Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số công trình trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh

1 gpmb vinhthanh

Đối với đất nông nghiệp: hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất nông nghiệp cụ thể phục vụ bồi thường GPMB phê duyệt bằng 1,0 (áp dụng giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định sô 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh);

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vườn ươm cây giống công nghệ cao tại Bình Định

1 vuon uom

Quy hoạch tạo quỹ đất để bố trí đất sản xuất cây giống (bạch đàn, keo lai...) dựa trên công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất khép kín. đáp ứng nhu cầu của tỉnh và các địa phương lân cận; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ

1 nuoi tom

Đề án quy hoạch khu đất nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, có giới cận: Phía bắc giáp: Đồi cát, đường đất và khu nuôi tôm thương phẩm; phía Nam giáp khu sản xuất tôm giống công nghệ cao; phía đông giáp biển đông; phía tây giáp đường ven biển.

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Điểm số 3 - Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu

1 quy nhon song cau

Nhằm cụ thể hóa về quy hoạch phát triển dụ lịch của tỉnh và tuyến du lịch - dịch vụ Quy Nhơn - Sông cầu, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển du lịch - dịch vụ của tỉnh; xây dựng khu du lịch nghĩ dưỡng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ để phục vụ cho du khách.

Quyết định ban hành Quy định mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 bao tro xh

Các đối tượng đang hưởng chế độ chính sách theo quy định tại các Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 31/12/2010, Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 26/5/2011, Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 và không được hưởng theo Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì được chuyển sang mức và hệ số lương tương ứng quy định tại Quyết định này kể từ ngày 01/01/2016.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 Chinh phu

Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) một cách bền vững; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, các lĩnh vực; bảo đảm công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước; nâng cao ý thức về vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong nhận thức và hành động về cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

1 nha o xa hoi

Quy định này quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước, ngoài nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tham gia xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

1 quy hoach du lich

Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Đến năm 2030 là ngành kinh tế có vị trí mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế chung với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ; sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang bản sắc văn hòa Bình Định, thân thiện với môi trường, đưa Bình Định trở thành một trong những địa bàn trọng điểm về du lịch.

Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn

nhon hoa

Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thị xã An Nhơn; xây dựng một khu đô thị dịch vụ - cong nghiệp hiện đại, kêu gọi nhà đâu tư thực hiện các dự án thương mại - dịch vụ góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất gắn với chỉnh trang đô thị;

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đến năm 2025 theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V

1 dothitayson3

Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Tây Giang theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực phía Tây huyện Tây Sơn; Xác định cơ cấu phân khu chức năng đô thị. mục đích sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng, định hướng bố cục không gian kiến trúc và tổ chức mặt bằng tổng thể toàn đô thị nhằm từng bước đầu tư xây dựng thị trấn Tây Giang phát triển hợp lý và bền vững.