Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 756 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 10 2017 83
Giấy mời 755 vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 10 2017 101
Giấy mời 754 vào lúc 08h00 ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 10 2017 110
Giấy mời 752 vào lúc 14h00 ngày 13 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 10 2017 115
Giấy mời 751 vào lúc 08h00 ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 10 Tháng 10 2017 108
Giấy mời 743 vào lúc 07h30 ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 10 Tháng 10 2017 99
Giấy mời 739 vào lúc 10h00 ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 10 Tháng 10 2017 81
Giấy mời 748 vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 95
Giấy mời 746 vào lúc 09h30 ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 96
Giấy mời 744 vào lúc 08h00 ngày 13 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 95
Giấy mời 742 vào lúc 07h30 ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 80
Giấy mời 741 vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Khu đô thị mới An Phú Thịnh 09 Tháng 10 2017 90
Giấy mời 740 vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 09 Tháng 10 2017 73
Giấy mời 739 vào lúc 09h00 ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 76
Giấy mời 735 vào lúc 14h00 ngày 13 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 79
Giấy mời 738 vào lúc 07h30 ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 09 Tháng 10 2017 80
Giấy mời 737 vào lúc 16h00 ngày 09 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 76
Giấy mời 736 vào lúc 14h00 ngày 09 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 75
Giấy mời 734 vào lúc 14h00 ngày 09 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 71
Giấy mời 733 vào lúc 07h30 ngày 09 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 10 2017 73