Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

Email In PDF.

Ngày 10/07/2012, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 112/BC-UBND về việc báo cáo ddánh giá tình hình kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Bước vào năm 2012 kinh tế thế giới nói chung đang trên đà phục hồi nhưng còn diễn biến khó lường; thị trường thế giới khó khăn, giá lương thực, thực phẩm và nguyên vật liệu cơ bản biến động phức tạp. Trong nước, kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường trong nước thu hẹp, sức mua giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất còn cao; số doanh nghiệp bị giải thể, đình đốn sản xuất tăng cao (đặc biệt là khối doanh nghiệp liên quan đến sản xuất chế biến gỗ, xây dựng, bất động sản), nhiều lao động mất việc làm. Bên cạnh đó, thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong tỉnh. Trước tình hình đó, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2012, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012 đạt kết quả như sau:

Tổng sản phẩm địa phương (GDP) ước đạt 4.818,2 tỷ đồng, tăng 6,01% so với cùng kỳ (giảm 4,08% so với mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2011); trong đó: nông, lâm thuỷ sản tăng 4,69% (riêng nông nghiệp tăng 4,03%, tăng 1,13% so với mức tăng cùng kỳ năm trước); công nghiệp và xây dựng tăng 6,55% (riêng công nghiệp tăng 6,83%, giảm 7,29% so với mức tăng trưởng cùng kỳ năm trước, xây dựng tăng 5,42%); dịch vụ tăng 7,01% (giảm 7,32% so với mức tăng trưởng cùng kỳ năm trước). Về cơ cấu kinh tế, tỷ trọng nông, lâm, thủy sản chiếm 41,93%; công nghiệp, xây dựng chiếm 23,76%; dịch vụ chiếm 34,31% (cùng kỳ tương ứng là 42,32%-24,33%-33,55%). Các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

1. Về phát triển kinh tế

a) Về sản xuất nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên, môi trường

Giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2012 (theo giá cố định 1994) ước đạt 1.828 tỷ đồng, tăng 4,0% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất trồng trọt 1.074 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ; giá trị sản xuất chăn nuôi 698 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Về trồng trọt, kết thúc vụ sản xuất Đông Xuân 2011-2012 và đang sản xuất vụ Hè Thu năm 2012.Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2011-2012 đạt 77.467,3 ha, giảm 601,3 ha so với cùng kỳ; sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt 313.482 tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ; trong đó: Diện tích lúa 47.669,8 ha, giảm 0,3%, năng suất 63 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; sản lượng đạt 300.481,5 tấn, tăng 0,8% so cùng kỳ; đây là vụ Đông xuân đạt năng suất, sản lượng cao nhất từ trước đến nay; Hầu hết năng suất các loại cây trồng cạn vụ Đông xuân năm nay đều tăng: cây ngô năng suất đạt 59,0 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha; sắn đạt 247,2 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; mía đạt 569,0 tạ/ha, tăng 6 tạ/ha; cây lạc đạt 29,5 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha; bên cạnh đó, năng suất một số cây giảm như: dưa hấu giảm 7,8 tạ/ha; đậu tương giảm 0,7 tạ/ha.

Vụ Hè Thu: Tính đến ngày 28/6/2012, toàn tỉnh đã gieo sạ lúa hè thu được 42.913,5 ha (lúa hè 20.857 ha, lúa thu 22.056,5 ha) tăng 1,7% so cùng kỳ. Các loại cây trồng cạn đang được khẩn trương gieo trồng, diện tích ngô 3.124,5 ha, tăng 5,9% so với cùng kỳ; cây lạc 1.664,5 ha, tăng 13,2%; cây đỗ tương 213,8 ha, giảm 7,5%; cây vừng 1.774,4 ha, tăng 22,2%; rau các loại 4.303,9 ha, tăng 3,1%, đậu các loại 823 ha, giảm 3,6%. Nhìn chung, cây trồng vụ Hè - Thu sinh trưởng và phát triển tốt, diện tích sâu bệnh không đáng kể... Về tình hình nắng hạn, thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, liên tục xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài trong vụ sản xuất Hè – Thu, nên cũng đã xảy ra hạn cục bộ ở một số địa phương khó khăn về nước tưới; tuy nhiên, nhờ nguồn nước tưới tại các hồ chứa trong tỉnh đảm bảo đủ nước tưới cho vụ Hè – Thu nên chưa xảy ra hạn lớn.

Về chăn nuôi, đang dần hồi phục và phát triển. Công tác tiêm phòng dịch bệnh, tiêu độc sát trùng, kiểm dịch thú y và kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm vẫn được duy trì thực hiện thường xuyên, dịch bệnh gia súc, gia cầm không xảy ra. Theo kết quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm 01/4/2012: Tổng đàn trâu của tỉnh ước đạt 20.762 con, tăng 7,3% so với thời điểm 01/4/2011 và tăng 0,9% so với thời điểm 01/10/2011; tổng đàn bò ước đạt 250.843 con, giảm 7,3% so với thời điểm 01/4/2011 và giảm 0,4% so với thời điểm 01/10/2011; tổng đàn lợn có 682.817 con, tăng 16,8% so với  thời điểm 01/4/2011 và tăng 3,4% so với thời điểm 01/10/2011; tổng đàn gia cầm đạt 6,3 triệu con, tăng 5,2% so với thời điểm 01/4/2011 và tăng 1,2% so với thời điểm 01/10/2011.

Giá trị sản xuất lâm nghiệp (theo giá cố định 1994) ước đạt 103,4 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Đã hoàn thành công tác phúc tra các hạng mục lâm sinh, triển khai chăm sóc rừng trồng năm 2011 và tiến hành công tác chuẩn bị đất, cây giống cho kế hoạch trồng rừng năm 2012. Đến nay, đã có hơn 50 đơn vị đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký kế hoạch sản xuất trên 71,2 triệu cây giống các loại. Diện tích chăm sóc rừng trồng đợt I năm 2012 được 12.290 ha/12.531,87 ha, tăng 13,3% so với cùng kỳ, đạt 98,1% kế hoạch. Nhìn chung, tình hình cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; tuy nhiên, tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy vẫn xảy ra, nhất là đối với các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ việc mua, bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép lâm sản đang được tích cực triển khai thực hiện.

