Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 478 vào lúc 07h30 ngày 27 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 23 Tháng 6 2017 22
Giấy mời 477 vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 23 Tháng 6 2017 13
Giấy mời 476 vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 06 năm 2017 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 23 Tháng 6 2017 13
Giấy mời 474 vào lúc 08h00 ngày 22 tháng 02 năm 2017 tại Trụ sở thôn Hiệp Vinh 2 21 Tháng 6 2017 20
Giấy mời 472 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 06 năm 2017 tại Nhà khách 28 Nguyễn Huệ 21 Tháng 6 2017 15
Giấy mời 468 vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 19 Tháng 6 2017 28
Giấy mời 467 vào lúc 07h30 ngày 20 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 19 Tháng 6 2017 18
Giấy mời 466 vào lúc 14h00 ngày 19 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 6 2017 23
Giấy mời 461 vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 14 Tháng 6 2017 51
Giấy mời 458 vào lúc 15h00 ngày 12 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 6 2017 53
Giấy mời 456 vào lúc 15h00 ngày 12 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 6 2017 40
Giấy mời 455 vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 6 2017 34
Giấy mời 453 vào lúc 07h30 ngày 09 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 08 Tháng 6 2017 38
Tin tức sự kiện ngày 07-06-2017 07 Tháng 6 2017 32
Giấy mời 452 vào lúc 14h00 ngày 08 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 07 Tháng 6 2017 40
Giấy mời 451 vào lúc 08h00 ngày 08 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 06 Tháng 6 2017 54
Giấy mời 449 vào lúc 14h00 ngày 07 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh 06 Tháng 6 2017 32
Giấy mời 446 vào lúc 08h00 ngày 08 tháng 06 năm 2017 tại Nhà khách Thanh Bình. 06 Tháng 6 2017 30
Giấy mời 447 vào lúc 14h00 ngày 08 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 05 Tháng 6 2017 43
Giấy mời 443 vào lúc 14h00 ngày 07 tháng 06 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh 05 Tháng 6 2017 32