Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 229 vào lúc 08h80 ngày 31 tháng 03 năm 2017 tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà 29 Tháng 3 2017 30
Giấy mời 235 vào lúc 13h30 ngày 31 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 3 2017 26
Giấy mời 233 vào lúc 16h30 ngày 30 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 3 2017 15
Giấy mời 232 vào lúc 08h00 ngày 29 tháng 03 năm 2017 tại Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn 28 Tháng 3 2017 15
Giấy mời 230 vào lúc 14h30 ngày 31 tháng 03 năm 2017 tại Văn phòng UBND huyện Hoài Nhơn 28 Tháng 3 2017 14
Giấy mời 228 vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 03 năm 2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 28 Tháng 3 2017 13
Giấy mời 227 vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 28 Tháng 3 2017 9
Giấy mời 226 vào lúc 07h30 ngày 30 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 28 Tháng 3 2017 13
Giấy mời 225 vào lúc 14h00 ngày 29 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 27 Tháng 3 2017 32
Giấy mời 221 vào lúc 07h30 ngày 28 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 27 Tháng 3 2017 44
Giấy mời 213 vào lúc 09h30 ngày 23 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 21 Tháng 3 2017 63
Giấy mời 215 vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 03 năm 2017 tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC 21 Tháng 3 2017 37
Giấy mời 212 vào lúc 10h30 ngày 22 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 20 Tháng 3 2017 36
Giấy mời 210 vào lúc 16h30 ngày 21 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 20 Tháng 3 2017 23
Giấy mời 209 vào lúc 13h30 ngày 21 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 20 Tháng 3 2017 24
Giấy mời 208 vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh 20 Tháng 3 2017 17
Giấy mời 207 vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 20 Tháng 3 2017 32
Giấy mời 206 vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 20 Tháng 3 2017 22
Giấy mời 205 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh 20 Tháng 3 2017 20
Giấy mời 204 vào lúc 07h30 ngày 23 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 20 Tháng 3 2017 19