Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 06-02 đến 10-02-2017

BẢN TIN CÔNG NGHỆ

(Tổng hợp tin tức Công nghệ thông tin từ 06-02 10-02-2016)

TIN TỨC – SỰ KIỆN.

100% địa phương đã công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên Cổng TTĐT Chính phủ

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a năm 2016, hiện đã có 63/63 tỉnh, thành phố và 19/30 bộ, ngành công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ.

Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử được Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015 nhằm mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hiệp quốc. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Theo báo cáo mới nhất về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a, Văn phòng Chính phủ nhận định, việc ban hành Nghị quyết 36a đã có tác động tích cực về mặt nhận thức để các bộ, ngành, địa phương quan tâm, tăng cường chỉ đạo công tác ứng dụng CNTT.

Sau gần 1 năm thực hiện, các nhiệm vụ chung của Nghị quyết 36a đã được các bộ, ngành, địa phương cơ bản hoàn thành. Cụ thể, có 29/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã lập kế hoạch hành động xây dựng Chính quyền điện tử. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và 4 tỉnh gồm Hòa Bình, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên là các đơn vị chưa báo cáo rõ việc ban hành kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử.

Đồng thời, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 19/30 bộ, cơ quan thuộc Chính phủ công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/congkhaitiendogiaiquyethoso.

Theo Văn phòng Chính phủ, ngoại trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là 3 cơ quan đặc thù, hiện còn 8 cơ quan chưa công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là: Thanh tra Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cũng cho hay, trong tổng số 73 nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết 36a, có 31 nhiệm vụ được đánh giá là hoàn thành, đạt tỷ lệ 42%. Đa phần các cơ quan đã hoàn thành một số nhiệm vụ được giao cụ thể trong Nghị quyết 36a, nhưng có 6/23 cơ quan chưa hoàn thành bất cứ nhiệm vụ được giao.

Nhiều nhiệm vụ có thời hạn cụ thể đã qua nhưng chưa thực hiện xong. Một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như đề xuất cơ chế tài chính phù hợp cho đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập các hệ thống thông tin nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử (hệ thống thông tin đất đai - xây dựng), hay việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (cấp phép qua mạng điện tử) để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mới chỉ bước đầu được triển khai, chưa có kết quả cụ thể.

Đối với nhiệm vụ kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương - một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết 36a, báo cáo của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, đã có 26/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản tới Văn phòng Chính phủ, hình thành một hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương, cho phép tự động nhận biết được trạng thái xử lý văn bản giữa các cơ quan.

Ngoại trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Quản lý lăng Chủ tịch  Hồ Chí Minh là 3 cơ quan đặc thù, đang nghiên cứu phương án kết nối riêng để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, còn lại Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia chưa hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ.

Hiện Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với UBND TP.HCM hoàn thiện liên thông văn bản điện tử từ trung ương đến cấp tỉnh, trong đó có sử dụng chữ ký số trong việc gửi/nhận văn bản điện tử, làm cơ sở cho nhân rộng ra toàn quốc.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng đang triển khai tích hợp thông tin kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (theo Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định 42 ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ) lên hệ thống kết nối liên thông cập nhật tình hình, theo dõi kết quả một cách tự động và trực tuyến. 

Theo:  ictnews.vn

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết 36a

Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết 36a, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ có thời hạn cụ thể.

Sau gần một năm thực hiện, các nhiệm vụ chung của Nghị quyết 36a đã được các bộ, ngành, địa phương cơ bản hoàn thành. Các cơ quan đã phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách trực tiếp công tác ứng dụng công nghệ thông tin; ban hành kế hoạch xây dựng cơ quan điện tử để thực hiện  Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử; công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và kết nối, liên thông phần mềm quản lý hồ sơ công việc của cơ quan mình với Văn phòng Chính phủ.

