Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

Email In PDF.
Download this file (BAO CAO 6 THANG 2011.doc)

BÁO  CÁO

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội  6 tháng

đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

I. TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước đang dần phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn: Tình hình lạm phát, mặt bằng lãi suất, giá cả nguyên, nhiên, vật liệu và nhiều loại hàng hóa tiêu dùng liên tục tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Trước tình hình đó, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2011, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2011 đạt kết quả như sau:

Tổng sản phẩm địa phương (GDP) ước đạt 4.804,5 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ (giảm 0,4% so với mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2010); trong đó: nông, lâm thuỷ sản tăng 3,3% (riêng nông nghiệp tăng 2,9%, thấp hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm trước 3,2%); công nghiệp và xây dựng tăng 14,6% (riêng công nghiệp tăng 14,1%, cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm trước 1,5%, xây dựng tăng 16,4%); dịch vụ tăng 14,3% (cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm trước 0,9%). Về cơ cấu kinh tế, tỷ trọng nông, lâm, thủy sản chiếm 38,1%; công nghiệp, xây dựng chiếm 29,6%; dịch vụ chiếm 32,3% (cùng kỳ tương ứng là 38,9%-29,6%-31,5%). Các hoạt động văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

1. Về phát triển kinh tế

a) Về sản xuất nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên, môi trường

Giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2011 (giá cố định 1994) ước đạt 1.726,8 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ; trong đó, giá trị sản xuất trồng trọt ước đạt 1.040,2 tỷ đồng, tăng 2,5%.

Về trồng trọt, kết thúc vụ sản xuất Đông Xuân 2010-2011 và đang sản xuất vụ Hè Thu năm 2011.Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2010-2011 đạt 77.068,6 ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ; trong đó: Diện tích lúa 47.790 ha, tăng 0,2%, năng suất 62,4 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha, sản lượng đạt 298.117,3 tấn, tăng 8,7% so cùng kỳ; diện tích, năng suất và sản lượng các cây trồng cạn khác đều tăng so với cùng kỳ.

Vụ Hè Thu: Tính đến ngày 16/6/2011, toàn tỉnh đã gieo sạ 42.202,9 ha lúa Hè thu, tăng 2,1% so cùng kỳ và vượt 2,9% so kế hoạch. Các loại cây trồng cạn đang được khẩn trương gieo trồng: Cây ngô 2.951,8 ha, tăng 2,1% so với cùng kỳ; cây lạc 1.470,6 ha, tăng 8,1%; cây đỗ tương 231 ha, giảm 42,1%; cây vừng 1.456 ha, giảm 17,2%; rau các loại 4.172,7 ha, giảm 11,1%, đậu các loại 853,3 ha, giảm 3,6%.

Về chăn nuôi, giá trị sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2011 ước đạt 632,8 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 3,8% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng, heo tai xanh, cúm gia cầm, kiểm dịch động vật tiếp tục được tăng cường, không để xảy ra dịch. Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 1/4/2011 (báo cáo của Cục Thống kê tỉnh), tổng đàn trâu của tỉnh có 19.352 con, bằng thời điểm 01/10/2010 và tăng 2,3% so với thời điểm 1/4/2010.Tổng đàn bò có 270.617 con, giảm 2,1% so với thời điểm 01/10/2010 và giảm 4,7% so với thời điểm 01/4/2010. Tổng đàn heo có 584.743 con, tăng 2,7% so với thời điểm 01/10/2010 và giảm 18,1% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm đạt gần 6 triệu con, tăng 12,5% so với cùng kỳ và tăng 5,9% so với thời điểm 01/10/2010.

Giá trị sản xuất lâm nghiệp (theo giá cố định 1994) ước đạt 87,1 tỷ đồng tăng 8,5% so với cùng kỳ. Diện tích rừng chăm sóc đợt I năm 2011 là 10.844 ha, tăng 18,5% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó, rừng phòng hộ được chăm sóc 2.204 ha, rừng sản xuất 8.640 ha. Từ đầu năm đến nay đã thực hiện khoán quản lý bảo vệ 13.631 ha rừng, nâng tổng diện tích rừng đã được khoán quản lý bảo vệ hiện có 55.887 ha, tăng 32,3% so với cùng kỳ; hầu hết diện tích khoán quản lý đều được bảo vệ tốt. Công tác phòng chống cháy rừng đã được tích cực triển khai. Tuy nhiên, tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy vẫn xảy ra, nhất là đối với các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa. Từ đầu năm đến nay ngành chức năng đã phát hiện 103 vụ vi phạm quy định về khai thác, mua bán, chế biến lâm sản, quản lý bảo vệ động vật hoang dã. Tạm giữ 80,9 m3 gỗ các loại. Tổng diện tích rừng bị tàn phá là 18,6 ha.

