Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 635 vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh 21 Tháng 8 2017 7
Giấy mời 633 vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 21 Tháng 8 2017 3
Giấy mời 632 vào lúc 13h30 ngày 21 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 21 Tháng 8 2017 0
Giấy mời 631 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 21 Tháng 8 2017 3
Giấy mời 630 vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 8 2017 32
Giấy mời 616 vào lúc 07h30 ngày 16 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 8 2017 29
Giấy mời 628 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 8 2017 17
Giấy mời 623 vào lúc 9h30 ngày 18 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 8 2017 20
Giấy mời 621 vào lúc 7h30 ngày 18 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 8 2017 18
Giấy mời 619 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 08 năm 2017 tại hiện trường 15 Tháng 8 2017 12
Giấy mời 618 vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 08 năm 2017 tại Hội trường UBND huyện An Lão 15 Tháng 8 2017 10
Giấy mời 617 vào lúc 13h30 ngày 16 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 8 2017 14
Giấy mời 612 vào lúc 07h30 ngày 15 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 14 Tháng 8 2017 15
Giấy mời 615 vào lúc 13h30 ngày 14 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 14 Tháng 8 2017 8
Giấy mời 611 vào lúc 08h00 ngày 15 tháng 08 năm 2017 tại UBND huyện Vân Canh 11 Tháng 8 2017 38
Giấy mời 610 vào lúc 16h00 ngày 14 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 8 2017 22
Giấy mời 607 vào lúc 07h30 ngày 11 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 10 Tháng 8 2017 32
Giấy mời 608 vào lúc 09h00 ngày 11 tháng 08 năm 2017 tại Trường THPT Chu Văn An 10 Tháng 8 2017 17
Giấy mời 605 vào lúc 14h00 ngày 11 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 8 2017 44
Giấy mời 606b vào lúc 15h30 ngày 09 tháng 08 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 08 Tháng 8 2017 28