Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 338 vào lúc 14h00 và 15h30 ngày 28 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 5 2018 21
Giấy mời 331 vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 5 2018 31
Giấy mời 335 vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 5 2018 25
Giấy mời 334 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 5 2018 15
Giấy mời 327 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 5 2018 41
Giấy mời 328 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 5 2018 29
Giấy mời 329 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 5 2018 26
Giấy mời 325 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 5 2018 48
Giấy mời 324 vào lúc 07h00 ngày 17 tháng 05 năm 2018 tại Hiện trường 16 Tháng 5 2018 25
Giấy mời 321 vào lúc 08h30 ngày 15 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 5 2018 39
Giấy mời 319 vào lúc 19h00 ngày 16 tháng 05 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh 15 Tháng 5 2018 33
Giấy mời 320 vào lúc 09h00 ngày 15 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 5 2018 26
Giấy mời 318 vào lúc 07h00 ngày 15 tháng 05 năm 2018 tại Hiện trường 14 Tháng 5 2018 35
Giấy mời 315 vào lúc 08h00 ngày 11 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 5 2018 66
Giấy mời 312 vào lúc 08h00 ngày 11 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 5 2018 33
Giấy mời 314 vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 5 2018 26
Giấy mời 307 vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 5 2018 35
Giấy mời 309 vào lúc 14h00 ngày 08 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 08 Tháng 5 2018 39
Giấy mời 306 vào lúc 07h30 ngày 10 tháng 05 năm 2018 tại Hiện trường 08 Tháng 5 2018 34
Giấy mời 305 vào lúc 07h30 ngày 09 tháng 05 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 08 Tháng 5 2018 34