Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 782 vào lúc 07h30 ngày 26 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 25 Tháng 10 2017 68
Giấy mời 780 vào lúc 15h00 ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh. 25 Tháng 10 2017 63
Giấy mời 781 vào lúc 13h30 ngày 26 tháng 10 năm 2017 tại Văn phòng Tỉnh ủy 25 Tháng 10 2017 74
Giấy mời 779 vào lúc 07h30 ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Văn phòng Tỉnh ủy 24 Tháng 10 2017 82
Giấy mời 778 vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Hôi trường Sở Nông nghiệp và PTNT 24 Tháng 10 2017 80
Giấy mời 777 vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 10 2017 106
Giấy mời 775 vào lúc 07h30 ngày 26 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 10 2017 84
Giấy mời 774 vào lúc 14h00 ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 10 2017 85
Giấy mời 772 vào lúc 09h30 ngày 24 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 10 2017 86
Giấy mời 771 vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 10 2017 86
Giấy mời 770 vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 10 2017 86
Giấy mời 767 vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 10 năm 2017 tại Hiện trường, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 10 2017 75
Giấy mời 766 vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 10 2017 153
Giấy mời 765 vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 10 2017 106
Giấy mời 764 vào lúc 10h30 ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn. 17 Tháng 10 2017 91
Giấy mời 762 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 10 2017 103
Giấy mời 758 vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 10 2017 84
Giấy mời 761 vào lúc 14h00 ngày 19 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 10 2017 110
Giấy mời 760 vào lúc 07h30 ngày 19 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 10 2017 108
Giấy mời 757 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 10 2017 92