Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp" tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Tập tin đính kèm 1048/QĐ-UBND