Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 26-12 đến 30-12-2016

BẢN TIN CÔNG NGHỆ

(Tổng hợp tin tức Công nghệ thông tin từ 26- 12-30-12-2016)

TIN TỨC – SỰ KIỆN.

Bảo hiểm xã hội VN triển khai hệ thống một cửa điện tử tập trung từ 1/1/2017

Từ ngày 1/1/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ chính thức đưa vào vận hành Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” sẽ giúp theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của ngành BHXH trong phạm vi cả nước.

“Một cửa điện tử tập trung” sẽ kết nối toàn quốc

Hiện nay, BHXH Việt Nam vẫn đang chỉ đạo các địa phương thực hiện ba hình thức giao dịch với người lao động và đơn vị sử dụng lao động gồm: Giao dịch trực tiếp tại cơ quan BHXH; giao dịch qua dịch vụ bưu chính và giao dịch trực tuyến thông qua phần mềm giao dịch điện tử.

Các dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính của BHXH các địa phương qua ba kênh giao dịch trên vẫn đang được Vụ Pháp chế thống kê, tổng hợp theo hình thức thủ công. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Ông Lương Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (BHXH Việt Nam cho biết): Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Trung tâm CNTT thực hiện “Đề án triển khai mô hình một cửa điện tử tập trung tại BHXH Việt Nam” nhằm quản lý, chỉ đạo, theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại BHXH các tỉnh, thành phố. Sau quá trình thử nghiệm, đến nay, các BHXH địa phương đã thực hiện kết nối dữ liệu phần mềm quản lý tiếp nhận hồ sơ 2.0. Tại BHXH Việt Nam cũng đã thực hiện xong việc lắp đặt thiết bị hạ tầng CNTT tại Vụ Pháp chế.

Theo Vụ Pháp chế, Hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử tập trung” sẽ giúp theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của ngành BHXH trong phạm vi cả nước. Hệ thống sẽ cung cấp công cụ theo dõi đường đi của hồ sơ; kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và BHXH các quận, huyện. Qua đó, đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính tại các địa phương được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính mà Ngành đề ra.

Trong thời gian tới, Vụ Pháp chế sẽ tiếp nhận trực tuyến các báo cáo, thống kê, tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính, thay vì các địa phương phải gửi báo cáo qua đường Bưu điện hoặc qua thư điện tử như hiện nay.  

Nhiều tiện ích

Về tiện ích của phần mềm, đại diện Vụ Pháp chế cho biết: Với hệ thống này, các phòng, bộ phận “một cửa” của BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện sẽ quản lý được toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ việc tiếp nhận hồ sơ đến chuyển hồ sơ dữ liệu, thụ lý giải quyết, trả kết quả, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết TTHC. Trong đó, quản lý chi tiết đến ngày, giờ giải quyết hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ; cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn.

Cơ quan BHXH địa phương cũng quản lý được lượng hồ sơ cần giải quyết, tiến độ giải quyết, tình trạng hồ sơ để có phương án xử lý kịp thời. Qua theo dõi quy trình trên phần mềm, lãnh đạo BHXH địa phương cập nhật được thông tin về tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, bộ phận nghiệp vụ; kiểm soát, đôn đốc các phòng, bộ phận giải quyết kịp thời, tránh tình trạng tồn đọng hồ sơ.

Về phía Vụ Pháp chế, thông qua phần mềm sẽ định kỳ, đột xuất thực hiện tổng hợp, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH các địa phương. Đồng thời, thống kê, tổng hợp báo cáo kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” trong toàn Ngành và từng địa phương.

Tại buổi kiểm tra trước khi chính thức vận hành hệ thống, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Vụ Pháp chế và Trung tâm Công nghệ thông tin trong việc triển khai xây dựng hệ thống.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Vụ Pháp chế và Trung tâm CNTT lưu ý bổ sung tiện ích của hệ thống nhắc nhở, cảnh báo khi cơ quan BHXH giải quyết chậm, để nhiều hồ sơ quá hạn. Đối với số thủ tục hành chính quá hạn chưa giải quyết, BHXH địa phương sẽ phải có giải trình nguyên nhân cụ thể và Vụ Pháp chế sẽ đưa ra những đánh giá về tiến độ xử lý công việc, kiểm soát được hồ sơ chậm, muộn để báo cáo lãnh đạo Ngành chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc.

Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo Vụ Pháp chế cần phân công cán bộ theo dõi việc vận hành hệ thống của cơ quan BHXH các địa phương để có cơ sở đánh giá, làm căn cứ bình xét thi đua; góp phần nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ BHXH khi giao dịch với các đơn vị, doanh nghiệp, người dân, người lao động.

