Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quyết định về việc phê duyệt thiết kế đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp An Mơ, thị xã An Nhơn

1 cum cong nghiep hoai nhon

Quy hoạch xây dựng tạo quỹ đất để bố trí sản xuất kinh doanh theo các nhóm ngành nghề chủ yếu: Chế biến nông lâm sản; chế biến đá; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ít gây ô nhiễm môi trường. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

1 cum cong nghiep hoai nhon

Quy hoạch phát triển làng nghề phải phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định; đồng thời gắn với công tác bảo tồn, phát huy thế mạnh văn hóa, truyền thống dân tộc trong các sản phẩm và phát triển du lịch.

Quyết định về việc ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

1 nha o xa hoi

Đến năm 2020 đáp ứng 40% sinh viên có nhu cầu nhà ở được thuê nhà ở trong ký túc xá; đáp ứng cho 20 - 25% công nhân khu kinh tế, khu công nghiệp được thuê nhà ở trong các nhà ở dành cho công nhân; hỗ trợ khoảng 4000 hộ nghèo; khoảng 5000 hộ gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ cải thiện nhà ở.

Quy định mức thu học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy địnhvề cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh.

1 thu hoc phi

Đối tượng áp dụng mức thu học phí: Trẻ em các trường mầm non công lập (kể cả các trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính); Học sinh các trường trung học cơ sở công lập;

Quyết định về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

1 giong cay trong

Chính sách này quy định một số ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc nghiên cứu, chọn tạo, phục tráng, sản xuất và kinh doanh giống cây trồng; chuyển đổi sản xuất cây trồng cạn trên đất lúa;

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu Giáo dục kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định

1 ky nang song

Xây dựng khu giáo dục kỹ năng sống để cung cấp các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng sống theo tiêu chuẩn được công nhận và kiểm soát bở Tổ chức Ouaward Bound Quốc tế cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, lãnh đạo, công nhân viên, khách du lịch....

Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định

1 benh vien mat

Quy hoạch mở rộng Bệnh viện mắt Bình Đình nhằm phục vụ đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Mắt và Dự án "Phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định" do tổ chức Orbis Quốc tế tài trợ.

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn

1 cum cong nghiep hoai nhon

Quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Hoài Hương để phục vụ đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hoài Nhơn; tạo quỹ đất bố trí sản xuất, phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh, huyện Tây Sơn

1 tay son cau nuoc xanh

Quy hoạch tạo quỹ đất để bố trí sản xuất kinh doanh theo nhóm ngành nghề chế biến nông - lâm sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điều chỉnh phạm vi ranh giới quy hoạch đảm bảo phù hợp với thực trạng giải phóng mặt bằng của khu vực.

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp chế biến hải sản tập trung xã Cát Khánh, huyện Phù Cát

1 cong nghiep cat khanh

Quy hoạch tạo quỹ đất để bố trí sản xuất kinh doanh theo nhóm ngành nghề chủ yếu: Chế biến nông sản, thủy sản; tiểu thủ công nghiệp hàng tiêu dùng khác. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.