Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình Khu du lịch Dviews Resort

1 dview resort

Phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch bao gồm điều chỉnh ranh giới của Khu du lịch Dviews Resort so với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 646/QĐ-BQL ngày 28/3/2011.

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực Trung đoàn vận tải 655, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn

1 khu trung doan

Nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị - Dịch vụ - Du lịch phía Tây đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 19/08/2013.

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn

1 do thi phu my

Quy hoạch tạo quỹ đất để bố trí xây dựng chung cư nhà ở xã hội và đất xây dựng công trình nhà ở thương mại (nhà liên kế).

 

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới An Phú Thịnh

1 an phu thinh2

Theo phạm vi ranh giới khu đô thị mới đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1133/QĐ-CTUBND ngày 28/05/2010 và ranh giới khoanh vùng theo Văn bản số 104/UBND-TH ngày 10/01/2014, có giới hạn cận cụ thể như sau:

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu kho bãi tập trung xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn.

1 kho bai

Điều chỉnh, mở rộng diện tích khu quy hoạch về phía Đông; vị trí điều chỉnh tiếp giáp với phần đất trống hiện trạng nhằm mở rộng khu nhà quản lý - điều hành và tuyến đường trục chính vào khu quy hoạch.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tổ hợp không gian khoa học tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

1 hoi nghi khoa hoc

Quy hoạch chi tiết xây dựng Tổ hợp không gian khoa học nhằm mục đích cụ thể hóa Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, bao gồm hạng mục: nhà mô hình vũ trụ, đài quan sát thiên văn phổ thông, bảo tàng khoa học.

Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

kenh muong

Phấn đấu giai đoạn 2016-2020 chiều dài kênh mương, kênh mương nội đồng (kênh loại 3) được kiên cố hoá dài 590km đạt 60% tổng chiều dài kênh mương loại 3; (tổng chiều dài kênh loại 3 là 2.944km, đã kiên cố đến 2015 là 1.182km, đến năm 2020 kiên cố được 1.772km).

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

1 hoi dong 12

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,5% (tính theo giá so sánh 2010 ), Trong đó: Nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,5%; Công nghiệp, xây dựng tăng 11,2%; Dịch vụ tăng 6,6%; Thuế trừ trợ cấp sản phẩm 12,4%; Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản - công nghiệp,  xây dựng - dịch vụ và thuế trừ trợ cấp sản phẩm trong GRDP là 26,8% - 30,7% - 36,4%-6,1%.

Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020.

1 dai hoi dang bo 1

Đến năm 2020: cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 37%, dịch vụ 35,8%, nông - lâm - ngư nghiệp 21% và thuế trừ trợ cấp sản phẩm 6,2%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 - 3.500 USD; thu ngân sách 11.000 tỉ đồng. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 đạt 4,5 tỉ USD.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020

dai hoi dang bo 19

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát huy nội lực đi đôi với tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh.