Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 84 vào lúc 07h30 ngày 01 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 1 2018 66
Giấy mời 83 vào lúc 13h30 ngày 02 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 1 2018 69
Giấy mời 82 vào lúc 15h00 ngày 02 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 1 2018 60
Giấy mời 81 vào lúc 15h30 ngày 02 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 1 2018 63
Giấy mời 80 vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 1 2018 63
Giấy mời 79 vào lúc 08h00 ngày 01 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 1 2018 62
Giấy mời 78 vào lúc 14h00 ngày 31 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 1 2018 60
Giấy mời 77 vào lúc 15h30 ngày 31 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 1 2018 57
Giấy mời 76 vào lúc 13h30 ngày 31 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 1 2018 54
Giấy mời 67 vào lúc 15h30 ngày 29 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 1 2018 82
Giấy mời 67 vào lúc 14h00 ngày 29 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 1 2018 70
Giấy mời 65 vào lúc 14h00 ngày 29 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 1 2018 57
Giấy mời 64 vào lúc 08h00 ngày 29 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 1 2018 55
Giấy mời 63 vào lúc 07h30 ngày 30 tháng 01 năm 2018 tại Khách sạn Thanh Bình 25 Tháng 1 2018 82
Giấy mời 60 vào lúc 07h30 ngày 26 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 1 2018 62
Giấy mời 58 vào lúc 15h30 ngày 25 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 1 2018 54
Giấy mời 57 vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 1 2018 70
Giấy mời 56 vào lúc 15h30 ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 1 2018 53
Giấy mời 55 vào lúc 13h30 ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 1 2018 57
Giấy mời 53 vào lúc 13h30 ngày 23 tháng 01 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 1 2018 73