Cùng với các nỗ lực cải cách trong thời gian qua, mô hình “Một cửa điện tử tập trung” sẽ là một trong những ứng dụng CNTT hữu ích, nhằm tạo thuận lợi cho ngành BHXH trong việc giám sát chặt chẽ các TTHC và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ BHXH. Đồng thời, giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ và TTHC, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người lao động và các đơn vị sử dụng lao động khi giao dịch với cơ quan BHXH

Theo: Chinhphu.vn

Đề xuất đăng công khai các bản án, quyết định lên cổng thông tin điện tử

Theo dự thảo Thông tư quy định việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử, Tòa án sẽ công khai các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, trừ bản án, quyết định không được công khai theo quy định.

Dự thảo "Thông tư quy định việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử" do Tòa án nhân dân tối cao đang soạn thảo nêu rõ, các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án sau đây phải được công khai, gồm bản án hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm; quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong vụ án dân sự; quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính.

Ngoài ra còn có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động; quyết định giải quyết việc dân sự; quyết định giải quyết đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài; quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Dự thảo nêu rõ, bản án, quyết định liên quan đến bí mật kinh doanh được công khai trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.

Bản án, quyết định liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được công khai trong trường hợp được người đó đồng ý; bản án, quyết định liên quan đến bí mật gia đình được công khai trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.

Chánh án Tòa án đã ban hành bản án, quyết định quyết định việc công khai cung cấp bản án, quyết định liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý.

Cũng theo Dự thảo, bản án, quyết định không được công khai là bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án quyết định xét xử, giải quyết kín.

Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử, giải quyết công khai nhưng thuộc một trong các trường hợp sau thì không được công khai: có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật; có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh của các cơ quan, tổ chức và bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bảo vệ người dưới 18 tuổi. Khi bản án, quyết định có chứa đựng nội dung thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì bản án, quyết định đó được công khai;

Ngoài ra, không được công khai trong trường hợp nếu công khai sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác…

Tòa án nhân dân tối cao đang lấy ý kiến dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử toaan.gov.vn.

Theo: Ictnew.vn

BẢO MẬT THÔNG TIN.

VNIST: Các doanh nghiệp, tổ chức nên quan tâm ngay đến dịch vụ giám sát ATTT

Theo ông Trần Quang Chiến, Giám đốc Công ty VNIST, năm 2017, các doanh nghiệp, tổ chức nên quan tâm ngay tới dịch vụ giám sát an toàn thông tin - hình thức dịch vụ mới, giúp doanh nghiệp, tổ chức có thể phát hiện sớm và phản ứng kịp thời trước các cuộc tấn công mạng.

Dự báo về tình hình an ninh mạng tại Việt Nam trong năm 2017, ông Trần Quang Chiến, Giám đốc Công ty CP VNIST, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin cho rằng: trong năm 2017 tới, các cuộc tấn công mạng nhắm vào các mục tiêu tài chính, lừa đảo tài chính, tấn công có chủ đích với mục đích tình báo, chính trị sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

“Không chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng, phá hoại thông thường, mà mục tiêu nhắm tới sẽ là các cuộc tấn công gian lận về tài chính (mục tiêu sẽ là các tổ chức tài chính, ngân hàng, lừa đảo tài chính); cũng như các cuộc tấn công đánh cắp thông tin phục vụ cho mục đích chính trị, tình báo”, đại diện VNIST chia sẻ.

Tại Việt Nam, theo đánh giá của ông Chiến, năm 2016 đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công nguy hiểm với chủ đích rõ ràng. Không chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công Deface (tấn công thay đổi giao diện - PV), chèn link quảng cáo, mã độc cảnh báo… mà các cuộc tấn công còn tập trung và vấn đề liên quan tới tài chính, ví dụ như các cuộc tấn công vào người dùng của một sngân hàng tại Việt Nam; hay chính trị như cuộc tấn công có chủ đích vào một số hệ thống của hàng không Việt Nam hồi cuối tháng 7/2016.

Cũng theo ông Chiến, hiện nay hầu hết các tổ chức, cơ quan nhà nước và một số doanh nghiệp đều đã có các mức độ ưu  tiên nhất định cho an toàn thông tin, tuy nhiên theo nhận định cá nhân của vị chuyên gia bảo mật này thì mức độ ưu tiên này có lẽ là vẫn chưa đủ so với trình độ cũng như sự phức tạp trong các cuộc tấn công của tin tặc, đặc biệt là các cuộc tấn công có chủ đích - APT.

“Cách tiếp cận của nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam về an toàn thông tin còn khá mơ hồ, vẫn tập trung nhiều vào việc mua bán giải pháp, thiết bị, sản phẩm về an toàn thông tin. Theo tôi, các thiết bị, giải pháp sẽ có tác dụng nếu chúng ta có một đội ngũ về an toàn thông tin có đủ trình độ, kinh nghiệm để vận hành.