Việc ban hành Nghị quyết 36a đã có tác động tích cực về mặt nhận thức để các bộ, ngành, địa phương quan tâm, tăng cường chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

Văn phòng Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông bước đầu thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ của Nghị quyết 36a với cách làm mới như: Kế thừa những kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trước đây của các bộ, ngành, địa phương; tập hợp, sử dụng nguồn lực cán bộ công nghệ thông tin từ nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin khác nhau, cả các tập đoàn lớn của nhà nước (VNPT, Viettel); sử dụng hạ tầng kỹ thuật hiện có là Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước, không xây dựng hạ tầng mới, tạo điều kiện triển khai các ứng dụng trong thời gian ngắn hơn.

Đến nay, trong số nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết 36a, có 31 nhiệm vụ được đánh giá là hoàn thành, đạt tỷ lệ 42%. Nhiều nhiệm vụ có thời hạn cụ thể đã qua nhưng chưa thực hiện xong.

Một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như đề xuất cơ chế tài chính phù hợp cho đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập các hệ thống thông tin nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử (hệ thống thông tin đất đai – xây dựng), hay việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (cấp phép qua mạng điện tử) để tạothuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mới chỉ bước đầu được triển khai, chưa có kết quả cụ thể.

Vẫn còn tình trạng các bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo kịp thời, nội dung chưa bám sát các nhiệm vụ được giao về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp các tháng cuối quý.

Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết 36a, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ có thời hạn cụ thể; khẩn trương hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc, gửi báo cáo đúng thời hạn, bám sát nội dung yêu cầu về tình hình triểnkhai Nghị quyết 36a tới Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủtại phiên họp các tháng cuối quý.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể hóa, đưa vào kế hoạch thực hiện thường xuyên các giải pháp nâng cao nhóm chỉ số về hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ban hành trong quý I/2017 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của năm 2017; khẩn trương thiết lập và đưa Cổng dịch vụ công Quốc gia vào hoạt động.

Theo: e.gov.vn

BẢO MẬT THÔNG TIN.

6 ngày, gần 400 website tên miền “.vn” bị tấn công

iDịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, tính từ ngày 26 - 31/1/2017, Cục An toàn thông tin ghi nhận 399 website tên miền “.vn” bị tấn công, trong đó có 6 website của các cơ quan, tổ chức, nhà nước (.gov.vn), với hình thức tấn công chủ yếu là thay đổi giao diện.

Thông tin nêu trên vừa được Cục An toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT cho biết.

Cũng theo Cục An toàn thông tin, qua ghi nhận của Cục, tình hình an toàn thông tin mạng của Việt Nam trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu tính đến ngày 30/1/2017 (tức mùng 3 Tết) cơ bản được đảm bảo, không có các cuộc tấn công mạng gây hậu quả lớn.

Cũng trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, hệ thống giám sát an ninh mạng của Bkav đã ghi nhận khoảng 400 website bị tấn công (deface). Theo Bkav, có một số ngày cao điểm với số lượng website bị tấn công nhiều như ngày 26/1 (29 Tết) có 27 website tên miền “.vn” bị tấn công, trong đó có 5 trang quan trọng (.gov.vn và .edu.vn); ngày 27/1 (30 Tết) có 169 website tên miền “.vn” bị tấn công, trong đó có 6 site quan trong (.gov.vn và .edu.vn); ngày 29/1 (mùng 2 Tết) có 146 website .vn bị tấn công, trong đó có 10 site quan trọng (.gov.vn và .edu.vn).

Theo nhận định của chuyên gia Bkav, hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đều có website song cho đến nay công tác đảm bảo an ninh cho “cửa ngõ” này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Điều đó dẫn đến có hơn 40% hệ thống website tại Việt Nam tồn tại lỗ hổng; và cứ 10 website online thì có 1 trang có thể bị hacker tấn công, trong đó có nhiều website quan trọng như web của các cơ quan nhà nước (.gov.vn). “Đây là nguyên nhân chính của các vụ lộ lọt thông tin, xâm nhập mạng xảy ra thường xuyên trong vài năm gần đây”, chuyên gia Bkav chia sẻ.

