Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 13-02 đến 17-02-2017

BẢN TIN CÔNG NGHỆ

(Tổng hợp tin tức Công nghệ thông tin từ 13-02 17-02-2017)

TIN TỨC – SỰ KIỆN.

Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước về Chính phủ điện tử

Theo Nghị định 17/2017/NĐ-CP , Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Chính phủ điện tử; xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; hướng dẫn xây dựng, thẩm định đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, dự án, đề án xây dựng Chính phủ điện tử theo thẩm quyền, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh; hướng dẫn xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin các cấp.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống thông tin đầu mối kết nối, hỗ trợ truy nhập thuận tiện các cơ sở dữ liệu quốc gia;hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương;công bố theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ công bố danh mục thông tin, dữ liệu chia sẻ, dùng chung.

Đồng thời, tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và các hệthống thông tin, dữ liệu dùng chung do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; hướng dẫn các địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển, cung cấp các dịch vụ thành phố thông minh.

Về an toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ quản lý về an toàn thông tin; bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; phòng, chống thưrác; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; tổ chức thực hiện chức năng quản lý, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; chủ trì điều phối ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, theo quy định của pháp luật.

Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin; tổ chức kiểm định, đánh giá, cấp chứng nhận về an toàn thông tin; cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng trừ sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; xây dựng và tổ chức vận hành các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin; thẩm định về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin, cấp độ an toàn hệ thống thông tin; quản lý công tác giám sát an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Công an bảo đảm an ninh, an toàn các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

Theo: e.gov.vn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Phảitriển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cách đồng bộ"

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm các nước có dịch vụ công trực tuyến phát triển như Pháp, Singapore, các bộ cần lựa chọn một số dịch vụ công trực tuyến có thể triển khai ngay, dịch vụ được người dân sử dụng thường xuyên và dịch vụ có thu phí để tiến hành thực hiện trước; đồng thời phối hợp, hỗ trợ một số địa phương có điều kiện thuận lợi nhằm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cách đồng bộ.

Ngày 16/2, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị về Chỉ số Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc diễn ra ngày 17/1/2017. Hội nghị này có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: TT&TT, GD&ĐT, KH&ĐT, Tài chính, LĐTB&XH, TN&MT, Y tế,Hội Tin học Việt Nam(VAIP), Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), Văn phòng Chính phủ và một số chuyên gia trong lĩnh vực CNTT.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ cho hay, sau khi nghe VAIP báo cáo, phân tích về Chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, việc ứng dụng CNTT phục vụ triển khai Chính phủ điện tử tại các bộ, ngành, địa phương và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận, xếp hạng của Liên hợp quốc về Chính phủ điện tử không đơn thuần là việc xếp hạng, so sánh giữa các quốc gia mà liên quan trực tiếp đến tín nhiệm của quốc gia trong thu hút đầu tư nước ngoài, đánh giá năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đến chi phí  vốn vay của quốc gia và doanh nghiệp, việc đàm phán, ký kết các thỏa thuận thương mại quốc tế…

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả khả quan. Trong Bảng xếp hạng Chính phủ điện tử do Liên hợp quốc công bố năm 2016,Việt Nam tăng 10 bậc so với năm 2014, đứng thứ 89/193.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Việt Nam vẫn nằm trong số các nước trung bình về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử. Năm 2016, nước ta tụt hạng trong bảng xếp hạng ASEAN (từ thứ 5 xuống thứ 6), không đạt mức ASEAN 4 như mục tiêu tại Nghị quyết 36a. Trong đó, 2 chỉ số thành phần của chỉ số Chính phủ điện tử còn thấp, cụ thể là chỉ số hạ tầng viễn thông xếp thứ 110 và chỉ số hạ tầng nhân lực xếp thứ 127. Điều này chưa phản ánh đúng thực tế do số liệu cung cấp cho Liên hợp quốc còn thiếu và chưa được cập nhật đầy đủ.

Để nâng cao chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương khắc phục tồn tại, bất cập, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a và các văn bản liên quan về Chính phủ điện tử.

Về dịch vụ công trực tuyến, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm các nước có dịch vụ công trực tuyến phát triển như Pháp, Singapore, các bộ, cơ quan nhất là các bộ thuộc 6 lĩnh vực trọng điểm (giáo dục, y tế, tài chính, phúc lợi xã hội, lao động, môi trường) cần lựa chọn một số dịch vụ công trực tuyến đơn giản, có thể triển khai ngay, dịch vụ được người dân sử dụng thường xuyên và dịch vụ có thu phí để tiến hành thực hiện trước; đồng thời phối hợp, hỗ trợ một số địa phương có điều kiện thuận lợi nhằm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cách đồng bộ.

Các bộ, cơ quan liên quan được yêu cầu phải khẩn trương thống nhất đầu mối, giao các đơn vị chức năng trực thuộc làm rõ các số liệu cần cung cấp cho các tổ chức quốc tế (UNDP, ITU, UNESCO…) và Liên hợp quốc; định kỳ hàng quý phối hợp nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ của số liệu giữa các cơ quan trước khi bộ chủ trì cung cấp cho các tổ chức quốc tế nêu trên, đồng thời cập nhật cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành mình.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT khẩn trương phối hợp Bộ LĐTB&XH và các bộ, cơ quan liên quan bổ sung, cập nhật các số liệu còn thiếu trong chỉ số Hạ tầng nhân lực, bảo đảm tính thống nhất trước khi cung cấp cho tổ chức quốc tế liên quan.

Phó Thủ tướng giao Bộ TT&TT chịu trách nhiệm chủ trì,đầu mối về cải thiện thứ hạng chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam trong Bảng xếp hạng của Liên hợp quốc. Định kỳ hằng quý, hằng năm có Báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả cải thiện các chỉ số, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong các Phiên họp thường kỳ.

