Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời số 214 vào lúc 09h00 ngày 30 tháng 03 năm 2016 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 28 Tháng 3 2016 441
Giấy mời số 211 vào lúc 07h30 ngày 29 tháng 03 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 28 Tháng 3 2016 454
Giấy mời số 212 vào lúc 14h00 ngày 29 tháng 03 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh 28 Tháng 3 2016 416
Giấy mời số 210 vào lúc 15h00 ngày 28 tháng 03 năm 2016 tại Quảng trường Trung tâm tỉnh 24 Tháng 3 2016 460
Giấy mời số 208 vào lúc 14h00 ngày 25 tháng 03 năm 2016 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 24 Tháng 3 2016 431
Giấy mời số 209 vào lúc 07h30 ngày 25 tháng 03 năm 2016 tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh. 23 Tháng 3 2016 454
Giấy mời số 206 vào lúc 08h00 ngày 24 tháng 03 năm 2016 tại Trụ sở UBND huyện Tuy Phước 22 Tháng 3 2016 444
Giấy mời số 202 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 03 năm 2016 tại Khách sạn Thanh Bình 22 Tháng 3 2016 458
Giấy mời số 207 vào lúc 08h00 ngày 24 tháng 03 năm 2016 tại Trụ sở UBND xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. 21 Tháng 3 2016 441
Giấy mời số 205 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 03 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 3 2016 437
Giấy mời số 204 vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 03 năm 2016 tại Trụ sở UBND thành phố Quy Nhơn 21 Tháng 3 2016 416
Giấy mời số 203 vào lúc 08h00 ngày 23 tháng 03 năm 2016 tại UBND xã Cát Hanh, huyện Phù Cát 21 Tháng 3 2016 449
Giấy mời số 201 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 03 năm 2016 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 3 2016 436
Giấy mời số 199 vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 03 năm 2016 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 3 2016 422
Giấy mời số 198 vào lúc 08h00 ngày 22 tháng 03 năm 2016 tại Trụ sở UBND huyện Phù Cát 21 Tháng 3 2016 417
Giấy mời số 184 vào lúc 09h30 ngày 18 tháng 03 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 3 2016 423
Giấy mời số 192 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 03 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 3 2016 428
Giấy mời số 186 vào lúc 13h30 ngày 18 tháng 03 năm 2016 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 3 2016 428
Giấy mời số 185 vào lúc 15h30 ngày 18 tháng 03 năm 2016 tại Phòng họp Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 3 2016 394
Giấy mời số 187 vào lúc 07h15 ngày 22 tháng 03 năm 2016 tại Tiền sảnh Trung tâm Văn hóa tỉnh 16 Tháng 3 2016 441