Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 20-03 đến 24-03-2017

BẢN TIN CÔNG NGHỆ

(Tổng hợp tin tức Công nghệ thông tin từ 20-03 24-03-2017)

TIN TỨC – SỰ KIỆN.

Lần đầu tiên công bố chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT của 63 tỉnh, thành phố

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT - Vietnam IT Industry Index lần đầu tiên được công bố, 5 địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất kinh doanh CNTT lần lượt là Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Đà Nẵng.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT

Chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT - Vietnam IT Industry Index (nói cách khác là chỉ số công nghiệp CNTT) Việt Nam vừa được công bố ngày 22/3/2017.

Năm 2016 là năm đầu tiên Vụ CNTT phối hợp với Hội Tin học Việt Nam xây dựng và công bố Chỉ số Vietnam IT Industry Index của 63 địa phương trên cả nước, trên cơ sở tách từ Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT Việt Nam -Vietnam ICT Index 2016.

Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, trước năm 2016, trong khuôn khổ báo cáo Vietnam ICT Index, sản xuất kinh doanh CNTT chỉ gồm 3 chỉ tiêu là doanh thu CNTT, doanh nghiệp CNTT và lao động CNTT. Trong năm đầu tiên triển khai thu thập các số liệu chi tiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài 3 chỉ tiêu nêu trên, nhóm nghiên cứu còn thu thập thêm các thông tin khác như: thuế, nộp ngân sách nhà nước, khu CNTT, hạ tầng kỹ thuật doanh nghiệp CNTT…

Ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ CNTT nhấn mạnh, việc đánh giá chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT của các tỉnh, thành phố hết sức có ý nghĩa khi công nghiệp CNTT là một ngành đóng vai trò ngày càng quan trọng của nền kinh tế cả về doanh thu, giá trị xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho lao động tại Việt Nam.

“Việc xây dựng và công bố chỉ số này vừa giúp đánh giá bức tranh chung về hiện trạng phát triển công nghiệp CNTT tại Việt Nam, vừa giúp các địa phương xác định năng lực phát triển công nghiệp CNTT, từ đó xây dựng chiến lược phát triển phát triển công nghiệp CNTT phù hợp hơn trong những năm tới, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về phát triển công nghiệp đến năm 2020”, ông Khả nhận định.

Căn cứ trên kết quả đánh giá 3 chỉ số thành phần gồm Chỉ số dịch vụ CNTT, chỉ số sản xuất CNTT và chỉ số kinh doanh CNTT trong bảng xếp hạng chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT, nhóm nghiên cứu đã xếp hạng 63 địa phương trong cả nước về sản xuất kinh doanh CNTT.

Theo đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT. Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về TP.HCM và Bắc Ninh, trong đó chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT của Bắc Ninh chỉ kém TP.HCM chưa đến 0,01 điểm. Các địa phương cũng có tên trong Top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về sản xuất kinh doanh CNTT còn có: Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước.

Cả nước có trên 40.000 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh CNTT

Cũng theo đại diện nhóm nghiên cứu, hoạt động sản xuất kinh doanh CNTT của Việt Nam gồm 3 loại hình là sản xuất sản phẩm CNTT, cung cấp dịch vụ CNTT và kinh doanh phân phối sản phẩm, dịch vụ CNTT diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với từng lĩnh vực như sản xuất sản phẩm CNTT và cung cấp dịch vụ CNTT có sự phân tán đều theo chiều dài lãnh thổ, chủ yếu tập trung ở các vùng đồng bằng hoặc khu vực các vùng kinh tế trọng điểm và ít tập trung vào khu vực miền núi. Trong khi các hoạt động buôn bán, phân phối sản phẩm, dịch vụ CNTT có ở hầu hết các tỉnh trên cả nước.

