Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 30.06.2017

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung giải quyết ùn tắc giao thông

Trong hai ngày 27 và 28-6, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh (khóa 10) đã diễn ra tại Hội trường thành phố. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về năm nội dung chính: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 76 ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong sáu tháng đầu năm 2017, kinh tế thành phố tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,76%, thu ngân sách đạt 49,78% dự toán, tăng 17,53% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực vẫn còn khó khăn như môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa đạt yêu cầu; phát triển công nghiệp hỗ trợ còn chậm; tiến độ triển khai dự án chậm do thiếu vốn và vướng mắc về giải phóng mặt bằng; tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp... Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở thành phố đã tạo sự chuyển biến tích cực, tuy vậy, một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị; sự chuyển biến trong hành động của một số cán bộ, đảng viên sau tự phê bình và phê bình chưa đáp ứng yêu cầu…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, trong sáu tháng cuối năm, các ngành, các cấp của thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa đối với việc đăng ký đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tiếp tục giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải; chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy. Tập trung rà soát, bổ sung các quy hoạch, nhất là về hạ tầng để cập nhật tính khoa học và thực tiễn. Trong đầu tư công, xác định việc hợp tác đầu tư công - tư giữ vai trò chủ đạo, kêu gọi thu hút đầu tư bằng sự cạnh tranh bình đẳng… Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các cấp của thành phố phải ưu tiên việc chống sạt lở ven sông, không để người dân ở khu vực này sống trong nguy hiểm.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và khóa XII. Cần phát huy tốt hơn vai trò của bốn “kênh” thông tin để phát hiện các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gồm: ý kiến của cử tri; vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể; truyền thông và đơn thư khiếu nại của người dân. Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và sự giám sát của Mặt trận, HĐND trong việc phát hiện, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường tiếp dân, lắng nghe dân để có những cách giải quyết, xử lý phù hợp…

Theo nhandan.com.vn

Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội vào top đầu cả nước

Ngay từ những tháng đầu năm, UBND TP Hà Nội đã quán triệt thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ...

Theo đó, kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ đã có chuyển biến rõ rệt. Chỉ số cải cách hành chính (PARIndex) tăng 6 bậc so với năm 2015 và xếp thứ 3/63 tỉnh, TP cả nước.

Theo báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của UBND TP Hà Nội, thời gian qua, UBND TP Hà Nội đã tích cực rà soát các thủ tục hành chính, công bố 60 văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, 23 văn bản đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. Hiện đại hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng, triển khai hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đã có 46 dịch vụ công mức độ 3, 4 đưa vào vận hành chính thức, 35 dịch vụ vận hành thử nghiệm.

Ngay từ những tháng đầu năm, UBND TP Hà Nội đã quán triệt thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017”; chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện ngay từ những tháng đầu năm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; triển khai thí điểm thực hiện khoán xe công tại 8 cơ quan, đơn vị;... Theo đó, kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ đã có chuyển biến rõ rệt. Chỉ số cải cách hành chính (PARIndex) tăng 6 bậc so với năm 2015 và xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố cả nước.

TP tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành sắp xếp lại bộ máy, tổ chức; đã thành lập 5 ban quản lý dự án chuyên ngành; Quỹ Đầu tư phát triển; phê duyệt Đề án vị trí việc làm. Thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn vướng mắc các dự án đầu tư xây dựng.

Báo cáo do Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ trình bày cũng cho biết, bên cạnh các kết quả đạt được, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) giảm bậc và đang ở vị trí thấp, đặc biệt là về tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân.

Thời gian tới, TP Hà Nội tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và DN; cắt giảm triệt để những chi phí không hợp lý. Tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng tham mưu, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng, tài nguyên, môi trường. Thực hiện các giải pháp cải thiện xếp hạng chỉ số PAPI. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ người, rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức cá nhân, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, cung cấp dịch vụ công; tập trung xây dựng, mở rộng và nâng cấp các cơ sở dữ liệu phát triển Chính phủ điện tử.