Giá trị sản xuất thủy sản (giá cố định 1994) ước đạt 753,8 tỷ đồng, tăng 6,0% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 82.470 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác xa bờ ước đạt 64.759 tấn, chiếm 80,6% trong tổng sản lượng khai thác nước mặn. Hoạt động đánh bắt xa bờ ngày càng được tăng cường và có hiệu quả, riêng nghề câu cá ngừ đại dương đạt 5.103 tấn, tăng 36,8% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi tôm, tính đến ngày 28/6/2012 đạt 2.043,5 ha, tương đương cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 148,4 ha bị nhiễm bệnh nhưng đã được kiểm tra, xử lý, không để lây lan ra diện rộng. Về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản ở vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2012, đã phê duyệt (3đợt) hỗ trợ chi phí nguyên liệu đi và về của các chuyến biển cho 751 hồ sơ (470 tàu), với tổng số tiền gần 29 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí mua máy thông tin liên lạc tầm xa tích hợp định vị vệ tinh cho 261 tàu, với tổng số tiền trên 7,3 tỷ đồng; tổng kinh phí hỗ trợ cho ngư dân trên địa bàn tỉnh từ khi thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay trên 79 tỷ đồng.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, sinh thái trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai xử lý các tồn tại và tăng cường chỉ đạo quản lý. Trong 6 tháng đầu năm, đã giao đất, cho thuê đất cho 49 tổ chức với diện tích 103,7 ha, giới thiệu địa điểm 27 trường hợp, diện tích 67,7 ha; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 263 trường hợp với tổng diện tích 802,2 ha; đăng ký giao dịch bảo đảm cho 106 trường hợp. Đã cấp và gia hạn 04 giấy phép thăm dò và khai thác đá vật liệu xây dựng; 10 giấy phép khai thác cát xây dựng; 01 giấy phép khai thác đất san lấp; 05 giấy phép thăm dò và khai thác sa khoáng titan. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép vẫn còn xảy ra. Công tác xây dựng nông thôn mới đang được tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đến nay, đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới 4 xã điểm của tỉnh, phấn đấu đến ngày 30/8/2012 hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung 23 xã điểm của các huyện, thị xã, thành phố.

b) Về sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) ước đạt 3.876 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ, trong đó, doanh nghiệp Nhà nước tăng 4,2%, doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,7% và cơ sở cá thể tăng 14,1% so với cùng kỳ. Trong 23 sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có 15 sản phẩm sản lượng sản xuất tăng so cùng kỳ, một số sản phẩm tăng khá như: Sản phẩm khai thác quặng Titan 52% Ti02 tăng 29,8%, thuỷ sản ướp đông tăng 9,3%, bia đóng chai tăng 27,6%... Các sản phẩm giảm gồm: đường RS, thuốc viên (trừ kháng sinh)…

Nhìn chung, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng nhưng mức tăng thấp do phần lớn các sản phẩm có giá trị sản xuất lớn tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ. Hiện tại các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiếp tục đối diện với tình hình giá cả nguyên vật liệu đầu vào và hàng hóa thiết yếu có xu hướng tiếp tục tăng. Một số doanh nghiệp hàng tồn kho lớn, hoạt động cầm chừng vì nhiều lý do như thiếu vốn, lãi suất ngân hàng tuy đã giảm nhưng khó tiếp cận nguồn vốn này, thị trường trong và ngoài nước sụt giảm và không ổn định. Về tình hình sử dụng lao động, do hoạt động cầm chừng nên một số doanh nghiệp đã cho công nhân nghỉ việc tạm thời. Một số doanh nghiệp đã chủ động hỗ trợ cho công nhân có đời sống khó khăn, động viên để họ an tâm làm việc.

Qua khảo sát thực trạng khó khăn trong sản xuất kinh doanh của 147 doanh nghiệp trên toàn tỉnh, có 6,12% doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể (2,7% ngừng hoạt động, 3,4% giải thể); có 93,88% doanh nghiệp đang hoạt động. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, như đầu tư cho công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ kinh phí, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và tham gia hội chợ triển lãm nhằm quảng bá thương hiệu. Mở các lớp đào tạo nghề cho lao động tại địa phương, tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thành các cụm công nghiệp đã có. Tổ chức hội thảo khoa học nhằm chuyển đổi công nghệ sản xuất một số ngành công nghiệp.

Ngày 10/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển thị trường và nhận được sự đồng thuận cao của hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhưng vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế biến gỗ như gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 4, 5 và 6 là khoảng thời gian kết thúc vụ sản xuất, ít đơn hàng, lượng hàng hóa xuất bán ít nên thuế phát sinh thấp; giá nguyên vật liệu tiếp tục tăng trong khi giá đầu ra hầu như không tăng lên; bên cạnh đó, trên thực tế, sau thời gian dài ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới và tình hình lạm phát trong nước, doanh nghiệp ngành gỗ hoạt động kém hiệu quả, hầu như không có lợi nhuận, thậm chí bị thua lỗ nên tác dụng của việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không nhiều.