Cả nước có hơn 40.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực CNTT với số nhân lực trên 700.000 người. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ CNTT năm 2015 đạt 1.354.377 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm hơn 84,4%, nộp ngân sách nhà nước đạt gần 17.000 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm và dịch vụ CNTT năm 2015 cũng đạt 71.525 tỷ đồng.

49

Danh sách Top 10 địa phương dẫn đầu về Chỉ số sản xuất kinh doanh CNTT.

Trong đó, riêng với hoạt động sản xuất sản phẩm CNTT, cả nước có tới 37 địa phương có phát sinh doanh thu liên quan đến sản xuất các lĩnh vực công nghiệp CNTT như công  nghiệp phần cứng, phần mềm và nội dung số.

Riêng 5 địa phương dẫn đầu về hoạt động sản xuất sản phẩm CNTT là Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng chiếm tới trên 89% tổng doanh thu sản xuất, gần 95% doanh thu xuất khẩu và gần 90%  giá trị nộp ngân sách nhà nước.

Có 15/63 địa phương có doanh thu xuất khẩu sản phẩm CNTT gồm Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP.HCM, Hà Nội, Bình Phước, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Nam, Long An, Bình Dương và Thanh Hóa. Trong đó, dẫn đầu về doanh thu và xuất khẩu sản phẩm CNTT là Bắc Ninh với trên 556.800 tỷ đồng doanh thu và gần 475.500 tỷ đồng xuất khẩu; xếp thứ 2 là Thái Nguyên với tổng doanh thu 318.700 tỷ đồng và giá trị xuất khẩu 360.000 tỷ đồng; tiếp đó là TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Bắc Ninh cũng là địa phương nộp thuế nhiều nhất cho ngân sách Nhà nước từ các doanh nghiệp sản xuất CNTT trong địa phương với giá trị trên 4.800 tỷ đồng gấp 2,5 lần so với Hà Nội và 20 lần so với TP.HCM.

Năm 2015, cả nước có gần 11.500 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất sản phẩm CNTT với gần 510.000 lao động trong đó 5 địa phương dẫn đầu chiếm 69,15% tổng số doanh nghiệp và 71,20% tổng số lao động trong hoạt động này. Xét về thu nhập bình quân năm/lao động thì Hà Nội và TP.HCM vẫn dẫn đầu với giá trị lần lượt là 143 triệu đồng/người và 104 triệu đồng/người tương ứng.

Về hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT, cả nước có 27 địa phương có phát sinh doanh thu
liên quan đến dịch vụ CNTT. Năm địa phương dẫn đầu về hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT là Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Thanh Hóa chiếm tới 96,7% tổng doanh thu dịch vụ CNTT, 99,77% doanh thu xuất khẩu, 99,53% giá trị nộp ngân sách nhà nước.

Có 3/63 địa phương có doanh thu xuất khẩu dịch vụ CNTT gồm: Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Dẫn đầu về doanh thu dịch vụ CNTT là Hà Nội với trên 91.700 tỷ đồng; xếp thứ hai là TP.HCM với hơn 63.100 tỷ đồng. Hà Nội cũng là địa phương thu được thuế nhiều nhất cho ngân sách nhà nước từ các doanh nghiệp dịch vụ CNTT với giá trị trên 1.700 tỷ đồng, gấp 24 lần so với TP.HCM.

Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số Vietnam IT Industry Index cũng cho hay, năm 2015 cả nước có gần 10.100 doanh nghiệp đang hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT với gần 63.000 lao động, trong đó 5 tỉnh dẫn đầu chiếm 62,23% tổng số doanh nghiệp và 72,74% tổng số lao động trong hoạt động này. Xét về thu nhập bình quân năm/lao động về dịch vụ CNTT, Thanh Hóa và Đà Nẵng dẫn đầu với giá trị lần lượt là 169 triệu đồng/người và 168 triệu đồng/người.