Theo kinhtedothi.vn

TPHCM cần quyết liệt trong cải cách hành chính

Ngày 27/6, hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM (khóa X) khai mạc và dự kiến diễn ra trong hai ngày dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế TPHCM tiếp tục tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Nhiều công trình được đưa vào sử dụng góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước... TPHCM đã huy động vốn tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại để giải quyết ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, kết nối các hệ thống giao thông chưa cao, việc tăng trưởng nhanh của cảng hàng không, cảng biển, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã quá tải gây khó khăn cho phát triển kinh tế – xã hội và ảnh hưởng đến an ninh an toàn hàng không. Ngoài ra, tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, di dời nhà trên kênh rạch còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

“Một số cán bộ công chức khi giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, người dân vẫn còn có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực... Việc giải quyết thủ tục theo cơ chế một cửa, liên thông còn nhiều bất cập. Một số thủ tục còn vướng, chủ yếu là lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng, đầu tư”, ông Cang thừa nhận.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong 5 năm gần đây tỷ trọng thu hút so với tổng vốn TPHCM chỉ đạt 17%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Dù nỗ lực nhưng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của TPHCM liên tục giảm, từ hạng 4 vào năm 2014 rơi xuống hạng 6 (2015) và hạng 8 (2016). Trong 10 tiêu chí, TPHCM có 4 tiêu chí có điểm số dưới trung bình, đó là chi phí không chính thức (4,74 điểm), thiết chế pháp lý (4,25 điểm), cạnh tranh bình đẳng (4,13 điểm) và tính năng động (4,17 điểm).

“Đây là những yếu tố gắn với tính hấp dẫn đầu tư mà TPHCM còn thấp hơn bình quân cả nước. Cần phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt, nhất là trong cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong tất cả các lĩnh vực, chống cho được tình trạng gây nhũng nhiễu, phiền hà trong bộ máy chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức”, ông Nhân nêu.

Theo vị lãnh đạo cao nhất TPHCM, khi đưa ra các giải pháp thúc đẩy đầu tư thì phải chú trọng đến kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là động lực phát triển và là nguồn lực cơ bản, chủ yếu để phát triển theo các mục tiêu mà TPHCM đề ra.

“Kinh tế tư nhân chiếm 59% cơ cấu kinh tế, kinh tế nhà nước chiếm 20% và đầu tư nước ngoài là 15%. Về đầu tư, kinh tế tư nhân đóng góp 63%. Cộng với đầu tư nước ngoài 15% nữa, đầu tư của TP chiếm đến gần 80% khu vực ngoài nhà nước. Công tác quy hoạch cũng cần phải hướng vào khu vực đầu tư nước ngoài và tư nhân để thu hút mạnh đầu tư trên các lĩnh vực”, ông Nhân nói.

Theo tienphong.vn

Cải cách hành chính là động lực cho đổi mới

“Công tác cải cách hành chính được Ngân hàng Nhà nước xác định vừa là nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Chính phủ, nhưng cũng là cơ hội, động lực để các đơn vị trong toàn ngành đẩy mạnh cải cách, đổi mới” – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nói.

Sáng 26/6, dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Đào Minh Tú, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017.

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho hay, kết quả cải cách hành chính thông qua kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2016, NHNN tiếp tục xếp thứ nhất trong số các Bộ, ngành. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, NHNN xếp thứ nhất. Kết quả đó chứng tỏ ngành ngân hàng đã được toàn xã hội, doanh nghiệp và người dân đánh giá cao. Những cải cách của ngành thực sự mang lại hiệu quả và có những tác dụng tích cực đối với doanh nghiệp và người dân…

Ông Đào Minh Tú cũng khẳng định, trong định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng NHNN, cải cách hành chính cũng được xác định là nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

“Với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước, NHNN không chỉ ban hành các thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN mà còn được triển khai rộng khắp hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Chính vì vậy, các TCTD coi cải cách hành chính như một điều kiện cho hoạt động của mình, vừa đạt được mục tiêu hiệu quả kinh doanh, vừa đạt được mục tiêu chung đó là cải cách làm sao thuận lợi nhất để phục vụ người dân và doanh nghiệp” - Phó Thống đốc nói.