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều dự án SXCN đã đi vào hoạt động, góp phần gia tăng giá trị SXCN và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương như: Nhà máy sản xuất bột giấy và bao bì, các nhà máy chế biến dăm gỗ tại cụm công nghiệp Bồng Sơn, khu công nghiệp Nhơn Hòa, Cụm công nghiệp Cầu 16, cụm công nghiệp Tường Sơn,...; ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 6 dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (5 dự án trong KCN và 1 dự án tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) với tổng công suất thiết kế đạt trên 1,1 triệu tấn/năm, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.400 tỷ đồng, diện tích xây dựng khoảng 60 ha. Dự kiến các dự án này đi vào hoạt động trong năm 2013, giải quyết việc làm cho khoảng 1.300 lao động.

c) Về thương mại, dịch vụ, tài chính

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội ước đạt 16.379,8 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Công tác bảo đảm lưu thông hàng hóa, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, kiểm soát thị trường với tổng số 990 vụ, phát hiện 931 vụ vi phạm, đã tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật, thu nộp ngân sách nhà nước trên 3,3 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm nay giảm 0,18% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm chỉ số giá tăng 13,38% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 251,5 triệu USD, tăng 9,8% cùng kỳ, do một số nhóm hàng đạt giá trị xuất khẩu tăng vì có điều kiện sản xuất tốt và thị trường Thế giới có nhiều thuận lợi như: hàng thuỷ sản tăng 24,8%; hàng nông sản khác tăng 50,7%; hàng dệt may tăng 3,5 lần; khoáng sản gấp 2 lần so với cùng kỳ....  song có một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ như: gạo  giảm 18,7%; giày dép các loại giảm 38,8%; hàng thủ công mỹ nghệ giảm 15,5%; sản phẩm bằng gỗ giảm 6,8%; thuốc tây các loại  giảm 16,6%.

Giá trị nhập khẩu ước đạt 73,8 triệu USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu tăng chủ yếu là nhập khẩu nguyên liệu đầu vào để sản xuất như: phân bón tăng gấp 4,4 lần; thực phẩm chế biến tăng 55,7%; thức ăn gia súc tăng 71,6%; phục liệu hàng may mặc tăng 90,5%. Riêng nhập khẩu gỗ nguyên liệu sụt giảm mạnh 32,9%.

Hoạt động thương mại có nhiều tiến bộ, thị trường hàng hóa trong tỉnh tiếp tục phát triển, sức mua của các tầng lớp dân cư tăng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Các DN thương mại chuẩn bị tốt lực lượng hàng hóa, tổ chức nhiều chương trình khuyến mại đặc biệt, giá cả hấp dẫn đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm của nhân dân và tham gia bình ổn thị trường Tết nên trên thị trường không xảy ra tình trạng sốt giá, khan hiếm hàng. Hoạt động thương mại miền núi được quan tâm, nhất là trong dịp tết Nguyên đán, các mặt hàng chính sách xã hội và hàng tiêu dùng thiết yếu được đưa đến đồng bào miền núi và vùng sâu, vùng xa đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của đồng bào, góp phần ổn định giá cả thị trường.

Thực hiện Chủ trương của Bộ Chính trị về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các DN trên địa bàn tỉnh tổ chức các Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa tại thị xã An Nhơn, các huyện Tuy Phước, An Lão, Vĩnh Thạnh  nhằm cung cấp lượng hàng hóa cho đồng bào vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng hàng hóa do Việt Nam sản xuất; đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho 18 lượt DN tham gia Phiên chợ hàng Việt về nông thôn với tổng kinh phí chi hỗ trợ khoảng 90 triệu đồng.

Công tác xúc tiến thương mại tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường cung cấp thông tin thương mại, thị trường xuất nhập khẩu. Đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội chợ Xuân Bình Định năm 2012, Hội chợ Công - Nông nghiệp Bình Định 2012, xác nhận cho các doanh nghiệp đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tại các huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Ân; đã tham dự và kêu gọi các DN của tỉnh tham gia các Hội chợ, triển lãm như: Hội chợ trong hoạt động của Festival Huế 2012, Festival Dừa Bến Tre 2012, Hội chợ thương mại Việt - Lào 2012, các Hội chợ, triển lãm tại Quảng Trị, Cần Thơ,… Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho 29 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước theo quy định, với tổng số tiền gần 350 triệu đồng.

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, lượng khách đến tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt 782.180 lượt người, tăng 28% so cùng kỳ (trong đó, khách quốc tế 60.430 lượt người, tăng 25%). Doanh thu du lịch thuần tuý ước đạt 241 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ. Một số doanh nghiệp du lịch tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh nối kết tour du lịch với các tỉnh trong và ngoài nước. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 120 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; trong đó, cơ sở lưu trú xếp hạng bao gồm : 04 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao; 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao; 12 khách sạn đạt tiêu chuẩn 02 sao và 57 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao ; có 12 đơn vị kinh doanh lữ hành, trong đó có 03 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, 09 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa. Tuy nhiên, công tác xúc tiến du lịch và các dự án đầu tư hạ tầng du lịch triển khai chậm.

Dịch vụ vận chuyển hành khách 6 tháng đầu năm ước đạt trên 13,6 triệu hành khách, tăng 5,2% và luân chuyển 1.147 triệu hành khách-km, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Vận chuyển hàng hoá ước đạt trên 5,7 triệu tấn, tăng 11,1%, luân chuyển đạt 998 triệu tấn-km, tăng 10% so với cùng kỳ. Hàng thông qua cảng biển ước đạt 3,34 triệu TTQ, giảm 0,4%; trong đó, cảng Quy Nhơn ước đạt 3,02 triệu TTQ, giảm 1%, cảng Thị Nại và Tân cảng Quy Nhơn ước đạt 320 ngàn TTQ, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Về hoạt động tài chính, tín dụng, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, nhưng tổng nguồn vốn hoạt động trên địa bàn tỉnh (bao gồm vốn huy động tại địa phương, vốn điều chuyển và vốn khác) tính đến cuối tháng 6/2012 ước đạt 37.180 tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm (trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương 20.905 tỷ đồng, tăng 18,62% so với đầu năm). Tổng dư nợ ước đến tháng 6/2012 khoảng 30.062 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm (trong đó nợ xấu khoảng 880 tỷ đồng, tăng 63,9% so với đầu năm, chiếm 2,93% so với tổng dư nợ). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012, đã kiểm soát hoạt động tín dụng đối với các lĩnh vực không khuyến khích, tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực nông nghiệp nông thôn, các dự án, phương án có hiệu quả... Đến ngày 31/5/2012: tốc độ tăng trưởng tín dụng so với cuối năm 2011 là 4,3%, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực không khuyến khích chiếm tỷ trọng 6,25% trên tổng dư nợ cho vay, chiết khấu; các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã điều chỉnh giảm lãi suất ghi trên hợp đồng tín dụng  đối với 12.895 hợp đồng tín dụng, trong đó 3.996 hợp đồng tín dụng của 986 doanh nghiệp, mức điều chỉnh lãi suất từ 0,5-10%, đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước cho 52 khách hàng, số tiền gốc được cơ cấu là 369,4 tỷ đồng, trong đó có 48 doanh nghiệp, số tiền gốc được cơ cấu là 338,6 tỷ đồng; đã miễn giảm lãi phải trả cho 02 khách hàng là doanh nghiệp với tổng số tiền là 300 triệu đồng.

 Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh (chưa kể thu đóng góp) ước đạt 1.901,4 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán năm, tăng 23,6% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.457,2 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán năm, tăng 17,6% so cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất thì đạt 1.162 tỷ đồng, đạt 45,3% dự toán năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất 295,2 tỷ đồng, đạt 88,1% dự toán năm, tăng 88,7% so với cùng kỳ, gồm: thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh: 108 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán năm (trong đó có 52,1 tỷ đồng các nhà thầu đấu giá trúng nộp vào ngân sách nhà nước, đã bố trí bổ sung trả nợ cho các dự án do các nhà thầu này thực hiện); thu tiền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố 187,2 tỷ đồng, đạt 234% dự toán năm; thu hoạt động XNK đạt 395,5 tỷ đồng, đạt 62,8% dự toán năm và một số khoản thu khác. Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 2.144,3 tỷ đồng, đạt 42,3% dự toán năm và tăng 22,9% so cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 391,5 tỷ đồng, đạt 61,4% dự toán năm, tăng 23,1% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 1.573,3 tỷ đồng, đạt 44,5% dự toán năm, tăng 24,4% so với cùng kỳ.

d) Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển

Để từng bước đưa các dự án, công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện đúng kế hoạch, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, giám sát và yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, có giá trị đầu tư lớn. Nhờ vậy, giá trị khối lượng vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn Nhà nước địa phương quản lý ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 691,6 tỷ đồng; đã thanh toán 662,8 tỷ đồng, đạt 48,4% so với kế hoạch năm. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương ước đạt 478,8 tỷ đồng, đã thanh toán 449,7 tỷ đồng, đạt 51,4% kế hoạch năm 2012; vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu ước đạt 194,9 tỷ đồng, đã thanh toán 181,4 tỷ đồng, đạt 56,7% so với kế hoạch năm. 

Nhìn chung, so với kế hoạch năm 2011 khối lượng cấp phát tăng đáng kể là do kế hoạch năm 2012 tập trung bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành (ước tính 6 tháng tỷ lệ cấp phát so với kế hoạch trên 53%). Tuy nhiên vẫn còn một số dự án triển khai chậm như Chương trình kiên cố hóa kênh mương, nguồn vốn theo Nghị quyết 30a và Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tình hình triển khai thực hiện Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn 6 tháng đầu năm nay có nhiều bước chuyển biến tích cực, phần lớn các gói thầu trong giai đoạn 2 thi công đạt tiến độ, góp phần cải thiện tình hình chung của dự án. Tính chung đến nay, dự án đã được hoàn thành khoảng 35% giá trị khối lượng công việc, số vốn giải ngân đạt khoảng 32,5% tổng số kinh phí dự án. Giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản hoàn thành, giai đoạn 2 đã xong công tác chuẩn bị đầu tư, một số hợp đồng chính đã được triển khai, các hợp đồng còn lại sẽ được ký kết trước ngày 30/6/2012.

đ) Về xây dựng khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp

Khu kinh tế Nhơn Hội: đến nay, đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong Khu kinh tế; đã tập trung tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đã giao mặt bằng sạch gần 2.000 ha đất cho các chủ đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ; huy động các nguồn vốn để triển khai thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải công nghiệp, viễn thông…nhằm đáp ứng cơ bản hạ tầng thiết yếu phục vụ cho các nhà đầu tư trong Khu kinh tế; đang tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội, dự án khu du lịch Hải Giang để giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Khu công nghiệp Phú Tài và Khu công nghiệp Long Mỹ đã đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật và cơ bản đã được lấp đầy; Khu công nghiệp Nhơn Hòa đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng được trên 90% khối lượng các công trình hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, với quy mô 110 ha và đã thu hút được 18 dự án đầu tư; Khu công nghiệp Hòa Hội đang tổ chức kêu gọi nhà đầu tư mới; Khu công nghiệp Cát Trinh đã hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch chi tiết và đang lập thủ tục đầu tư.

Về công tác xúc tiến đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, tiếp nhận 20 hồ sơ đề nghị cấp mới và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó, cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 01 dự án đầu tư vào KKT Nhơn Hội với vốn đăng ký là 126 tỷ đồng; cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 11 dự án đầu tư vào các KCN với vốn đăng ký là 212,83 tỷ đồng; cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 08 dự án; chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu công nghiệp. Tính đến nay, tại KKT Nhơn Hội có 36 Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư 33.520 tỷ đồng (09 dự án đầu tư nước ngoài với  vốn đăng ký khoảng 522 triệu USD) và tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 72,5 tỷ đồng; có 07 dự án đã đi vào hoạt động từng phần theo dự án và các dự án còn lại đang trong giai đoạn triển khai xây dựng cơ bản. Tại các Khu công nghiệp đã thu hút được 191 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 6.000 tỷ đồng (08 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 47,928 triệu USD), trong đó, có 130 dự án đang sản xuất kinh doanh và 62 dự án đang triển khai xây dựng cơ bản.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Số lượng cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch là 62 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 1.921 ha, trong đó bổ sung mới vào quy hoạch 28 CCN, diện tích 791 ha. Hiện nay, đã có 28 cụm công nghiệp, diện tích 911 ha được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, GPMB và triển khai xây dựng hạ tầng. Đến nay đã có 30 cụm công nghiệp (trong đó có 7 cụm công nghiệp trước đây là điểm công nghiệp) đi vào hoạt động, trong đó có 9 cụm công nghiệp lấp đầy 100%. Các CCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được hơn 800 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có quy mô vừa và nhỏ đầu tư sản xuất, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng (suất đầu tư đạt 4,5 tỷ đồng/ha), đã có 705 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động, thu hút trên 17.000 lao động, chiếm 14,4% so với tổng lao động toàn ngành công nghiệp.

e) Về hợp tác phát triển và thu hút đầu tư.