Cùng với nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thống nhất cách cung cấp thông tin và những vấn đề liên quan nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số Chính phủ điện tử, Bộ TT&TT cũng được chỉ đạo phải khẩn trương cập nhật các số liệu mới nhất liên quan Chỉ số hạ tầng viễn thông, cung cấp cho tổ chức quốc tế có liên quan.

Đồng thời, Bộ TT&TT còn có trách nhiệm phối hợp với các hiệp hội, hội thuộc lĩnh vực CNTT hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá xếp hạng trong lĩnh vực CNTT, Chính phủ điện tử phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế (Hội Tin học Việt Nam: Báo cáo Vietnam ICT Index; Hiệp hội An toàn thông tin: Báo cáo đánh giá an toàn thông tin…); phối hợp với các Bộ Nội vụ, Tư pháp đề xuất đồng bộ các cơ chế, chính sách, thực hiện hiệu quả việc gắn kết giữa đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử với cải cách bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Theo: ictnews.vn

BẢO MẬT THÔNG TIN.

Điểm mặt những xu hướng tấn công mạng năm 2017

Tấn công thông tin thầm lặng gây mất niềm tin, nguy cơ tấn công mạng trên đám mây và tấn công mạng tự học là ba trong số nhiều xu hướng tấn công mạng năm 2017.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm về phòng chống tội phạm trên mạng Internet, ông Hà Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc CMC Infosec đã chia sẻ về một số xu hướng bảo mật chính năm 2017. Cụ thể, ông Phương nhắc tới 8 xu hướng bảo mật bao gồm:  APT sẽ tiếp tục được nhắc đến rất nhiều vì đây là cách thức tấn công lớn vào các tổ chức lớn và quan trọng; Ransomeware sẽ tiếp tục phát triển phức tạp hơn và có nhiều cách lấy nhiễm tới người dùng hơn; Spear phising sẽ chi tiết và khó phát hiện hơn rất nhiều do sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội. Kẻ tấn công sẽ có nhiều thông tin về nạn nhân hơn để chuẩn bị công cụ phising (lừa đảo); Bảo mật cho thiết bị di động là xu hướng vẫn phát triển trong vài năm trở lại đây; Rủi ro về bảo mật cho các thiết bị IoT sẽ tăng thêm rất nhiều vì tốc độ phát triển IoT không đi kèm với các hình thức bảo mật để bảo vệ chúng; Các mẫu mã độc không phụ thuộc vào file (file-less malware) sẽ trở nên phổ biến hơn trong các cuộc tấn công APT do bản chất không phát hiện được bằng các chương trình chống virus truyền thống; Các cuộc tấn công vào hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS) sẽ xuất hiện nhiều hơn do đây là mục tiêu đầu tiên của các nhóm hacker trong quân đội các nước khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai quốc gia; Nhân sự cho ngành ATTT sẽ thiếu rất nhiều. 

Trong năm ngoái, chúng ta đã được chứng kiến Singapore lần đầu tiên bị mất diện trên diện rộng, nguyên nhân xuất phát từ một vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào nhà cung cấp viễn thông Starhub. Trong khi đó tại Hồng Kông, các hoạt động giao dịch chứng khoán trái phép do tội phạm mạng tiến hành đã nhắm vào ít nhật 22 tài khoản ngân hàng trực tuyến của bốn ngân hàng và gây ra thiệt hại lên tới 200.000 USD.

Vậy nên chẳng có lý do gì để chúng ta tin rằng năm 2017 mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Tội phạm mạng ngày càng tìm ra nhiều cách thức mới để khiến các hệ thống dễ bị  tấn công hơn, vì thế chúng ta càng phải cảnh giác trước những cuộc tấn công mạng và tránh những thiệt hại không đáng có.

Dưới đây là một số dự đoán về xu hướng tấn công mạng năm 2017 của trang ông Jeffrey Kok, Giám đốc cấp cao khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản của công ty bảo mật CyberArk.

1. Tấn công thông tin thầm lặng gây mất niềm tin

Tính toàn vẹn của thông tin sẽ là một trong những khó khăn lớn nhất mà khách hàng, doanh nghiệp và chính phủ trên toàn cầu phải đối mặt năm 2017. Thông tin từ những nguồn được cho là đáng tin cậy trong quá khứ sẽ không còn đáng tin cậy nữa. Những cuộc tấn công mạng sẽ không chỉ tập trung vào một công ty cụ thể mà sẽ có những cuộc tấn công vào cả xã hội, được thiết kế để phá hoại lòng tin trong xã hội.

Chúng ta đã chứng kiến thông tin bị sử dụng như một loại vũ khí và công cụ truyền thông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, thế nhưng nó sẽ chuyển sang một giai đoạn mới, khi đó thông tin trở nên không thể tin được. Những kẻ tấn công không chỉ truy cập vào thông tin, chúng còn điều khiển ý nghĩa để thay đổi nguồn gốc, và thao túng thông tin để đạt được mục tiêu mong muốn.

Chẳng hạn, hãy chứng kiện sự xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết của các nội dung trước kia không hề bị nghi vấn như các file âm thanh và video, có thể bị bóp méo để tạo thành những thông tin giả hoặc không đúng bối cảnh. Việc lắp ghép những thông tin thực lẫn voiwsthoong tin giả hoặc bịa đặt chưa bao giờ dễ dàng đến thế để tạo ra sự mất cân bằng khiến mọi người ngày càng khó xác định được chuyện gì là có thật hay không có thật.

2. Nguy cơ tấn công mạng trên đám mây

Hạ tầng đám mây và sự gia tăng của các dịch vụ dựa trên đám mây đã khiến các doanh nghiệp phải xoay vần để bắt kịp thời cuộc. Thế nhưng dù lợi ích của đám mây là rất lớn nhưng cũng không thể không kể đến những vấn đề của công cụ này.

Tương tự như việc các hacker sử dụng sức mạnh cũng như sự kém bảo mật của các thiết bị IoT để tung ra những cuộc tấn công DDoS quy mô lớn, những kẻ tấn công ngày càng thích sử dụng các đám mây để tạo nên các công cụ tấn công bảo mật.  

