Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời số 371 vào lúc 14h00 ngày 25 tháng 05 năm 2016 tại hiện trường 23 Tháng 5 2016 36
Giấy mời số 370 vào lúc 10h30 ngày 25 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 5 2016 31
Giấy mời số 368 vào lúc 07h30 ngày 25 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 23 Tháng 5 2016 32
Giấy mời số 362 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 5 2016 56
Giấy mời số 360 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 5 2016 34
Giấy mời số 358 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 5 2016 31
Giấy mời số 356 vào lúc 13h30 ngày 19 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 5 2016 30
Giấy mời số 354 vào lúc 09h30 ngày 19 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 17 Tháng 5 2016 30
Giấy mời số 353 vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 05 năm 2016 tại UBND thành phố Quy Nhơn 17 Tháng 5 2016 23
Giấy mời số 351 vào lúc 07h30 ngày 17 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 5 2016 27
Giấy mời số 350 vào lúc 16h00 ngày 17 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 5 2016 22
Giấy mời số 334 vào lúc 08h00 ngày 17 tháng 05 năm 2016 tại Khách Sạn Sài Gòn - Quy Nhơn 16 Tháng 5 2016 19
Giấy mời số 344 vào lúc 15h00 ngày 17 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 5 2016 42
Giấy mời số 342 vào lúc 13h30 ngày 17 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 5 2016 31
Giấy mời số 338 vào lúc 09h00 ngày 16 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 5 2016 64
Giấy mời số 333 vào lúc 16h00 ngày 13 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 5 2016 51
Giấy mời số 332 vào lúc 08h30 ngày 13 tháng 03 năm 2016 tại Trụ sở UBND huyện Hoài Nhơn. 10 Tháng 5 2016 59
Giấy mời số 331 vào lúc 15h00 ngày 13 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 10 Tháng 5 2016 59
Giấy mời số 328 vào lúc 09h00 ngày 11 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 10 Tháng 5 2016 107
Giấy mời số 330 vào lúc 14h00 ngày 12 tháng 05 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 10 Tháng 5 2016 46