Còn nếu chỉ phó mặc cho các cơ chế nhận dạng, ngăn chặn tự động thì rất khó để phát hiện và ngăn chặn được các cuộc tấn công thực tế, các cuộc tấn công có chủ đích; có chăng sẽ chỉ phát hiện được các cuộc tấn công theo dạng dò quét, thăm dò. Mặt khác, việc phát hiện này cũng sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta không có một đội ngũ chuyên gia đủ chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện việc xử lý sau khi đã phát hiện để giảm thiểu và ngăn chặn các cuộc tấn công này cũng như lên các phương án phòng tránh, ngăn chặn cho các cuộc tấn công tường tự”, ông Chiến phân tích.

Trong bối cảnh đó, để đảm bảo an toàn thông tin tốt hơn, đại diện lãnh đạo Công ty VNIST khuyên các các doanh nghiệp, tổ chức song song với việc triển khai một hệ thống CNTT đảm bảo an toàn thông tin thì nên quan tâm ngay tới một hình thức dịch vụ mới, đó là dịch vụ Giám sát an toàn thông tin.

“Với dịch vụ giám sát an toàn thông tin, các tổ chức, doanh nghiệp có thể thuê các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin có đủ nhân lực, nguồn lực, chuyên môn, quy trình… làm thay nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin. Các doanh nghiệp này có đội ngũ an toàn thông tin đủ chuyên môn, kinh nghiệm cũng như có các quy trình kiểm tra, xử lý chuyên nghiệp để thực hiện việc giám sát, theo dõi các hệ thống từ đó có thể phát hiện sớm và có thể phản ứng tốt trước các cuộc tấn công mạng xảy ra”, đại diện VNIST lý giải.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Công ty VNIST cũng nhấn mạnh, việc tăng cường quản lý và triển khai các tiêu chuẩn về quản lý an toàn thông tin trong doanh nghiệp, tổ chức cũng là điều hết sức cần thiết. Bởi lẽ, việc này cho phép hạn chế được nhiều nguồn gốc, điểm yếu mà tin tặc có thể khai thác, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới con người. Khi doanh nghiệp, tổ chức xây dựng được các tiêu chuẩn về cài đặt, triển khai, sử dụng các hệ thống, ứng dụng CNTT thì doanh nghiệp, tổ chức đó sẽ hạn chế được các cuộc tấn công xảy ra do sự chủ quan của con người khi sử dụng, vận hành các hệ thống CNTT.

Trước đó, trao đổi với báo chí bên lề lễ khai mạc cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2016diễn ra vào trung tuần tháng 12/2016, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cũng cho rằng, bên cạnh những mối đe dọa từ bên ngoài, những mối đe dọa từ bên trong ở rất nhiều tình huống lại chính là nhân tố tiềm ẩn gây mất an toàn thông tin, gây ra những thiệt hại rất lớn.

Theo ông Dũng, một biện pháp đơn giản để khắc phục vấn đề trên mà mỗi cơ quan, tổ chức có thể làm ngay chính là xây dựng và ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động nội bộ của mình, kiểm soát chặt chẽ các khâu như: khi người mới gia nhập tổ chức cũng như những quy chế, điều khoản về việc phải tuân thủ trong quá trình hoạt động và sau khi rời tổ chức.

“Tôi cho rằng việc phổ biến một quy chế hiệu quả như vậy và thường xuyên tập huấn, diễn tập để đảm bảo mọi nhân viên trong tổ chức biết về quyền, trách nhiệm của mình đối với tài sản thông tin của tổ chức cũng là một biện pháp hữu hiệu để hạn chế rủi ro và thiệt hại có thể có”, ông Dũng cho hay.

Theo: Ictnews.vn

Tấn công có chủ đích vào hệ thống thông tin quan trọng tiếp tục “nóng” trong 2017

Đại diện Cục An toàn thông tin dự báo, tấn công có chủ đích vào những hệ thống thông tin quan trọng sẽ tiếp tục là vấn đề “nóng” trong năm 2017, đặc biệt là một số hệ thống liên quan tới hạ tầng giao thông, tài chính ngân hàng và một số hệ thống điều khiển.

3 vấn đề “nóng” của an ninh mạng Việt Nam năm 2017

Nhận định về tình hình an toàn, an ninh thông tin trong năm 2017, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (ATTT)  - Bộ TT&TT cho rằng có 3 xu hướng đáng lưu ý trong năm 2017, đó là: các cuộc tấn công có chủ đích vào những hệ thống thông tin quan trọng sẽ tiếp tục là một vấn đề nóng; nguy cơ mất ATTT đến từ các thiết bị IoT sẽ tiếp tục gia tăng; và các vụ lừa đảo, giả mạo để trục lợi thông qua mạng xã hội, nhất là vấn đề lộ lọt thông tin cá nhân cũng là vấn đề nóng thời gian tới.

