Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 26.01.2018

Tiếp tục cải cách hành chính hiệu quả, thực chất hơn

Những năm gần đây TP Hà Nội đã tổ chức đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã, nhằm bảo đảm việc đánh giá cán bộ đúng thực chất, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này, trong năm 2018, thành phố sẽ tổ chức chấm điểm, xác định chỉ số CCHC tất cả các phường, xã, thị trấn.

Ðể thực hiện nhiệm vụ này, thành phố sẽ triển khai Ðề án "Ðánh giá tổ chức hành chính nhà nước" theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ; tổ chức có hiệu quả các buổi tiếp xúc, đối thoại về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp. Ðáng chú ý, cùng với việc ban hành bộ "Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc", Hà Nội ban hành bộ "Chỉ số CCHC áp dụng đối với các xã, phường, thị trấn".

Với mong muốn nâng cao hiệu quả CCHC của các cơ quan hành chính từ thành phố đến cơ sở, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, TP Hà Nội sẽ mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các sở, ngành; giữa các sở, ngành với UBND quận, huyện, thị xã; giữa UBND quận, huyện, thị xã với UBND phường, xã, thị trấn và giữa sở, ngành thành phố với các cơ quan của Trung ương trong giải quyết thủ tục hành chính. Ðồng thời triển khai lắp ca-mê-ra tại những nơi có giao dịch công việc với công dân, tổ chức, tạo cơ chế cho người dân giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Ngay trong tháng 3, Thường trực HÐND thành phố sẽ tổ chức một phiên giải trình liên quan đến việc thực hiện quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn Thủ đô.

Song song với đó, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính từ thành phố tới cơ sở, thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Ðề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức viên chức TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020". Trong năm nay, toàn bộ công chức của thành phố sẽ được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công vụ, tập trung vào các đối tượng trưởng, phó trưởng các phòng, ban thuộc sở, ngành, UBND cấp huyện; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã và chuyên viên trực tiếp thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính. Tất cả các viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.

Việc đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC trên địa bàn thành phố không phải là việc mới. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC tới cấp xã, phường, thị trấn. Trên thực tế, tác phong, trình độ của cán bộ cơ sở tại xã, phường lâu nay vẫn là điểm yếu trong công tác cán bộ của Hà Nội. Hy vọng rằng, việc chấm điểm, xác định chỉ số CCHC ở cấp cơ sở sẽ giúp việc đánh giá cán bộ trên địa bàn được đồng bộ, toàn diện. Quan trọng hơn là qua đó sẽ giúp công tác CCHC trên địa bàn đạt hiệu quả thực chất hơn, đạt mục tiêu lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm trong thực hiện CCHC.

Theo nhandan.com.vn

Nghệ An: Phấn đấu rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Cho ý kiến về đề án cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị theo đặc thù ngành, nghề, mỗi sở, ngành xây dựng mục tiêu riêng của mình để phấn đấu thực hiện. Có thể lựa chọn một số lĩnh vực công việc để đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết.

Chiều 24/1, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 1/2018 của UBND tỉnh. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí thành viên ủy ban, lãnh đạo các sở, ngành.

Mở đầu cuộc họp chiều nay, các đại biểu nghe Sở Nội vụ báo cáo đề cương Đề án Cải cách hành chính năm 2018 cho các đơn vị điểm thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 7 đơn vị được chọn thực hiện cải cách hành chính điểm. Đề án đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với cải cách thể chế: 100% số văn bản đã đăng ký được tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền đúng quy định, trong đó có trên 95% văn bản ban hành đúng thời gian quy định; Triển khai rà soát 100% văn bản thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu. Kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 100% văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.

Đối với cải cách thủ tục hành chính: Rà soát 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết, có xử lý hoặc kiến nghị xử lý; Cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; Công bố 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị khi có sự thay đổi; Rút ngắn từ 20 - 30% thời gian giải quyết những thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực công việc của sở, ngành. Tất cả các kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Ngoài ra, đề án đề ra các mục tiêu, giải pháp đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính.

