Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 07-11 đến 11-11-2017

BẢN TIN CÔNG NGHỆ

(Tổng hợp tin tức Công nghệ thông tin từ 07-11 11-11-2017)

TIN TỨC – SỰ KIỆN.

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 10/2017, Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT và Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

Ngày 9/11, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 117 phiên họp thường kỳ tháng 10/2017. Tại Nghị quyết, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh  tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm nay tiếp tục chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong cung cấp dịch vụ công đã được chú trọng triển khai; môi trường kinh doanh của Việt Nam có tiến bộ, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tăng 14 bậc, từ vị trí thứ 82 lên vị trí 68/192 nền kinh tế; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng khá…

Trong 2 tháng cuối năm 2017, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không chủ quan, bằng lòng; phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, chủ động theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế; quyết liệt hành động, thúc đẩy thực hiện động bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ  và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017.

Đáng chú ý, đối với Bộ TT&TT, Chính phủ yêu cầu Bộ tập trung chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, niềm tin trong Nhân dân để cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017; tích cực tuyên truyền kỷ cương, phép nước, văn hóa, đạo lý. Kiểm tra, ngăn chặn, phản bác kịp thời các thông tin sai sự thật gây phương hại đến an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

Riêng về tình hình triển khai thực hiện các kênh đối thoại, tiếp nhận và xử lý thông tin kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017 nêu rõ, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ  thời gian qua đã được đông đảo người dân và doanh nghiệp đánh giá tích cực.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế như: việc trả lời phản ánh kiến nghị của một số bộ, ngành, địa phương còn chậm hoặc trả lời chưa được thấu đáo; bên cạnh đó có nhiều nội dung phản ánh, kiến nghị không phù hợp, có tính chất tiêu cực.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 574 ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc xử lý phản ánh kiến nghị và trả lời của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Chính phủ yêu cầu Cổng Thông tin điện tử Chính phủ công khai, minh bạch tình hình tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; tăng cường tổ chức đối thoại, tọa đàm trực tuyến giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp trong thực thi chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, tạo đồng thuận xã hội.

Bộ TT&TT được Chính phủ yêu cầu chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tuyên truyền về kênh đối thoại, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, những điển hình tích cực trong xử lý, giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, trong báo cáo quý III/2017 về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ cho biết, qua 2 năm triển khai Nghị quyết 36a, đặc biệt là từ đầu năm 2017 đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã có những chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, tích cực triển khai ứng dụng CNTT, tăng cường kết nối liên thông, mở rộng thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

“Chính phủ điện tử dần đi vào thực chất, các bộ, ngành, địa phương cùng  với việc tích cực triển khai Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia và Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ cũng cho hay, theo thống kê các báo cáo đến hết tháng 9/2017, trong 71 nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành Trung ương được giao tại Nghị quyết 36a, mới có 39 nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, đạt tỷ lệ 55%.

Một số bộ, ngành có nhiệm vụ với thời hạn cụ thể đã qua nhưng chưa thực hiện xong. Một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như đề xuất cơ chế tài chính phủ hợp cho đầu tư, ứng dụng CNTT, thiết lập các hệ thống thông tin nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử (hệ thống thông tin đất đai - xây dựng), hay việc cấp phép qua mạng điện tử  để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mới chỉ bước đầu được triển khai, chưa có kết quả cụ thể.

Theo: Ictnews.vn

41 thủ tục hành chính được triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia

Trong tháng 10/2017 Tổng cục Hải quan đã triển khai thêm 2 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nâng tổng số thủ tục hành chính của các bộ, ngành đã thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia lên con số 41.

Tính đến ngày 15/10/2017, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 11 bộ, ngành với tổng số hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là hơn 558,4 nghìn bộ, khoảng trên 14,5 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Tổng cục Hải quan cũng đã trình Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2017 quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Với vai trò cơ quan thường trực, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với 6 bộ, ngành hoàn thiện tài liệu kỹ thuật, nghiệp vụ và phần mềm cho 22 thủ tục mới dự kiến đưa lên NSW trong tháng 12/2017.   

Về Cơ chế một cửa ASEAN, hiện Tổng cục Hải quan đang thực hiện rà soát lại kỹ thuật để chuẩn bị các điều kiện kết nối chính thức. Phối hợp với Bộ Công thương, Bộ TT&TT thống nhất kế hoạch triển khai và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật thông tin phục vụ triển khai chính thức về e-C/O form D, dự kiến vào tháng 12/2017.