Cũng theo Cục An toàn thông tin, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vừa qua, tương tự các kỳ nghỉ lễ lớn khác trong năm, cùng với việc phân công cán bộ trực Tết để điều phối, liên hệ, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức khi cần thiết nhằm đảm bảo tình hình an toàn thông tin mạng, Cục An toàn thông tin cũng đã tham mưu lãnh đạo Bộ để chỉ đạo điều phối các tổ chức, doanh nghiệp liên quan chuẩn bị công tác đảm bảo an toàn thông tin.

Cụ thể, Cục đã tham mưu, trình lãnh đạo Bộ ban hành công văn 83 ngày 11/1/2017 đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo đó, tại công văn này, để đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bộ TT&TT đã yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước quán triệt thực hiện nội dung chỉ đạo về công tác bảo đảm an toàn thông tin của Đảng và Chính phủ; nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn thông tin do Bộ TT&TT ban hành; đồng thời chủ động tăng cường rà soát, triển khai phương án kỹ thuật về phân công cán bộ trực, cử cán bộ đầu mối về an toàn thông tin để liên hệ trong trường hợp cần thiết.

Để đảm bảo sẵn sàng ứng phó sự cố đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT của các thành viên mạng lưới trong trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng nhân dịp tết Nguyên đán, ngày 12/1/2017, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cũng đã có văn bản yêu cầu hơn 130 thành viên mạng lưới điều phối, ứng cứu sự cố mạng Internet quốc gia  tăng cường theo dõi, giám sát hệ thống để có thể nhanh chóng phát hiện sớm các hoạt động dò quét trái phép, tấn công từ chối dịch vụ, tấn công có chủ đích (APT) và các hành động tấn công khác nhằm vào hệ thống thông tin thuộc thầm quyền quản lý của đơn vị mình; chuẩn bị sẵn sàng các quy trình, phương án ứng cứu và khôi phục hệ thống trong trường hợp bị tấn công.

Đồng thời, các thành viên mạng lưới điều phối, ứng cứu sự cố mạng Internet quốc gia cũng được đề nghị phải bố trí nhân sự và tăng cường theo dõi 24/7 tình hình an toàn thông tin tại đơn vị trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Khi phát hiện sự cố không tự xử lý được, trong vòng 24h các cơ quan, đơn vị phải báo với Cơ quan điều phối ứng cứu sự cố quốc gia - VNCERT để kịp thời điều phối ứng cứu sự cố.

Theo: ictnews.vn

7 loại mã độc nhiều nhất VN không lọt TOP 10 thế giới

Thời gian vừa qua, một số hãng bảo mật trên thế giới đưa ra các bản công bố nhận định về tình hình lây nhiễm mã độc. Có một điểm chung là các báo cáo này đều liệt Việt Nam vào danh sách các quốc gia bị lây nhiễm hoặc có nguy cơ lây nhiễm phần mềm độc hại cao trên thế giới, cùng với một số nước đang phát triển khác ở Đông Nam Á như Myanmar, Indonesia….

Tuy nhiên, mỗi hãng lại đưa ra một phương thức thu thập dữ liệu và đánh giá khác nhau, không cùng chung một hệ quy chiếu. Số liệu để các hãng quốc tế nói trên xây dựng báo cáo được thu thập dữ liệu từ người sử dụng thiết bị, phần mềm của hãng (như hệ điều hành Windows, phần mềm diệt virus của hãng đó…) nên phụ thuộc vào tỉ lệ người sử dụng tại mỗi quốc gia, có thể không phản ánh được toàn bộ tình hình lây nhiễm của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Chia sẻ về việc Việt Nam vẫn là một trong các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm mã độc cao, ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch Phụ trách An ninh mạng Bkav cho biết“Việt Nam là một trong các nước hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông cũng như mức độ ứng dụng tốt so với các nước đang phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên hành vi, thói quen sử dụng như thiếu ý thức khi truy cập vào các website không tin cậy, cài đặt phần mềm tùy tiện… là những nguyên nhân quan trọng gia tăng mã độc lây nhiễm”.

