UBND thị xã An Nhơn

Email In PDF.

Chủ tịch: an

+ Ông: Nguyễn Tự Công Hoàng

Điện thoại: 056.3735982 - 0914033356

Các Phó Chủ tịch:

+ Ông: Lê Minh Toán

Điện thoại:056.3735973 - 0982536889

+ Ông: Phạm Văn Trung

Điện thoại: 056.3835342 - 0913405443

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong - thị trấn Bình Định

Tel: (056) 3835316 - Fax: (056) 3735067