Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời số 669 vào lúc 09h45 ngày 22 tháng 09 năm 2016 tại Phòng khách, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 9 2016 49
Giấy mời số 662 vào lúc 07h30 ngày 20 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 9 2016 34
Giấy mời số 659 vào lúc 09h00 ngày 16 tháng 09 năm 2016 tại Văn phòng Tỉnh ủy 14 Tháng 9 2016 70
Giấy mời số 658 vào lúc 16h00 ngày 16 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 14 Tháng 9 2016 48
Giấy mời số 655 vào lúc 14h00 ngày 15 tháng 09 năm 2016 tại Trụ sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh 14 Tháng 9 2016 28
Giấy mời số 654 vào lúc 08h00 ngày 15 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 14 Tháng 9 2016 42
Giấy mời số 652 vào lúc 15h00 ngày 14 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 9 2016 45
Giấy mời số 649 vào lúc 16h30 ngày 13 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 9 2016 43
Giấy mời số 648 vào lúc 08h30 ngày 13 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 9 2016 29
Giấy mời số 647 vào lúc 07h30 ngày 14 tháng 09 năm 2016 tại Nhà khách Thành ủy 12 Tháng 9 2016 57
Giấy mời số 646 vào lúc 14h00 ngày 13 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 9 2016 41
Giấy mời số 640 vào lúc 08h00 ngày 13 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 09 Tháng 9 2016 69
Giấy mời số 639 vào lúc 08h00 ngày 12 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp Thanh tra tỉnh 09 Tháng 9 2016 50
Giấy mời số 637 vào lúc 07h30 ngày 12 tháng 09 năm 2016 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 09 Tháng 9 2016 56
Giấy mời số 636 vào lúc 08h30 ngày 08 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 06 Tháng 9 2016 82
Giấy mời số 633 vào lúc 08h00 ngày 07 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 06 Tháng 9 2016 62
Giấy mời số 632 vào lúc 14h00 ngày 08 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 06 Tháng 9 2016 47
Giấy mời số 631 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 9 2016 65
Giấy mời số 627 vào lúc 07h30 ngày 01 tháng 09 năm 2016 tại Trụ sở UBND phường Đống Đa 31 Tháng 8 2016 73
Giấy mời số 626 vào lúc 07h30 ngày 01 tháng 09 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 31 Tháng 8 2016 54