Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chính sách chế độ hổ trợ cho học sinh khuyết tậc đang học văn hóa và học nghề phổ thông tại các trường dạy nghề, trường phổ thông chuyên biệt.

van ban pdf

Ban hành tạm thời một số chế độ hỗ trợ cho học sinh khuyết tật đang học văn hóa và học nghề phổ thông tại các trường dạy nghề, trường phổ thông chuyên biệt trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

van ban pdf

Quyết định này quy định về mức hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, hỗ trợ đào tạo nghề và quy định về nguyên tắc, cơ chế, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở làng nghề trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chính sách quy định tạm thời mức chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tỉnh kể từ năm 2003.

nghien cuu khoa hoc

Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học của các đơn vị hành chính sự nghiệp không chia ra nhiều quy mô mà chỉ có một quy mô, gọi chung là đề tài nghiên cứu cấp cơ sởgắn liền với chuyên môn nghiệp vụ. Các đơn vị hành chính sự nghiệp muốn triển khai nghiên cứu khoa học phải thành lập hội đồng cấp cơ sở.

Chính sách trợ cấp học phí và học bổng cho sinh viên đại học, cao đẳng; học sinh trung học chuyên nghiệp; chính sách khuyến khích sau đại học và đi tu nghiệp nước ngoài.

hoc bong

Chính sách  trợ cấp học phí và học bổng cho sinh viên  đại học, cao đẳng, học sinh trung học chuyên nghiệp; chính sách khuyến khích học sau đại học, kể cả đi tu nghiệp nước ngoài là một trong những chính sách đào tạo nguồn nhân lực và thu hút nhân lực có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá  tỉnh Bình Định.

Chính sách mức chi cho các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi, hội khỏe Phù Đổng, điền kinh và các hội thi của ngành Giáo dục - Đào tạo.

hoi khoe phu dong

Phê duyệt kèm theo Quyết định này các bảng quy định mức chi cho các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi, hội khỏe Phù Đổng, điền kinh và các hội thi ngành giáo dục - đào tạo....

Chính sách đối tượng được miễn, giảm thu học phí và quỹ xây dựng trường học.

quoc hoc qn

Quy định các đối tượng được miễn giảm học phí, quỹ xây dựng trường trong trường công lập, bán công và học sinh hệ B trong các trường công lập cụ thể như sau...

Chính sách, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

le quy don

Quy định này nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn yên tâm công tác để giảng dạy và học tập với chất lượng cao. Đồng thời, khuyến khích và thu hút cán bộ khoa học có trình độ cao và giáo viên dạy giỏi ở ngoài trường tham gia công tác giảng dạy tại trường nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường.

Một số chủ trương và biện pháp phát triển cây điều.

cay dieu

Phát triển cây điều trong tỉnh theo hướng vừa cải tạo diện tích điều hiện có vừa tăng diện tích trồng thâm canh để đến năm 2005 có 20.000ha và năm 2010 có 30.000ha trên vùng đất thích hợp với năng suất bình quân 1 tấn hạt/ha, đưa cây điều trở thành một trong những cây công nghiệp chính của tỉnh.

Quy hoạch phát triển làng nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

lang nghe

Quy hoạch phát triển làng nghề phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển CN - TTCN trên địa bàn tỉnh; đồng thời phải gắn với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong các sản phẩm và phát triển du lịch.

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Định đến năm 2020.

van ban pdf

Tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, đáp ứng nhu cầu thực phẩm có chất lượng, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và tiến đến xuất khẩu.