Báo cáo An toàn thông tin Việt Nam 2015 do Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản đã chỉ ra rằng: 7 dòng phần mềm độc hại phổ biến nhất tại Việt Nam lại không nằm trong danh sách 10 dòng phần mềm độc hại phổ biến nhất trên thế giới. Đây là một đặc điểm riêng của Việt Nam, không giống với các quốc gia khác.

Nhiều chuyên gia an toàn thông tin Việt Nam cũng nhận định rằng việc áp dụng các giải pháp an toàn thông tin nước ngoài trong nhiều trường hợp sẽ không mang lại hiệu quả bằng giải pháp của chính các doanh nghiệp trong nước (am tường đặc điểm Việt Nam hơn, phản ứng nhanh hơn trong việc hỗ trợ, cập nhật dấu hiệu v.v…). Vì vậy, việc sử dụng các giải pháp trong nước trong tình huống này là hiệu quả.

Đồng tình với các nhận định trên, ông Triệu Trần Đức, Tổng giám đốc CMC Infosec cho rằng:“Các phần mềm trong nước cũng đã chứng minh được chất lượng đạt đẳng cấp quốc tế, ví dụ như các phần mềm của Bkav, CMC đã được dịch vụ quét virus trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới hiện nay là Virus Total tích hợp từ nhiều năm nay.”

Như vậy, tùy thuộc vào phương thức thu thập dữ liệu và cách đánh giá và mục tiêu hướng đến của mỗi đơn vị nghiên cứu an ninh mạng quốc tế, kết quả xếp hạng về lây nhiễm mã độc của Việt Nam cũng rất khác nhau, và thường chỉ mang tính tham khảo. 

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết, về giải pháp lâu dài, cơ quan này đang xây dựng 02 Đề án theo Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, đó là “Đề án nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, cải thiện mức độ tin cậy của quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử theo hướng xã hội hóa” và “Đề án Hỗ trợ phát triển một số sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng nội địa”.

Mục tiêu của 2 đề án này là  “Đến năm 2020, nâng cao uy tín giao dịch điện tử của Việt Nam, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại và phát tán thư rác cao nhất trên thế giới theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế”.

Theo: Vietnamnet.vn

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

Làm sao biết một ứng dụng lấy những thông tin nào của điện thoại?

Một ứng dụng khi cài đặt lên điện thoại sẽ đòi hỏi truy cập vào danh bạ, máy ảnh, tin nhắn… Người dùng cần biết rõ ứng dụng có đang đòi hỏi vô lý hay không.

Việc một nhà sản xuất phần cứng hay phần mềm thu thập dữ liệu trên thiết bị không còn gì xa lạ. Nhiều hãng phần cứng lẫn phần mềm lớn thực hiện việc này nhằm ghi nhận lỗi trong quá trình sử dụng, có khi ghi nhận thông tin thói quen người dùng để hoàn thiện sản phẩm hay vào các mục đích khác. Tất cả việc này đều công khai lúc người dùng chọn vào nút “Đồng ý” khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

 1

Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu chỉ bắt đầu không bình thường khi thiết bị thu thập thông tin cá nhân và các dữ liệu nhạy cảm của người dùng gửi về máy chủ nào đó, không nhằm mục đích hoàn thiện sản phẩm và chưa được sự đồng ý của người dùng. Nhiều thông tin cảnh báo đã được đánh tiếng, tuy nhiên hầu hết người dùng điện thoại, nhất là ở các nước ngoài khu vực châu Âu và Mỹ, không mấy quan tâm.