Cụ thể, với xu hướng gia tăng các cuộc tấn công có chủ đích vào những hệ thống thông tin quan  trọng trong năm  2017, đại diện Cục ATTT lưu ý một số hệ thống có thể trở thành “đích ngắm” của tội phạm mạng như: một số hệ thống liên quan đến lĩnh vực hạ tầng giao thông, tài chính ngân hàng và một số hệ thống điều khiển.

Trong năm 2016 vừa qua, tại Việt Nam, theo đại diện Cục ATTT, đã ghi nhận một số cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào một số doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng như nhằm vào một số bộ, ngành và đã gây ra hậu quả. “Tuy nhiên, với sự phối hợp kịp thời của các cơ quan chức năng liên quan đến an ninh, an toàn thông tin, chúng ta cũng đã sớm khắc phục hậu quả, sớm đưa những hệ thống hoạt động trở lại một cách bình thường”, đại diện Cục ATTT nhận định.

Minh chứng cho nhận định Việt Nam tiếp tục là đích ngắm của một số chương trình tấn công có chủ đích  (tấn công APT) trong năm  2016, đại diện Cục ATTT cho biết, qua công tác theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng, Cục đã phát hiện và bóc gỡ khoảng trên dưới 10 phần mềm độc hại tấn công có chủ đích APT khác nhau nằm vùng trong các hệ thống của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Theo thống kê của VNCERT, năm 2016 Trung tâm đã ghi nhận 134.375 sự cố tấn công mạng của cả 3 loại hình Phishing (lừa đảo), Malware (mã độc) và Deface (tấn công thay đổi giao diện). So với năm 2015, số lượng sự cố xảy ra trong 2016 tiếp tục tăng mạnh, gấp tới hơn 4,2 lần (tổng số sự cố tấn công mạng năm 2015 là 31.585 sự cố). Trong đó, số sự cố Phishing được ghi nhận năm 2016 là 10.057 sự cố, gấp hơn 1,7 lần so với năm ngoái; 46.664 sự cố Malware, tăng gần 2,8 lần; và 77.654 sự cố Deface, tăng hơn 8,7 lần so với năm 2015.

Cũng theo số liệu của VNCERT, trong số các sự cố tấn công mạng đã được Trung tâm ghi nhận năm 2016, có 1 sự cố Phishing liên quan đến tên miền “.gov.vn”; 17 sự cố Deface liên quan đến tên miền “.gov.vn”; và 63 sự cố Malware liên quan đến tên miền “gov.vn”. Các sự cố này đều đã được VNCERT gửi cảnh báo, các đơn vị đã tự xử lý hoặc được Trung tâm hỗ trợ xử lý.

Đề cập về xu hướng đáng chú ý thứ hai của ATTT mạng Việt Nam năm 2017, Phó Cục trưởng Cục ATTT Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, nguy cơ mất ATTT đến từ các thiết bị IoT sẽ tiếp tục gia tăng trong 2017. Nguy cơ này theo ông Dũng đã xuất hiện từ vài năm trở lại đây. Đơn cử như, năm 2016 chúng ta đã chứng kiến những cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) huy động được sự tham gia của các thiết bị IoT phổ biến tại Việt Nam như camera giám sát an ninh… đã gây ra vấn đề rất lớn cho các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.

“Đồng thời, hiện tại, với xu hướng phát triển IoT, có thể thấy mỗi một thiết bị trong gia đình của chúng ta như thiết bị camera giám sát, tivi, tủ lạnh hay thiết bị kết nối Wi-Fi nếu trong trường hợp các thiết bị này có lỗ hổng, có phần mềm độc hại thì sẽ là “gián điệp nằm vùng” sẵn trong hệ thống của mỗi gia đình. Chính vì vậy, chúng tôi cũng cho rằng năm 2017 những nguy cơ, rủi ro đến từ những thiết bị IoT cũng là một xu hướng đáng quan tâm”, ông Dũng phân tích.

Xu hướng đáng chú ý thứ ba, theo đại diện Cục ATTT, là các vụ việc lừa đảo, giả mạo để trục lợi  thông qua mạng xã hội, đặc biệt là vấn đề lộ lọt thông tin cá nhân sẽ tiếp tục là vấn đề nóng trong thời gian tới.