Theo kế hoạch, trong tháng 11 này sẽ triển khai chính thức Cơ chế một cửa ASEAN đối với thủ tục tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; đồng thời mở rộng NSW đối với thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi.

Theo: Vietnamnet.vn

BẢO MẬT THÔNG TIN.

Thói quen của người dùng là kẽ hở lớn nhất để virus máy tính xâm nhập

Những thói quen xấu của người dùng Việt Nam là kẽ hở lớn nhất trong việc bảo đảm an toàn thông tin. Số lượng người dùng Internet tăng nhanh nhưng nhận thức về an toàn thông tin còn thấp, nhiều người chưa có thói quen dùng phần mềm bản quyền nên nguy cơ bị virus và mã độc xâm nhập rất cao.

Tại Hội nghị về sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin (ATTT) mạng nội địa và đánh giá tình hình lây nhiễm phần mềm độc hại tại Việt Nam tổ chức ngày 8/11/2017, ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách mã độc của BKAV cho rằng, giải pháp ngăn chặn lây nhiễm virus, mã độc trong hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp phải kết hợp giữa giải pháp kỹ thuật (các loại phần mềm diệt virus) với chính sách. Các cơ quan cần xây dựng chính sách bảo đảm an toàn an ninh khi sử dụng hệ thống thông tin nội bộ.

Theo ông Sơn, người sử dụng luôn là khâu yếu nhất trong chu trình bảo đảm an ninh thông tin. Dù chúng ta có tổ chức tập huấn, đào tạo bao nhiêu đi chăng nữa thì trong quá trình sử dụng người dùng cũng không tránh khỏi sơ suất. Ví dụ chỉ cần click vào một đường dẫn lạ, tải một phần mềm trên mạng, mở email có cài mã độc, mở file ẩn trong USB là máy tính của người dùng sẽ nhiễm virus và có thể xâm nhập cả hệ thống thông tin. Do đó, việc xây dựng một quy trình, một chính sách trong nội bộ cơ quan là khâu rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho hệ thống, đồng thời phải kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác như phần mềm diệt virus, hệ thống cảnh báo nguy cơ mất an toàn.

Các cơ quan, tổ chức cần có chính sách để kiểm soát an ninh, kiểm soát hệ thống phần mềm diệt virus, kiểm soát cấu hình an ninh, kiểm soát việc chia sẻ dữ liệu. Phải có quy định đối với những máy tính quan trọng bắt buộc không được dùng USB, máy tính cần có phần mềm từ chối sử dụng USB, không cho người dùng cài đặt các phần mềm tùy tiện.

Theo bà Bùi Thị Huyền, đại diện Cục An toàn thông tin, (Bộ TT&TT), tình trạng tin tặc tấn công người dùng máy tính thông qua phần mềm độc hại ngày càng gây nguy hiểm cho người dùng. Phần mềm độc hại có thể lấy được dữ liệu từ máy tính người dùng rồi dùng mã độc tấn công phishing, truy cập bất hợp pháp. Phần mềm độc hại tấn công người dùng với hai mục tiêu chính: mục tiêu chính trị và mục tiêu kinh tế. Ví dụ như cuộc tấn công vào VietnamAirline có mang màu sắc chính trị. Với mục tiêu kinh tế, tin tặc tấn công người dùng với mục đích đánh cắp thông tin để tống tiền, đòi tiền chuộc hoặc sử dụng vào các mục đích phá hoại khác.

Việt Nam đang là thị trường tiềm năng của ngành “công nghiệp” mã độc thế giới. Không gian mạng Việt Nam đang được xem như là môi trường thử nghiệm cho mã độc. Lý do là do tốc độ tăng trưởng Internet ở Việt Nam rất nóng, số lượng người dùng Internet tăng nhanh nhưng nhận thức của người dùng về An toàn thông tin còn thấp, người dùng chưa có thói quen dùng phần  mềm bản quyền và thêm lý do là còn có nhiều hướng cho phép khai thác lợi nhuận khác.

