Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hoá kênh mương năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Tập tin đính kèm 1140/QĐ-UBND