Cần định kỳ rà quét, đánh giá an toàn thông tin

Chia sẻ thêm về biện pháp phòng, chống các cuộc tấn công có chủ đích xuất phát từ các mã độc “nằm vùng” trong hệ thống của các cơ quan, tổ chức, đại diện Cục ATTT cho biết: “Đúng là có những phần mềm độc hại APT đã nằm trong hệ thống của cơ quan, tổ chức từ rất lâu, thậm chí là hàng thập kỷ. Điều chúng ta có thể làm ở thời điểm hiện tại là tăng cường các biện pháp rà soát, kiểm tra, đánh giá định kỳ về ATTT”.

Nghị định 85 của Chính phủ hướng dẫn Luật ATTT mạng quy định đảm bảo hệ thống thông tin theo cấp độ đã yêu cầu định kỳ 6 tháng/lần, các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia phải thực hiện kiểm tra, rà quét, đánh giá ATTT; hoặc là đột xuất khi thấy có dấu hiệu nghi ngờ hay theo cảnh báo của cơ quan chức năng.

Còn đối với những hệ thống thông tin cấp độ 4 hoặc cấp độ 3 định kỳ 1 năm/lần phải tiến hành đánh giá ATTT và 3 năm/lần phải tiến hành đánh giá ATTT tổng thể đối với tất cả các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của chủ quản hệ thống thông tin. “Thông qua việc kiểm tra, rà quét, đánh giá định kỳ, chúng tôi cũng hy vọng sẽ phát hiện và bóc gỡ sớm được phần mềm độc hại nằm vùng trong các hệ thống thông tin”, đại diện Cục ATTT chia sẻ.

Đại diện Cục An toàn thông cũng cho biết, song song với những mối đe dọa từ bên ngoài,những mối đe dọa từ bên trongở rất nhiều tình huống lại chính là nhân tố tiềm ẩn gây mất ATTT, gây ra những thiệt hại rất lớn.

Biện pháp để khắc phục vấn đề nêu trên, theo Cục ATTT, một điều đơn giản mà mỗi cơ quan, tổ chức có thể làm ngay chính là xây dựng và ban hành quy chế đảm bảo ATTT trong hoạt động nội bộ của mình, kiểm soát chặt chẽ các khâu như: khi người mới gia nhập tổ chức cũng như những quy chế, điều khoản về việc phải tuân thủ trong quá trình hoạt động và sau khi rời tổ chức.

“Tôi cho rằng việc phổ biến một quy chế hiệu quả như vậy và thường xuyên tập huấn, diễn tập để đảm bảo mọi nhân viên trong tổ chức biết về quyền, trách nhiệm của mình đối với tài sản thông tin của tổ chức cũng là một biện pháp hữu hiệu để hạn chế rủi ro và thiệt hại có thể có”, đại diện Cục ATTT lưu ý.

Theo Baobinhdinh.com.vn

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

3 công cụ biến ổ USB thành thiết bị khóa PC

Những phần mềm dưới đây là chiếc chìa khóa để bạn đăng nhập vào máy tính của mình, thay vì phải gõ mật khẩu như thông thường.

Predator 

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows

Predator là một trong những công cụ phổ biến nhất để biến ổ lưu trữ USB thành một thiết bị điều khiển truy xuất máy tính. Phần mềm hoàn toàn miễn phí không giới hạn cho người dùng cá nhân. Bên cạnh đó, còn có phiên bản 30 USD cho mỗi máy tính với đầy đủ tính năng chuyên nghiệp hơn để phục vụ cho mục đích thương mại.

279

Sau khi được cài đặt và cấu hình, nếu gắn ổ USB vào máy tính thì bạn sẽ được cấp quyền truy xuất vào máy tính đó mà không cần phải gõ mật khẩu giống như mọi khi. Ngoài ra, tính năng lưu trữ của ổ USB này vẫn có thể sử dụng bình thường. Điều khác biệt là bạn không thể xóa hay chỉnh sửa nội dung các tập tin trong đó mà chỉ có thể sao chép.

Predator là một giải pháp tốt nhất, nhanh chóng và đơn giản miễn là bạn bạn đang chạy Windowsvà có cổng USB còn dư. Đây là chương trình mạnh mẽ và linh hoạt nhất trong số các phần mềm cùng được giới thiệu, tích hợp khả năng tùy biến theo người dùng và nhiều tính năng mà bạn sẽ không thể tìm thấy trong những đối thủ cạnh tranh.

Rohos Logon Key 

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows & Mac

Rohos Logon Key là một chương trình kiểm soát truy cập đa nền tảng, nhằm tạo ra khóa USB cho máy tính chạy hệ điều hành Windows và Mac. Chương trình có phiên bản miễn phí không giới hạn với một số tính năng chính, nhưng chỉ dành cho Windows. Nếu bạn muốn bảo mật và được bảo vệ đầy đủ hơn, hoặc nếu bạn đang sử dụng máy Mac thì sẽ cần phải mua phiên bản 32 USD.

