Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vườn ươm cây giống công nghệ cao tại Bình Định

 1 vuon uom

Ảnh minh họa

Văn bản đính kèm:

Văn bản đính kèm:

pdf QĐ số: 943/QĐ-UBND