Giá trị sản xuất thủy sản (giá cố định 1994) ước đạt 709,5 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 77.170,4 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ (trong đó cá ngừ đại dương ước đạt 3.731 tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ). Diện tích nuôi tôm ước đạt 2.071,7 ha, tăng 2,8% so cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 124 ha bị nhiễm bệnh nhưng đã được kiểm tra, xử lý, không để lây lan ra diện rộng.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, sinh thái trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai xử lý các tồn tại và tăng cường chỉ đạo quản lý. Trong 6 tháng đầu năm, đã giao đất, cho thuê đất cho 72 tổ chức với diện tích 471,8 ha, giới thiệu địa điểm 40 trường hợp, diện tích 86,8 ha; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 180 trường hợp với tổng diện tích 588,3 ha; đăng ký giao dịch bảo đảm cho 128 trường hợp. Đã cấp 05 giấy phép khai thác tận thu titan, 01 giấy phép khai thác vàng, 07 giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng, 02 giấy phép khai thác cát xây dựng.  Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép vẫn còn xảy ra.

b) Về sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) ước đạt 3.642,1 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó, doanh nghiệp nhà nước tăng 7,8%; doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 15,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,7%; cơ sở sản xuất cá thể tăng 13,3% so với cùng kỳ. Trong 23 sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có 17 sản phẩm sản lượng sản xuất tăng so cùng kỳ, một số sản phẩm tăng khá như: Đường RS tăng 94,6%, thuốc viên (trừ kháng sinh) tăng 50,1%, thủy sản ướp đông tăng 34,7%, dăm gỗ tăng 39,9%, dung dịch truyền tăng 20,6%... Các sản phẩm giảm gồm: bia hơi, bia đóng chai, quặng titan…

Nhìn chung, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng do một số sản phẩm có giá trị sản xuất lớn tăng trưởng khá so cùng kỳ, một số sản phẩm đang trong vụ sản xuất vẫn tiếp tục sản xuất ổn định do doanh nghiệp đã ký được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ngay từ đầu mùa vụ. Khó khăn hiện nay của hoạt động sản xuất công nghiệp nói chung và doanh nghiệp nói riêng vẫn là tình hình thiếu nguyên liệu đối với ngành chế biến gỗ, thủy sản, lãi suất, giá xăng dầu, nguyên vật liệu, chi phí đầu vào tăng… đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện tại lực lượng lao động trong các doanh nghiệp tương đối ổn định nhưng với mức thu nhập như hiện nay, giá cả tăng cao làm cho đời sống của người công nhân gặp không ít khó khăn. Một số doanh nghiệp đã chủ động hỗ trợ cho công nhân có đời sống khó khăn, động viên để họ an tâm làm việc. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này như tạo điều kiện quy hoạch quỹ đất, cho thuê đất ổn định 40-50 năm cho các doanh nghiệp trồng rừng nguyên liệu, khuyến khích đầu tư sản xuất các sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện về hội chợ, triển lãm, tham quan học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất…

Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã triển khai thực hiện một số dự án đầu tư sản xuất: Dự án nhà máy chế biến hạt điều tại cụm công nghiệp Du Tự, huyện Hoài Ân, với tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành xây dựng nhà xưởng sản xuất, theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động cuối tháng 6/2011, giải quyết việc làm cho khoảng 150 lao động. Dự án nhà máy sản xuất thép các loại tại cụm công nghiệp Bình Dương, huyện Phù Mỹ, với tổng vốn đầu tư 70 tỷ đồng, theo kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất trong tháng 6/2011, sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra giá trị sản xuất khoảng 840 triệu đồng/tháng, giải quyết việc làm cho khoảng 40 công nhân địa phương. Dự án nhà máy may Jacket tại cụm công nghiệp Tam Quan với tổng vốn đầu tư 55 tỷ đồng đã đi vào hoạt động đầu tháng 5/2011 đúng kế hoạch đề ra, giải quyết việc làm cho khoảng 1.200 lao động. Công ty cổ phần May Bình Định (thành viên của Tổng công ty cổ phần May Nhà Bè) đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà máy May Tây Sơn vào ngày 19/6/2011 với diện tích trên 12.700m2 (Công ty cổ phần May Bình Định làm chủ đầu tư), tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng, với công suất 800.000 bộ veston/năm, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động, sản phẩm xuất khẩu 100% sang thị trường các nước Nhật và châu Âu. Các dự án nhà máy may, nhà máy SX thuốc tiêm và dịch truyền tại Quy Nhơn phấn đấu đưa vào hoạt động vào cuối năm 2011.