Nhờ sức mạnh điện toán ngày càng lớn và sự phát triển nhanh chóng của đám mây, chúng ta sẽ được chứng kiến những công cụ tấn công mạnh hơn bao giờ hết. Những cuộc tấn công sẽ mạnh hơn, có sức tàn phá lớn hơn và trên hết, bởi những cuộc tấn công này xuất phát từ đám mây nên kẻ tấn công sẽ rất nhanh nhẹn và đây cũng là một lợi thế chiến lược các hacker chiếm được của tổ chức.

3. Tấn công mạng tự học

Năm 2016 đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của lĩnh vực trí thông minh nhân tạo (AI) và những công nghệ đi kèm như máy học, trí thông minh máy, học sâu... Về lĩnh vực an ninh mạng, hàng trăm công ty đang nghiên cứu để đưa AI và máy học vào những công nghệ dự đoán, phòng tránh và chống lại những cuộc tấn công mạng lớn tiếp theo.

Khi AI trở nên phổ biến, dự kiến những kẻ tấn công sẽ tận dụng AI theo cách tương tự như cách các công ty đang làm. Giống như trong năm 2016, khi chúng ta thấy những thiết bị IoT đã tạo ra các mạng lưới botnet như thế nào thì năm 2017 các cuộc tấn công mạng liên quan đến AI cũng xảy ra tương tự.

Những cuộc tấn công này sẽ được mô tả bằng khả năng học hỏi và ngày càng tinh vi hơn khi tiến hóa lên. Những kẻ tấn công sẽ lựa chọn kỹ lưỡng hơn khi thu thập thông tin của con tin và biết phải tính giá bao nhiêu cho những thông tin đã thu thập được. Điều này sẽ khiến cho những "cuộc tấn công mạng tiên tiến" trở thành điều phổ biến và giúp tin tặc thu về rất nhiều tiền. Những hacker chuyên tấn công chính phủ và các tập đoàn tội phạn sẽ xuất hiện ở quy mô lớn hơn.

4. Bảo mật dữ liệu và cơ cấu giá

Người dùng giờ đây đã biết những thông tin riêng tư là một thứ tài sản có thể đem ra đánh đổi để lấy những dịch vụ tốt hơn. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy những điều này trên thị trường bảo hiểm, nơi người tiêu dùng trao thông tin về thói quen lái xe, địa điểm, điểm đến và các thông tin cá nhân khác để nhận được mức giá tốt hơn.

Sẽ ngày càng có nhiều công ty tận dụng cách này với các dữ liệu trực tuyến cũng như sử dụng nỗi sợ hãi liên quan đến tấn công mạng và những lo ngại về quyền riêng tư để đẩy cao mức giá.

Sẽ ngày càng có nhiều công ty phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa về dữ liệu, chẳng hạn như họ sẽ bị yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu cá nhân cho những dịch vụ cơ bản, nâng cấp và chi nhiều tiền hơn cho những dịch vụ cao cấp mà đổi lại chỉ cần cung cấp ít thông tin cá nhân hơn và bảo mật hơn. 

Ngoài ra, sự xuất hiện của các giải pháp bảo mật tự động sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa kỹ năng, tiền và sự bảo vệ.

5. Sự hợp tác giữa kẻ thù và hacker

Không giống như các công ty tư nhân và các tổ chức chính phủ, tội phạm mạng không bị giới hạn bởi IP, bảo mật dữ liệu, ngân sách hay những quan ngại khác. Dự kiến chúng ta sẽ thấy những "hacktivist" (những hacker lấy mục đích chính trị làm định hướng cho hành vi tấn công), những kẻ tấn công theo quốc gia xuất hiện nhiều hơn, và tội phạm mạng sẽ ngày càng sử dụng những công cụ học được từ các cuộc tấn công khác và xác định những cách nào tốt nhất để gây ra những cuộc tấn công quy mô lớn hơn.

Các hacker mũ đen sẽ hợp tác với nhau nhiều hơn để cải thiện những malware và virus sẵn có như Stuxnet, Carbanak và gần đây nhất là Shamoon... để tạo ra những cuộc tấn công mới. Và chính những cuộc tấn công nguy hiểm này sẽ gây sức ép khiến các tổ chưc công và tư phải xích lại gần nhau, hợp tác với nhau để ưu tiên tìm ra những cách thức chống lại các nguy cơ an ninh mạng cũng như hacker.

Theo: Ictnews.vn

Hết năm 2017 sẽ không ai còn dùng mật khẩu nữa?

Mật khẩu đã trở thành một “tội ác” và nhiều người sử dụng phàn nàn về những vấn đề rắc rối khi không thể nhớ được những mật khẩu phức tạp.

Tại hội nghị RSA 2017, nhiều tuyên bố đã được đưa ra khiến các chuyên gia bảo mật phân vân về tương lai của ngành này. Với nhiều chuyên gia, mắt xích yếu nhất trong chuỗi bảo mật chính là “mật khẩu”, và nhu cầu thay thế mật khẩu bằng một công nghệ bảo mật hơn chưa bao giờ cầu bức thiết đến thế.

Mật khẩu đã trở thành một “tội ác” và nhiều người sử dụng phàn nàn về những vấn đề xuất hiện khi sử dụng những mật khẩu rắc rối, và khó khăn lớn nhất là làm thế nào để nhớ được mật khẩu. Chính điều này tự nó đã tạo ra một số vấn đề về bảo mật khác khi người sử dụng phải dùng giấy nhớ, công cụ quản lý mật khẩu và các phương pháp khác để lưu lại mật khẩu. Tất cả những phương pháp nói trên đều để lại dấu vết, giúp các hacker dễ dàng tìm đường hack tài khoản và truy cập vào hệ thống đã được bảo mật của bạn.