Về định hướng trong thời gian tới, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh: Quan điểm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng NHNN thời gian tới là tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính một cách quyết liệt, mạnh mẽ trên tất cả các mặt và trong toàn ngành. Coi việc cải cách công chức công vụ tại các đơn vị thuộc NHNN cùng với việc cải cách nâng cao văn hoá doanh nghiệp, văn hóa của cán bộ, nhân viên của các NHTM gắn với cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng. Cải cách hành chính gắn với nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của NHNN, kỷ cương trong điều hành.

Theo số liệu báo cáo được đưa ra trong Hội nghị, trong năm 2016, thông qua các việc ra soát, cắt giảm, bãi bỏ hồ sơ, điều kiện thực hiện và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính… NHNN đã bãi bỏ 6 thủ tục hành chính; đơn giản hóa 10 thủ tục; đơn giản hóa và cắt giảm 26 thành phần hồ sơ; 50 điều kiện của các thủ tục hành chính tại 8 Thông tư. Đáng chú ý, các thủ tục liên quan đến hoạt động thanh toán đã được đơn giản hóa tạo thuận lợi, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng giao dịch; chi phí tuân thủ năm 2016 cắt giảm vượt mục tiêu 10% đề ra.

Về hiện đại hóa nền hành chính, từ năm 2016, toàn bộ công chức thuộc NHNN đã sử dụng phần mềm hệ thống thông tin quản lý văn bản, toàn bộ văn bản (trừ văn bản mật) đã được xử lý trên môi trường mạng. Cơ chế một cửa cũng được NHNN triển khai sớm và từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, toàn bộ thủ tục hành chính đều được tiếp nhận tại 1 bộ phận một cửa và có giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả và tổ chức, cá nhân được trợ giúp hướng dẫn hoàn thiện ngay tại bộ phận một cửa khi có yêu cầu…

Theo petrotimes.vn

JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải cách quản lý hành chính thuế

Ngày 28/6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác đánh giá Dự án Cải cách quản lý hành chính thuế giai đoạn 4, do ông Akito Takahashi - Phó Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cảm ơn Chính phủ Nhật Bản và JICA trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho Bộ Tài chính để thúc đẩy cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Đặc biệt là các hỗ trợ của Nhật Bản và JICA trong các lĩnh vực cải cách thuế, hải quan, tài chính doanh nghiệp.

Đồng thời, Thứ trưởng hy vọng trong thời gian tới, Chính phủ Nhật Bản và JICA tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho Bộ Tài chính trong các lĩnh vực này.

Đề cập tới dự án Cải cách quản lý hành chính thuế giai đoạn 4, Thứ trưởng cho biết, sau gần 3 năm triển khai (từ năm 2014 đến nay), các cấu phần của dự án đã đạt được các kết quả quan trọng, các đầu ra của dự án được đánh giá cao về tính thực tiễn, tính bền vững và có tác động tích cực đến hiệu quả quản lý thuế, nâng cao năng lực cán bộ thuế cũng như cải thiện tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế.

Thứ trưởng cho biết, dự án đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao năng lực của cán bộ thuế trong công tác quản lý thuế về các lĩnh vực chống chuyển giá (APA), chống tránh thuế, dịch vụ tài chính, bất động sản, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, pháp chế cũng như xây dựng, hoàn thiện các quy định về thuế.

Tiêu biểu là Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 20/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trong đó quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

Đề cập tới việc gia hạn thực hiện dự án giai đoạn 5, Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính Việt Nam đã giao Tổng cục Thuế (chủ dự án) phối hợp với JICA và các đơn vị chuyên môn liên quan thống nhất, báo cáo lãnh đạo Bộ các nội dung hoạt động trong thời gian gia hạn để xem xét phê duyệt nhằm đảm bảo Dự án đạt được các mục tiêu, kết quả đầu ra, đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng nguồn ODA hỗ trợ trong khuôn khổ dự án.