c) Về thương mại, dịch vụ, tài chính

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội ước đạt 14.000,7 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Công tác bảo đảm lưu thông hàng hóa, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm 2011, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, kiểm soát thị trường với tổng số 766 vụ, phát hiện 703 vụ vi phạm, đã tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật, thu nộp ngân sách nhà nước trên 2,5 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm nay tăng 0,5% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm chỉ số giá tăng 18,37% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 234,7 triệu USD, tương đương cùng kỳ, một số mặt hàng xuất khẩu tăng như: hàng thủy sản tăng 9,61%, dệt may tăng 58,4%, cà phê tăng 328,6%...  song có một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ như: sản phẩm bằng gỗ giảm 9,6%, gạo giảm 25,4%, hàng thủ công mỹ nghệ giảm 54,2%.  Giá trị nhập khẩu ước đạt 54,3 triệu USD, tăng 31,7% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu tăng là do các đơn vị nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất. Riêng nhập khẩu gỗ nguyên liệu chiếm 50%; phân bón chiếm 11,6% và hải sản cấp đông chiếm 11,3%. Nhập khẩu hàng hóa ở TP Quy Nhơn chiếm 92,8% tổng số, tăng 29,0% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại có nhiều tiến bộ, thị trường hàng hóa trong tỉnh tiếp tục phát triển sôi động, phong phú, đa dạng, sức mua của các tầng lớp dân cư tăng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Các DN thương mại chuẩn bị tốt lực lượng hàng hóa, tổ chức nhiều chương trình khuyến mại đặc biệt, giá cả hấp dẫn đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm của nhân dân và tham gia bình ổn thị trường Tết nên trên thị trường không xảy ra tình trạng sốt giá, khan hiếm hàng. Hoạt động thương mại miền núi được quan tâm, nhất là trong dịp tết Nguyên đán, các mặt hàng chính sách xã hội và hàng tiêu dùng thiết yếu được đưa đến đồng bào miền núi và vùng sâu, vùng xa đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của đồng bào, góp phần ổn định giá cả thị trường.

Thực hiện Chủ trương của Bộ Chính trị về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Phiên chợ hàng Việt về nông thôn” tại 06/11 huyện, thành phố trong tỉnh; Hội chợ Thương mại Tuy Phước năm 2011; tổ chức tháng bán hàng khuyến mại, giảm giá trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp lượng hàng hóa cho đồng bào vùng nông thôn và tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng hàng hóa do Việt Nam sản xuất....

Công tác xúc tiến thương mại tiếp tục được mở rộng, tăng cường cung cấp thông tin thương mại, thị trường xuất nhập khẩu. Trên địa bàn tỉnh đã diễn ra các hội nghị, hội thảo chuyên đề cho các doanh nghiệp; tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, góp phần giới thiệu tiềm năng, kinh tế xã hội, thương mại của tỉnh. Đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ I; Hội chợ triển lãm đồ gỗ và lâm sản Việt Nam năm 2011 trong khuôn khổ Festival tại TP Quy Nhơn; Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2011 tại TP Quy Nhơn…Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước theo quy định với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, lượng khách đến tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2011 ước đạt 610.000 lượt người, tăng 17% so cùng kỳ (trong đó, khách quốc tế 48.000 lượt người, tăng 11%). Doanh thu du lịch thuần tuý ước đạt 189 tỷ đồng, tăng 28% so cùng kỳ. Một số doanh nghiệp du lịch tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh nối kết tour du lịch với các tỉnh trong và ngoài nước. Tuy nhiên, công tác xúc tiến du lịch và các dự án đầu tư hạ tầng du lịch triển khai chậm.

Dịch vụ vận chuyển hành khách 6 tháng đầu năm ước đạt trên 12,9 triệu hành khách, tăng 3,8% và luân chuyển 1.097 triệu hành khách-km, tăng 4% so với cùng kỳ. Vận chuyển hàng hoá ước đạt trên 5,1 triệu tấn, tăng 11,3%, luân chuyển đạt 907 triệu tấn-km, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Hàng thông qua cảng biển ước đạt 3,37 triệu TTQ, tăng 22,5%; trong đó, cảng Trung ương ước đạt 3,05 triệu TTQ, tăng 23,2%, cảng địa phương ước đạt 322 ngàn TTQ, tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Về hoạt động tài chính, tín dụng, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, nhưng tổng nguồn vốn hoạt động trên địa bàn tỉnh (bao gồm vốn huy động tại địa phương, vốn điều chuyển và vốn khác) tính đến cuối tháng 6/2011 ước đạt 32.994 tỷ đồng, tăng 14,9% so với đầu năm (trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương 17.013 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm). Tổng dư nợ ước đến tháng 6/2011 khoảng 25.710 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm (trong đó nợ xấu khoảng 276,9 tỷ đồng, tăng 14,7% so với đầu năm). Về tình hình thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất đến 31/5/2011, các ngân hàng thương mại đã hỗ trợ lãi suất với số tiền là 255,8 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đều tập trung vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ; giảm tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất (đầu tư kinh doanh bất động sản, tiêu dùng, chứng khoán) đến ngày 30/6/2011 tối đa là 20% và đến 31/12/2011 là 15% trên tổng số dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh (chưa kể thu đóng góp) đạt 1.549,9 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán năm, tăng 15,2% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 1.245,3 tỷ đồng, đạt 52% dự toán năm, tăng 19,3% so với cùng kỳ (thu tiền sử dụng đất đạt 156,5 tỷ đồng, đạt 44,7% dự toán năm, giảm 24,3% so với cùng kỳ, gồm: thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh: 25,3 tỷ đồng, đạt 10,1% dự toán năm; thu tiền sử dụng đất huyện, thành phố 131,2 tỷ đồng, đạt 131,2% dự toán năm), thu hoạt động XNK đạt 257 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán năm và một số khoản thu khác. Chi ngân sách nhà nước 2.050,7 tỷ đồng, đạt 45,7% dự toán năm và tăng 38,3% so cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển 482,7 tỷ đồng, đạt 74% dự toán năm, tăng 206% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 1.291,6 tỷ đồng, đạt 45,6% so với dự toán năm và tăng 25,4% so cùng kỳ.