Ngoài ra, mật khẩu có thể là một trở ngại đắt đỏ đối với một số doanh nghiệp. Theo Gartner Group, từ 20 – 50% những cuộc gọi đến nhân viên hỗ trợ đều là để yêu cầu thiết lập lại mật khẩu. Hãng nghiên cứu Forrester Research tuyên bố giá nhân công trung bình cho một lần thiết lập lại mật khẩu là 70 USD. Mặc dù những kết quả thống kê có khác nhau tùy theo từng doanh nghiệp, nhưng có một thực tế chung đó là: các chính sách bảo mật liên quan đến quản lý mật khẩu càng chặt chẽ thì số cuộc gọi yêu cầu thiết lập mật khẩu càng nhiều.  

Đối với người sử dụng, quên mật khẩu là một việc gây bực bội. Tuy nhiên, bộ phận IT lại cho rằng nhiệm vụ khôi phục lại mật khẩu quá tầm thường, tốn thời gian và có thể coi là nguyên nhân hàng đầu giúp nhân viên bộ phận hỗ trợ kỹ thuật có mức lương cao.

Cả ngành bảo mật đã cố gắng để giảm thiểu những câu hỏi mật khẩu hóc búa bằng xác thực hai yêu tố, sinh trắc học và các phương pháp khác để làm tăng độ mạnh của mật khẩu những vẫn dễ dàng truy cập. Vấn đề duy nhất là những công nghệ này làm việc quản lý phức tạp hơn và thường yêu cầu xây dựng lại các giải pháp IT để thực sự hiệu quả.

Mickey Boodaei và Rakesh Loonkar, đồng sáng lập công ty Transmit Security, đang cố gắng đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên mật khẩu bằng một phương thức chứng thực mới.

“Sau khi làm việc với hơn 400 tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, chúng tôi nhận thấy xác thực là một rào cản lớn tiếp theo đối với bảo mật, phòng chống giả mạo, quản lý và trải nghiệm khách hàng của các công ty tài chính này cũng như các công ty khác”, ông Boodaei, CEO Transmit Security cho biết.

Transmit Security Platform (TSP) sử dụng thiết bị di động như một cơ chế chính để gửi các phương thức xác thực và sau đó cung cấp các biện pháp bảo mật tăng cường dưới dạng xác thực định danh thứ cấp tích hợp (gương mặt/ảnh selfie, mắt, touch ID và vân tay, sinh trắc giọng nói, SMS...) để tạo ra một hệ thống xác thức hai yêu tố có thể tận dung sinh trắc học. Ngoài ra, nền tảng này được thiết kế để có thể dễ dàng tích hợp vào bất cứ ứng dụng nào (web, mobile, tổng đài, điểm bán hàng, ATM...). Một khi đã được triển khai, một doanh nghiệp có thể thay đổi toàn bộ phương thức xác thực và xóa bỏ các nguy cơ về định danh mà không phải thay đổi bất cứ dòng code nào trong ứng dụng.

"Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đang lập trình trực tiếp để chứng thực, tạo ra các logic chống gian lận và các ngoại lệ phức tạp cho các ứng dụng, và khiến việc triển khai các luồng định danh cũng như trường hợp sử dụng mới một cách nhanh chóng gặp nhiều khó khăn", ông Loonkar, Chủ tịch Transmit Security bổ sung. "Bởi nền tảng của chúng tôi kết hợp định danh và chống giả mạo vào một hạ tầng kiến trúc mới, nó cho phép khách hàng thay đổi các công cụ định danh và luồng mà không phải cập nhật code trong ứng dụng để tung ra thị trường các tính năng và cải tiến mới nhanh hơn. Chúng tôi có thể demo cách khách hàng thực hiện các dự án định danh phức tạp và hàng ngàn trường hợp sử dụng trong khoảng thời gian tính bằng phút".

Khi một ứng dụng được kết nối với TSP, bất kỳ yếu tố xác thực và bất cứ quá trình xác thực nào cũng có thể được thay đổi, bổ sung hoặc loại bỏ mà không phải chỉnh sửa phần mềm. TSP cũng hỗ trợ bất kỳ sản phẩm chứng thực hoặc chống gian lận nào của bên thứ ba hiện tại sử dụng, và có thể sắp xếp các phản hồi thời gian thực dựa trên chính sách cấu hình của khách hàng.

Thời gian sẽ trả lời liệu giải pháp của Transmit Security có phải là câu trả lời cho bài toán mật khẩu hóc búa. Tuy nhiên, một điều chắc chắn, mật khẩu chắc chắn sắp đến ngày biến mất và xác thực hai yếu tố kết hợp với sinh trắc học rất có thể là giải pháp.

Theo:Gigaom

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

Cách biến USB thành RAM cho máy tính

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể biến chiếc USB thông thường thành bộ nhớ dữ liệu tạm thời (RAM) nhằm tăng tốc máy tính.

Thủ thuật này khá hữu ích đối với những hệ thống máy tính có dung lượng RAM thấp khoảng 1-2 GB, đồng thời giúp người dùng tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.

RAM nhiều sẽ giúp tăng tốc mở ứng dụng, tuy nhiên, mọi thứ chỉ nên dừng lại ở mức vừa phải, nếu không sẽ xảy ra tình trạng nghẽn cổ chai. Ví dụ, nếu máy tính có 8 GB RAM, bạn sẽ chỉ mất khoảng ba giây để mở chương trình Photoshop CS5, ngược lại, người dùng sẽ mất 10 giây nếu máy tính chỉ có 2 GB RAM. 

Biến USB thành bộ nhớ dữ liệu tạm thời (RAM) cho máy tính

- Bước 1:Đầu tiên, bạn hãy kết nối USB vào máy tính. 

- Bước 2:Sau đó định dạng lại ổ đĩa bằng cách mở My Computer (hoặc This PC), nhấn phải chuột lên USB và chọn Format. 

- Bước 3:Khi hoàn tất, bạn nhấn phải chuột lên USB và chọn Properties, chuyển sang thẻReadyBoost > Use This Device, tùy chỉnh dung lượng RAM cần sử dụng rồi nhấnApply > OKđể lưu lại. Cuối cùng, người dùng chỉ cần khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi.