280

Rohos hoạt động bằng cách lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn và tự động nhập thông tin khi bạn cắm USB vào máy tính. Phương pháp đăng nhập này cho phép bạn mở khóa và truy cập vào máy tính Windows hoặc Mac thông qua điện thoại thông minh.

Sau khi cài đặt, Rohos được đánh giá là có giao diện đơn giản hơn so với Predator. Thay vì phải nhập vào các thông tin đăng nhập, ở màn hình mở khóa của Windows hay Mac, bạn chỉ cần cắm thiết bị USB vào để mở khóa. Điều này tất nhiên làm cho nó kém an toàn hơn so với Predator.

USB Lock

Hệ điều hành hỗ trợ: Mac

USB Lock là một ứng dụng dành riêng cho hệ điều hành Mac, giống như Predator chỉ dành cho Windows. Nó biến ổ USBcủa bạn thành chiếc chìa khóa được cấp quyền truy cập vào máy tính. Khi bạn rút ổ USB ra, ngay lập tức máy tính sẽ bị khóa. Việc tạo USB chứa phần mềm USB Lock sẽ không ảnh hưởng đến khả năng lưu trữ các tập tin trong ổ.

281

Đây là một giải pháp độc đáo nhằm thay thế thao tác nhập mật khẩu mỗi khi cần đăng nhập máy tính Mac. Nhược điểm duy nhất là USB Lock không có phiên bản miễn phí mà chỉ được cung cấp với giá thấp nhất từ 3 USD.

Về cơ bản, USB Lock giống như bản Predator Lite. Nó phục vụ cho mục đích cốt lõi là phải gắn USB vào thì máy tính mới có thể sử dụng được. Do đó, bạn luôn phải để dành một cổng USB trên máy tính để gắn thiết bị có cài đặt USB Lock. 

Pcword.com.vn

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ.

Điểm mặt tiện ích Zalo Official Account trong năm 2016

Bộ Y Tế triển khai sổ tiêm chủng điện tử, Đà Nẵng cho phép tra cứu nhà hàng quán ăn đạt chuẩn, EVN thông báo lịch cúp điện, Vietjet Air cập nhật lịch trình bay, Trường tiểu học Nam Thành Công thí điểm mô hình sổ liên lạc điện tử… là những hoạt động đáng chú ý trên Zalo OA trong năm 2016.

OA Bộ Y Tế triển khai dự án Sổ tiêm chủng

Bộ Y Tế triển khai Sổ tiêm chủng điện tử trên Zalo đã nhận được phản hồi tích cực từ rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là những người có có con nhỏ bởi tính tiện lợi của dự án này. Chỉ với những thao tác đơn giản, nhiều gia đình đã có thể khắc phục được việc quên lịch trình lý tiêm chủng và đảm bảo sức khỏe cho con.

Trường tiểu học Nam Thành Công thí điểm mô hình Sổ liên lạc điện tử

Nhằm giúp cho việc kết nối giữa nhà trường và phụ huynh thêm dễ dàng trong thời đại công nghệ, trường tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) đã triển khai mô hình sổ liên lạc điện tử. Theo đó, phụ huynh có thể theo dõi thời khóa biểu, bài tập về nhà, tra cứu điểm, nhận lịch họp phụ huynh và cập nhật những thông tin khác liên quan đến việc học tập, sinh hoạt của con em.

OA Điện lực TP.HCM: Tra cứu và thanh toán tiền điện trực tuyến

Việc theo dõi, tra cứu chỉ số điện và mức tiêu thụ điện của cá nhân qua tài khoản OA EVN trên Zalo sẽ giúp người dùng điều chỉnh cách sử dụng điện sao cho phù hợp và tiết kiệm. Ngoài ra, khi bận rộn hoặc có kì nghỉ phép xa nhà dài ngày, người dân có thể chủ động theo dõi lịch ghi điện, thu tiền để có thể thanh toán vào thời gian thuận tiện, kể cả thông qua hình thức trực tuyến. OA EVN cũng hỗ trợ thông báo cúp điện, sự cố điện qua tin nhắn trực tiếp để người dùng sắp xếp công việc.

OA Tổng đài 1022 Đà Nẵng: Tra cứu vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực phẩm sạch đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các gia đình. Lựa chọn địa điểm ăn uống phù hợp và sạch sẽ không phải là một “bài toán” dễ dàng. OA Tổng đài 1022 Đà Nẵng cho phép người dùng tra cứu để biết quán ăn mà bạn chọn liệu có phải là cơ sở kinh doanh đạt chuẩn an toàn hay chưa, từ đó để bạn chủ động trong việc ăn uống và bảo vệ sức khỏe. Chỉ sau 2 tuần ra mắt, có hơn 100.000 người dân Đà Nẵng thường xuyên tra cứu dịch vụ này.