Một phần của việc thờ ơ này chính là hậu quả để lại của các vụ việc không nghiêm trọng. Thông thường, ngay cả những phần mềm độc hại cũng chỉ làm mỗi việc gọi điện, nhắn tin đến các đầu số khiến người dùng điện thoại bị mất tiền. Ngoài ra, những cảnh báo về việc bị sao chép danh bạ, sao chép thông tin người dùng, ghi âm cuộc gọi, ghi nhận vị trí… đều bị nhiều người bỏ qua do nghĩ rằng các thông tin này có bị lộ cũng không ảnh hưởng gì đến cá nhân.

Tất nhiên, nhìn ở góc độ vĩ mô và an ninh quốc gia, việc “biếu không” dữ liệu như vậy cho các bên thứ ba mà không rõ họ dùng thông tin đó vào việc gì là rất nguy hiểm.

Để biết một ứng dụng có thể can thiệp vào tính năng nào của điện thoại, người dùng có thể xem ở phần Chi tiết về quyền (Permission Details) có ghi ở phần mô tả ứng dụng trong kho Play Store, hoặc các quyền truy cập này sẽ hiện lên khi bắt đầu cài ứng dụng. Trên thiết bị iOS, người dùng vào Cài đặt/Quyền riêng tư để xem các tính năng như định vị, danh bạ, micro,… đang được các ứng dụng nào sử dụng.

Trên Android, người dùng có thể cài thêm các ứng dụng như Permission Explorer để xem chi tiết một ứng dụng đang truy cập vào những chức năng nào của điện thoại. Bạn có thể xem một ứng dụng như Instagram đang đòi các quyền nào trên điện thoại, hoặc vào một tính năng bất kỳ của điện thoại và xem có các ứng dụng nào đang sử dụng tính năng đó. Việc này cho phép bạn so sánh xem một tính năng do một ứng dụng sử dụng có bất thường hay không, tính năng đó có đang được các phần mềm phổ biến truy cập vào hay không.

Để thấy một ứng dụng sử dụng quyền nhiều như thế nào, bạn chỉ cần xem qua các quyền mà Facebook được truy cập. Do tính chất của ứng dụng, Facebook xin quyền truy cập vào hầu như tất cả những dữ liệu nhạy cảm nhất của điện thoại, như micro, tin nhắn, vị trí, danh bạ, tình trạng điện thoại, máy ảnh… Hầu hết ứng dụng mạng xã hội, tin nhắn, trình duyệt đều đòi hỏi quyền truy cập sâu vào điện thoại. Song các ứng dụng này đều có lý do chính đáng để truy cập vào những tính năng mà nó yêu cầu. Đối với những phần mềm khác khi đòi hỏi một quyền nào đó, bạn nên cân nhắc xem quyền đó có phục vụ đúng cho các yêu cầu của phần mềm hay không, có vô lý hay không.

2

Chẳng hạn, nếu Facebook xin quyền truy cập vị trí điện thoại thì rất bình thường, vì nó phục vụ nhu cầu “check-in” các địa điểm của người dùng. Tuy nhiên, một ứng dụng như Pitu xin quyền truy cập này bạn cần lưu ý. Vì Pitu là ứng dụng chỉnh sửa ảnh, có vẻ không liên quan mấy đến việc xin truy cập vào vị trí của người dùng.

3

Tuy nhiên, có thể các nhà viết ứng dụng Pitu muốn thống kê xem ứng dụng này được dùng nhiều ở khu vực nào, để từ đó tập trung phát triển sản phẩm cho khu vực đó, hoặc đơn giản để cung cấp những đoạn quảng cáo phù hợp với từng khu vực. Hay thậm chí nó được dùng để phục vụ cho một tính năng sắp được ra mắt chẳng hạn.

Mặc dù vậy, chắc chắn cần cảnh giác với những yêu cầu truy cập vào các quyền có vẻ không dính dánh gì đến ứng dụng như trên. Đặc biệt cần xem xét các quyền liên quan đến danh bạ, tin nhắn, micro vì ứng dụng có thể truy cập các thông tin riêng tư của người dùng.

