Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hoá kênh mương năm 2018 trên địa bàn tỉnh 07 Tháng 5 2018 30
Phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp" tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 27 Tháng 4 2018 43
Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền trung 22 Tháng 3 2017 662
Quyết định về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14 Tháng 1 2016 1501
Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 31 Tháng 12 2015 3545
Một số chủ trương và biện pháp phát triển cây điều. 10 Tháng 9 2015 863
Chính sách ưu đãi đối với đất nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 09 Tháng 9 2015 1416
Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu. 08 Tháng 9 2015 2067
Chính sách khuyến khích phát triển các khu chăn nuôi trang trại tập trung. 08 Tháng 9 2015 2213
Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa. 08 Tháng 9 2015 1766
Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định 2015-2020 25 Tháng 12 2014 833