ngày 24 tháng 01 năm 2018 tại Khách sạn Thanh Bình 22 Tháng 1 2018 57
Giấy mời 51 vào lúc 13h30 ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại Khách sạn Lê Lợi 22 Tháng 1 2018 54
Giấy mời 50 vào lúc 15h30 ngày 22 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 1 2018 51
Giấy mời 48 vào lúc 13h30 ngày 22 tháng 01 năm 2018 tại Phòng khách UBND tỉnh 22 Tháng 1 2018 42
Giấy mời 47 vào lúc 13h30 ngày 22 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 1 2018 46
Giấy mời 46 vào lúc 15h30 ngày 22 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 1 2018 49
Giấy mời 45 vào lúc 13h30 ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại Khách sạn Thanh Bình 22 Tháng 1 2018 50
Giấy mời 35 vào lúc 07h30 ngày 19 tháng 01 năm 2018 tại 01 Đinh Bộ Lĩnh, TP. Quy Nhơn. 18 Tháng 1 2018 74
Giấy mời 34 vào lúc 07h30 ngày 16 tháng 01 năm 2018 tại Văn phòng Tỉnh ủy 15 Tháng 1 2018 88
Giấy mời 33 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 1 2018 81
Giấy mời 32 vào lúc 08h00 ngày 17 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 1 2018 85
Giấy mời 31 vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 1 2018 73
Giấy mời 30 vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 1 2018 73
Giấy mời 27 vào lúc 07h30 ngày 11 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 08 Tháng 1 2018 134
Giấy mời 25 vào lúc 07h30 ngày 11 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 08 Tháng 1 2018 109
Giấy mời 24 vào lúc 14h00 ngày 09 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 08 Tháng 1 2018 85
Giấy mời 20 vào lúc 13h30 ngày 08 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 08 Tháng 1 2018 67
Giấy mời 18 vào lúc 14h45 ngày 05 tháng 01 năm 2018 tại Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn 04 Tháng 1 2018 103
Giấy mời 17 vào lúc 08h00 ngày 05 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 04 Tháng 1 2018 125
Giấy mời 16 vào lúc 14h00 ngày 04 tháng 01 năm 2018 tại Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn. 04 Tháng 1 2018 76