Ông Akito Takahashi cảm ơn Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra những đánh giá chi tiết về thành tựu của dự án. Qua đó, JICA đánh giá rất cao tầm quan trọng của việc xây dựng các cơ chế quản lý thuế, đặc biệt là xây dựng hệ thống quản lý thuế công bằng, minh bạch.

Ông Akito Takahashi chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên thứ 100 của diễn đàn hợp tác thực hiện các biện pháp chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (Diễn đàn hợp tác thực hiện BEPS).

"Nhìn chung việc cải cách hành chính thuế là nhiệm vụ rất quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Chúng tôi tự hào chung tay cùng với Việt Nam thực hiện nhiệm vụ này", ông Akito Takahashi bày tỏ.

Trong thời gian tới, JICA cùng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để  kiểm soát, quản lý các hoạt động của dự án, đồng thời bổ sung thêm hoạt động trong giai đoạn kéo dài dự án như: Xử lý các APA đã được ký kết; giới thiệu kinh nghiệm của Nhật Bản trong xử lý các trường hợp nợ thuế lớn và phức tạp; xem xét sửa đổi bổ sung quy định về xóa nợ thuế; giới thiệu quy trình giải quyết các vụ việc khi người nộp thuế có đơn khởi kiện cơ quan thuế ra tòa.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Cải cách thủ tục hành chính thuế để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Thời gian qua, khu vực doanh nghiệp Việt Nam đang không ngừng phát triển và khẳng định vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra lúc này là thực sự giải quyết các rào cản về thủ tục hành chính, nhất là liên quan tới lĩnh vực thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

Theo TS. Vũ Đình Ánh, Chuyên gia Kinh tế, để tiếp tục giữ vững và phát huy cao độ vai trò của doanh nghiệp ở nước ta cần có những chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt, từ chủ trương quan điểm, kinh tế - tài chính, lao động - xã hội đến tâm lý - tuyên truyền…

Cũng theo TS. Ánh, bất chấp nỗ lực cải cách hành chính (CCHC) nói chung, cải cách thủ tục hành chính thuế (CCTTHCT) nói riêng trong suốt nhiều năm qua, một trong những thủ phạm làm xấu môi trường kinh doanh của Việt Nam, làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế và gây thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp là sự rườm rà, phức tạp của TTHCT. Đáng chú ý là Chỉ thị về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/8/2014, trong đó yêu cầu “cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm”. Chỉ thị này đã yêu cầu phải giảm thời gian kê khai, nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm các nước ASEAN-6... Đồng thời, cũng yêu cầu công khai, minh bạch các quy trình, TTHC, hải quan trên mạng internet; triển khai có hiệu quả mô hình một cửa liên thông; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thuế, hải quan; tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại và chấn chỉnh, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức thuế, hải quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể thấy, Chỉ thị của Thủ tướng ngày 5/8/2014 đã thắp lên niềm hy vọng cho cộng đồng doanh nghiệp vì việc thực hiện tốt nội dung của Chỉ thị nhất định sẽ không chỉ sớm giúp tháo gỡ khó khăn cố hữu cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính thuế, giảm bớt chi phí tốn kém về thời gian, tiền bạc, công sức khi thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế mà còn giúp cải thiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế thông qua tăng cường năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ thuế trong triển khai thực hiện quy trình, thủ tục kê khai, nộp thuế.

Được biết, một trong những nguyên tắc quan trọng của Luật Quản lý thuế (2006) và Luật sửa đổi bổ sung (2012) là đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, theo đó, yêu cầu đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế trên cơ sở tự khai tự nộp, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đồng thời phát triển dịch vụ tư vấn thuế. Từ đó đến nay, công tác quản lý thuế đã được hiện đại hoá vượt bậc cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, áp dụng rộng rãi công nghệ tin học, kỹ thuật hiện đại trên cơ sở dữ liệu thông tin chính xác về người nộp thuế để kiểm soát được tất cả đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các vướng mắc, vi phạm pháp luật về thuế,… phát triển mạnh giao dịch điện tử và quản lý thuế điện tử, dịch vụ thanh toán thông qua hệ thống ngân hàng.

