Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chính sách chuyển đổi đất, mặt nước và cát ven biển sang nuôi tôm

Mục tiêu của việc chuyển đổi nhằm khai thác hết tiềm năng đất, mặt nước và cát ven biển (sau đây gọi chung là đất) sẵn có; huy động các nguồn lực về vốn, công nghệ tại địa phương và từ bên ngoài để đầu tư nuôi tôm nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Vùng có đất chuyển sang nuôi tôm (sau đây gọi tắt là vùng chuyển đổi)...

Chính sách về luân chuyển bác sĩ

Luân chuyển bác sĩ là việc điều động, tăng cường bác sĩ đến công tác trong một thời gian nhất định tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn, các Trung tâm y tế huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (sau đây gọi chung là vùng khó khăn) còn thiếu bác sĩ nhưng chưa có nguồn để tuyển dụng...