Giấy mời họp

Lọc theo tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Giấy mời số 313 vào lúc 13h30 ngày 20 tháng 04 năm 2015 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh 9
2 Giấy mời số 312 vào lúc 9h00 ngày 19 tháng 04 năm 2015 Địa điểm: Khách sạn Hoàng Gia 7
3 Giấy mời số 314 vào lúc 7h30 ngày 20 tháng 04 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 13
4 Giấy mời số 316 vào lúc 9h30 ngày 20 tháng 04 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 15
5 Giấy mời số 303 vào lúc 9h00 ngày 17 tháng 04 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 12
6 1540/UBND-HCTC V/v hoãn làm việc với Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn. 10
7 Giấy mời số 310 vào lúc 9h30 ngày 17 tháng 04 năm 2015 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh 14
8 Giấy mời số 311 vào lúc 15h00 ngày 16 tháng 04 năm 2015 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh 12
9 Giấy mời số 302 vào lúc 13h30 ngày 16 tháng 04 năm 2015 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh 9
10 Giấy mời số 301 vào lúc 7h00 ngày 16 tháng 04 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 11

Trang 1 trong 85 trang