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội: Trong năm 2011, phấn đấu thu đạt và vượt ít nhất 7% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2011 đã được HĐND tỉnh giao. Căn cứ nhiệm vụ phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2011 và thực tế khả năng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của tỉnh, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2011 từ nguồn thu nội địa đạt 2.170 tỷ đồng (trừ tiền sử dụng đất và thu phạt an toàn giao thông). Như vậy, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2011 phấn đấu đạt 3.275 tỷ đồng. UBND tỉnh chỉ đạo chặt chẽ việc rà soát các khoản chi chưa thật sự cần thiết như mua sắm, sửa chữa, hội họp, đoàn ra…Các đơn vị sử dụng ngân sách phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, xăng dầu và kinh phí. Các sở ban ngành, địa phương đã chủ động sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011 (không bao gồm chi tiền lương và các khoản có tính chất lương, chi nguồn cải cách tiền lương theo kế hoạch đầu năm) với tổng số tiền là 32,605 tỷ đồng.

d) Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển

Tính đến ngày 20/6/2011, đã phê duyệt 81 dự án đầu tư xây dựng, với tổng mức đầu tư 1.015,3 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh phê duyệt 17 dự án, với tổng mức đầu tư 788,2 tỷ đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt theo ủy quyền 64 dự án, với tổng mức đầu tư 227,1 tỷ đồng. Qua kiểm tra, rà soát các dự án theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo kịp thời đối với công tác đầu tư XDCB; đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, nên khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện 6 tháng đầu năm nay đạt khá so với cùng kỳ.

Giá trị khối lượng vốn đầu tư XDCB đến ngày 30/6/2011 đạt 722,48 tỷ đồng, bằng 39,56% kế hoạch năm; trong đó: Vốn ngân sách Trung ương đầu tư có mục tiêu 191,71 tỷ đồng, bằng 67,98% kế hoạch; vốn ngân sách tỉnh tập trung 59,52 tỷ đồng, bằng 72,51% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ 159,65 tỷ đồng, bằng 54,08% kế hoạch... và một số nguồn vốn khác. Nhìn chung khối lượng xây dựng cơ bản cũng như tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm nay đạt khá so với 6 tháng đầu năm 2010.

Đến nay, các công trình khởi công mới hầu hết đã được triển khai thi công; khối lượng thực hiện các công trình đều đạt tiến độ theo kế hoạch. Các công trình hạ tầng thủy sản, thủy lợi, giao thông đảm bảo tiến độ thi công, giá trị khối lượng đạt khá cao. Các công trình giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch đều đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Các công trình chuyển tiếp đều thực hiện thi công đảm bảo tiến độ. Tình hình triển khai thực hiện Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn 6 tháng đầu năm nay có những bước chuyển biến tích cực, một số gói thầu quan trọng đã được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tổng số vốn sẽ giải ngân đến 30/6/2011dự kiến 13,229 triệu USD, tỉ lệ giải ngân đạt 22,79%. Trong đó: vốn ODA 10,714 triệu USD, vốn đối ứng 2,515 triệu USD (tương đương 51,920 tỷ đồng).

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, UBND tỉnh đã quyết định tạm dừng thi công và cắt giảm 23 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (trong đó 22 công trình khởi công mới và 1 công trình chuyển tiếp), với kính phí 22 tỷ đồng để chuyển sang bố trí  trả nợ, cho các công trình hoàn thành, chuyển tiếp và đền bù giải phóng mặt bằng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tỷ lệ cắt giảm chiếm 19,8% so với số vốn đã bố trí cho các công trình khởi công mới và tỷ lệ công trình cắt giảm đạt 29,9% số công trình khởi công mới do tỉnh bố trí kế hoạch đầu năm.

