Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời số 484 vào lúc 08h00 ngày 02 tháng 07 năm 2016 tại Kho bạc nhà nước tỉnh 01 Tháng 7 2016 12
Giấy mời số 481 vào lúc 10h30 ngày 30 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 6 2016 28
Giấy mời số 483 vào lúc 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 28 Tháng 6 2016 32
Giấy mời số 482 vào lúc 08h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 28 Tháng 6 2016 31
Giấy mời số 455 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 6 2016 70
Giấy mời số 459 vào lúc 10h00 ngày 23 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 6 2016 34
Giấy mời số 460 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 6 2016 43
Giấy mời số 458 vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 6 2016 34
Giấy mời số 447 vào lúc 15h00 ngày 22 tháng 06 năm 2016 tại Hiện trường. 21 Tháng 6 2016 27
Giấy mời số 454 vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 06 năm 2016 tại Hiện trường. 20 Tháng 6 2016 27
Giấy mời số 453 vào lúc 13h30 ngày 22 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 6 2016 32
Giấy mời số 450 vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 06 năm 2016 tại Trụ sở UBND huyện Phù Mỹ 20 Tháng 6 2016 37
Giấy mời số 448 vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 06 năm 2016 tại Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 6 2016 30
Giấy mời số 442 vào lúc 08h00 ngày 22 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 6 2016 81
Giấy mời số 440 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 6 2016 55
Giấy mời số 439 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 6 2016 60
Giấy mời số 438 vào lúc 08h00 ngày 17 tháng 06 năm 2016 tại Nhà khách Thành ủy Quy Nhơn 14 Tháng 6 2016 48
Giấy mời số 435 vào lúc 09h30 ngày 15 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 14 Tháng 6 2016 31
Giấy mời số 433 vào lúc 07h30 ngày 15 tháng 06 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 14 Tháng 6 2016 39
Giấy mời số 432 vào lúc 07h30 ngày 16 tháng 06 năm 2016 tại Khách sạn Thanh Bình 14 Tháng 6 2016 40