Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời số 79 vào lúc 7h30 ngày 07 tháng 02 năm 2016 05 Tháng 2 2016 40
Giấy mời số 86 vào lúc 7h30 ngày 04 tháng 02 năm 2016 03 Tháng 2 2016 42
Giấy mời số 85 vào lúc 14h00 ngày 03 tháng 02 năm 2016 03 Tháng 2 2016 44
Giấy mời số 75 vào lúc 7h30 ngày 04 tháng 02 năm 2016 Tập trung tại VP UBND tỉnh 03 Tháng 2 2016 42
Giấy mời số 84 vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 02 năm 2016 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 03 Tháng 2 2016 41
Giấy mời số 57 vào lúc 16h30 ngày 05 tháng 02 năm 2016 tại khách sạn Thanh Bình 03 Tháng 2 2016 40
Giấy mời số 82 vào lúc 7h30 ngày 07 tháng 02 năm 2016 Tập trung tại VP UBND tỉnh 03 Tháng 2 2016 39
Giấy mời số 78 vào lúc 7h30 ngày 07 tháng 02 năm 2016 02 Tháng 2 2016 48
Giấy mời số 67 vào lúc 13h30 ngày 02 tháng 02 năm 2016 02 Tháng 2 2016 38
Giấy mời số 80 vào lúc 7h30 ngày 07 tháng 02 năm 2016 02 Tháng 2 2016 42
Giấy mời số 71 vào lúc 7h30 ngày 03 tháng 02 năm 2016 02 Tháng 2 2016 44
Giấy mời số 83 vào lúc 19h00 ngày 05 tháng 02 năm 2016 tại Quản trường Trung tâm tỉnh. 01 Tháng 2 2016 45
Giấy mời số 70 vào lúc 7h30 ngày 03 tháng 02 năm 2016 01 Tháng 2 2016 44
Giấy mời số 74 vào lúc 14h00 ngày 03 tháng 02 năm 2016 01 Tháng 2 2016 43
Giấy mời số 63 vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 02 năm 2016 01 Tháng 2 2016 42
Giấy mời số 61 vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 02 năm 2016 01 Tháng 2 2016 41
Giấy mời số 62 vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 02 năm 2016 01 Tháng 2 2016 40
Giấy mời số 64 vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 02 năm 2016 29 Tháng 1 2016 52
Giấy mời số 59 vào lúc 8h00 ngày 01 tháng 02 năm 2016 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh. 29 Tháng 1 2016 50
Giấy mời số 55 vào lúc 15h30 ngày 29 tháng 01 năm 2016 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh. 28 Tháng 1 2016 50