Theo Tổng cục Thuế, đến nay, hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố với  99,81% số doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng; cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức 11 Bộ, ngành với 39 thủ tục hành chính được thực hiện....

Rõ ràng, dịch vụ nộp thuế điện tử nói riêng, hiện đại hóa quản lý thuế nói chung đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế cũng như các Ngân hàng thương mại (NHTM), nhất là khi ngành Thuế đang tích cực thực hiện Chỉ thị ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan nhằm “cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm”…

Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP yêu cầu ngành thuế phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính để cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng chỉ số nộp thuế của Ngân hàng thế giới (WB), tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, ngành thuế đã có nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện để cải cách hành chính (CCHC) mà trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh CCTTHC thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế. Ngay trong năm 2017, ngành thuế phấn đấu đạt trung bình nhóm nước ASEAN 4 về CCHC thuế với 3 nhóm chỉ tiêu: Hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế. Cụ thể: Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế không quá 119 giờ/năm; cải thiện vị trí xếp hạng về thuế và bảo hiểm xã hội theo đánh giá của WB từ thứ hạng 167 phấn đấu đứng thứ hạng trong top 100.

Để giảm thời gian nộp thuế xuống còn 110 giờ/năm vào năm 2020, ngành thuế đã rà soát để tiếp tục sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế liên quan, cắt giảm các TTHC rườm rà, không cần thiết trong việc khai và nộp thuế, từng bước công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế; bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. Cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp; phấn đấu đến hết 2017, hầu hết các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 19/2017/NQ-CP và Nghị quyết 36a về đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử.

Tổng cục Thuế đang tiếp tục xây dựng và nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; duy trì, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đạt 95% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đạt cấp độ 4, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt 95% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử đạt cấp độ 4; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định.

Tổng cục Thuế cũng đang tiếp tục sửa đổi chế độ về in, phát hành, sử dụng hóa đơn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chống gian lận thuế. Cụ thể, sẽ  quy định một số loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử; quy định cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với các thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được lập đúng theo quy định; rút ngắn thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ 5 ngày xuống còn 1 ngày làm việc (bao gồm doanh nghiệp mới thành lập).

Tại Hội thảo công bố Báo cáo “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016” ngày 7/3/2017, nhóm khảo sát đã công bố kết quả chung đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2016 là 75%. Tất các các chỉ số thành phần đều tăng so với cuộc khảo sát năm 2014. Mặc dù trong từng chỉ số đánh giá các doanh nghiệp còn phản ánh những khó khăn vướng mắc hoặc có những điểm chưa hài lòng, nhưng kết quả chung cũng đã phản ánh được những nỗ lực cải cách của cơ quan thuế cũng như  ghi nhận những tiến bộ đáng kể trong việc công khai, minh bạch thông tin về chính sách, quy trình, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Để tiến trình đơn giản hoá và hiện đại hoá quản lý thuế tiếp tục được đẩy mạnh một cách đúng hướng và thực chất thì bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý thuế, sự chỉ đạo kiên quyết của cơ quan quản lý các cấp từ Trung ương đến địa phương còn rất cần sự phối hợp đồng bộ với triển khai các nội dung khác của quản lý thuế, đặc biệt là phối hợp giữa khai thuế điện tử với nộp thuế điện tử, đồng bộ hoá chương trình quản lý thuế điện tử của cơ quan thuế với NHTM và người nộp thuế, phát triển dịch vụ tư vấn thuế.

TS, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh bày tỏ mong muốn rằng nội dung, cách thức chỉ đạo thực hiện và sự tuân thủ nghiêm túc của các cơ quan liên quan đến đơn giản TTHCT lần này sẽ trở thành mẫu mực cho việc CCTTHC khác nói riêng và chương trình CCHC nói chung. “Được vậy, hiện đại hoá quản lý thuế và CCTTHCT nhất định sẽ góp phần tích cực vào chuyển biến mạnh mẽ trong môi trường sản xuất kinh doanh trong những năm được xác định là vì sự phát triển của doanh nghiệp”- ông Ánh nhấn mạnh.