Đối với các công trình do các huyện, thành phố quyết định danh mục đầu tư, qua kiểm tra, rà soát, các địa phương đã quyết định cắt giảm, điều chuyển 29.773 triệu đồng từ 57 công trình để chuyển sang bố trí  trả nợ, cho các công trình hoàn thành, chuyển tiếp và đền bù giải phóng mặt bằng theo tinh thần nghị quyết 11/NQ-CP.

Đối với những công trình mục tiêu quốc gia, công trình trọng điểm phục vụ nhu cầu quốc kế dân sinh vẫn tiếp tục duy trì, đồng thời tăng cường đôn đốc đẩy nhanh thực hiện tiến độ thi công. Đối với các công trình phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho các hồ thủy lợi, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng lập hồ sơ thiết kế, hoàn tất thủ tục đầu tư để triển khai sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa và các đoạn đê xung yếu trên địa bàn, bảo đảm các công trình vượt lũ an toàn trước mùa mưa bão năm nay.

đ) Về xây dựng khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp:

Khu kinh tế Nhơn Hội đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao mặt bằng cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị thực hiện ước đạt 67,9/85 tỷ đồng kế hoạch vốn, đạt 79%.

KCN Hòa Hội: Hoàn thành xây dựng khu tái định cư, bồi thường và giải phóng mặt bằng giao cho nhà đầu tư 201,7ha. Hiện nay các khu công nghiệp vừa tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng, vừa kêu gọi thu hút đầu tư và triển khai xây dựng các dự án đã đăng ký. Riêng khu công nghiệp Hòa Hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo thay đổi chủ đầu tư xây dựng hạ tầng do năng lực tài chính yếu kém.

Trong 6 tháng đầu năm, đã bổ sung thêm 01 cụm công nghiệp chế biến thủy sản tập trung với quy mô diện tích khoảng 70ha thuộc khu đô thị - công nghiệp – dịch vụ vùng đầm Đề Gi, nâng tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay là 39 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 1.255ha; đã có 23/39 cụm công nghiệp đi vào hoạt động (tăng 02 cụm công nghiệp so với cùng kỳ) với 410 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đi vào hoạt động, thu hút và tạo việc làm cho khoảng 13.800 lao động (tăng 25,7% so với cùng kỳ), chiếm tỷ lệ 12,7% tổng số lao động trong ngành công nghiệp toàn tỉnh.

e) Về hợp tác phát triển và thu hút đầu tư.

Về đầu tư trong nước: Trong 6 tháng đầu, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 900 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án xin đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp.

Về công tác đăng ký kinh doanh: Đã tiếp nhận và giải quyết trên 800 hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 4.606 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký 60.447 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 13.124 triệu đồng.

Về đầu tư phát triển chính thức (ODA): Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 18 dự án được đầu tư bằng nguồn đầu tư phát triển chính thức (ODA) đang thực hiện, với tổng mức vốn cam kết 225 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân khoảng 200 tỷ đồng. Nhìn chung, các dự án ODA triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, cũng có một số ít dự án giải ngân còn chậm, vốn đối ứng chưa đáp ứng nhu cầu.

2. Về văn hoá – xã hội

Các địa phương và ngành Giáo dục - Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, hoàn thành tổng kết năm học  2010-2011; hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho 25.089 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó hệ THPT có 24.328 thí sinh, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 96,84% tăng 2,94% so với cùng kỳ và hệ bổ túc THPT có 761 thí sinh dự thi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 87,08%, tăng 37,33% so với cùng kỳ. Năm nay, toàn tỉnh có 60.838 hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, tăng 2.492 hồ sơ so với năm trước; đến nay đã phối hợp tổ chức thành công công tác tuyển sinh vào các trường Đại học, cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2011 tại cụm thi Quy Nhơn (có 72.903/85.464 thí sinh dự thi, đạt 85,3%) bảo đảm an toàn, đúng quy chế. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ hội Kỷ niệm 222 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; 121 năm ngày sinh nhật Bác và triển khai các hoạt động hưởng ứng năm du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ, liên hoan âm nhạc toàn quốc – khu vực phía Nam, phối hợp tổ chức thành công Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ 1; tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc với chủ đề “65 năm Quốc hội Việt Nam – 65 năm đất nước nở hoa” chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ khác. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì.