Cuối cùng, khi cài đặt phần mềm, cần xem xét ứng dụng đó từ nhà phát triển nào, ở quốc gia nào. Cần xem ứng dụng đó có phổ biến hay không, có bị tai tiếng gì trước đó hay không. Đặc biệt xem xét các quyền truy cập vào thiết bị mà ứng dụng đòi hỏi. Ngoài ra, các thông tin quan trọng hay các dữ liệu nhạy cảm không nên lưu giữ trên điện thoại và cần có các biện pháp ngăn chặn, sao lưu cần thiết.

Theo: Ictnews.vn

4 cách sửa lỗi máy tính không thể khởi động

Sau khi nâng cấp lên Windows 10, nhiều người dùng cho biết máy tính của họ thường xuyên gặp lỗi màn hình đen. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên? 

1. Thực hiện các bước kiểm tra cơ bản

Việc đầu tiên bạn cần làm là kiểm tra lại cáp kết nối màn hình, đồng thời đảm bảo rằng nguồn điện và màn hình đã được bật. Nếu có thể, bạn hãy thử kết nối màn hình với máy tính khác để loại trừ dần các sự cố. Tuy nhiên, khi thấy các dấu hiệu liên quan đến lỗi phần cứng, người dùng nên liên hệ với nhà sản xuất để được bảo hành sản phẩm. 

2. Rút phích cắm điện

Nếu cách trên không giúp khắc phục vấn đề, bạn hãy thử tắt nguồn, rút toàn bộ phích cắm và ngắt kết nối với các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, ổ cứng ngoài, USB… Sau đó khởi động lại máy tính và kết nối với từng thiết bị để xác định nguyên nhân gây ra sự cố. 

Nếu thiết bị nào gặp lỗi, bạn hãy thử cập nhật driver (trình điều khiển) trong Device Manager hoặc tải về tập tin cài đặt trên Internet. 

3. Thiết lập tính năng trình chiếu

Nguyên nhân gây ra sự cố có thể do người dùng đã thiết lập sai tính năng trình chiếu trên hệ thống. Để kiểm tra, bạn hãy nhấn tổ hợp phím Windows + P và chọn PC screen only.

4 

4. Cài đặt lại driver màn hình

Để cài đặt lại driver cho màn hình, bạn cần phải truy cập vào Safe mode (chế độ an toàn) bằng cách log out tài khoản đang sử dụng. Sau đó tại màn hình đăng nhập, nhấn giữ phím Shift và chọn Restart để khởi động lại. Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn Troubleshoot > Advanced options > Startup Settings > Restart.

5

Khi khởi động lại, bạn bấm F5 và chọn Safe Mode with Networking. Lưu ý, nếu không được, người dùng hãy làm lại các bước trên nhưng chọn F3.

Khi đã vào Safe mode, bạn nhấn phải chuột vào My Computer (hoặc This PC) và chọn Manage > Device Manager > Display Adapter. Kích phải chuột lên trình điều khiển màn hình tương ứng và chọn Properties > Driver.

6

Tiếp theo, bạn nhấp vào tùy chọn Roll Back Driver, chọn một lý do bất kỳ và nhấn Yes. Việc này sẽ giúp khôi phục lại phiên bản driver trước đó. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, bạn hãy chọn Uninstall để gỡ bỏ hoàn toàn driver. Sau đó truy cập vào Windows Update để cập nhật driver phần cứng.

Theo: plo.vn

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ.

Những thiết bị công nghệ kỳ lạ nhất tại CES 2017

Ngoài những thiết bị chủ chốt đến từ các ông lớn trong làng công nghệ, CES 2017 đang diễn ra ở Las Vegas (Mỹ) cũng chứng kiến sự xuất hiện của một số sản phẩm khá kỳ lạ, theo CNET

Acer Predator 21x

Thật khó có thể tưởng tượng được Predator 21x của Acer lại trở nên quá khủng khiếp về cấu hình, khi chiếc máy tính xách tay này được trang bị đến 2 GPU GeForce GTX 1080, 2 nguồn cung cấp điện, 5 hệ thống quạt, 9 ống tản nhiệt, 64 GB bộ nhớ RAM và 5 ổ đĩa lưu trữ. Không chỉ có vậy, đây là chiếc máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới được trang bị màn hình cong.