Phân tích về quan điểm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, TS Ánh cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần hết sức lưu ý, tiếp tục triển khai thực hiện nhất quán quan điểm chủ trương phát huy cao độ vai trò của khu vực doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, biến những quan điểm chủ trương đó thành những cơ chế chính sách cụ thể đồng bộ và nhất quán. Đặc biệt, trong sự phát triển doanh nghiệp cần quán triệt quan điểm kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước không phải là hai mặt đối lập, không phải là đối thủ cạnh tranh "một mất một còn" mà là các bộ phận bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Kinh tế tư nhân phát triển cũng có nghĩa là kinh tế Việt Nam phát triển.

Nhà nước phải xác định được vai trò của kinh tế tư nhân phần lớn do khu vực kinh tế tư nhân quyết định với nỗ lực nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh thông qua tăng cường tiềm lực tài chính, trình độ quản lý, trang bị máy móc thiết bị công nghệ hiện đại, đào tạo và sử dụng đội ngũ lao động có trình độ cao, lao động có kỷ luật, có tác phong công nghiệp hiện đại,... Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm khuyến khích thích đáng của Đảng và Nhà nước để kinh tế tư nhân phát huy tốt nhất vai trò tích cực, đồng thời hạn chế những khiếm khuyết tiêu cực, trong đó tháo gỡ các rào cản về TTHC là thiết thực và cấp bách.

“Luật Doanh nghiệp 2014 đã tạo ra khuôn khổ pháp lý tương đối thuận lợi để mọi người có thể gia nhập thị trường, song còn thiếu những cơ sở pháp lý đồng bộ nhằm điều chỉnh hoạt động trên thị trường, cụ thể là điều chỉnh các quan hệ hợp đồng, đồng thời điều chỉnh việc rút ra khỏi thị trường thông qua phá sản hay giải thể. Chúng ta đã quen với việc một sản phẩm chiếm lĩnh thị trường rồi biến mất khỏi thị trường nhưng lại coi việc một doanh nghiệp phá sản là bất bình thường và đáng lo ngại. Chỉ khi chúng ta chấp nhận doanh nghiệp phá sản là hiện tượng bình thường được luật pháp hoá thì doanh nghiệp mới có thể phát triển đúng bản chất của nó. Theo đó, vấn đề thiết yếu đối với khu vực doanh nghiệp hiện nay là xây dựng cơ sở pháp lý cho việc hình thành, thực hiện, theo dõi, thanh lý, giải quyết tranh chấp các hợp đồng kinh tế và xử lý các vấn đề kinh tế - tài chính khi doanh nghiệp phá sản hay giải thể theo qui luật thị trường” – TS Vũ Đình Ánh phân tích.

Do đó, theo TS Ánh, ngoài một số ưu đãi tạm thời, cơ bản không nên áp dụng các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, kể cả chính sách cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng các chính sách ưu đãi trong việc thuê đất, chuyển nhượng, thế chấp,..., tránh tình trạng chuyển từ thái cực này sang thái cực khác và làm mất giá trị thật của các ưu đãi.

Theo dangcongsang.vn

Nộp thuế điện tử trên Internet Banking của Agribank - Tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính

Năm 2014, Agribank đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Thuế về triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Đến nay, Agribank đã xây dựng được hệ thống nộp thuế điện tử tập trung, đáp ứng nhu cầu 24/7 và chính thức đưa vào triển khai chương trình ứng dụng, cho phép khách hàng thực hiện nộp thuế qua hệ thống Internet Banking của Agribank từ tháng 07/2017.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, từ tháng 7 năm 2014, Agribank đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Thuế về triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và đã xây dựng hệ thống, triển khai thành công dịch vụ qua cổng thông tin của Tổng cục thuế tại tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch, đơn vị trực thuộc Agribank trên phạm vi toàn quốc. Đây là dịch vụ giúp người thu thuế có thể thu thuế trực tiếp từ cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và được Agribank xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế kịp thời, giảm thiểu áp lực nộp thuế trước quầy đối với ngân hàng.