Ngành khoa học và công nghệ, đã tổ chức xét duyệt thuyết minh nghiên cứu của 02/10 đề tài trong kế hoạch năm 2011, nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đã hoàn thành (kết quả 03 đề tài xếp loại xuất sắc, 03 đề tài xếp loại khá) và tiến hành kiểm tra tiến độ, nghiệm thu khối lượng hoàn thành của 09 đề tài/dự án. Nhìn chung, hoạt động khoa học và công nghệ trên một số lĩnh vực công nghệ sinh học, kiểm định, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa có cố gắng phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành Y tế đã tích cực triển khai tốt công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đến nay số giường bệnh kế hoạch do tỉnh quản lý đạt 3.400 giường, đạt 22,7 giường/1 vạn dân; số xã có bác sỹ công tác 151/159 xã, đạt tỷ lệ 94,9%. Công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm được chú trọng.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, đã tổ chức cho 47 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Hàn Quốc: 39 người, Nhật Bản: 5 người, Malaysia: 3 người), 60 người đang hoàn chỉnh thủ tục chuẩn bị đi và 32 người (thuộc 3 huyện nghèo) đang theo lớp học tiếng Hàn Quốc chuẩn bị thi vào tháng 7/2011. Tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ vào ngày 20 hàng tháng tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định và các điểm giao dịch vệ tinh tại 04 cụm huyện; tổ chức giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương vùng sâu, vùng xa để tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền về xuất khẩu lao động, qua đó tư vấn việc làm cho hơn 1.840 lượt người, giới thiệu việc làm cho 563 người.Tổng số lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm 2011 ước khoảng 12.000 người, đạt 48% kế hoạch, bằng 89% cùng kỳ.

Công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công và các chính sách xã hội thường xuyên được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm, đã phát hành 848 hồ sơ người có công với cách mạng, chi trợ cấp cho 36.200 người có công có thu nhập thấp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tổng số tiền trên 7,7 tỷ đồng; cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình cho 30 đối tượng thương binh; miễn giảm tiền sử dụng đất cho 21 đối tượng có công với cách mạng; cấp 45 sổ mới và cấp lại 25 sổ ưu đãi giáo dục đào tạo; cấp lại 54 giấy chứng nhận thương binh, 39 giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết nguyên đán Tân Mão 2011, kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất Đất nước. Công tác quy tập hài cốt liệt sỹ, tu bổ nghĩa trang, chăm sóc người có công cách mạng được thực hiện thường xuyên.

Thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã xây dựng 3.643 nhà ở cho hộ nghèo, đạt 95,74% kế hoạch. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Chương trình cho vay vốn hỗ trợ việc làm; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn xuất khẩu lao động. Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 3 huyện nghèo (Nghị quyết 30a) đang được tích cực đôn đốc triển khai thực hiện theo kế hoạch. Các địa phương đã chi trả tiền hỗ trợ bù giá điện tháng 3 và quý II/2011 cho 61.711 hộ nghèo với tổng số tiền 7,4 tỷ đồng; mua bảo hiểm y tế năm 2011 cho 165.467 người nghèo và 6.580 người dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí 77,1 tỷ đồng.

3. Các hoạt động khối nội chính.

a) Về xây dựng chính quyền: Tiếp tục chỉ đạo củng cố sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền sau Đại hội Đảng các cấp. Củng cố tổ chức, bố trí cán bộ các ngành phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ mới. Đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, kết quả có 99,91% cử tri đi bầu. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong các cấp, các ngành; nhất là cơ chế “một cửa” liên thông, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính vào ngày thứ 7 hàng tuần.

b) Công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra tiếp tục được chỉ đạo triển khai theo kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 47 cuộc kiểm tra, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, XDCB, tài chính- ngân sách và những vụ việc nổi cộm, bức xúc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật, đã kết luận xử lý theo quy định của pháp luật.

Công tác tiếp dân được chú trọng thực hiện theo quy chế; trong 6 tháng đầu năm, các cấp các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 1.632 vụ khiếu nại (tăng 60 vụ so với cùng kỳ), 136 vụ tố cáo (giảm 03 vụ); tổ chức tiếp 2.107 lượt công dân (tăng 132 lượt), trong đó tiếp dân định kỳ 622 lượt (giảm 11 lượt); Lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp dân định kỳ 12 lượt người, ban hành 595 văn bản giải quyết khiếu nại, xử lý vụ việc, trả lời báo đài và công dân. Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, thực hiện trợ giúp pháp lý, kiểm tra công tác xây dựng và ban hành văn bản hành chính, công tác thi hành án dân sự tiếp tục được tăng cường.

c) Quốc phòng an ninh được bảo đảm, công tác huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Đã tổ chức lễ giao quân đợt I/2011, kết quả giao quân đạt 100% chỉ tiêu; bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Các lực lượng chức năng đã chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến an ninh chính trị. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường; đã tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông. Tình hình tai nạn giao thông tính đến ngày 20/6/2011 xảy ra 686 vụ, làm chết 136 người, bị thương 889 người. So với cùng kỳ, giảm 157 vụ, chết giảm 21 người, bị thương giảm 118 người. Lực lượng CSGT, CSTT tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý  38.420 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 12,1 tỷ đồng.