Theo số liệu mà Cục An toàn thông tin (ATTT) được các hãng lớn trên thế giới chia sẻ thì Việt Nam nằm trong nhóm có chỉ số lây nhiễm phần mềm cao, độ lây nhiễm đứng thứ 8 thế giới với tỷ lệ người dùng bị tấn công lên tới 46%. Theo số liệu mới nhất mà Cục An toàn thông tin ghi nhận được trong 3 tháng, từ tháng 6 tới tháng  8/2017 có tới hơn 9 triệu lượt truy vấn độc hại từ các địa chỉ IP của Việt Nam. Nguyên nhân của việc bị lây nhiễm mã độc cao là do thói quen sử dụng phần mềm không bản quyền của người dùng Việt. Bên cạnh đó, ý thức của các cá nhân, đơn vị về chống lây nhiễm mã độc còn hạn chế. Các trang web dùng dịch vụ hosting có thể là nguyên nhân phát tán mã độc trong môi trường mạng.

Cũng theo Cục ATTT, đến nay có 6 nhóm giải pháp ATTT do doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ: bộ sản phẩm phòng chống phần mềm độc hại; giải pháp phòng chống tấn công có chủ đích; giải pháp bảo đảm ATTT cho ứng dụng web; giải pháp phòng chống xâm nhập; giải pháp bảo đảm ATTT cho thư điện tử; và giải pháp quản lý truy cập, giám sát an toàn mạng tập trung.

Các dịch vụ ATTT được doanh nghiệp cung cấp phổ biến ra thị trường trong nước chia thành 5 nhóm, bao gồm: bóc gỡ phần mềm độc hại, tấn công có chủ đích; kiểm tra, đánh giá ATTT; giám sát ATTT và hỗ trợ xử lý sự cố ATTT; tư vấn triển khai giải pháp bảo đảm ATTT; đào tạo về ATTT. Đối tượng sử dụng các dịch vụ chủ yếu là các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán và khối các cơ quan Chính phủ.

Theo: Ictnews.vn

Nâng cao nhận thức, xây dựng luật, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh mạng

Theo Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), để đối phó với tình hình an ninh mạng ngày càng phức tạp, cần nâng cao nhận thức của mọi giới, xây dựng và củng cố luật, nâng cao chất lượng nhân sự và tăng cường hợp tác quốc tế.

Trong Hội nghị quốc gia về an ninh mạng được tổ chức tại TP.HCM hôm nay 9/11, Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thông tin trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp.

Trung tướng cho rằng, Việt Nam sẽ nhanh chóng đón bắt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đẩy nhanh hơn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập sâu rộng và hiệu quả hơn vào nền kinh tế thế giới, phát triển văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, sự phát triển của các dịch vụ, nhất là mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và xu hướng chuyển dịch hoạt động các mặt của đời sống xã hội lên không gian mạng đang đặt ra những thách thức gay gắt với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Với xu hướng kết hợp giữa hệ thống ảo và thực thể, Internet kết nối vạn vật và các thiết bị thông minh, hoạt động tấn công mạng của các thế lực thù địch, tội phạm mạng sẽ ngày càng gia tăng. Không chỉ dừng lại ở mục đích thu thập thông tin bí mật mà còn phá hoại cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin, thậm chí trở thành những loại vũ khí nguy hiểm, có sức tàn phá nặng nề, được sử dụng song hành cùng các loại vũ khí truyền thống một khi xung đột vũ trang xảy ra.

Vì vậy, để bảo đảm an ninh mạng, xây dựng một không gian mạng an toàn và lành mạnh, Cục trưởng Cục An ninh mạng cho rằng phải có giải pháp tổng thể và tầm nhìn chiến lược, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau:

Đổi mới, nâng cao nhận thức về xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh. Nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ an ninh mạng quốc gia, phòng chống tội phạm mạng cho toàn xã hội, trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách quản lý và vận hành hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm xây dựng, củng cố và duy trì bền vững hệ thống thông tin trọng yếu, phát triển kinh tế và xã hội trên nền tảng ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ mới, tạo dựng không gian mạng an toàn.

Cần ban hành chiến lược An ninh mạng quốc gia và chương trình hành động quốc gia về bảo đảm an ninh mạng để có các giải pháp tổng thể, đồng bộ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia trên không gian mạng. Xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, đáp ứng, theo kịp sự phát triển của khoa học - công nghệ và của thời đại, trở thành nguồn lực mạnh mẽ cho xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng thời, với việc thực hiện tốt Luật An toàn thông tin mạng, Trung tướng Hoàng Phước Thuận cho rằng cần củng cố, hoàn thiện pháp luật về bảo đảm an ninh mạng, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với nguyên tắc, thông lệ quốc tế cho các cơ quan chức năng thực thi quản lý nhà nước về an ninh mạng.

Trước hết, tập trung xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi thành; đồng thời, sớm nghiên cứu, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan, nâng cao ý thức của người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet trong việc tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực, hành vi ứng xử phù hợp trên không gian mạng, góp phần hình thành một không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Chú trọng hình thành nền công nghiệp an ninh mạng sáng tạo, tự chủ, có nguồn nhân lực chất lượng cao; có cơ chế, chính sách và tạo được nguồn lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp về an ninh mạng; phát huy sức sáng tạo và tinh thần độc lập, tự chủ để chủ động sản xuất và phát triển các thiết bị, giải pháp, công nghệ bảo vệ an toàn thông tin mạng và an ninh mạng quốc gia; thúc đẩy phát triển nền công nghiệp an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong nước.

Thêm vào đó, Trung tướng đề nghị tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng. Tăng cường hợp tác với các quốc gia, tổ chức, tập đoàn kinh tế có trình độ phát triển cao về công nghệ thông tin để đào tạo nguồn nhân lực, tiếp thu công nghệ mới và kinh nghiệm bảo đảm an ninh mạng. Tham gia các công ước, thoả thuận quốc tế về bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cần chủ động rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo đảm an toàn, an ninh mạng phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Chủ động hợp tác, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng song phương hoặc đa phương nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh trên phạm vi toàn cầu.

“Để đối phó với các thách thức từ không gian mạng đòi hỏi phải có sự chung tay của cả cộng đồng quốc tế, các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, vì lợi ích, an ninh quốc gia”, Trung tướng Hoàng Phước Thuận kết luận.

Hội nghị quốc gia về an ninh mạng (Cyber Security Summit & Expo 2017)  do Cục An ninh mạng (A68) Bộ Công an; Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông); Cục Quản lý Mật mã Dân sự và Kiểm định Sản phẩm mật mã (Ban Cơ yếu chính phủ) và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG ASEAN) phối hợp tổ chức.

Ban tổ chức cho biết Cyber Security 2017 là một sự kiện nổi bật trong lĩnh vực An ninh mạng tại Việt Nam và Đông Nam Á, mang đến góc nhìn đa chiều từ 21 lãnh đạo an ninh thông tin cấp cao và quy tụ hơn 250 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật và an toàn, an ninh thông tin từ các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính ngân hàng, viễn thông và các doanh nghiệp, đơn vị công nghệ trong nước và quốc tế.

Theo: Vnreview.vn

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

Sửa lỗi WiFi bị limited trên Windows

Trong quá trình sử dụng, hẳn là sẽ có đôi lần bạn gặp phải tình trạng máy tính không thể truy cập mạng và xuất hiện biểu tượng dấu chấm than màu vàng. Làm thế nào để khắc phục vấn đề trên?

Việc sửa lỗi WiFi bị limited trên Windows giúp bạn có thể truy cập Internet, xem phim, nghe nhạc… Đây là lỗi khá phổ biến, tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng, hãy cùng tham khảo cách giải quyết ở ngay bên dưới. 

1. Sử dụng công cụ chẩn đoán mạng của Windows

Đầu tiên, bạn hãy nhấn phải chuột vào biểu tượng mạng ở góc phải bên dưới màn hình và chọn Open Network and Sharing Center > Change Adapter, chọn kết nối đang gặp sự cố (Ethernet hoặc WiFi), sau đó kích vào mục Diagnose this connection ở thanh menu bên trên, nhấn Apply để hoàn tất. (Xem hướng dẫn chi tiết thông qua ảnh động bên dưới).

2. Cài đặt lại driver (trình điều khiển) WiFi

Nếu cách trên không giúp khắc phục vấn đề, bạn hãy thử nhấn phải chuột vào My Computer (hoặc This PC) và chọn Manage > Device Manager. Tiếp theo, người dùng chỉ cần tìm đến mục Network Adapters, chọn driver (trình điều khiển) tương ứng, sau đó nhấn phải chuột chọn Uninstall để gỡ bỏ. Cuối cùng khởi động lại máy tính để thiết bị tự động cài lại driver mới.

