Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 42 vào lúc 07h30 ngày 17 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 1 2017 9
Giấy mời 38 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 1 2017 8
Giấy mời 37 vào lúc 13h30 ngày 18 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 1 2017 9
Giấy mời 35 vào lúc 07h30 ngày 17 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 16 Tháng 1 2017 9
Giấy mời 30 vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 01 năm 2017 tại Khu di tích Nhà tù Phú Tài 16 Tháng 1 2017 9
Giấy mời 32 vào lúc 10h00 ngày 14 tháng 01 năm 2017 tại Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn 13 Tháng 1 2017 16
Giấy mời 31 vào lúc 15h00 ngày 13 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 1 2017 13
Giấy mời 29 vào lúc 13h30 ngày 13 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 1 2017 25
Giấy mời 26 vào lúc 08h00 ngày 13 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 1 2017 27
Giấy mời 25 vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp trực tuyến chi nhánh Viettel Bình Định 11 Tháng 1 2017 24
Giấy mời 24 vào lúc 11h00 ngày 11 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 1 2017 24
Giấy mời 19 vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 1 2017 16
Giấy mời 18 vào lúc 14h00 ngày 10 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 1 2017 16
Giấy mời 16 vào lúc 08h00 ngày 10 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 1 2017 16
Giấy mời 21 vào lúc 13h30 ngày 11 tháng 01 năm 2017 tại Khách sạn Thanh Bình 09 Tháng 1 2017 20
Giấy mời 20 vào lúc 09h00 ngày 10 tháng 01 năm 2017 tại Trung tâm Thanh thiếu niên huyện Phù Cát 09 Tháng 1 2017 12
Giấy mời 10 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 04 Tháng 1 2017 49
Giấy mời 12 vào lúc 14h00 ngày 05 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 04 Tháng 1 2017 23
Giấy mời 09 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 01 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 04 Tháng 1 2017 28
Giấy mời 08 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 01 năm 2017 tại 60 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn 04 Tháng 1 2017 24