Đối với hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm CNTT, hầu hết các tỉnh trên cả nước đều có hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm và dịch vụ CNTT, với 44/63 tỉnh có phát sinh doanh thu liên quan hoạt động này. Năm địa phương dẫn đầu về hoạt động kinhh doanh, phân phối CNTT là TP.HCM, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ chiếm 78,96% tổng doanh thu kinh doanh, phân phối và 72,37% giá trị nộp ngân sách nhà nước.

Năm 2015 cả nước có gần 19.300 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm, dịch vụ CNTT với gần 102.000 lao động trong đó 5 tỉnh dẫn đầu chiếm 64,02% tổng số doanh nghiệp và 74,36% tổng số lao động trong hoạt động này.

Dẫn đầu về doanh thu kinh doanh, phân phối CNTT là TP.HCM với gần 20.000 tỷ đồng; tiếp đó là Quảng Ninh với gần 13.900 tỷ đồng và Hà Nội với gần 13.400 tỷ đồng doanh thu. Xét về thu nhập bình quân năm/lao động về hoạt động kinh doanh, phân phối CNTT, Thanh Hóa và Đà Nẵng dẫn đầu với giá trị lần lượt là 352,6 triệu đồng/người và 140 triệu đồng/người.

Theo: ictnews.vn

Nhân lực CNTT có nguy cơ tụt hậu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Những nhân lực CNTT trì trệ, không đủ trình độ nắm bắt cơ hội, không có kiến thức và ngoại ngữ, không thường xuyên cập nhật thông tin, những cải tiến mới về công nghệ dễ bị tụt hậu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngày 22/3 tại Hà Nội, Khoa CNTT Trường Đại học Đông Đô đã tổ chức Hội thảo khoa học “Sinh viên với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 - Thời cơ và thách thức”.

Theo các chuyên gia, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay còn gọi là công nghiệp thế hệ 4.0 đang được biết đến là xu hướng kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể, vạn vật kết nối Internet (IoT) và các hệ thống kết nối Internet.

Một số vấn đề lõi của cuộc cách mạng này là về trí tuệ nhân tạo, mạng lưới vạn vật kết nối Internet, người máy và robot, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu nano… Tất cả những yếu tố đó cũng đặt con người trước cuộc “cạnh tranh” việc làm và chinh phục trí tuệ nhân tạo, robot.

Đồng thời, cũng đến lúc công việc của con người trong tương lai sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi lao động phải có kỹ năng cũng như tri thức cao.

Trao đổi tại hội thảo, PGS, TS Nguyễn Văn Xuất, Chủ nhiệm Khoa CNTT, Đại học Đông Đô nhấn mạnh cuộc cách mạng 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội và việc làm mới cho sinh viên khối CNTT. Tuy nhiên, thực tế đặt ra hàng loạt thách thức nếu như trình độ nhân lực không theo kịp sự phát triển của xu thế công nghệ.

“Ai sẽ bị đào thải? Đó là những nhân lực trì trệ, không đủ trình độ để nắm bắt cơ hội, không có kiến thức và ngoại ngữ, không thường xuyên cập nhật thông tin, những cải tiến mới về công nghệ”, PGS, TS Nguyễn Văn Xuất nhấn mạnh.

Trưởng Khoa CNTT Đại học Đông Đô cũng cảnh báo sự tụt hậu sẽ xảy ra với nhân lực CNTT không đủ bản lĩnh, ý chí hoặc những người nghĩ ra ý tưởng mới nhưng sợ thất bại, ngại khó, sợ khổ, không biết kết nối để phát triển kiến thức cá nhân.

Đồng quan điểm, PGS, TS Nguyễn Xuân Huy, giảng viên Khoa CNTT cũng cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mở ra rất nhiều cơ hội việc làm, phát triển nghề nghiệp cho sinh viên CNTT.

PGS, TS Nguyễn Xuân Huy khích lệ các sinh viên hãy bắt đầu tìm hiểu nghiên cứu, ứng dụng ngay từ các lĩnh vực gần gũi với cuộc sống, giải quyết các bài toán về cuộc sống xã hội, giao thông...

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng nhấn mạnh các sinh viên CNTT cần trang bị cho mình những hành trang cần thiết, đón bắt thời cơ, cơ hội và chuẩn bị đương đầu với các thách thức để bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Thậm chí, chuẩn bị vững kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ để có thể vững vàng trong môi trường làm việc toàn cầu hóa.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là nội dung được các cấp lãnh đạo, các chuyên gia ngành CNTT đề cập nhiều trong thời gian gần đây. Mới đây, tại cuộc gặp gỡ, đối thoại với các tập đoàn thành viên Diễn đàn Kinh tế Thế giới - WEF trong lĩnh vực CNTT và một số lĩnh vực liên quan vào ngày 19/1/2017 trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị WEF ở Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi diện mạo thế giới và phương thức chúng ta sống và làm việc. Tại Việt Nam, lĩnh vực CNTT đang phát triển bùng nổ và từng bước “thông minh hóa” nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục…

Theo: Vietnamnet.vn

BẢO MẬT THÔNG TIN.

4 hiểu nhầm tại hại về bảo mật trực tuyến hầu hết mọi người đều mắc

Sử dụng mật khẩu mạnh và không truy cập các website “mờ ám”, bạn đã được bảo vệ? Thực tế, mọi chuyện không đơn giản đến thế.

Báo cáo mới của Pew Research nêu chi tiết một số nhầm lẫn lớn nhất của người Mỹ về an ninh mạng. Tuy chỉ gói gọn trong nước Mỹ, đây hoàn toàn có thể là những gì người dùng Internet nói chung “nhầm to”.

Hiểu nhầm 1: Email luôn an toàn

Gần một nửa (46%) những người tham gia khảo sát của Pew nói họ biết rằng email không phải lúc nào cũng được mã hóa. Mã hóa bảo đảm chỉ người nhận và người gửi được biết nội dung email là gì.

Tuy nhiều nhà cung cấp như Google và Yahoo mã hóa email, đây không phải là điều phổ biến. Vài hãng cảnh báo người dùng khi có thông tin chưa mã hóa, chẳng hạn Gmail hiển thị biểu tượng cảnh báo khi bạn gửi hoặc nhận email từ nguồn không được bảo vệ. Nếu lo lắng, bạn có thể chuyển sang Gmail, Yahoo Mail hay bất cứ hãng nào mã hóa mặc định.

Hiểu nhầm 2: Duyệt web riêng tư luôn an toàn

Duyệt web ở chế độ riêng tư hay ẩn danh ngăn các trình duyệt như Chrome, Firefox hay Safari thu thập dữ liệu về các hoạt động của bạn. Tuy nhiên, nó không đồng nghĩa nhà cung cấp dịch vụ Inernet (ISP) cũng vậy. Chỉ có 39% người được hỏi biết rằng các ISP có thể quan sát hoạt động trực tuyến của khách hàng ngay cả khi họ dùng trình duyệt ẩn danh.

Hiểu nhầm 3: Vô hiệu hóa GPS để không ai theo dõi được

Gần một nửa số người tham gia khảo sát không biết hoặc không rõ vô hiệu hóa GPS có ngăn chặn được định vị vị trí hay không. Dịch vụ định vị bên trong điện thoại chỉ là 1 trong các cách thu thập dữ liệu. Như Pew chỉ ra, điện thoại cũng kết nối với các tháp di động và mạng Wi-Fi, chính các kết nối đó có thể nói được bạn đang ở đâu.

Hiểu nhầm 4: Mật khẩu đủ bảo vệ bản thân trên mạng

Mật khẩu mạnh là biện pháp tốt nhưng các chuyên gia an ninh cũng khuyên nên dùng xác thực hai bước để bảo vệ tài khoản. Điều đó đồng nghĩa bạn phải đăng nhập lần hai bằng mã bảo mật gửi đến điện thoại. Nó ngăn hacker truy cập tài khoản của bạn kể cả khi họ biết mật khẩu.

Chỉ 10% người lớn nhận ra ví dụ về xác thực hai bước. Tuy vậy, tin vui từ Pew là phần lớn mọi người có thể xác định đúng thế nào là mật khẩu mạnh, tức là mật khẩu chứa các ký tự bất kỳ, số và biểu tượng. 73% biết dùng Wi-Fi công cộng là không tốt với các hoạt động riêng tư như thanh toán hóa đơn trên mạng.

Theo CNN

Gần 7.700 sự cố tấn công mạng vào các website tại Việt Nam trong quý I/2017

Từ tháng 1 - 3/2017, Trung tâm VNCERT đã ghi nhận gần 7.700 sự cố tấn công mạng vào các website tại Việt Nam, gồm 2.848 trang bị tấn công Deface (thay đổi giao diện), 3.783 trang bị cài Malware (mã độc) và 1.050 website bị đặt Phishing (lừa đảo).

Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam - VNCERT cho biết tại buổi khai mạc chương trình diễn tập điều phối ứng cứu mạng máy tính khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APCERT Drill) năm nay vào sáng 22/3/2017.

Nhận định về tình hình an toàn thông tin, Phó Giám đốc VNCERT Nguyễn Khắc Lịch cho rằng hiện nay an toàn thông tin có tính toàn cầu. Trên thế giới, hiện sự cố an toàn thông tin và tấn công mạng diễn ra mỗi phút. Các thiết bị di động đã trở thành mục tiêu tấn công phổ biến, cài cắm mã độc và tấn công doanh nghiệp. Một số tin tặc được chính phủ tài trợ nhằm do thám và phá hoại các cơ sở hạ tầng quan trọng. “Có thể nói, hiện nay không có ai an toàn 100% trên môi trường mạng, chỉ là khi nào sẽ bị tấn công và có thường xuyên bị tấn công hay không”, ông Lịch nói.

Theo số liệu thống kê của Kaspersky, từ quý IV/2015 đến quý III/2016, số lượng các mã độc nhắm vào mobile banking đã tăng từ 24.561 mã độc lên 35.050 mã độc trong quý I/2016 và ở lần lượt là 27.403 và 30.167 mã độc trong quý II và quý III/2016.

Còn theo thống kê của securelist.com quý III/2016, các nền tảng phổ biến bị tấn công là Browsers (44,8%), Android (19,3%), Office (15,9%), Adobe Flash Player (13,5%), Java (5,6%) và Adobe Reader (0,9%).

Bên cạnh đó, thời gian qua, trên thế giới nhiều hệ thống thông tin lớn đã bị tấn công, tiêu biểu như hệ thống bầu cử liên bang Mỹ ở một số nơi bị hack; 68 triệu tài khoảng Dropbox bị lộ lọt thông tin; 2 triệu người dùng của trang last.fm bị hack; cơ quan an ninh quốc gia Mỹ bị tấn công lột lộ các công cụ dùng tấn công các nơi khác; gần 1 tỉ người dùng Yahoo bị lộ thông tin và thông tin được rao bán trên mạng…

Tại Việt Nam, với hơn 5,5 triệu máy tính chạy Windows XP 13 năm tuổi, rủi ro bảo mật là không còn dịch vụ hỗ trợ, lỗi an ninh vĩnh viễn không được vá, đồng thời là vật trung gian gây lây nhiễm phần mềm độc hại cho các máy tính, các mạng khác.

Không những thế, theo thống kê tại quý II/2016, Việt Nam ở vị trí thứ bảy trong Top 10 nước mà người dùng gặp các nguy cơ lây nhiễm mã độc khi online nhiều nhất; và số liệu thống kê tại Securelist.com trong quý III/2016, Việt Nam dẫn đầu thế giới về mức độ lây nhiễm mã độc máy tính cao nhất.

50

Thống kê của VNCERT về số lượng website bị tấn công thay đổi giao diện - Deface trong quý 1/2017.

51

Thống kê của VNCERT về số lượng website bị cài mã độc - Malware trong quý 1/2017

52

Thống kê của VNCERT về số lượng website bị tấn công lừa đảo - Phishing trong quý 1/2017.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của ông Lịch về kết quả điều phối, ứng cứu sự cố an ninh mạng trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2017, Trung tâm VNCERT đã ghi nhận tổng cộng 7.681 sự cố tấn công mạng của cả 3 loại hình Phishing (lừa đảo), Malware (mã độc) và Deface (tấn công thay đổi giao diện). 

Trong tổng số 2.848 website bị tấn công thay đổi giao diện, số trang web đã được xử lý 1.539, chiếm khoảng 54%. Trong tổng số 3.783 website bị cài mã độc, có 425 trang đã được xử lý, gỡ bỏ, chiếm hơn 11,2%. Và trong tổng số 1.050 website bị tấn công lừa đảo, đã xử lý 94 website bị dính mã độc, chiếm tỷ lệ hơn 8,9%.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Trung tâm VNCERT cũng đã triển khai các hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố nổi bật khác như: đã điều phối, xử lý ngăn chặn nhiều địa chỉ IP bị lợi dụng tấn công từ chối dịch vụ kiểu khuyếch đại; cảnh báo các hình thức lây nhiễm mới của mã độc mã hóa tư liệu; cảnh báo lỗ hổng Zeroday trong nhân Linux và cảnh báo lỗ hổng mới của hệ quản trị nội dung Joomla và hình thức tấn công mới vào các trang tin điện tử của Việt Nam.

Đồng thời, Trung tâm VNCERT cũng đã điều phối, xử lý tấn công mạng lớn vào website của Tổng công ty hàng không Việt Nam (VNA) vào cuối tháng 7/2016 và sự cố tấn công vào 3 trang web các cảng hàng không nội địa Việt Nam hồi trung tuần tháng 3/2017 vừa qua.

VNCERT nêu 5 xu hướng tấn công mạng tại Việt Nam năm 2017

- Mã độc tống tiền (ransomware) sẽ lan truyền với tốc độ cao đặc biệt sẽ xuất hiện mã độc tống tiền tấn công vào các thiết bị di động (smartphone, máy tính bảng…) và điện toán đám mây.

- Các website của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam liên tục là mục tiêu bị tấn công.

- Xu hướng khai thác và tấn công từ các thiết bị IoT như camera, smartTV,…

- Xuất hiện các cuộc tấn công có chủ đích (APT) nhằm vào cơ quan Chính phủ và hệ thống hạ tầng trọng yếu (ngân hàng, điện lực, viễn thông, hàng không,…)

- Xu hướng sử dụng các mạng xã hội để phát tán mã độc, lừa đảo trúng thưởng, mạo danh đánh cắp thông tin.

Theo: Vietnamnet.vn

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

Hướng dẫn ẩn phân vùng ổ cứng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

Khi cho mượn máy tính, nhiều khả năng người khác "lén lút" vào các tệp hoặc dữ liệu của bạn. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn ẩn phân vùng ổ cứng để bảo vệ dữ liệu "nhạy cảm" của mình.

Hướng dẫn ẩn ổ đĩa sử dụng Disk Management

Bước 1:Nhấn tổ hợp phímWindows + Xvà chọnDisk Management.

Bước 2:Nhấn chuột phải vào phân vùng bạn muốn ẩn, và chọnChange Drive Letter and Paths.

53

Bước 3:Tiếp tục, chọn ổ đĩa mà bạn muốn ẩn, clickRemove. ChọnYesnếu có thông báo xuất hiện.

54

Như vậy ổ đĩa đã bị ẩn. Nếu bạn không muốn ẩn nữa, có thể làm theo cách sau:

Bước 4:Nhấp chuột phải vào ổ đĩa lần nữa, chọnChange Drive Letter and Paths, clickAdd, chọnAssign the following drive letter.

55

Hướng dẫn ẩn ổ đĩa bằng cách sử dụng Registry

Lưu ý:Chỉnh sửaregistrysẽ rất nguy hiểm, nếu như bạn muốn thực hiện cách này, hãy sao lưu toàn bộ máy tính trước khi tiếp tục.

Bước 1:MởCMDbằng cách nhấn tổ hợp phímWindows + R. Sau đó gõregedit, chọnOK.

Bước 2:Truy cập theo đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer

Bước 3:Nhấp chuột phải vào khoảng trống, chọnNew, nhấp vàoDWORD (32-bit).

56

Bước 4:Đặt tên lànoDriver, click chuột vàonoDrivervừa tạo, sau đó chon giá trị phù hợp với ký tự ổ đĩa muốn ẩn nhé

A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16.384, P: 32768, Q: 65536, R: 131.072, S: 262.144, T: 524.288, U: 1048576, V: 2.097.152, W: 4.194.304, X: 8388608, Y: 16.777.216, Z: 33554432, Tất cả: 67108863

Bạn chọn các giá trị tương ứng cho các ổ đĩa và nhập giá trị đó trongValue data. Chọn Decima tại phầnBase. Ví dụ muốn ẩn ổ D thì nhập vào là 8 và nhấn OK.

57

Bước 5:Bạn hãy khởi động lại máy tính để xem kết quả. Nếu không muốn để ẩn nữa thì nhập vào giá trị là 0 hoặc xóa đi khóaNoDrivesđã tạo.

Theo Techrum.vn

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ.

HPE tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong năm thứ 4 liên tiếp ở thị phần lưu trữ ngoài

Theo số liệu công bố mới nhất của Công ty Nghiên cứu Thị trường IDC (International Data Corporation), Hewlett Packard Enterprise tiếp tục giữ vững vị trí số một trong năm thứ 4 liên tiếp ở mảng Lưu trữ Dữ liệu Ngoài dành cho Doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo số liệu công bố mới nhất của Công ty Nghiên cứu Thị trường IDC, kết quả năm 2016 khẳng định Hewlett Packard Enterprise tiếp tục giữ vững vị trí số một trong năm thứ 4 liên tiếp ở mảng Lưu trữ Dữ liệu Ngoài dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam với 32%, 38%, 35%, và 29% thị phần doanh số, lần lượt trong các năm 2013, 2014, 2015, và 2016.  

Tại Việt Nam, HPE đã kết thúc năm 2016 với thị phần 41% trong phân khúc thiết bị lưu trữ dòng phổ thông, nâng tổng số thời gian nắm giữ vị trí số 1 lên đến 16 quý liên tiếp (tính từ Q1/2013) và bỏ xa hầu hết các đối thủ cạnh tranh.

HPE có được vị trí đó là nhờ vào dòng sản phẩm chiến lược HPE 3PAR StoreServ.  Sản phẩm 3PAR StoreServ với các tính năng mạnh mẽ đáp ứng đầy đủ cho mọi môi trường kể cả những môi trường đòi hỏi độ ổn định và tính sẵn sàng cực cao. Với kiến trúc và phần mềm đồng nhất cho cả dãy sản phẩm từ trung bình đến cao cấp, 3PAR StoreServ được đánh giá cao nhất trong phân khúc hệ thống lưu trữ dùng cho các tác vụ tổng quát. Các dòng 3PAR StoreServ dạng lai có cùng chung kiến trúc với các dòng 3PAR StoreServ All-Flash, giúp đơn giản hóa mô hình , đáp ứng nhu cầu của hiệu năng cao nhưng cũng tối ưu về chi phí đầu tư với phần mềm tích hợp RMC (Recovery Manager Central) cho phép sao lưu trực tiếp từ 3PAR StoreServ tới các hệ thống sao lưu tập trung hiệu suất cao như HPE StoreOnce, giúp giảm chi phí đầu tư hạ tầng riêng cho việc sao lưu.