12

Lưu ý, để mọi thứ có thể hoạt động ổn định, bạn nên chừa lại khoảng 300-400 MB trống trên USB và tất nhiên là không được rút USB ra khỏi máy tính.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Theo: plo.vn

5 ứng dụng tăng độ bảo mật cho smartphone

Các ứng dụng này sẽ giúp quản lý mật khẩu, bảo mật tin nhắn, duyệt web ẩn danh, tạo kết nối mạng riêng và xóa tập tin an toàn.

1. Quản lý mật khẩu bằng LastPass (iOS, Android và Windows Phone)

Ngày nay, việc sử dụng mật khẩu để xác thực đăng nhập các trang web dịch vụ không còn được đảm bảo an toàn trước những mánh khóe tấn công ngày càng tinh vi của hacker. Tuy nhiên, cách thức bảo mật truyền thống này vẫn đang được duy trì trong khi các phương thức xác thực tiên tiến như sinh trắc học chưa phổ biến. Dịch vụ trực tuyến phát triển nhanh, đồng nghĩa với người dùng phải sử dụng quá nhiều mật khẩu. Nếu đặt mật khẩu đơn giản càng dễ nhớ thì càng dễ bị hacker dò ra, còn tạo mật khẩu mạnh và khác nhau cho từng tài khoản như lời khuyên của các chuyên gia bảo mật thì lại gặp rắc rối trong quá trình sử dụng vì khó quản lý.

13

May thay, các hãng phần mềm đã tạo ra nhiều công cụ quản lý mật khẩu để giải quyết những phiền toái đó. Một số công cụ thậm chí còn giúp tạo ra các mật khẩu mạnh một cách ngẫu nhiên, thách thức hacker và không yêu cầu bạn phải nhớ hay ghi mật khẩu vào đâu đó, đảm bảo an toàn mà lại dễ dùng. LastPass là một trong những công cụ quản lý mật khẩu phổ biến nhất hiện nay nhờ tính năng phong phú, hỗ trợ nhiều nền tảng di động và cấp phép đơn giản. Về mặt kỹ thuật, LastPass sử dụng dịch vụ đám mây của chính họ để lưu trữ thông tin người dùng và đồng bộ dữ liệu.

LastPass hiện cung cấp cho người dùng cả phiên bản miễn phí và nâng cao (Premium) với giá chỉ 1 USD/tháng. Bản miễn phí tích hợp nhiều tính năng căn bản đáng mong chờ từ một dịch vụ đám mây gồm hỗ trợ plug-in cho nhiều trình duyệt, truy cập từ bất cứ đâu và thậm chí hỗ trợ xác thực nhiều yếu tố sử dụng Google Authenticator trên thiết bị Android hay iOS, hoặc Microsoft Authenticator trên điện thoại Windows Phone. Tài khoản Premium nhận được hỗ trợ trên nhiều nền tảng di động như iOS, Android, BlackBerry và Windows Phone. Plug-in LastPass trên trình duyệt giúp bạn tạo mật khẩu mạnh ngẫu nhiên, tự động lưu mật khẩu vừa nhập và thông tin lưu lại sẽ tự động điền vào các trang web để đăng nhập, thậm chí điền nhanh các mẫu đăng ký.

2. Bảo mật tin nhắn bằng Signal (iOS và Android)

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ chat, nhắn tin và gọi điện thoại miễn phí nhưng không phải tất cả dịch vụ đó đều an toàn và đáng tin cậy. Rất nhiều trường hợp thông tin người dùng hay dữ liệu chia sẻ đã bị phát tán ra bên ngoài, ảnh hưởng đến công việc hay đời sống riêng tư. Chính vì lý do đó, hãng Open Whisper Systems đã giới thiệu ứng dụng Signal nhằm mục đích nhắn tin bảo mật miễn phí trên thiết bị di động. Với Signal, quyền riêng tư của người dùng là vấn đề được đặt lên hàng đầu.

14

Sử dụng Signal trên smartphone hay tablet, bạn có thể liên lạc với bạn bè, người thân hay đối tác mà không cần tốn chi phí nhắn tin SMS. Tính năng chat nhóm trên Signal cho phép trò chuyện theo thời gian thực với nhiều người cùng lúc hay chia sẻ hình ảnh, video, tập tin... một cách an toàn. Máy chủ của Signal không bao giờ can thiệp vào nội dung cuộc trò chuyện hay lưu trữ dữ liệu của bạn.

Nhờ mọi dữ liệu đã được mã hóa khi truyền đi, Signal có thể bảo mật thông tin tốt hơn so với một số đối thủ khác. Ngoài ra, ứng dụng còn có nhiều tính năng cần thiết để phục vụ cho nhu cầu chat chẳng hạn như chat nhóm, gọi điện thoại VoIP, xác nhận tin nhắn đã đọc và nhiều chức năng khác. Một điều quan trọng nữa là Signal được tích hợp công nghệ mã hóa end-to-end encryption, có nghĩa những người duy nhất có thể đọc tin nhắn của bạn chính là những người nhận tin nhắn. Vì vậy, những kẻ tò mò không thể xem lén cuộc trò chuyện của bạn.

3. Duyệt web ẩn danh với Orbot (Android)

Orbot là một ứng dụng proxy miễn phí giúp tăng cường khả năng ẩn danh khi sử dụng smartphone hay tablet để vào Internet. Đồng thời, Orbot cũng giúp vượt qua kiểm duyệt khi truy xuất những mạng bị chặn bằng tường lửa. Orbot hoạt động trên nền tảng Android và được phát triển bởi Guardian Project – một trong những tổ chức phi chính phủ nổi tiếng chuyên phát triển các phần mềm giúp đỡ người dân ở những nước chịu sự kiểm duyệt Internet gắt gao.