Về đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI): Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 06 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 13,4 triệu USD, thuộc lĩnh vực kinh doanh sản xuất hàng nông sản và thực phẩm, may mặc, đồ gỗ, thức ăn chăn nuôi...  Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 49 dự án FDI; tổng vốn đăng ký trên 701 triệu USD.

Về đầu tư phát triển chính thức (ODA): Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 17 dự án được đầu tư bằng nguồn đầu tư phát triển chính thức (ODA) đang thực hiện, với tổng mức vốn cam kết 234 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân khoảng 200 tỷ đồng VN. Nhìn chung, các dự án ODA triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, cũng có một số ít dự án giải ngân còn chậm, vốn đối ứng chưa đáp ứng nhu cầu.

Về đầu tư trong nước: Đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 543.400 tỷ đồng; đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án đầu tư theo Nghị định 161, tổng vốn đăng ký trên 190 tỷ đồng.

Về công tác đăng ký kinh doanh: Đã tiếp nhận và giải quyết trên 831 hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 4.931 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký 22.825 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 4.629 triệu đồng.

Về công tác sắp xếp doanh nghiệp: Hoàn thành việc chuyển Trung tâm truyền hình cáp thành công ty TNHH một thành viên Truyền hình Cáp Quy Nhơn (do PISICO làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền. Đã phê duyệt và đang triển khai phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2012-2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về văn hoá – xã hội

Các địa phương và ngành Giáo dục - Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, hoàn thành tổng kết năm học  2011-2012; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho 22.728 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó hệ THPT có 22.248 thí sinh, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,6% tăng 2,76% so với cùng kỳ và hệ bổ túc THPT có 480 thí sinh dự thi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 93,54%, tăng 6,46% so với cùng kỳ; tích cực chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới 2012-2013, tổ chức xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) năm học 2012-2013, đã phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho công tác tuyển sinh vào các trường Đại học, cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 tại Cụm thi Quy Nhơn, đã nhận được 76.878 hồ sơ đăng ký dự thi vào 71 trường đại học, học viện trong cả nước (giảm 8.671 hồ sơ so với năm 2011). Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ hội Kỷ niệm 223 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; Chương trình Dạ hội đón giao thừa, Hội báo Xuân “Mừng Đảng Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012”; 122 năm ngày sinh nhật Bác; Lễ hội kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân; Lễ kỷ niệm 440 năm, năm sinh Danh nhân Văn hóa Đào Duy Từ, Ngày Hội Văn hóa - Thể thao miền Biển lần thứ X năm 2012; Hội thảo khoa học “về thân thế sự nghiệp Nhà soạn tuồng Nguyễn Diêu”. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao tiếp tục được duy trì và phát triển, nhiều hội thao, giải thể thao từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh và cấp trung ương được tổ chức thành công; trong 6 tháng đầu năm 2012, đã phối hợp với Liên đoàn quần vợt Việt Nam tổ chức thành công Giải vô địch quần vợt nam và Giải vô địch quần vợt đồng đội toàn quốc 2012 tại thành phố Quy Nhơn. Tổ chức thành công 9 giải thể thao, hội thao cấp tỉnh; phối hợp với các ngành tổ chức 12 hội thao, giải thể thao của các ngành thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao, các Hội thao đều được tổ chức quy củ, đúng luật. Các đội tuyển thể thao thành tích cao của Bình Định tham gia 10 giải trẻ và vô định Quốc gia như: Giải Cờ Vua hạng nhất quốc gia năm 2012 tại Cần Thơ; Giải trẻ Taekwondo toàn quốc năm 2012 tại Quảng Nam; Giải bóng đá U19 quốc gia năm 2012 tại Gia Lai; giải Việt Dã Báo Tiền phong năm 2012. Tổng số huy chương đạt được tính đến nay qua các giải đã tham gia là: 04 HCV, 02 HCB và 06 HCĐ.

Mạng B­­ưu chính tiếp tục đảm bảo cung cấp các dịch vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu về chuyển phát thư­­, báo, các loại công văn giấy tờ, b­­ưu phẩm, b­­ưu kiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; tỷ lệ xã có báo trong ngày khoảng 96 %. Mạng Viễn thông và Internet tiếp tục duy trì và phát triển, với tổng số máy điện thoại trên toàn tỉnh ước tính đến cuối tháng 6/2012 là 1.639.799 máy điện thoại (trong đó có 1.444.870 máy điện thoại di động và có 241.429 máy điện thoại cố định), đạt mật độ 115,3 máy/100 dân. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có  37/40 cơ quan cấp tỉnh sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ (đạt 92,5%) và số lượng thư điện tử gửi nhận hàng ngày qua hệ thống trung bình từ 1200 đến 1700 thư đến và 900-2000 thư đi; 100% cơ quan cấp tỉnh có mạng nội bộ (mạng LAN), 83% cán bộ công chức có máy tính sử dụng; 100% cơ quan UBND cấp huyện có kết nối mạng nội bộ, 62,8% cán bộ, công chức có máy tính sử dụng. Hoàn thành hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cho cơ quan Đảng, Nhà nước.

Ngành khoa học và công nghệ, đã tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa; tổ chức đánh giá hồ sơ 5 đề tài, dự án cấp tỉnh thực hiện trong kế hoạch năm 2011, có 1 đề tài đạt loại xuất sắc, 4 đề tài đạt loại khá; kiểm tra tiến độ và nghiệm thu khối lượng hoàn thành của 8 đề tài/dự án. Nhìn chung, các đề tài thực hiện bám sát đúng nội dung đã phê duyệt, sử dụng kinh phí đúng mục đích và bảo đảm tiến độ đề ra.