II. KHUYẾT ĐIỂM YẾU KÉM

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2011 vẫn còn những yếu kém tồn tại:

- Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất công nghiệp hiệu quả chưa cao, các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do lãi suất ngân hàng cao, giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng, thị trường không ổn định... Một số sản phẩm chủ yếu của tỉnh tăng thấp hoặc giảm sút so với cùng kỳ như thuốc viên kháng sinh, ghế gỗ, tôm đông, bia đóng chai...; xuất khẩu không tăng. Tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp còn chậm. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ở nhiều nơi còn khó khăn.

- Công tác xúc tiến đầu tư nhất là đầu tư vào khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp và trên địa bàn tỉnh có chú trọng nhưng hiệu quả thấp, một số dự án đăng ký đầu tư nhưng chậm triển khai hoặc triển khai không đúng tiến độ đã cam kết. Một số dự án trọng điểm triển khai chậm do ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Nông nghiệp phát triển chưa toàn diện. Tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi đạt thấp so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm 2010 tăng 11,5%, 6 tháng đầu năm 2011 tăng 3,8%). Việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía phục vụ chế biến chưa thật sự bền vững. Tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tình hình khai thác khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường chưa kịp thời, thiếu kiên quyết.

- Hoạt động văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao ở cơ sở còn yếu. Tiến độ triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non, phổ thông bán công dân lập sang công lập, tư thục còn chậm. Chất lượng khám chữa bệnh một số cơ sở y tế và y đức một bộ phận cán bộ, nhân viên y tế yếu; trang thiết bị y tế thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Kết quả công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động đạt thấp. Đời sống một bộ phận nhân dân nông thôn, miền núi, vùng xa còn khó khăn.

- Trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn ở một số địa phương có mặt diễn biến phức tạp, tình trạng vỡ nợ có chiều hướng gia tăng; số vụ phạm pháp hình sự có tính chất nghiêm trọng tăng; tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao.

Nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém trên có nhiều mặt  khách quan, chủ quan tác động:

- Về khách quan: Do lãi suất ngân hàng quá cao, giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng, thị trường không ổn định.

- Về chủ quan: Do sự phối hợp giữa các ngành và giữa ngành với địa phương có nơi, có lúc thiếu đồng bộ, chưa kịp thời. Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, người đứng đầu một số ngành, địa phương trong việc thực thi nhiệm vụ chưa cao. Chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại, yếu kém chưa tập trung, kiên quyết.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011

Nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2011 là rất nặng nề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2011 mà nghị quyết của HĐND tỉnh khóa X đã đề ra, yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2011, những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án đã được phê duyệt theo kế hoạch; đồng thời chú trọng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Về nông, lâm, thủy sản và quản lý đất đai, môi trường: Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch lúa vụ Hè Thu, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2011 đảm bảo giành thắng lợi theo kế hoạch đề ra; trong đó lưu ý thời vụ, cơ cấu giống các loại cây trồng, đảm bảo thắng lợi cho cả hai vụ sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp cả năm 2011; vận động nông dân đẩy mạnh gieo trồng các loại cây trồng cạn hết diện tích, chú ý phát triển vùng nguyên liệu  mía, mì. Chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Đông – Xuân 2011-2012, nhất là chuẩn bị đủ giống có năng suất cao, chất lượng tốt, đảm bảo cơ cấu giống hợp lý và hướng dẫn thực hiện đúng lịch thời vụ.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh khôi phục và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đi đôi với thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo tốt công tác tiêm phòng, kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm. Xây dựng hệ thống giết mổ gia súc ở Quy Nhơn và một số thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải tạo giống bò, nạc hóa đàn lợn và hướng dẫn nông dân phát triển đàn lợn, đàn gia cầm.

Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, phát hiện và chủ động xử lý kịp thời dịch bệnh tôm; đồng thời, chỉ đạo xử lý môi trường, hướng dẫn nông dân nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện thời tiết; vận động ngư dân đoàn kết, hỗ trợ nhau trong việc đánh bắt xa bờ, vừa đảm bảo khai thác có hiệu quả, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

­­­          ­­­Tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị đất, cây giống, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2011. Công tác xử lý thực bì và thiết kế trồng rừng phải hoàn thành trước tháng 9/2011 để kịp thời trồng rừng khi bắt đầu vào mùa mưa. Chú trọng các dự án trồng rừng cảnh quan, rừng phòng hộ.

Tiếp tục triển khai xây dựng quy hoạch 129 xã (trước mắt tập trung lập kế hoạch triển khai 4 xã điểm) theo Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý các vụ phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ trái phép, triển khai quyết liệt phương án phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; nhất là khai thác titan, đá, cát; tổ chức tổng kết đánh giá công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản; tiếp tục kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất ở các khu cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho dân.