81

3. Khởi động lại router

Đây là cách đơn giản nhất để khắc phục các lỗi không rõ nguyên nhân, ví dụ như smartphone truy cập WiFi được nhưng máy tính thì lại không… Đầu tiên bạn hãy tắt nguồn router và để khoảng 30 giây, sau đó bật trở lại và tiến hành kết nối. Tương tự, người dùng cũng nên khởi động lại smartphone và máy tính sau một thời gian dài sử dụng.

Như vậy là đã giới thiệu xong một số cách giúp sửa lỗi limited trên Windows.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Theo: Pháp luật TpHCM

Cách kiểm tra địa chỉ IP máy tính bằng TrueIP

Địa chỉ IP là địa chỉ đơn giản và quan trọng để có thể kết nối các thiết bị với nhau khi chia sẻ dữ liệu. Có nhiều cách để bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP máy tính, như kiểm tra bằng câu lệnh trên Cmd của Windows, xem ngay trên máy tính, hoặc sử dụng phần mềm kiểm tra IP máy tính. Trong đó có phần mềm TrueIP mà Quản trị mạng muốn giới thiệu tới bạn đọc trong bài viết dưới đây.

TrueIP sẽ cho phép người dùng xem địa chỉ IP máy tính, với 2 chức năng quét địa chỉ IP mạng LAN, cục bộ và quét địa chỉ IP mạng ngoài. Bên cạnh đó người dùng có thể lưu lại các địa chỉ IP đã từng sử dụng, với địa chỉ IP cục bộ. Vậy cách kiểm tra địa chỉ IP máy tính bằng TrueIP như thế nào?

Cách xem địa chỉ IP máy tính bằng TrueIP

Bước 1:

Trước hết người dùng truy cập vào link dưới đây để tải phần mềm TrueIP xuống máy tính. Phần mềm có dung lượng vô cùng nhẹ.

  • https://www.haztek-software.com/applications/network/trueip/

Bước 2:

Tiến hành cài đặt phần mềm. Trong trường hợp xuất hiện giao diện Windows Protected your PC, nhấn vào nút More info rồi nhấn Run anyway để đồng ý cài đặt phần mềm.

82

Bước 3:

Trong giao diện mới tích chọn vào I accept the agreement để đồng ý với các điều khoản rồi nhấn Next để tiếp tục.

83

Bước 4:

Tiếp đến nếu người dùng có nhu cầu thay đổi thư mục cài đặt TrueIP nhấn Browse, hoặc bỏ qua và nhấn Next ở bên dưới để tiếp tục.

84

Bước 5:

Cuối cùng nhấn Next... Install và chờ quá trình cài đặt phần mềm hoàn thành.

85

Cuối cùng bạn nhấn Finish để hoàn thành việc cài đặt TrueIP trên máy tính.

86

Bước 6:

Khởi động phần mềm trên thiết bị và sẽ thấy được thông số IP trên máy tính.

Trong phần IP Addreses chúng ta có 2 thông số là Local Address và External Address.

  • Local Address: địa chỉ IP trong mạng cục bộ, hệ thống mạng LAN và thường có dạng 192.168.1.x với x từ 1 đến 255.
  • External Address: địa chỉ IP được nhận dạng khi kết nối với các dịch vụ, các trang web nước ngoài. Đây cũng là địa chỉ chung cho một hệ thống mạng máy tính

87

Bước 7:

Nếu muốn sao chép lại thông tin thiết bị, địa chỉ IP bao gồm Local và External để lưu trữ hoặc chia sẻ nhấn chọn Copy All Infomation.

Bước 8:

Khi nhấn chuột phải vào biểu tượng TrueIP ở Taskbar bạn sẽ nhìn thấy có một số tùy chọn cho phần mềm. Nhấn Options để truy cập vào giao diện tùy chỉnh phần mềm.

88

Trong giao diện này, phần General là các tùy chọn phần mềm hiển thị thông báo dạng pop up, chạy chế độ ẩn hoặc khởi động cùng Windows với Run at Windows Startup.

Trong đó tùy chọn Check Frequency đặt thời hạn kiểm tra IP tối đa mỗi lần, mặc định là 600 giây và bạn có thể thay đổi.