15

Về cơ bản, Orbot sử dụng công cụ Tor để mã hóa lưu lượng Internet, sau đó chuyển lưu lượng đã được mã hóa một vài lần qua nhiều máy tính trên toàn thế giới, thay vì chỉ kết nối trực tiếp giống như các công cụ VPN hay proxy vẫn thường làm. Quá trình này tốn nhiều thời gian hơn một chút, nhưng mang lại khả năng bảo mật và bảo vệ danh tính mạnh mẽ nhất.

Orbot cũng có thể tích hợp bên trong các ứng dụng khác như Facebook hoặc trình duyệt mặc định của điện thoại, nhằm mục đích ẩn danh mọi dữ liệu được truyền đi. Orbot cho phép cấu hình để kiểm soát tất cả lưu lượng Internet qua Tor, hoặc người dùng cũng có thể chọn từng loại ứng dụng mình muốn dùng qua Tor.

4. Tạo kết nối mạng riêng bằng Opera VPN (iOS và Android)

Nếu muốn an toàn hơn khi lướt web bằng trình duyệt và dùng các ứng dụng Internet trên smartphone thì chắc chắn bạn sẽ cần đến một tiện ích VPN (Virtual Private Network). Mạng riêng ảo VPN sẽ đảm bảo an toàn hầu như tuyệt đối cho tất cả dữ liệu vào và ra thiết bị của bạn (bù lại tốc độ truyền dữ liệu sẽ bị chậm hơn). Điều đó cũng giúp người dùng tránh được tình trạng kẻ xấu có thể đánh cắp dữ liệu hoặc xâm nhập chiếm quyền điều khiển thiết bị.

16

VPN đặc biệt hữu ích nếu bạn đang kết nối vào một hệ thống mạng công cộng, nơi mà vấn đề bảo mật ít được quan tâm. Các ứng dụng VPN không chỉ giúp giữ an toàn khi trực tuyến mà còn có thể chặn theo dõi quảng cáo (và báo cáo về các hành động của chúng), đồng thời cho phép bạn dễ dàng thay đổi vị trí địa lý của mình bằng cách kết nối đến các máy chủ khác nhau.

Hiện nay, có rất nhiều ứng dụng VPN cho di động và Opera VPN là một trong số đó. Ứng dụng Opera VPN về cơ bản có những tính năng giúp người dùng tăng cường bảo vệ quyền riêng tư trên mạng, chặn cookie theo dõi quảng cáo, cho phép truy cập nhiều nội dung trực tuyến dễ dàng hơn, mở rộng khả năng tiếp cận địa lý cho các ứng dụng và kiểm tra độ an toàn của mạng Wi-Fi. Opera VPN được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không cần đăng ký, không giới hạn dữ liệu, không đòi hỏi đăng nhập và còn có các tính năng bảo vệ Wi-Fi tiên tiến. Phiên bản dành cho thiết bị Android cũng như iOS đã được triển khai trên toàn cầu và đã hàng triệu người dùng tải về.

5. Xóa dữ liệu an toàn hơn với CCleaner (Android)

CCleaner là phần mềm khá quen thuộc với đa số người dùng Windows, giúp xóa các tập tin rác và tăng tốc máy tính. Hiện nay, CCleaner cũng có phiên bản miễn phí dành cho thiết bị di động Android. Như chúng ta đã biết, hệ điều hành Android thường tạo ra rất nhiều tập tin vô ích làm uổng phí không gian bộ nhớ quý giá của máy. Khi cài đặt CCleaner, bạn có thể dễ dàng dọn dẹp các tập tin không cần thiết trong điện thoại, giải phóng bộ nhớ để tối ưu hóa, tăng tốc cho chiếc dế yêu của mình, giám sát hoạt động của hệ thống đồng thời lướt web an toàn hơn.

17

CCleaner phiên bản di động có cách thức hoạt động tương đối giống với phiên bản dành cho máy tính. Ứng dụng cung cấp các tùy chọn giúp xóa sạch các tập tin rác không cần thiết và giúp tăng tốc xử lý cho điện thoại của người dùng. Cụ thể, tiện ích hệ thống này có thể xóa dữ liệu cache của các ứng dụng Android khác chẳng hạn như lịch sử sử dụng, tập tin tạm thời... Ngoài ra, CCleaner còn giúp tăng độ bảo mật thông tin của người dùng bằng cách xóa thông tin về lịch sử duyệt web, nội dung clipboard, thư mục tải về... Không những thế, chương trình này còn có thể xóa lịch sử cuộc gọi đi, cuộc gọi đến, cuộc gọi nhỡ, đồng thời có thể xóa tất cả tin nhắn trong hộp thư trên máy hoặc xóa từng tiêu đề một. CCleaner còn khá thông minh khi cho phép xóa tin nhắn theo tên người gửi và theo thời gian lưu tin trên máy.

Theo:pcword.com.vn

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ.

Trong tương lai, Apple sẽ trang bị nhận diện khuôn mặt

Công nghệ nhận diện khuôn mặt sẽ có mặt trên các sản phẩm của Apple. Tin đồn này đến từ việc Táo khuyết vừa mua lại công ty RealFace.

Theo ghi nhận từ trang web tài chínhCalcalistcủa Israel, Apple đã mua start-up chuyên về nhận diện khuôn mặt RealFace. Thông tin được công bố vào đúng thời điểm nhiều tin đồn liên quan đến việc Apple đang làm việc để thêm tính năng trên vào iOS cũng như trên iPhone 8 vào cuối năm nay.

RealFace, một công ty có tuổi đời khá trẻ, được thành lập bởi Adi Eckhouse Barzilai và Aviv Mader vào năm 2014. Theo đó, 2 nhà sáng lập muốn tập trung vào việc phát triển phần mềm nhận dạng khuôn mặt để thay thế cho mật khẩu số, chữ hoặc vân tay.

Apple mua lại RealFace với giá trị lên đến hàng triệu USD, theo trang Calcalist. Sau khi trở thành một phần của Táo khuyết, công ty với chỉ 10 thành viên, vẫn đang cố gắng để cải tiến phần mềm của họ.

