Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 109 vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 02 năm 2017 tại Nhà hát tuồng Đào Tấn 21 Tháng 2 2017 16
Giấy mời 108 vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 02 năm 2017 tại Đoàn Dân ca kịch Bài chòi Bình Định 21 Tháng 2 2017 11
Giấy mời 112 vào lúc 16h00 ngày 21 tháng 02 năm 2017 tại Hiện trường. 21 Tháng 2 2017 12
Giấy mời 110 vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 2 2017 28
Giấy mời 107 vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 02 năm 2017 tại Văn phòng UBND huyện Vân Canh 20 Tháng 2 2017 24
Giấy mời 106 vào lúc 09h00 ngày 24 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 2 2017 22
Giấy mời 105 vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 2 2017 19
Giấy mời 104 vào lúc 16h00 ngày 23 tháng 02 năm 2017 tại Hiện trường 20 Tháng 2 2017 17
Giấy mời 102 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 02 năm 2017 tại Hội trường A, Công an tỉnh 20 Tháng 2 2017 15
Giấy mời 101 vào lúc 09h30 ngày 21 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 2 2017 15
Giấy mời 99 vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 2 2017 12
Giấy mời 98 vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 2 2017 14
Giấy mời 97 vào lúc 08h00 ngày 20 tháng 02 năm 2017 tại Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 20 Tháng 2 2017 8
Giấy mời 96 vào lúc 15h30 ngày 21 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 2 2017 18
Giấy mời 94 vào lúc 07h30 ngày 16 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 2 2017 49
Giấy mời 93 vào lúc 14h00 ngày 17 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 2 2017 30
Giấy mời 92 vào lúc 07h00 ngày 17 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 2 2017 34
Giấy mời 90 vào lúc 07h30 ngày 16 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 2 2017 27
Giấy mời 88 vào lúc 14h00 ngày 15 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 15 Tháng 2 2017 18
Giấy mời 85 vào lúc 09h00 ngày 17 tháng 02 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 14 Tháng 2 2017 35