Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn

1 annhon 1

Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị An Nhơn, quy hoạch khu đô thị nối kết 02 đô thị hiện hữu của thị xã An Nhơn là phường Bình Định (phía Nam) và phường Đập Đá (phía Bắc) với chức năng là khu thương mại - dịch vụ, dân cư....

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn.

1 phuhoa

Nội dung quy hoạch điều chỉnh: Khoanh vùng để lại (không thực hiện giải phóng mặt bằng) các khu dân cư đặm đặc, với diện tích 6,64ha, bao gồm: Khu vực 1: Khu vực đầu đường Điện Biên Phủ nối dài, giáp dự án Khu dân cư KV1, phường Đống Đa, diện tích 0,52ha; Khu vực 2: Khu vực 2 bên đường Ngô Mây nối dài, diện tích 0,75ha; Khu vực 3: Khu vực sau nhà máy sữa, diện tích 5,37ha.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực Trung đoàn Vận tải 655 và Khu dân cư thuộc Khu Đô thị - Dịch vụ - Du lịch phía Tây đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn

1 khu trung doan

Khu DC1b: Điều chỉnh phân lô cục bộ để ranh giới các lô đất trùng với tường rào Trường dạy nghề Quân khu 5; bỏ đường hẻm lộ giới 05m. Số lô còn lại là 11 lô (do khu vực Trường dạy nghề Quân khu V chưa giao lại cho tỉnh), Tổng diện tích sau khi điều chỉnh là 2.276m2.

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

1 nha o xa hoi

Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước, nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Quy định này.

Quyết định ban hành Quy định cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định

1 hoi nghi khoa hoc

Quỹ thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ để xét chọn các dự án xin vay vốn theo tiêu chí công khai bình đẳng; việc thẩm định năng lực tài chính và tài sản đảm bảo khoản vay được Quỹ ủy thác cho tổ chức tín dụng thực hiện; trách nhiệm chịu rủi ro tín dụng được thỏa thuận giữa Quỹ và tổ chức tín dụng được Quỹ ủy thác trong hợp đồng ủy thác cho vay.

Quyết định ban hành Quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 quy nhon

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển theo Quy định này phải thuộc Danh mục các loại hình xã hội hóa đáp ứng các tiêu chí về quy mô, tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định

Quyết định phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia trẻ em và các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020

1 tre em

Tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em.

Quyết định Ban hành Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

1 be tong hoa nong thon

Hệ thống Giao thông nông thôn đóng vai trò quan trọng trong kết cấu hạ tầng của khu vực nông thôn, là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, đàm bảo an ninh quốc phòng phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn

1 cum cong nghiep hoai nhon

Quy hoạch tạo quỹ đất bố trí sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nhằm phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Nhơn với các nhóm ngành nghề chủ yếu: Chế biến nông lâm sản, cơ khí, công nghiệp phụ trợ và một số ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu du lịch Trung Lương

1 trung luong

Cụ thể hóa quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội và tuyến du lịch Phương Mai - Núi Bà, tỉnh Bình Định. Quy hoạch khu du lịch Trung Lương nhằm đề xuất tổ chức quy hoạch không gian để kết nối với không gian tuyến du lịch biển Nhơn Lý -  Cát Tiến và các dự án du lịch khác ở vùng lân cận thuộc Khu kinh tế nhơn hội.