Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chuyển đổi chức năng sử dụng đất để phát triển đô thị tại khu đất Cụm công nghiệp Nhơn Bình

Tập tin đính kèm 980/QĐ-UBND