Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền trung

1 chuyen gia wb khac phuc hau qua

Để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khôi phục đời sống những người bị ảnh hưởng bởi “Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung” tại các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Quảng Ngãi” do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Khung chính sách tái định cư của Dự án...

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, phường Nhơn Phú thành phố Quy Nhơn

1 quy nhon

Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn, quy hoạch phân khu phường Nhơn Phú và gắn kết đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các dự án trong khu vực , phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại chỗ và phát triển đô thị.

Ban hành Quy định về việc thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 quy nhon

Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau: Nhà đâu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đât một lần cho cả thời gian thuê;

Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Bình Nghi, huyện Tây Sơn

1 tay son

Quy hoạch khu công nghiệp đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, nhằm bố trí các ngành nghề chủ yếu gồm: Chế biến nông lâm sản; công nghiệp tổng hợp (cơ khí, điện tử, may mặc) công nghệ sinh học và sản xuất vật liệu xây dựng.

Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

1 van canh

Quy hoạch xây dựng thị trấn Vân Canh là Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, của huyện Văn Canh; chủ yếu là đô thị dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển không gian, đáp ứng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2014-2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2020-2030.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

1 chi tieu kt xh

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; do đó, việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định

1 xuc tien thuong mai

Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh là chương trình được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước và phát triển thương mại miền núi và hải đảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng thời kỳ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định

1 cong nghiep phat trien

Quy định này quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ; trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và hậu kiểm hỗ trợ ngoài các quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Quy định điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

1 suat an hoc sinh

Trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh thì được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo quy định mức khoán kinh phí bằng 2 lần mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm 1 lần định mức.

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

1 det may

Phát triển ngành dệt may tỉnh Bình Định theo hướng hiện đại, chuyên môn hóa; từng bước chuyển từ gia công sang sản xuất chuổi sản phẩm, trên cơ sở công nghệ phù hợp đến hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, quản lý bảo vệ môi trường theo các chuẩn mực quốc tế