Trước đó, RealFace đã từng phát triển ứng dụng trên iPhone với tên Pickeez, sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để tự động chọn ảnh đẹp nhất của người dùng trong số những bức ảnh trên mạng xã hội.

Hiện tại, trang web của RealFace đã bị khoá. Đây là điều bình thường khi được mua lại bởi Apple. Tuy nhiên, các quảng cáo về công ty hay sản phẩm vẫn có thể tìm thấy. RealFace cung cấp phần mềm nhận dạng khuôn mặt tích hợp với việc sử dụng trí thông minh nhân tạo để cho ra kết quả chính xác nhất, hạn chế sai sót đến mức thấp nhất.

Thời gian gần đây, các thông tin về việc Apple sẽ áp dụng Touch ID, "vùng tính năng" thay thế nút home và cảm biến mống mắt lên iPhone 8. Với RealFace, Táo khuyết có thể bổ sung thêm tính năng bảo mật cho điện thoại sắp tới, đơn giản và khác biệt so với đối thủ.Đây không phải công ty Israel đầu tiên mà Apple mua lại. Từ năm 2011 đến nay, hãng đã mua lại khá nhiều, từ những công ty có giá trị cao như Anobit, PrimeSense cho đến Linx chỉ 20 triệu USD.

Tuy nhiên, vẫn chưa thể biết chắc chắn công nghệ này có được đưa vào iPhone 8 hay không. Mọi thứ vẫn phải chờ đợi đến Quý IV, khi mà Apple ra mắt sản phẩm.

Theo: Cafebiz.vn

Bluetooth 5 giúp khoảng cách kết nối Bluetooth tăng lên 4 lần

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của Bluetooth 5 chính thức được thông qua, mở đường cho các cải tiến lớn đối với chuẩn kết nối Bluetooth mà chúng ta đang sử dụng hiện nay.

Tổ chức Bluetooth SIG (Special Interest Group) mới đây vừa chính thức thông qua các tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho Bluetooth 5 để kế nhiệm cho phiên bản 4.2 hiện nay. Đây là động thái "dọn đường" để các nhà sản xuất thiết bị sử dụng công nghệ tiên tiến này trong các sản phẩm của họ, từ thiết bị đeo tới smartphone hay thiết bị thông minh dùng trong gia đình. 

So với Bluetooth 4.2, chuẩn Bluetooth 5 sẽ có khoảng cách kết nối tăng lên 4 lần, còn tốc độ tăng lên gấp đôi. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho các thiết bị IoT khi mà Bluetooth 4.2 hiện nay có thể nói là chưa đủ mạnh để kết nối toàn bộ các thiết bị thông minh trong nhà. SIG cho biết, Bluetooth 5 cũng sẽ cải thiện tình trạng tắc nghẽn với các kênh không dây sử dụng các tiêu chuẩn khác như LTE và Wi-Fi. Về mặt lý thuyết, điều này cho phép kết nối Bluetooth sẽ "mượt mà" hơn thay vì thường xuyên bị can nhiễu như hiện nay. 

Bluetooth SIG kỳ vọng các sản phẩm dùng Bluetooth 5 sẽ ra mắt thị trường trong vòng 2 đến 6 tháng tới, tức là thời điểm các dòng smartphone thế hệ mới ra mắt (tại các sự kiện như CES hay MWC 2017). Dù vậy, với việc người dùng sẽ phải mua thiết bị mới, sẽ còn mất nhiều năm nữa những cải tiến của Bluetooth 5 mới mang lại ảnh hưởng rõ ràng.

Theo: Vietbao.vn

TIN THẾ GIỚI

Hitachi công bố phần mềm phân tích Video

Phần mềm Phân tích Video của Hitachi cung cấp một lượng lớn thông tin, cảnh báo theo thời gian thực và nhiều cải tiến khác nhằm gia tăng hiệu suất, nâng cao hiệu quả bảo mật và dịch vụ.

Hitachi Insight Group, bộ phận chịu trách nhiệm phát triển hoạt động kinh doanh thông qua giải pháp Mạng Internet của Vạn vật (internet of things - IoT) hợp nhất trên toàn cầu và chiến lược tiếp cận thị trường (go-to-market - GTM) cho Tập đoàn Hitachi  đã công bố một phần mềm phân tích video mới để nâng cấp và mở rộng danh mục giải pháp Thành phố Thông minh và An ninh Xã hội của hãng. Phần mềm Phân tích Video của Hitachi (Hitachi Video Analytics - HVA) kết hợp giữa thị giác máy tính (computer vision) với công nghệ phân tích tiên tiến để trích xuất dữ liệu đa dạng và đưa ra những cảnh báo theo thời gian thực nhằm cung cấp cho các thành phố, sân bay, khuôn viên trường học, cơ quan trong lĩnh vực vận tải và các doanh nghiệp.

Dữ liệu vận hành và kinh doanh: Chức năng đếm số người, giám sát hàng chờ, phân tích hoạt động, đếm theo hướng và hiệu chỉnh hình ảnh cung cấp dữ liệu giúp cho các thành phố, doanh nghiệp và nhiều tổ chức khác cải thiện hoạt động và nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng. Nó còn giúp bảo vệ sự riêng tư cá nhân, góp phần làm giảm rủi ro và trách nhiệm pháp lý.

Quản lý vận tải, giao thông và đỗ xe thông minh hơn: Chức năng đếm số lượng phương tiện, phân tích lưu lượng giao thông, phát hiện điểm đỗ xe còn trống và nhận dạng biển kiểm soát giúp các thành phố và doanh nghiệp cải thiện dịch vụ giao thông và đỗ xe cho người dân, người tham gia giao thông và khách hàng. An toàn và an ninh xã hội được đảm bảo hơn: Chức năng phát hiện xâm nhập, phát hiện đồ vật bị bỏ rơi, nhận dạng khuôn mặt và cảnh báo can thiệp camera góp phần tăng cường năng lực cho các cơ quan công an trong việc bảo vệ an toàn cho con người và tài sản.