Bên cạnh đó, TrueIP cũng hỗ trợ thông báo khi địa chỉ IP thay đổi, kiểm tra địa chỉ IP theo server và lưu trữ Log File.

89

Với phần mềm TrueIP, chúng ta có thể dễ dàng biết được địa chỉ IP của máy tính cũng như những thông số khác thông qua thông số tại Local Address và External Address. Chương trình hoạt động đơn giản, với tính năng vô cùng cơ bản để người dùng có thể kiểm tra địa chỉ IP nhanh chóng.

Theo: Quantrimang.com.vn

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ.

Dell Inspiron 7370 - laptop 'mảnh dẻ' trang bị chip Core i thế hệ 8

Mẫu laptop tầm trung của Dell đề cao thiết kế nhôm nguyên khối mỏng nhẹ, chip Kaby Lake-R với giá 25,49 triệu đồng.

Mẫu laptop dòng Inspiron ra mắt năm nay mang đến thiết kế mỏng nhẹ đi kèm chip xử lý Core i thế hệ 8. So với phiên bản cũ, Intel Core i5-8250U tăng số lượng nhân tính toán xử lý lên gấp đôi với hiệu năng cao hơn người tiền nhiệm 40%.

Thiết kế

Inspiron 7370 sở hữu thiết kế tương đối tiệm cận dòng cao cấp của Dell như XPS 13 hay 15. Độ mỏng viền màn hình đạt 7 mm - so với XPS 13 là 5,2 mm. Ngoài ra, mẫu laptop tầm trung sử dụng chất liệu hợp kim nhôm nguyên khối liền mạch. Ngoài khả năng chống trầy xước, lớp vỏ hợp này còn đáp ứng yếu tố tản nhiệt (dạng thụ động). 

Trang bị

Dù mỏng gọn, máy tính dòng Inspiron của Dell vẫn hỗ trợ các cổng giao tiếp phổ biến, bao gồm HDMI, USB 3.1, USB 3.1 type C, bộ đọc thẻ “3 trong 1”. Đặc biệt, kết nối USB type C còn hỗ trợ chuẩn USB PD 3.0 để cắm sạc laptop mà không phải quan tâm đến sự khác biệt về công suất cũng như khả năng đáp ứng của adapter. Đây được xem là giải pháp tiện dụng với người dùng thường xuyên di chuyển. Tính năng bảo mật bằng vân tay cũng được tích hợp trong nút nguồn, tương tự một số smartphone hiện nay.

Màn hình

Inspiron 7370 trang bị màn hình 13,3 inch độ phân giải Full HD, công nghệ IPS với góc nhìn rộng. Trong môi trường văn phòng, hình ảnh hiển thị sắc nét và đạt được sự đồng nhất màu sắc. Độ rộng dải màu, độ tương phản, mức độ sáng tối cũng như sắc xám và trắng hiển thị tách bạch. 

90

Hiệu năng tổng thể

Mặc dù nằm ở phân khúc tầm trung, nhưng Dell Inspiron 7370 năm nay được ưu ái hỗ trợ phần cứng mạnh mẽ. Sản phẩm trang bị bộ xử lý Intel Core i5-8250U mới nhất và trợ lực thêm bằng RAM 8GB. Về cơ bản, Core i5-8250U là một đại diện thuộc dòng sản phẩm Intel Kaby Lake-R được Intel nâng cấp từ người tiền nhiệm Core i5-7200U. Với Intel Core i5-8250U, số nhân xử lý cũng tăng lên 4 nhân 8 luồng, cho tốc độ xử lý các tác vụ cũng vượt trội hơn và thời lượng pin cũng dài hơn so với chip Kaby Lake cũ. 

Thực tế trải nghiệm tại môi trường làm việc văn phòng, Dell Inspiron 7370 thừa sức đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí hằng ngày và chơi các tựa game tầm trung. Nhờ có ổ cứng SSD 256GB nên máy đáp ứng nhanh việc khởi động ứng dụng nặng, đòi hỏi nhiều tài nguyên. Bạn có thể mở hàng chục thẻ trình duyệt Chrome và nhiều ứng dụng làm việc cùng lúc không lo bị treo hay đứng máy.