OA Bệnh viện Xuyên Á: Đặt lịch khám bệnh, theo dõi quá trình thuận tiện

Nhận thấy việc xếp hàng, chờ đợi khám bệnh tiêu tốn nhiều thời gian của người dân, bệnh viện Xuyên Á quyết định bổ sung dịch vụ đặt lịch khám chữa bệnh thông qua OA Bệnh viện Xuyên Á. Nhờ vậy, mỗi người đều có thể chủ động đến khám bệnh tùy theo thời gian của mình. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể tra cứu kết quả xét nghiệm và lịch sử điều trị của bản thân để nắm rõ tình hình sức khỏe và đề xuất quá trình điều trị phù hợp

OA Vietjet Air: Check-in và nắm bắt tình hình chuyến bay

Vietjet Air không kém cạnh khi là doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực hàng không sử dụng Zalo Offcial Account. Qua OA Vietjet Air, khách hàng có thể đặt vé, check-in trực tuyến thuận tiện, nắm bắt tình hình chuyến bay và sắp xếp thời gian với tính năng thông báo lịch trình bay. Mỗi ngày, OA Vietjet Air thu hút gần 81.000 người hài lòng và thường xuyên sử dụng dịch vụ mỗi ngày.

The Voice Kids là game show hot trên năm 2016

The Voice Kids 2016, Sing My Song, So You Think You Can Dance, Khởi Đầu Ước Mơ là những show truyền hình đầu tiên ứng dụng nền tảng bình chọn miễn phí trên Zalo. Thông qua OA của từng gameshow, người dùng có thể thuận tiện bình chọn cho thí sinh mình yêu thích mà không tốn bất kì chi phí nào. Hiện tại, các số liệu cho thấy rằng The Voice Kids đang làm game show hot nhất năm qua khi thu hút hơn 4 triệu lượt bình chọn trên Zalo.

Theo: ictnews.vn

Những thiết bị thông minh không thể thiếu trong năm 2016

Đây là một vài trong số những món đồ công nghệ được rất nhiều người ưa thích và đã dần trở thành “vật bất ly thân” của không ít người trên thế giới. Hãy cùng xem bạn sở hữu bao nhiêu trong số này nhé:

Bàn phím không dây Logitech K580 (49,99 USD)

282

Bạn có quá nhiều thiết bị công nghệ ở nhà: một chiếc máy tính để bàn, một chiếc iPad một chiếc iPhone và một thiết bị Android. Thế nhưng nếu sở hữu sản phẩm bàn phím không dây Logitech K580, bạn sẽ không phải lo lắng gì nữa bởi thiết bị này tích hợp với tất cả các sản phẩm trong nhà. Đây không chỉ là một thiết bị có vẻ ngoài được thiết kế tinh tế mà còn hoạt động một cách hoàn hảo. Một nút nhỏ giúp bạn chuyển sang sử dụng một trong 3 thiết bị được kết nối với sản phẩm và bạn có thể gõ lên điện thoại ngay từ trên máy tính. Sản phẩm này còn có khe để bạn gài chiếc điện thoại của mình vào. Các phím khá chắc chắn và âm thanh ổn dù có hơi ồn một chút khi nhấn. Bàn phím nhẹ và đủ mỏng để bạn nhét vào túi.

Máy kích sóng Wi-Fi Eero (199 USD - 499 USD, tùy theo nhu cầu)

283

Với một thiết bị nhỏ gọn này, bạn có thể dễ dàng đẩy nhanh tốc độ mạng trong nhà. Eero có chế độ thiết lập cực đơn giản và bạn chỉ cần 2 chiếc là đã thoải mái đem sóng Wi-Fi tới mọi ngõ ngách trong nhà và thậm chí cả ngoài vườn.

Ứng dụng Square Cash (Miễn phí)

284

Giống như Venmo, Square Cash là ứng dụng tuyệt vời để gửi tiền cho người thân. Cả hai có thể làm việc với nhau nhưng Venmo bao gồm rất nhiều tính năng mạng xã hội, trong khi Square Cash mang đến sự đơn giản, tiện lợi.

Dụng cụ hỗ trợ nấu ăn Joule (199 USD)

285

Chỉ bé bằng một chiếc đèn pin, ChefSteps Joule là một thiết bị thông minh hỗ trợ việc nấu ăn. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt đồ ăn vào túi, nhúng đồ ăn trong nồi nước có đặt thiết bị Joule và đun nước nóng lên cho tới khi đạt nhiệt độ cần thiết. Nghe quá đơn giản phải không? Với Joule, bạn có thể nấu ăn một cách dễ dàng mà vẫn đảm bảo độ ngon như nhà hàng!