“Các thành phố và doanh nghiệp đang tìm cách để thu được lợi ích cao nhất từ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cần có thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Và trong bối cảnh ngày càng gia tăng các vụ tấn công và thảm họa tự nhiên ảnh hướng tới các khối công và tư nhân, việc đảm bảo an toàn đã trở thành ưu tiên hàng đầu.”, ông Ruthbea Yesner Clarke, Giám đốc toàn cầu phụ trách Chiến lược Thành phố Thông minh tại IDC cho biết. “Với danh mục giải pháp video toàn diện của mình, Hitachi đang hỗ trợ các tổ chức trong cả lĩnh vực công và tư nhân khai thác hiệu quả hơn tiềm năng từ thiết bị video của họ”.

HVA đem đến cho danh mục giải pháp an ninh và giám sát video toàn diện của Hitachi các phương pháp phân tích tiên tiến và tính năng độc đáo, qua đó cải thiện chất lượng trải nghiệm của người dùng, cung cấp dữ liệu video có chất lượng cao hơn để phục vụ hoạt động phân tích và góp phần bảo vệ sự riêng tư. Những chức năng này bao gồm:

Phát hiện Đối tượng (Object Detector): Phần lớn các giải pháp phân tích video trên thị trường hiện nay chỉ phân tích các điểm ảnh video hoặc cung cấp một phương pháp theo dõi cấu hình hệ thống trip-wire (tripwire methodology) có thể dẫn đến tỷ lệ cảnh báo sai cao. Ngược lại, Công nghệ Phát hiện Đối tượng (Object Detector) của HVA cung cấp khả năng tái tạo hình ảnh 4-D từ các hình ảnh video hai chiều bằng cách sử dụng các phần tử, phối cảnh, tốc độ, độ lệch phương và khoảng cách di chuyển để cải thiện độ chính xác và giảm đáng kể số lượng cảnh báo sai - kể cả trong trường hợp tầm nhìn kém do thời tiết khắc nghiệt.

Phân tích căn cứ vào tình huống: Đảm bảo từng mô-đun phân tích sử dụng một thuật toán tùy biến cho phương tiện phân tích để nâng cao hiệu năng và độ chính xác nhằm hạ thấp hơn nữa rủi ro của những sự cố cảnh báo sai.

Bảo vệ Tính riêng tư (Privacy Protector): HVA cung cấp chức năng bảo vệ định danh tự động đã được cải tiến. Chức năng Bảo vệ Tính riêng tư của HVA (Privacy Protector) tự động phát hiện và bảo vệ toàn bộ hình ảnh của con người. Ngoài ra, nó còn theo dõi và ghi nhận tất cả những hoạt động truy cập vào dữ liệu video để góp phần hỗ trợ việc đảm bảo tính minh bạch và đối phó với hoạt động sử dụng sai mục đích.

Hiệu chỉnh Video (Video Enhancer): Lọc bỏ những thông tin nhiễu như mưa và tuyết, là những tác nhân thường có ảnh hưởng xấu đến độ phân giải video, qua đó cung cấp những hình ảnh rõ nét hơn và hỗ trợ giám sát video chất lượng cao cũng như hoạt động phân tích có độ chính xác cao hơn.

Theo dõi Tình trạng Máy quay (Camera Health Monitor): Cung cấp chức năng tự động phát hiện sự cố hoặc hoạt động can thiệp vào máy quay. Chức năng Theo dõi Tình trạng Máy quay của HVA sẽ đưa ra cảnh báo trong trường hợp xảy ra vấn đề để đảm bảo dữ liệu video hiện có có thể được duy trì liên tục ở mức độ cao nhất.  

HVA là giải pháp bổ sung mới nhất cho danh mục giải pháp Thành phố thông minh và An ninh Công cộng của Hitachi dựa trên kiến thức chuyên môn sâu rộng của công ty trong lĩnh vực công nghệ IoT và video. HVA tích hợp với và mở rộng Nền tảng Quản lý Video của Hitachi (Hitachi Video Management Platform) (VMP): một thiết bị lưu trữ, kết nối và tính toán ảo hóa mạnh mẽ có thể đảm bảo độ khả dụng cao, khả năng đối phó với sự cố và mở rộng dễ dàng, hiệu quả. Nó còn có thể được sử dụng với Bộ giải pháp Hình ảnh của Hitachi (Hitachi Visualization Suite), trong đó tích hợp dữ liệu IoT (internet of things) từ các máy quay cũng như nhiều hệ thống và cảm biến phân tán khác nhằm cung cấp một giao diện hợp nhất dựa trên bản đồ để nâng cao khả năng nhận thức về tình huống đang diễn ra.

“Video là một công cụ hiệu quả để bảo đảm an toàn cho con người và tài sản, nhưng hiện nay vẫn còn là một nguồn lực còn chưa được khai thác tối đa cho dữ liệu hoạt động, kinh doanh và an ninh xã hội”, ông Mark Jules, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực giải pháp Thành phố thông minh và An ninh Xã hội của Bộ phận Giải pháp Thông tin Hitachi (Hitachi Insight Group) phát biểu. “Hitachi Video Analytics là một giải pháp thông minh dành cho các tổ chức công và tư nhân để thu được những thông tin hoạt động và thông tin an ninh phong phú từ dữ liệu video, trong khi vẫn góp phần bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, nhân viên và người dân. Với cải tiến này trong danh mục giải pháp Thành phố thông minh và An ninh Xã hội của chúng tôi, Hitachi đang đặt ra một chuẩn mực mới về tính đột phá trong ngành để phát triển và mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng của mình”.   

Độ khả dụng của sản phẩm

Hitachi đã cung cấp HVA cho những đối tác nhất định tại khu vực Bắc và Nam Mỹ, Vương quốc Anh và các quốc gia khu vực APAC, trừ Nhật Bản. Hitachi sẽ mở rộng phạm vi cung cấp sản phẩm này tới các thị trường khu vực Trung Đông (EMEA) vào cuối năm nay.

Theo: Ictnews.vn