Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chương trình công tác năm 2018

Theo Quyết định số: 60/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh

V/v Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018

pdfQuyết định 60/QĐ-UBND năm 2018.