Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chính sách về luân chuyển bác sĩ

Luân chuyển bác sĩ là việc điều động, tăng cường bác sĩ đến công tác trong một thời gian nhất định tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn, các Trung tâm y tế huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (sau đây gọi chung là vùng khó khăn) còn thiếu bác sĩ nhưng chưa có nguồn để tuyển dụng...