2. Về sản xuất công nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo giải quyết khó khăn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, chú trọng ngành chế biến gỗ, đường, tinh bột sắn, bia, tân dược, chế biến đá... tăng giá trị sản lượng công nghiệp, giá trị xuất khẩu. Đẩy mạnh công tác khuyến công; chú trọng tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp đã ban hành. Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng và tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ; có giải pháp tích cực hơn trong việc chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp rà soát lại một số mặt hàng xuất khẩu giảm sút, đẩy mạnh đầu tư xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu hàng hóa, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm của người sản xuất nhằm phát triển thị trường nội địa.

3. Về thương mại, du lịch và dịch vụ: Tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động thương mại, xuất khẩu, du lịch, dịch vụ. Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường phối hợp thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu…; xử lý kiên quyết những trường hợp đầu cơ tăng giá để thu lợi bất chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch; hợp tác phát triển về du lịch với các địa phương trong và ngoài nước, mở rộng các loại hình và sản phẩm du lịch. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án du lịch ở khu kinh tế Nhơn Hội và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải...để phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội.

4. Về tài chính, thu ngân sách: Các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu nội địa để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch. Thực hành tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo chỉ đạo của Chính phủ; chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. Khuyến khích đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp có thu. Đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất (phần của tỉnh) để tăng thu ngân sách; rà soát lại toàn bộ quỹ đất, xây dựng cơ chế thu tiền sử dụng đất có hiệu quả. Hướng dẫn tổ chức đấu giá đất theo quy định của Nhà nước.

5. Trên lĩnh vực đầu tư phát triển: Tiếp tục huy động mọi nguồn vốn nhằm đáp ứng yêu cầu chi đầu tư; đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, Ngành Trung ương và Chính phủ, nhất là các nguồn hỗ trợ đột xuất, nguồn an sinh xã hội nhằm tăng nguồn cho đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn và giải quyết các khó khăn của địa phương như công tác di dân tránh bão, khắc phục sạt lở đê bao nhằm chuẩn bị đối phó với mùa mưa bão năm nay; công tác sửa chữa lớn các công trình thủy lợi xuống cấp; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, đảm bảo các công trình vượt lũ theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm túc trách nhiệm của các cấp, các ngành, các chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án xây dựng đã phân cấp quản lý, nhất là tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các khâu thẩm định phê duyệt dự án, giao đất và bồi thường GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

6. Về xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội: Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác bồi thường, GPMB, tái định cư và xây dựng hạ tầng cấp điện, cấp nước và triển khai các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

7. Tập trung triển khai công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, trong đó lưu ý: tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuỷ lợi; các dự án đầu tư hạ tầng thủy sản bảo đảm vượt lũ. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hoàn thành trình duyệt và triển khai phương án, kế hoạch phòng tránh bão lụt, giảm nhẹ thiên tai năm 2011 trên từng địa phương, đơn vị, nhất là thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất để cứu hộ, cứu nạn và di dãn dân khi có bão lụt xảy ra.

8. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động hè cho giáo viên và học sinh; khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp trong dịp hè phục vụ tốt cho khai giảng năm học mới và triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2011 - 2012, có biện pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học ngay từ đầu năm học. Triển khai tốt kế hoạch thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào phục vụ sản xuất và đời sống.

9. Chuẩn bị tốt kế hoạch và triển khai tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2011, năm 2012 của đất nước và của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình văn hóa. Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu; phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Xây dựng Đề án mở rộng và nâng cấp Bảo tàng Quang Trung mang tầm cỡ bảo tàng quốc gia. Triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2011. Tăng cường công tác quản lý báo chí và các hoạt động xuất bản, công quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa.

10. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong ngành y tế, củng cố mạng lưới y tế cơ sở; tiếp tục thực hiện công tác y tế dự phòng, triển khai các biện pháp phòng ngừa và chữa trị có hiệu quả các loại dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan tâm đúng mức đến các đối tượng chính sách, người nghèo và trẻ em. Triển khai có hiệu quả Luật An toàn thực phẩm; Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2011-2015.

11. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng giải quyết đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, đề án giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, hoàn thành việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước, chính sách đối với hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời giúp đỡ, cứu trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cứu tế xã hội. Tiếp tục triển khai chủ trương của Chính phủ về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, sinh viên, công nhân và người có thu nhập thấp.

12. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra chấn chỉnh và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa" của các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2011, chú trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là trong đầu tư XDCB, tài chính, quản lý đất đai và các vấn đề bức xúc khác. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

13. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2011 đến cơ sở xã, phường theo kế hoạch, kiểm tra đôn đốc thi công các công trình phòng thủ; có kế hoạch tổ chức và huy động lực lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ tham gia giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tăng cường chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, có kế hoạch bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, cũng như trong đợt thi tuyển sinh đại học, cao đẳng tại cụm thi Quy Nhơn. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

14. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011; đồng thời, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương năm 2012 báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh./.