Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời số 302 vào lúc 09h00 ngày 29 tháng 04 năm 2016 tại Hiện trường Nhà máy Xử lý nước thải Nhơn Bình 29 Tháng 4 2016 19
Giấy mời số 299 vào lúc 14h00 ngày 28 tháng 04 năm 2016 tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 27 Tháng 4 2016 36
Giấy mời số 298 vào lúc 14h00 ngày 28 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 27 Tháng 4 2016 32
Giấy mời số 301 vào lúc 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 27 Tháng 4 2016 50
Giấy mời số 297 vào lúc 14h00 ngày 29 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 26 Tháng 4 2016 44
Giấy mời số 292 vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 26 Tháng 4 2016 23
Giấy mời số 296 vào lúc 08h00 ngày 27 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 4 2016 33
Giấy mời số 290 vào lúc 15h30 ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 4 2016 35
Giấy mời số 293 vào lúc 09h30 ngày 28 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 4 2016 32
Giấy mời số 289 vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh 22 Tháng 4 2016 63
Giấy mời số 288 vào lúc 16h00 ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 22 Tháng 4 2016 47
Giấy mời số 287 vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 04 năm 2016 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 21 Tháng 4 2016 55
Giấy mời số 286 vào lúc 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn Hoàng Yến 20 Tháng 4 2016 80
Giấy mời số 283 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh 20 Tháng 4 2016 28
Giấy mời số 285 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh 20 Tháng 4 2016 36
Giấy mời số 284 vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 20 Tháng 4 2016 36
Giấy mời số 280 vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 04 năm 2016 tại UBND xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước 19 Tháng 4 2016 27
Giấy mời số 281 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 19 Tháng 4 2016 44
Giấy mời số 279 vào lúc 14h00 ngày 19 tháng 04 năm 2016 tại Tổ hợp không gian khoa học 19 Tháng 4 2016 26
Giấy mời số 278 vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường A Bộ CHQS Tỉnh 19 Tháng 4 2016 36