Ngành Y tế đã tích cực triển khai tốt công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đến nay số giường bệnh kế hoạch do tỉnh quản lý 3.400 giường, đạt 22,7 giường/1 vạn dân; số xã có bác sỹ công tác 152/159 xã, đạt tỷ lệ 95,6%. Thường xuyên giám sát, kiểm tra tình hình biến động giá thuốc trên địa bàn, kiểm tra quá trình bảo quản và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc độc và vaccine, sinh phẩm. Từng bước triển khai thực hiện Chính sách quốc gia về thuốc. Tổ chức thực hiện đúng quy định và kịp thời công tác đấu thầu cung ứng thuốc và hóa chất - sinh phẩm, vật tư tiêu hao, dụng cụ y tế bảo đảm hoạt động thường xuyên cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt việc quản lý, cấp phát và sử dụng thuốc, vật tư trong lĩnh vực y tế dự phòng và trong các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Công tác đầu tư, nâng cấp các cơ sở y tế ngày càng được quan tâm thực hiện, như: Nâng cấp, cải tạo các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện chuyên khoa Lao, Tâm thần, Mắt và các trung tâm y tế huyện; Xây dựng mới cơ sở vật chất Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm phòng chống Sốt rét và các bệnh nội tiết; tranh thủ các nguồn lực từ các dự án viện trợ không hoàn lại, vốn vay ưu đãi (thông qua Bộ Y tế) về cho ngành y tế tỉnh; qua đó, đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các dịp lễ, tết, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, đã tổ chức Hội thi tay nghề tỉnh Bình Định năm 2012, chọn 9 thí sinh chuẩn bị tham dự Hội thi tay nghề giỏi cấp quốc gia năm 2012; tổ chức cho 65 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Nhật Bản 10 người, Hàn Quốc 40 người, Malaysia 12 người, Đài Loan 3 người ), trong đó có 19 người thuộc các huyện nghèo. Tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Sàn giao dịch việc làm (vào ngày 20 hàng tháng) và 04 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, có 59 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia tuyển dụng tại chỗ và 119 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủy quyền cho Trung tâm tuyển chọn với tổng nhu cầu tuyển dụng 4.913 vị trí công việc; đã tư vấn nghề, việc làm cho 12.550 lượt người, giới thiệu việc làm cho 1.345 người. Tổng số lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm 2012 ước khoảng 11.280 người, đạt 47% kế hoạch năm, giảm 6% cùng kỳ; có 4.121 lao động được đào tạo, tập huấn nghề, đạt 19% kế hoạch.

Công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công và các chính sách xã hội thường xuyên được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm, đã phát hành 559 hồ sơ người có công với cách mạng; trình Chính phủ cấp mới 02 Bằng Tổ quốc ghi công, cấp lại 200 Bằng. Quyết định cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình cho 8 đối tượng thương binh; mua bảo hiểm y tế cho 27 đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; miễn giảm tiền sử dụng đất cho 05 đối tượng; cấp 54 sổ mới và cấp lại 20 sổ ưu đãi giáo dục đào tạo; cấp lại 112 giấy chứng nhận thương binh, 43 giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012, kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất Đất nước. Công tác quy tập hài cốt liệt sỹ, tu bổ nghĩa trang, chăm sóc người có công cách mạng được thực hiện thường xuyên. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Vinpearl thực hiện Kế hoạch hỗ trợ xây dựng 300 ngôi nhà cho người có công với cách mạng (đến tháng 6/2012 đã có danh sách 274 nhà đủ điều kiện để hỗ trợ, số tiền 30 triệu đồng/nhà; 26 nhà còn lại sẽ tiếp tục thực hiện). Tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2012, đến tháng 6/2012 đã có 43 đơn vị báo cáo ủng hộ Quỹ cấp tỉnh, tổng số tiền trên 214 triệu đồng.

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Chương trình cho vay vốn hỗ trợ việc làm; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn xuất khẩu lao động. Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 3 huyện nghèo (Nghị quyết 30a) đang được tích cực đôn đốc triển khai thực hiện theo kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho 12.476 lượt hộ vay vốn ưu đãi, trong đó có 6.573 hộ nghèo, tổng vốn vay 172.982 triệu đồng; 6 hộ đồng bào dân tộc thiểu, tổng vốn vay 30 triệu đồng; 2.147 học sinh, sinh viên vay vốn, tổng số 59.022 triệu đồng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 142.187 người nghèo, tổng kinh phí gần 75 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho 52.883 hộ nghèo theo Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tổng kinh phí thực hiện trên 9,5 tỷ đồng (mức hỗ trợ là 30.000 đồng/hộ/tháng). Hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ cho 104.603 trẻ em học mẫu giáo, học sinh, sinh viên con hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên sinh sống tại các vùng đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí trên 54 tỷ đồng. Bằng nguồn huy động từ sự đóng góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 108 nhà ở cho hộ nghèo có đời sống khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí thực hiện 3.160 triệu đồng, bình quân mỗi nhà từ 25 đến 50 triệu đồng, hiện đã xây dựng hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng được 18 nhà, còn lại tiếp tục đang được thực hiện.

Tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Đến tháng 06/2012 toàn tỉnh có 53.493 người được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, trong đó có 38.309 người cao tuổi, tổng số tiền chi trợ cấp trên 68 tỷ đồng. Cứu trợ xã hội đột xuất 81 đối tượng bị rủi ro, đau ốm dài ngày, hộ gia đình có nhà ở chính bị cháy, nhà sập hoàn toàn, tàu thuyền chìm do thiên tai lũ lụt, người chết không rõ thân nhân, tổng số tiền 509 triệu đồng. Phân bổ cho các địa phương 3.000 tấn gạo để cứu trợ đỏ lửa và thiếu đói giáp hạt đầu năm 2012 cho 99.738 hộ dân, tương ứng 180.236 nhân khẩu. Thực hiện giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với 1.848 cựu chiến binh với số tiền hơn 975 triệu đồng.