7

Ngoài ra, Acer cũng trang bị cho Predator 21x của mình bàn phím cơ, CPU với khả năng ép xung, touchpad có thể biến thành một numpad và camera hỗ trợ theo dõi mắt.

Tất cả điều này khiến sản phẩm có giá bán cũng không hề rẻ, lên đến 9.000 USD (khoảng hơn 204 triệu đồng).

Vòi hoa sen Hydrao First

Chiếc vòi hoa sen độc đáo Hydrao First được tích hợp sẵn đèn LED có thể đổi qua lại giữa các màu xanh lá, xanh trời, tím hoặc đỏ tùy thuộc vào lượng nước mà bạn đã sử dụng để tắm. Điều này sẽ giúp bạn biết được liệu mình có đang sử dụng quá nhiều nước khi tắm hay không.

8

Người dùng còn được trang bị ứng dụng có thể tùy chỉnh cách sử dụng nước nhiều hay ít dựa trên mỗi màu sắc, cũng như giúp bạn theo dõi các khoản tiết kiệm đạt được.

Giá bán cho chiếc vòi hoa sen Hydrao First là 99 USD (khoảng 2,2 triệu đồng).

Neumonic

Bạn là người luôn muốn in hình ảnh màu trắng đen và dán lên tường xung quanh căn nhà, hoặc đính vào những tờ ghi chú, thì Neumonic có thể là lựa chọn hấp dẫn. Neumonic là chiếc máy in ảnh nhỏ gọn được phát hành nhằm mục đích giúp cho mọi người luôn ghi nhớ những điều gì đó và khó có thể quên khi chúng được dán ở xung quanh.

9

Sản phẩm được bán vào mùa hè này tại Mỹ với giá 120 USD (khoảng 2,72 triệu đồng), trong khi một cuộn giấy in ảnh sẽ có giá 4 USD.

PowerRay

Khi câu cá, bạn sẽ thật khó chịu khi mà thả mồi câu trong cả một buổi mà chẳng thu hoạch về một con cá nào, trong khi người bạn ở phía bên kia lại câu được rất nhiều cá. Điều này có lẽ không phải vì họ câu giỏi trong khi sử dụng cùng một mồi câu, mà thay vào đó có thể vì người bạn đó đã “thả thính” để dụ cá về bên phía họ.

10

Chính vì vậy, mục đích của PowerRay chính là nâng tầm câu cá cho những thợ câu. Đó là một chiếc drone hoạt động dưới nước phát ra sóng siêu âm khi hoạt động, cùng đèn LED chiếu sáng để cá tập trung đến. Không chỉ có vậy, nó cũng tích hợp camera với khả năng truyền tín hiệu hình ảnh dưới nước đến ứng dụng trên thiết bị kết nối qua Wi-Fi. Nhiệm vụ của bạn lúc này chỉ đơn giản là xem cá đến chưa và câu mà thôi.

Đơn đặt hàng dành cho PowerRay bắt đầu từ tháng 2, tuy nhiên mức giá vẫn chưa được tiết lộ.

Bloomlife

Đây là một dạng thiết bị đeo bụng dành cho những bà mẹ mang thai trong kỳ 3 tháng thứ 3 của thai kỳ, giúp họ có thể theo dõi các cơn co thắt, gửi dữ liệu về lưu trữ và phân tích trên smartphone nhằm xác định xem khi nào là thời điểm đau để thật hay chỉ là cơn đau báo động giả.

11

Sau khi đeo Bloomlife trên bụng thai phụ, thiết bị sẽ sử dụng cảm biến điện để theo dõi những cơn co thắt của tử cung và ghi nhận thời gian cũng như tần suất cơn đau. Dữ liệu này sau đó được gửi về ứng dụng trên thiết bị iOS hoặc Android để phân tích.

