Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành trồng trọt tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

van ban pdf

Đến năm 2020, trồng trọt phát triển toàn diện theo hướng lợi thế và bền vững, có cơ cấu, hình thức tổ chức sản xuất theo chuổi giá trị ở các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới.

Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2011 - 2015.

kt xh 5nam

Tổng sản phẩm địa phương (GDP) tăng bình quân hằng năm 13%-14%;GDP bình quân đầu người năm 2015 trên 2000 USD.Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩmbình quân hằng năm các ngành: nông lâm – ngư nghiệp tăng 6,5%; công nghiệp xây dựng tăng 19,6% (Riêng giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 20,7%); dịch vụ tăng 12,7%.

Hỗ trợ nâng cấp, cải thiện đường giao thông nông thôn.

van ban word

UBND các huyện, thành phố, xã, thị trấn huy động các nguồn vốn khác gồm vốn ngân sách, huy động ngày công lao động công ích, thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 1999 trở về trước, huy động vốn trong dân theo Nghị quyết 7G/HĐND8 ngày 11/7/1997 của HĐND tỉnh và Quyết định số 48/1998/QĐ-UB ngày 22/6/1998 của UBND tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng nâng cấp các trục đường giao thông nông thôn đảm bảo sự đi lại thuận lợi của nhân dân và vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, đời sống.

Chính sách khuyến khích đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội.

chinh sach boi thuong ho tro

Quy định này nhằm cụ thể một số chính sách ưu đãi đầu tư đã được quy định tại Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội ban hành kèm theo Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ hiện hành của UBND tỉnh Bình Định nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Chính sách phát triển văn học nghệ thuật tại tỉnh Bình Định.

tuong dan ca binh dinh

Văn học nghệ thuật được nêu trong Quy định bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu, lý luận, phê bình, sáng tác, biểu diễn của các chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, văn nghệ dân gian, nhiếp ảnh, kiến trúc và thẩm mỹ môi trường.

Chính sách khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

van ban word

Quy định này nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình định, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư và giảm giá thành sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Chính sách danh mục nghề truyền thống được hưởng chính sách ưu đãi về đào tạo nghề của tỉnh.

van ban word

Ban hành tạm thời danh mục nghề truyền thống được hưởng chính sách ưu đãi về đào tạo nghề của tỉnh.

Chính sách khuyến khích đầu tư sản phẩm gỗ nội thất.

van ban pdf

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/05/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chính sách khuyến khích phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010.

cntt

Quy định này nhằm hỗ trợ và tạo động lực, môi trường thuận lợi để khuyến khích phát triển các lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên mẫu giáo dân lập.

van ban word

Mức chi trả sinh hoạt phí vẫn thực hiện theo điểm 1.1 của Quy định tạm thời một số chế độ ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 74/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998 của UBND tỉnh.