3. Các hoạt động khối nội chính.

a) Về xây dựng chính quyền: Tiếp tục chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ mới. Thực hiện công tác tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đảm bảo công khai, công bằng theo đúng quy định của pháp luật, đã tuyển dụng 205 công chức (cấp tỉnh 138, cấp huyện 67). Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế “một cửa”, nhân rộng mô hình “một cửa liên thông”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước và triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2011-2020; đến nay đã có 27/30 cơ quan ban hành và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2012.

b) Công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra tiếp tục được chỉ đạo triển khai theo kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã và đang tiến hành 61 cuộc kiểm tra, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, XDCB, tài chính- ngân sách và những vụ việc nổi cộm, bức xúc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật, đã kết thúc 40 vụ, kết luận xử lý theo quy định của pháp luật.

Công tác tiếp dân được chú trọng thực hiện theo quy chế; trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 1.857 vụ khiếu nại (tăng 117 vụ so với cùng kỳ), 108 vụ tố cáo (giảm 28 vụ); tổ chức tiếp 1.847 lượt công dân (giảm 260 lượt), trong đó tiếp dân định kỳ 516 lượt; Lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp dân định kỳ và đột xuất 32 vụ, ban hành 252 văn bản giải quyết khiếu nại, xử lý vụ việc, trả lời báo đài và công dân. Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, thực hiện trợ giúp pháp lý, kiểm tra công tác xây dựng và ban hành văn bản hành chính, công tác thi hành án dân sự tiếp tục được tăng cường.

c) Quốc phòng an ninh được bảo đảm, công tác huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Đã tổ chức lễ giao quân đợt I/2012, kết quả giao quân đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2012 “PT12” đạt kết quả tốt; bảo vệ an toàn các ngày Lễ lớn của tỉnh và của đất nước. Các lực lượng chức năng đã chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến an ninh chính trị. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường; đã tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông. Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm, xảy ra 506 vụ, làm chết 128 người, bị thương 598 người. So với cùng kỳ, giảm 267 vụ, chết giảm 12 người, bị thương giảm 415 người. Lực lượng CSGT, CSTT tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý 48.540 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 16,1 tỷ đồng.

II. KHUYẾT ĐIỂM YẾU KÉM

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2012 vẫn còn những yếu kém tồn tại:

- Sản xuất công nghiệp tuy có tăng trưởng, nhưng mức tăng trưởng chưa cao, một số ngành công nghiệp chế biến vẫn tiếp tục khó khăn, nhất là thiếu nguyên liệu (thủy hải sản, mía đường, đá granite...).... Tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp còn chậm. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu chưa kịp thời.

- Công tác xúc tiến đầu tư nhất là đầu tư vào khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp và trên địa bàn tỉnh có chú trọng nhưng kết quả đạt thấp, một số dự án đăng ký đầu tư nhưng chậm triển khai hoặc triển khai không đúng tiến độ đã cam kết và chưa được xử lý kiên quyết. Công tác chuẩn bị đầu tư và tiến độ triển khai thi công một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm.

- Chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu mía chưa đạt yêu cầu. Công tác quản lý bảo vệ rừng chưa chuyển biến tích cực. Tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép ở một số nơi vẫn còn xảy ra nhưng chưa được ngăn chặn triệt để. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tình hình khai thác khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, kết quả đạt được còn thấp. Tiến độ triển khai xử lý các trường hợp lấn chiếm đất, giao đất trái thẩm quyền của các huyện, thị xã, thành phố chậm.

- Hoạt động văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao ở cơ sở còn yếu. Chậm ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non, phổ thông bán công dân lập sang công lập, tư thục; thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho cán bộ, giáo viên còn chậm. Chất lượng khám chữa bệnh một số cơ sở y tế và y đức một bộ phận cán bộ, nhân viên y tế yếu; trang thiết bị y tế thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Kết quả công tác đào tạo, tập huấn nghề chất lượng chưa cao, tỷ lệ đạt còn thấp, đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu của sản xuất, xuất khẩu lao động đạt thấp. Công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động chưa thường xuyên, kịp thời, còn xảy ra tranh chấp lao động. Đời sống một bộ phận nhân dân nông thôn, miền núi, vùng xa còn khó khăn.

- Trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn ở một số địa phương có mặt diễn biến phức tạp, tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp có chiều hướng gia tăng.

Nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém trên có nhiều mặt  khách quan, chủ quan tác động:

- Về khách quan: Do lãi suất ngân hàng những tháng đầu năm còn ở mức cao, nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận và hấp thụ vốn; chi phí đầu vào lớn, sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng tồn kho nhiều, thị trường không ổn định.

- Về chủ quan: Việc triển khai tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp còn thiếu chủ động, chưa đồng bộ, sự phối kết hợp chưa chặt chẽ. Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, người đứng đầu một số ngành, địa phương trong việc thực thi nhiệm vụ chưa cao. Chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại, yếu kém chưa tập trung, kiên quyết.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2012 là rất nặng nề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2012 mà nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XI đã đề ra, yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2012, những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án đã được phê duyệt theo kế hoạch; đồng thời chú trọng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

 1. Về nông, lâm, thủy sản và quản lý đất đai, môi trường:  Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch lúa vụ Hè Thu, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2012 đảm bảo giành thắng lợi theo kế hoạch đề ra; trong đó lưu ý thời vụ, cơ cấu giống các loại cây trồng, đảm bảo thắng lợi cho cả hai vụ sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp cả năm 2012; vận động nông dân đẩy mạnh gieo trồng các loại cây trồng cạn hết diện tích, chú ý phát triển vùng nguyên liệu  mía, mì. Chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013, nhất là chuẩn bị đủ giống có năng suất cao, chất lượng tốt, đảm bảo cơ cấu giống hợp lý và hướng dẫn thực hiện đúng lịch thời vụ.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh khôi phục và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đi đôi với thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo tốt công tác tiêm phòng, kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải tạo giống bò, nạc hóa đàn lợn và hướng dẫn nông dân phát triển đàn lợn, đàn gia cầm.

Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, phát hiện và chủ động xử lý kịp thời dịch bệnh tôm; đồng thời, chỉ đạo xử lý môi trường, hướng dẫn nông dân nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện thời tiết; vận động ngư dân đoàn kết, hỗ trợ nhau trong việc đánh bắt xa bờ, vừa đảm bảo khai thác có hiệu quả, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

­­­Tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị đất, cây giống, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2012. Công tác xử lý thực bì và thiết kế trồng rừng phải hoàn thành trước tháng 9/2012 để kịp thời trồng rừng khi bắt đầu vào mùa mưa. Chú trọng các dự án trồng rừng cảnh quan, rừng phòng hộ.