Sau hơn hai năm triển khai, với những nỗ lực không ngừng trong cải tiến và nâng cấp hệ thống, cung cấp đa dạng các kênh thanh toán, đến tháng 04/2017, Agribank đã cung ứng triển khai dịch vụ cho 106,948 doanh nghiệp với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước trong năm 2016 là 34.064 tỷ đồng và 4 tháng đầu năm 2017 là 12.463 tỷ đồng, đứng thứ 2 trong các ngân hàng thương mại tham gia cung ứng dịch vụ nộp thuế điện tử qua cổng thông tin của Tổng cục thuế.

Việc triển khai dịch vụ nộp thuế qua hệ thống Agribank đã giúp cơ quan nhà nước tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, giảm thời gian và giảm tải giao dịch nộp thuế trước đây, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, góp phần đa dạng hóa các kênh thu ngân sách nhà nước. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế mọi lúc mọi nơi mà không cần đến quầy giao dịch của Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng. Đặc biệt, Agribank đã mở rộng các kênh điện tử cho khách hàng để thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh giao dịch nộp thuế tại quầy, nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, khách hàng còn có thể nộp thuế trên Internet Banking - dịch vụ nộp thuế điện tử được triển khai trực tuyến tại tất cả các chi nhánh trong hệ thống của Agribank.

Hệ thống công nghệ hiện đại, hạ tầng thông tin an toàn, bảo mật, dịch vụ nộp thuế trên Internet Banking của Agribank giúp khách hàng có thêm công cụ thực hiện nộp thuế đơn giản, thuận lợi hơn, không kể không gian và thời gian, khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại bất cứ đâu với máy tính có kết nối internet, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian công sức chờ đợi, giảm thiểu thủ tục giấy tờ. Các giao dịch nộp thuế của khách hàng qua kênh Internet banking của Agribank được giữ bí mật, an toàn và xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời. Người nộp thuế có thể theo dõi và cập nhật tình hình  nộp thuế nhanh chóng, chính xác và được tư vấn sử dụng các dịch vụ gia tăng khác do Agribank cung cấp.

Với những ưu thế nổi trội của dịch vụ này, trong thời gian ngắn triển khai thí điểm dịch vụ trên địa bàn Hà Nội, Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 12/2016 đến nay, Agribank đã thu được những con số ấn tượng với gần 300 khách hàng là cá nhân mở mới tài khoản tại Agribank thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước với số tiền gần 3.000 triệu đồng. Hiện tại, Agribank ưu đãi không thu phí đối với những giao dịch nộp thuế điện tử qua Internet Banking và giao dịch nộp thuế điện tử qua Tổng cục thuế chuyển vào tài khoản kho bạc nhà nước mở tại hệ thống của Agribank.

Việc cung ứng tới khách hàng dịch vụ nộp thuế điện tử góp phần thực hiện tốt chủ trương chung của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và là bước tiến trong việc cải cách thủ tục hành chính. Đến thời điểm hiện tại, Agribank tự hào là ngân hàng đầu tiên đáp ứng yêu cầu kiểm thử và sẵn sàng triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử cá nhân qua hệ thống Internet Banking đối với các loại thuế nội địa và thuế cho thuê nhà, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; thuế cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản,… theo chuẩn thông điệp của Hệ thống khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử mới của Tổng cục Thuế.

Quy trình thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử qua Internet Baning của Agribank như sau:

Bước 1: Khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Agribank

Bước 2:Khách hàng thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ Internet banking đồng thời đăng ký bổ sung dịch vụ nộp thuế điện tử qua Internetbanking của Agribank.

Bước 3: Khách hàng thực hiện giao dịch nộp thuế qua địa chỉ:  https://ibank.agribank.com.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Trung tâm Quản lý Dịch vụ Kiều hối và thanh toán Agribank, điện thoại: 04.37620158; 04.37620235/236 hoặc trực tiếp đến các chi nhánh và phòng giao dịch Agribank trên toàn quốc.

Theo tienphong.vn