Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời số 758 vào lúc 07h30 ngày 28 tháng 10 năm 2016 tại Hội trường A, Khách sạn Lê Lợi 25 Tháng 10 2016 12
Giấy mời số 756 vào lúc 09h00 ngày 28 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 10 2016 33
Giấy mời số 755 vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 10 2016 19
Giấy mời số 754 vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 10 năm 2016 tại Hiện trường 24 Tháng 10 2016 20
Giấy mời số 752 vào lúc 13h30 ngày 26 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 10 2016 27
Giấy mời số 749 vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 21 Tháng 10 2016 41
Giấy mời số 748 vào lúc 07h30 ngày 24 tháng 10 năm 2016 tại Văn phòng UBND huyện Vân Canh 21 Tháng 10 2016 26
Giấy mời số 747 vào lúc 07h30 ngày 25 tháng 10 năm 2016 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. 21 Tháng 10 2016 28
Giấy mời số 744 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 10 2016 25
Giấy mời số 743 vào lúc 09h30 ngày 21 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 10 2016 25
Giấy mời số 742 vào lúc 09h30 ngày 21 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 10 2016 23
Giấy mời số 741 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 10 2016 15
Giấy mời số 737 vào lúc 13h30 ngày 21 tháng 10 năm 2016 tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT 17 Tháng 10 2016 39
Giấy mời số 732 vào lúc 08h00 ngày 15 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 10 2016 67
Giấy mời số 725 vào lúc 10h00 ngày 14 tháng 10 năm 2016 tại Phòng khách UBND tỉnh. 13 Tháng 10 2016 36
Giấy mời số 731 vào lúc 08h00 ngày 13 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 10 2016 29
Giấy mời số 727 vào lúc 14h00 ngày 14 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 10 2016 18
Giấy mời số 726 vào lúc 14h00 ngày 14 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 12 Tháng 10 2016 17
Giấy mời số 724 vào lúc 10h30 ngày 12 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 10 2016 28
Giấy mời số 723 vào lúc 14h00 ngày 13 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 11 Tháng 10 2016 30