Tiếp tục triển khai xây dựng quy hoạch xây dựng nông thôn mới 124 xã (trước mắt tập trung xây dựng đề án triển khai 4 xã điểm) theo Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý các vụ phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ trái phép, triển khai quyết liệt phương án phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; nhất là khai thác titan, đá, cát; tổ chức tổng kết đánh giá công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản; tiếp tục kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất ở các khu cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho dân.

2. Về sản xuất công nghiệp: Tập trung chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, nắm chắc tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh và có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất giảm sút, gặp khó khăn về lao động, nguyên liệu, vốn, thị trường tiêu thụ... nhằm tăng trưởng sản xuất công nghiệp, xuất khẩu. Đẩy mạnh công tác khuyến công; chú trọng tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp đã ban hành. Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp, nhất là khu du lịch Hải Giang, khu du lịch khách sạn nghĩ dưỡng Vĩnh Hội. Tiếp tục thực hiện công tác chống cát bay tại khu kinh tế Nhơn Hội. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Nhơn Hội trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chuẩn bị chu đáo các nội dung để tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh nghiệm thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp các tỉnh duyên hải miền Trung”.

3. Về thương mại, du lịch và dịch vụ: Tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động thương mại, xuất khẩu, du lịch, dịch vụ. Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường phối hợp thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu…; xử lý kiên quyết những trường hợp đầu cơ tăng giá để thu lợi bất chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch; hợp tác phát triển về du lịch với các địa phương trong và ngoài nước, mở rộng các loại hình và sản phẩm du lịch. Tập trung chuẩn bị chu đáo nội dung, kế hoạch để tổ chức xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản vào tháng 9/2012. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải...để phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Bình Định với các địa phương trong nước và các tỉnh Nam Lào.

4. Về tài chính, thu ngân sách: Các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu nội địa để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch. Thực hành tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. Khuyến khích đẩy mạnh phát triển các hoạt động dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp có thu. Đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất (phần của tỉnh) để tăng thu ngân sách.

5. Trên lĩnh vực đầu tư phát triển: Tiếp tục huy động mọi nguồn vốn nhằm đáp ứng yêu cầu chi đầu tư; đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, Ngành Trung ương và Chính phủ, nhất là các nguồn Trái phiếu Chính phủ, nguồn an sinh xã hội nhằm tăng nguồn cho đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn và giải quyết các khó khăn của địa phương như công tác di dân tránh bão, khắc phục sạt lở đê bao nhằm chuẩn bị đối phó với mùa mưa bão năm nay; công tác sửa chữa lớn các công trình thủy lợi xuống cấp; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm về giao thông, du lịch, thủy lợi, đảm bảo các công trình vượt lũ theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm túc trách nhiệm của các cấp, các ngành, các chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án xây dựng đã phân cấp quản lý, nhất là tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các khâu thẩm định phê duyệt dự án, giao đất và bồi thường GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 19 mới (đoạn từ cầu Thị Nại đến cầu Bà Gi). Chuẩn bị tốt danh mục dự án đầu tư trung hạn 2013-2015, riêng các dự án thực hiện đầu tư năm 2013 đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định vốn đúng quy định và yêu cầu về thời gian.

6. Tập trung triển khai quyết liệt công tác phòng chống cháy rừng, giải quyết nước cho sản xuất, nước cho sinh hoạt của người dân ở những vùng khó khăn nguồn nước và triển khai xây dựng phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2012, trong đó lưu ý: tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuỷ lợi; các dự án đầu tư hạ tầng thủy sản bảo đảm vượt lũ. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trình duyệt và triển khai phương án, kế hoạch phòng tránh bão lụt, giảm nhẹ thiên tai năm 2012 trên từng địa phương, đơn vị, nhất là thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất để cứu hộ, cứu nạn và di dãn dân khi có bão lụt xảy ra.

7. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động hè cho giáo viên và học sinh; khẩn trương xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp trong dịp hè và các điều kiện khác phục vụ tốt cho khai giảng năm học mới và triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2012 - 2013, có biện pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học ngay từ đầu năm học. Tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào phục vụ sản xuất và đời sống.

8. Chuẩn bị tốt kế hoạch và triển khai tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2012, năm 2013 của đất nước và của tỉnh. Chỉ đạo hoàn thành các nội dung và tổ chức tốt Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV – Bình Định năm 2012. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình văn hóa, nhất là công trình mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung, Đàn tế Trời đất, đảm bảo về quy mô và hoàn thành đúng kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu; phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2012. Tăng cường công tác quản lý báo chí và các hoạt động xuất bản, công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa.

9. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong ngành y tế, củng cố mạng lưới y tế cơ sở; tiếp tục thực hiện công tác y tế dự phòng, triển khai các biện pháp phòng ngừa và chữa trị có hiệu quả các loại dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan tâm đúng mức đến các đối tượng chính sách, người nghèo và trẻ em. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với y tế cơ sở; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 theo kế hoạch.

10. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, đề án giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước, chính sách đối với hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời giúp đỡ, cứu trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cứu tế xã hội. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Tiếp tục triển khai chủ trương của Chính phủ về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp.

11. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra chấn chỉnh và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa" của các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012, chú trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là trong đầu tư XDCB, tài chính, quản lý đất đai và các vấn đề bức xúc khác. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

12. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012 đến cơ sở xã, phường theo kế hoạch, kiểm tra đôn đốc thi công các công trình phòng thủ. Tổ chức chặt chẽ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đợt 2/2012. Tăng cường chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, có kế hoạch bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, cũng như trong đợt thi tuyển sinh đại học, cao đẳng tại cụm thi Quy Nhơn. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

13. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; đồng thời, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương năm 2013 báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh./.                                                                                        

 

VP UBND tỉnh