Thời lượng pin, tản nhiệt

Thời lượng dùng pin thử nghiệm qua công cụ PCMark 8, máy chạy ở chế độ High Performance, độ sáng màn hình giảm xuống mức 40% tương đương khi dùng pin. Kết quả cho thấy thời gian sử dụng liên tục của máy vào khoảng 6 giờ 35 phút chỉ với một lần sạc pin.

Về hiệu quả tản nhiệt trong môi trường khoảng 28 độ C cho thấy máy hoạt động êm khi chạy cùng lúc các ứng dụng văn phòng hoặc chơi các game đơn giản. Nhiệt độ CPU ghi nhận qua tiện ích HWMonitor dao động ở 36 độ C trong khi khu vực nóng nhất phía trên bàn phím là 30,2 độ C.

Trong phép thử 3DMark Stress test dùng kiểm thử tính ổn định của cấu hình và hiệu quả tản nhiệt. Độ ồn cao nhất đo được ở vị trí quạt làm mát là 57,6 decibel, tương đương độ ồn của máy lạnh ở cách khoảng 6m.

Theo: Vnexpress.net

TIN THẾ GIỚI

Ransomware mới có tên Bad Rabbit đang lây lan trên toàn châu Âu

Các thông tin cho thấy có một loại mã độc mới đang lan rộng khắp Châu Âu. Ransomware này có tên Bad Rabbit đã bùng nổ ở Nga và Ukraine và dường như đang ảnh hưởng đến Thổ Nhĩ Kỳ và Đức.

Các mục tiêu ban đầu của ransomware Bad Rabbit bao gồm Bộ Cơ sở hạ tầng của Ukraine và hệ thống giao thông công cộng của Kiev. Hãng tin Interfax của Nga cũng vừa đưa ra bản cập nhật chính thức cho biết họ đã bị tấn công và đang cố gắng khôi phục hệ thống. Công ty bảo mật Kaspersky báo cáo tập đoàn tin tức Fontanka.ru của Nga cũng bị ảnh hưởng. Cho đến nay, các hãng bảo mật Kaspersky và ESET đều nhận thấy mối liên kết giữa malware Bad Rabbit với NotPetya hay ExPetr.

"Các nhà nghiên cứu của chúng tôi đã phát hiện ra một số trang web bị xâm nhập, tất cả đều là các trang tin tức hoặc truyền thông", công ty an ninh mạng của Nga viết trên blog. "Dựa trên điều tra của chúng tôi, đây là một cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào mạng lưới các công ty, bằng cách sử dụng các phương pháp tương tự như trong cuộc tấn công ExPetr. Tuy nhiên, chúng tôi không thể xác nhận nó có liên quan đến ExPetr".

Không giống như các virus gần đây, Bad Rabbit yêu cầu nạn nhân tải xuống và thực hiện tệp tin cài đặt Adobe Flash giả mạo, từ đó lây nhiễm vào máy tính của họ. Các nhà nghiên cứu về an ninh mạng cũng đã có liều "văcxin" nhằm chống lại phần mềm độc hại này.

Theo trang tin Tech Crunch, có vẻ hacker tạo ra Bad Rabbit là một fan của Game of Thrones, vì phần mềm độc hại này tham chiếu đến con rồng Daenerys Targaryen và Grey Worm.

Các máy tính bị nhiễm phần mềm độc hại chuyển người dùng đến một tên miền đuôi .onion, ở đó họ được yêu cầu phải trả 0,05 Bitcoin hoặc khoảng 276 USD để đổi lấy dữ liệu. Đồng hồ đếm ngược trên trang web cho thấy giá tiền chuộc tăng lên khi thời gian tăng lên.

Năm 2017 này đã chứng kiến một số trường hợp phần mềm độc hại phá hoại được ngụy trang thành ransomware, song vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng về việc Bad Rabbit có thực sự thu thập được khoản tiền chuộc nào không và có giải mã các tệp tin hay không.

Như mọi khi, bất cứ ai bị nhiễm virus đều được khuyên không nên trả tiền chuộc. Bởi vì, không có gì đảm bảo bạn sẽ nhận được dữ liệu trở lại nhưng điều quan trọng là từ chối trả tiền chuộc sẽ làm nản lòng các cuộc tấn công ransomware trong tương lai.

Bad Rabbit đang gia nhập vào đội ngũ ransomware NotPetya và WannaCry, hai vụ phá hoại phần mềm độc hại lớn trong năm 2017.

Theo: vnReview.vn