Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 182 vào lúc 07h45 ngày 28 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp Giao ban trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 21 Tháng 3 2018 14
Giấy mời 151 vào lúc 14h00 ngày 12 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 3 2018 86
Giấy mời 157 vào lúc 15h30 ngày 12 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 3 2018 41
Giấy mời 150 vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 3 2018 30
Giấy mời 147 vào lúc 07h30 ngày 09 tháng 03 năm 2018 tại Bệnh viện (đường Phạm Ngọc Thạch) 09 Tháng 3 2018 31
Giấy mời 143 vào lúc 15h30 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 06 Tháng 3 2018 64
Giấy mời 144 vào lúc 07h30 ngày 07 tháng 03 năm 2018 tại UBND thị xã An Nhơn. 06 Tháng 3 2018 50
Giấy mời 142 vào lúc 07h30 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 3 2018 61
Giấy mời 141 vào lúc 14h00 ngày 09 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 3 2018 66
Giấy mời 140 vào lúc 07h30 ngày 07 tháng 03 năm 2018 tại Hiện trường 05 Tháng 3 2018 53
Giấy mời 139 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 3 2018 50
Giấy mời 138 vào lúc 09h00 ngày 09 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 3 2018 61
Giấy mời 135 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 3 2018 40
Giấy mời 134 vào lúc 15h30 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 3 2018 50
Giấy mời 132 vào lúc 15h30 ngày 05 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 3 2018 70
Giấy mời 131 vào lúc 16h00 ngày 05 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 3 2018 55
Giấy mời 130 vào lúc 13h30 ngày 05 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 3 2018 62
Giấy mời 129 vào lúc 08h00 ngày 02 tháng 03 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 02 Tháng 3 2018 37
Giấy mời 124 vào lúc 13h30 ngày 28 tháng 2 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 2 2018 98
Giấy mời 123 vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 3 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 26 Tháng 2 2018 66