Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chương trình công tác năm 2017

Theo Quyết định số: 82/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh

V/v Ban hành Chương trình công tác năm 2017

File đính kèm:

pdf Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2017.