UBND huyện Vĩnh Thạnh

Email In PDF.

Chủ tịch:

+ Ông: Trần Quốc Lại

Điện thoại: 056.3886311 - 0983678805

Các Phó Chủ tịch:

+ Ông: Lưu Ngọc Cường

Điện thoại: 056.3886374 - 091488557

+ Ông: Lê Văn Đẩu

Điện thoại: 056.3786039 - 0916870338

Địa chỉ: Thôn Định An-thị trấn Vĩnh Thạnh

Tel: (056) 3886378 - Fax: (056) 3886307