58

Ngoài ra, còn phải kể đến phân khúc sản phẩm 3PAR All- Flash với những sự thành công về kiến trúc phát triển được sự đánh giá rất cao của SPC (Storage Performance Council) tại cả SPC-1  và SPC-2 cho nhóm sản phẩm 3PAR như:

Sản phẩm tầm trung 3PAR ALL-FLASH 8450 với chỉ số SPC-1 Benchmark là 545, 164 IOPS và được đánh giá tối ưu nhất với chi phí bỏ ra chỉ có 0.23$/ IOPS cho nhóm sản phẩm ALL-FLASH

Sản phẩm cao cấp 3PAR ALL FLASH 20850 và 3PAR 20840 với chỉ số SPC-2 lớn hơn 62GB/s lọt vào TOP 10 sản phẩm ALL FLASH có chi phí đầu tư tối ưu so với hiệu năng.

Bằng các sản phẩm có tính linh hoạt cao đáp ứng với thị trường, HPE luôn giữ vững ngôi đầu ở thị trường Việt Nam, ngay cả trong thời điểm khó khăn với nhiều sự cạnh tranh như hiện nay.

Theo Vietnamplus.vn

TIN THẾ GIỚI

Hacker dọa xóa sạch hàng loạt thiết bị Apple

Một tổ chức tự xưng là Gia đình tội phạm Thổ Nhĩ Kỳ đang đe dọa Apple phải nộp một khoản tiền chuộc để bảo toàn những dữ liệu mà nhóm này thu thập được từ các thiết bị iDevice.

Những tưởng người dùng các thiết bị Apple đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau tuyên bố từ chính hãng này rằng những lỗ hổng mà CIA khai thác đã được xử lý. Tuy nhiên, cập nhật mới nhất cho thấy người dùng các thiết bị Applelại đang phải đối mặt với một mối nguy hiểm khác.

Cụ thể, một tổ chức tin tặc tự xưng là ‘Gia đình tội phạm Thổ Nhĩ Kỳ’ đã chính thức thông báo với Apple rằng nhóm này đang nắm trong tay hàng trăm triệu thông tin tin đăng nhập thâu tóm được từ các thiết bị iDevice. Nhóm hacker này còn mạnh dạn đe dọa Apple rằng hãng phải chi một khoản tiền chuộc lên đến 150.000 USD để những dữ liệu người dùng các thiết bị Apple không bị nhóm này xóa sạch dữ liệu từ xa. Đáng chú ý là nhóm tội phạm mạng này còn upload hẳn một nội dung video trên kênh Youtube để chứng tỏ rằng mình thể đăng nhập bằng chính những tài khoản Apple đã được nhóm này đánh cắp.

Về phía Apple, nhóm các chuyên gia bảo mật của hãng hiện vẫn tỏ ra cương quyết không chi trả số tiền chuộc theo yêu cầu vì “hãng không treo thưởng cho việc thực hiện các cuộc tấn công bảo mật và điều này là phạm pháp”. Tính đến thời điểm hiện tại, phần thắng trong cuộc chiến bảo mật giữa Apple và nhóm hacker tự xưng là ‘Gia đình tội phạm Thổ Nhĩ Kỳ’ nói trên vẫn chưa rõ sẽ nghiêng về bên nào. Theo giới quan sát, người dùng tốt nhất nên tự bảo vệ mình bằng cách thay đổi mật khẩu, kích hoạt những tính năng bảo mật tăng cường mà Apple cung cấp.

Theo: pcword.com.vn