Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 844 vào lúc 14h00 ngày 13 tháng 12 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 09 Tháng 12 2016 6
Giấy mời 842 vào lúc 08h00 ngày 07 tháng 12 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 12 2016 65
Giấy mời 841 vào lúc 14h00 ngày 06 tháng 12 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 12 2016 27
Giấy mời 840 vào lúc 16h00 ngày 06 tháng 12 năm 2016 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 12 2016 21
Giấy mời 839 vào lúc 08h45 ngày 06 tháng 12 năm 2016 tại Sân bay Phù Cát. 05 Tháng 12 2016 21
Giấy mời 836 vào lúc 08h00 ngày 06 tháng 12 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 12 2016 19
Giấy mời 835 vào lúc 07h30 ngày 06 tháng 12 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 05 Tháng 12 2016 20
Giấy mời 829 vào lúc 06h00 ngày 02 tháng 12 năm 2016 tại Hiện trường (xuất phát tại thành phố Quy Nhơn) 01 Tháng 12 2016 35
Giấy mời 827 vào lúc 06h00 ngày 01 tháng 12 năm 2016 tại Hiện trường. 30 Tháng 11 2016 27
Giấy mời 825 vào ngày 01 tháng 12 năm 2016 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh 29 Tháng 11 2016 20
Giấy mời 824 vào lúc 14h00 ngày 30 tháng 11 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 11 2016 28
Giấy mời 823 vào lúc 06h30 ngày 01 tháng 12 năm 2016 tại Hiện trường 29 Tháng 11 2016 18
Giấy mời 820 vào lúc 14h00 ngày 02 tháng 12 năm 2016 tại Phòng họp 5, Văn phòng UBND tỉnh. 29 Tháng 11 2016 26
Giấy mời số 819 vào lúc 14h00 ngày 02 tháng 12 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 28 Tháng 11 2016 47
Giấy mời số 818 vào lúc 14h00 ngày 01 tháng 12 năm 2016 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 28 Tháng 11 2016 28
Giấy mời số 817 vào lúc 6h30 ngày 30 tháng 11 năm 2016 tại Phòng họp 3, tại cầu Hà Thanh 1. 28 Tháng 11 2016 26
Giấy mời số 815 vào lúc 16h00 ngày 29 tháng 11 năm 2016 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 28 Tháng 11 2016 20
Giấy mời số 814 vào lúc Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2016 tại Hiện trường 25 Tháng 11 2016 47
Giấy mời số 805 vào lúc 07h30 ngày 28 tháng 11 năm 2016 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 25 Tháng 11 2016 37
Giấy mời số 812 vào lúc 07h30 ngày 24 tháng 11 năm 2016 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh. (Thay thế GM 809) 23 Tháng 11 2016 40