Bóng đèn hẹn giờ bật tắt Wink (99 USD)

286

Bạn ghét phải dậy vào buổi sớm nhưng vẫn phải đi làm đúng giờ vì thế đúng 6 giờ 30 phút là phải tỉnh giấc. Vậy hãy mua cho mình chiếc bóng đèn Wink. Sản phẩm này có thể giúp bạn hẹn giờ bật đèn và từ nay đúng 6 giờ 30 phút, chiếc bóng đèn thông minh này sẽ tự bật sáng mà ban không phải vùng dậy khỏi chăn và ngái ngủ đi tìm công tắc.

Snapchat (Miễn phí)

287

Có lẽ không cần phải nói gì nhiều về ứng dụng này. Snapchat từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ giúp bạn gửi đi những tin nhắn tự hủy trong thời gian định sẵn Snapchat còn có bộ lọc giúp bạn chụp những bức ảnh đẹp hơn rất nhiều.

Instagram (Miễn phí) 

Instagram là một ứng dụng hết sức thành công của Facebook trong năm 2016. Không núp dưới bóng của Facebook, Instagram ngày càng trở thành một ứng dụng độc lập, được nhiều người ưa thích. Bạn có thể ngồi mê mẩn hàng tiếng đồng hồ để xem ảnh trên Instagram mỗi ngày nếu cài ứng dụng này đấy!

Xà phòng thép không gỉ (dưới 10 USD)

Nó không hẳn là một bánh xà phòng, nó là một miếng thép không gỉ có hình dáng giống như một bánh xà phòng. Thế nhưng trên thực tế sản phẩm này giúp bạn sạch sẽ hệt như cách một bánh xà phòng làm được mà lại không bị hao. Ví dụ, khi bạn đang nấu một món ăn và tay bạn bị ám mùi tỏi, hành hay cá, một bánh xà phòng thông thường sẽ không giúp mùi biến mất. Thế nhưng bán xà phòng bằng thép này thì có thể. Bạn chỉ cần đặt nó trong bàn tay dưới vòi nước chảy và mùi sẽ tự biến mất.

Inbox của Gmail (Miễn phí)

288

Chỉ có một lý do duy nhất: Tìm kiếm. Cách Inbox sắp xếp email không dành cho tất cả mọi người nhưng không thứ gì có thể tìm kiếm hộp thư của bạn nhanh hơn và chính xác hơn. Nếu bạn là người nhận được quá nhiều email và luôn cần lục lại các email cũ, Inbox là giải pháp tuyệt vời cho bạn.

Sạc dự phòng kiêm đèn pin ZILU (49,99)

289

Dù bạn cho rằng mình còn nhiều pin hay ít pin, mang theo một chiếc sạc dự phòng luôn là một giải pháp giúp bạn an tâm.Điểm khác biệt của Zilu so với các sạc dự phòng khác đó là thiết bị này tích hợp thêm một chiếc đèn pin vì vậy bạn chẳng cần sử dụng tính năng đó qua điện thoại nữa. Một điểm cộng nữa của sản phẩm này đó là: Nó có màu hồng!

Theo: Pcword.com.vn

TIN THẾ GIỚI

Máy Mac mới bị hack trong 30 giây

Những mẫu máy Mac mới dùng cổng Thunderbolt có nguy cơ bị hack trong vài nốt nhạc chỉ bằng kỹ thuật vô cùng đơn giản.

Chỉ cần cắm một thiết bị Thunderbolt ngoài trị giá 300USD vào máy Mac mới kể cả khi chúng đang trong trạng thái ngủ đông cũng có thể lấy được mật khẩu dễ dàng của máy. Quá trình này chỉ tốn chưa tới 30 giây.

Lỗ hổng nằm trong FileVault 2, nền tảng mã hóa ổ đĩa toàn diện thế hệ thứ 2 của Apple. Kẻ tấn công chỉ cần gắn thiết bị Thunderbolt vào máy rồi nhấn tổ hợp phím khởi động lại thiết bị (ctrl+cmd+power) là lấy được mật khẩu.

Người dùng được khuyến cáo nâng cấp ngay lên phiên bản Mac OS 10.12.2 mới nhất, vừa được Apple ban hành cuối tuần trước.

Bản nâng cấp mới sửa rất nhiều lỗi về cơ chế đăng nhập, đồ họa, nâng cao khả năng hoạt động ổn định và bảo vệ hệ thống trên cả các mẫu MacBook Pro mới nhất (2016).

Theo DigitalTrends