Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời số 608 vào lúc 13h30 ngày 26 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 8 2016 45
Giấy mời số 606 vào lúc 15h30 ngày 25 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 8 2016 23
Giấy mời số 605 vào lúc 14h30 ngày 24 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 8 2016 21
Giấy mời số 604 vào lúc 08h00 ngày 24 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 8 2016 19
Giấy mời số 600 vào lúc 07h30 ngày 25 tháng 08 năm 2016 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh 23 Tháng 8 2016 19
Giấy mời số 597 vào lúc 07h30 ngày 24 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 8 2016 9
Giấy mời số 596 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 8 2016 35
Giấy mời số 595 vào lúc 13h30 ngày 24 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 22 Tháng 8 2016 30
Giấy mời số 590 vào lúc 14h30 ngày 19 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 8 2016 34
Giấy mời số 589 vào lúc 13h30 ngày 19 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 8 2016 21
Giấy mời số 588 vào lúc 13h30 ngày 19 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 8 2016 16
Giấy mời số 582 vào lúc 13h30 ngày 18 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 8 2016 25
Giấy mời số 586 vào lúc 08h30 ngày 19 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 8 2016 24
Giấy mời số 585 vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 8 2016 25
Giấy mời số 581 vào lúc 10h00 ngày 17 tháng 08 năm 2016 tại Khách sạn Hải Âu 15 Tháng 8 2016 35
Giấy mời số 578 vào lúc 10h30 ngày 16 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 8 2016 28
Giấy mời số 577 vào lúc 07h30 ngày 16 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 8 2016 29
Giấy mời số 576 vào lúc 08h00 ngày 17 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 8 2016 31
Giấy mời số 574 vào lúc 07h30 ngày 19 tháng 08 năm 2016 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 8 2016 24
Giấy mời số 560 vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 08 năm 2016 tại Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 8 2016 25