Tuy nhiên, Bloomlife vẫn chưa đạt chứng nhận FDA dành cho một thiết bị y tế. Vì vậy, chưa rõ khi nào sản phẩm này sẽ chính thức được tung ra thị trường.

Theo: Thanhnien.vn

TIN THẾ GIỚI

Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới mất internet 1 ngày?

Đối với nhiều người, việc "mất net" trong thời gian ngắn chỉ là tạm ngừng cuộc sống ảo, nhưng ở quy mô lớn thì hậu quả của nó sẽ rất khác.

Giảng viên Jeff Hancock đã yêu cầu sinh viên thử nghiệm lần lượt ngừng dùng internet trong 48 tiếng trong năm 2008 và 2009. Khác với khóa 2008, sinh viên năm lớp 2009 phàn nàn liên tục về việc không thể nào hoàn thành bài tập, mất đời sống xã hội và làm gia đình, bạn bè lo lắng rằng có chuyện gì xấu đã xảy ra. Chỉ trong 1 năm, mạng xã hội nói riêng và internet nói chung đã được sử dụng phổ biến hơn hẳn, đúng vào thời điểm nhiều phương tiện hiện đại như máy tính bảng và smartphone ra đời.

7 năm trôi qua, số lượng người kết nối đã ở mức 3,5 tỷ và còn tiếp tục tăng với tỷ lệ 10 người/giây. Tới giờ, việc ngừng sử dụng internet gần như là bất khả thi, vì đó đã là một phần thiết yếu phải có trong đời sống. Tuy nhiên, các cuộc tấn công quy mô lớn hoàn toàn có thể xảy ra, khi những hacker sử dụng các phần mềm độc hại nhắm thẳng vào đầu mọi đường truyền lớn gây ra nghẽn mạch. Về mặt vật lý là cố tình phá hoại cáp ngầm dưới biển.

Ngoài các sự cố do con người gây ra, thì khủng khiếp nhất là bão mặt trời. Sóng điện từ sẽ vô hiệu hóa toàn bộ vệ tinh, mạng lưới điện và internet. Đối với cá nhân, các bà mẹ nhấp nhổm không yên nếu không theo dõi được camera ở nhà trẻ mà họ gửi con. Tóm lại, cách ly khỏi công nghệ tạo ra tâm lý bị cô lập trên diện rộng. Sự lo lắng này được giải tỏa rõ rệt khi có internet trở lại.

Còn đối với tổ chức, theo nghiên cứu của Bộ Nội vụ Mỹ năm 2008, các doanh nghiệp lớn sẽ có thể thiệt hại tới hàng trăm triệu tới hàng tỷ USD do bị chậm giao dịch, đặc biệt là ngành tài chính. Riêng về hậu cần, các đơn hàng bị chậm sẽ khiến thâm hụt tới 1,8 tỷ USD. Giao thông ngưng trệ, còn thông tin về các mối nguy hiểm thiên tai không tới được công chúng nên sẽ có nhiều người thương vong.

Nghẽn mạng cũng ảnh hưởng tới doanh nghiệp nhỏ và giới công nhân. Họ phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị công nghệ để theo dõi công việc nên chắc chắn sẽ giảm năng suất, do các dây chuyền đều được điều khiển điện tử. Mất liên lạc trong ngoại giao chắc chắn dẫn tới hiểu lầm và mâu thuẫn. Quân đội sử dụng công nghệ cao có khả năng rối loạn do không nắm bắt được chỉ thị để phối hợp hoạt động.

Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết. Trên thực tế rất khó có khả năng internet bị ngưng trệ hoàn toàn, vì hệ thống mạng rất phức tạp gồm nhiều phần. Tới giờ sự cố xấu nhất là cả một hệ thống máy chủ bị ngắt, nhưng các lỗi kiểu này thường được khắc phục nhanh chóng.

Theo khampha