Cho rằng việc xây dựng và thực hiện đề án là rất quan trọng, phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với những vấn đề mà đề án đặt ra; đồng thời góp ý nội dung của các đề mục mà đề án cần chỉnh sửa, nhằm tạo hiệu quả khi triển khai thực hiện. Theo Giám đốc Sở KHCN Trần Quốc Thành, cần đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể để so sánh; tập trung làm rõ về số lượng cơ quan tham gia, thời gian và thủ tục cụ thể.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Kỳ cho rằng, thủ tục hành chính nhà nước liên quan đến công nghệ thông tin, và mỗi cơ quan có một đặc thù nên đề nghị mỗi sở có một đề án riêng. Đối với vi phạm an toàn giao thông, ngành giao thông sẽ phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Trung tâm xử lý vi phạm, phạt nguội. Toàn bộ điều hành về xử lý xe quá khổ quá tải, vi phạm an toàn giao thông sẽ được xử lý nghiêm, điều chỉnh ý thức chấp hành luật giao thông, qua đó tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Quan tâm về hiệu quả thiết thực sau cải cách hành chính, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh nên đi vào những nội dung thực tế, không cần câu chữ lý luận dài dòng, khó theo dõi. Sau khi xây dựng đề án điểm cho 7 sở, cần công khai chúng ta đã giảm được bao nhiêu thủ tục giấy tờ không cần thiết, rút được bao nhiều giấy phép con, thời gian thực hiện cũng như tư cách cán bộ khi tiếp xúc với công dân, sự hài lòng của người dân như thế nào?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị cần làm rõ ách tắc nhất hiện nay là gì, có 2 nội dung quan trọng nhất trong cải cách hành chính là thủ tục hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Do đó đề án cần gọn, thiết thực, tránh dàn trải không cần thiết.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu, cơ bản đồng ý với đề án Sở Nội vụ đưa ra, nhấn mạnh sự cần thiết phải có đề án mẫu nhưng mỗi sở, ngành có đề án cụ thể; theo đặc thù ngành, nghề, mỗi sở, ngành xây dựng mục tiêu riêng của mình để phấn đấu thực hiện. Có thể lựa chọn một số lĩnh vực công việc để đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết. Đề nghị Sở Nội vụ hoàn thiện đề án trên cơ sở góp ý của các đại biểu để UBND tỉnh ban hành đề án mẫu thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2018 - 2020.

Cũng trong chiều nay, cuộc họp đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo Chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền trong tình hình mới, Đề án của UBND tỉnh về công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền; Dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường; Phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Theo baonghean.vn

Cải cách hành chính - khâu đột phá phát triển Thủ đô

Là một trong tám chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời được coi là một trong những khâu đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển, trong năm 2017, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận…

“Một việc - một đầu mối xuyên suốt”

Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, năm 2017, thành phố tiếp tục quyết liệt, sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành, cụ thể theo “5 rõ” (“rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”); “một việc - một đầu mối xuyên suốt” gắn với việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”.

Trong đó, cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được thành phố quan tâm chỉ đạo, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư; cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công…

Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là 1.853 TTHC, trong đó có 1.410 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp sở và cơ quan tương đương; 296 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp huyện; 147 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã. Thành phố đã sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ - UBND về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thành phố đã tiếp nhận hơn 8,5 triệu hồ sơ TTHC (cấp sở, cơ quan tương đương tiếp nhận gần 0,7 triệu hồ sơ; UBND cấp huyện tiếp nhận gần 0,4 triệu hồ sơ; UBND cấp xã tiếp nhận 4,5 triệu hồ sơ); Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,93% (cấp sở, cơ quan tương đương giải quyết đạt tỷ lệ 98,39%; cấp huyện giải quyết đạt tỷ lệ 98,73%; cấp xã giải quyết đạt tỷ lệ 99,66%).

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, năm 2017, thành phố hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, các phòng, ban thuộc UBND các quận, huyện, thị xã; sắp xếp 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 ban quản lý dự án (giảm 41,4%); hoàn thành việc tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Quỹ phát triển đất thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường).

Bên cạnh đó, Hà Nội đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn từ 607 đơn vị giảm xuống còn 376 đơn vị; quyết định thành lập trung tâm phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã trên cơ sở sáp nhập ban bồi thường giải phóng mặt bằng và chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất. Đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá cao.

Năm 2017, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến khá rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị…

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nội dung CCHC của thành phố. Trong đó chú trọng cải cách TTHC các lĩnh vực phục vụ doanh nghiệp và đời sống dân sinh (y tế, giáo dục, giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường)…

Phấn đấu nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, tiếp tục triển khai thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội, thành phố xác định chủ đề công tác năm là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Có thể nói, triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” nhằm xây dựng chính quyền thành phố theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, năm 2018, thành phố sẽ triển khai quyết liệt và hoàn thành các nhiệm vụ, đề án theo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, kế hoạch CCHC giai đoạn 5 năm 2016-2020 của UBND thành phố bảo đảm hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về quan điểm, nội dung, cách làm giữa cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong CCHC. Đồng thời, Hà Nội chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gắn với tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Năm 2018, thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố; định kỳ đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp; cải thiện và nâng cao sự hài lòng của người dân. Thành phố tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, duy trì tổ công tác liên ngành của thành phố giải quyết một số TTHC thuộc lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường.

Đồng thời, Hà Nội triển khai có hiệu quả hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành tập trung thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục coi đây là khâu đột phá trong CCHC để tạo cơ chế giám sát và điều kiện thuận lợi cho người dân trong các giao dịch hành chính; đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ để triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Theo hanoimoi.com.vn

Tạo bước chuyển trong cải cách hành chính

Năm 2018, TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác định là “Năm thực hiện cải cách hành chính - nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố”. Chính vì vậy, thành phố đã và đang có những chỉ đạo và hành động cụ thể nhằm tạo bước chuyển mới trong cải cách hành chính.

Tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra mới đây, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, một trong những điểm sáng của công tác cải cách hành chính của thành phố năm 2017 là tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng kỷ lục (5,4 lần), tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng cũng tăng gấp đôi so với năm 2016. Bên cạnh đó, việc liên thông văn bản điện tử và hội nghị trực tuyến cho 44 đơn vị đã tiết kiệm tới 23 tỷ đồng ngân sách thành phố. So với các đơn vị, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có bước cải cách hành chính một cách thiết thực. Cụ thể, tính đến ngày 28-12-2017, số lượng doanh nghiệp đăng ký tài khoản thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử đạt 97,13% so với số doanh nghiệp đang hoạt động...

Năm 2018, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa 80% thủ tục hành chính vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; hoàn tất kết nối hệ thống một cửa liên thông của các sở, ngành, quận, huyện với hệ thống một cửa điện tử thành phố nhằm cung cấp tình trạng giải quyết hồ sơ… Thành phố phấn đấu năm 2018 sẽ đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính và đứng tốp 5 về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Để tạo động lực trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công hiệu lực, hiệu quả, TP Hồ Chí Minh xác định nguồn lực con người giữ vai trò quyết định. Trong năm 2018, thành phố sẽ xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo đột phá trong cơ chế đãi ngộ và phát huy năng lực cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh chính sách thu hút nhân tài. Để thực hiện chủ trương này, TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương cho phép tăng chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho thành phố, giao bổ sung chỉ tiêu đào tạo cho Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh để chủ động thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là cán bộ, công chức. Ngoài ra, thành phố cũng đã đề xuất Trung ương sớm có chủ trương về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức để chủ động xây dựng và thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo các chuyên gia, trong năm 2018, TP Hồ Chí Minh cần thực hiện ngay 4 nhóm giải pháp: Phân quyền mạnh mẽ để tháo gỡ những nút thắt liên quan đến các dự án có sử dụng đất, bởi đây là vấn đề dễ nảy sinh tiêu cực, lợi ích nhóm; rút ngắn quá trình đầu tư để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng tự chủ về ngân sách thông qua tăng nguồn thu ngân sách; nhanh chóng sắp xếp lại các phòng, cơ sở, các bộ phận tham mưu theo hướng tinh gọn và quyết định các tổ chức bên trong các sở, ngành chuyên môn.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ đầu năm 2018, thành phố đã thành lập Tổ công tác liên ngành về đầu tư; Tổ công tác liên ngành về xây dựng và Tổ quản lý nợ công do Chủ tịch UBND thành phố đứng đầu. Điều này được kỳ vọng sẽ bảo đảm công tác thẩm định về đầu tư, xây dựng được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định; quản lý thống nhất tất cả nguồn vốn ngay từ khâu tiếp nhận. Ngay trong tháng 1-2018, các sở, ngành, quận, huyện phải hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính gửi về Sở Nội vụ và Văn phòng UBND thành phố; trong quá trình thực hiện cải cách hành chính cần tăng cường công tác dân vận, trong đó đề cao việc hướng dẫn, giúp đỡ người dân thực hiện các dịch vụ trực tuyến; thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định.

Theo hanoimoi.com.vn

Đồng Nai là địa phương đứng đầu về cải cách hành chính

Đó là đánh giá của Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vào chiều ngày 25-1-2018...

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ, Đồng Nai là địa phương đứng thứ 4 cả nước về công tác cải cách hành chính (CCHC) với nhiều cách làm sáng tạo (trong đó có việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công) đã góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và thu hút được nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư kinh doanh.

Thứ trưởng khẳng định, việc Đồng Nai lấy sự hài lòng của người dân để làm thước đo hiệu quả công việc và đánh giá thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức là một tín hiệu rất tốt, phù hợp với thực tế.

Tại buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm và coi trọng công tác CCHC, xem đây là khâu đột phá của sự phát triển.

Trong năm 2017, 100% đơn vị cấp sở; 11/11 huyện và các đơn vị sự nghiệp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC. Trong đó, có nhiều đơn vị, địa phương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được người dân ủng hộ, đánh giá cao. Đặc biệt là một số dịch vụ như: kết nối liên thông; tiếp nhận, trả kết quả tại nhà đối với một số thủ tục hành chính. Đầu năm 2018, Đồng Nai đã chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính tại 19/19 sở, ngành.

Phó chủ tich UBND tỉnh cũng kiến nghị với Bộ Nội vụ và Ban chỉ đạo CCHC Trung ương sớm cho triển khai Chính phủ điện tử, văn bản điện tử; đồng thời cho kết nối liên thông, chia sẻ phần mềm một cửa của tỉnh với các bộ, ngành trong công tác quản lý hồ sơ…

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng đã thống nhất với những kiến nghị của Đồng Nai; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục chủ động tinh giản bộ máy biên chế; chuyển một số thủ tục hành chính sang dịch vụ…

Theo baodongnai.com.vn

Hà Nội: Chấm điểm cải cách hành chính cho mọi UBND phường, xã, thị trấn

Theo UBND TP Hà Nội, một chỉ tiêu trọng tâm trong công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của TP năm nay là 100% UBND cấp xã trên địa bàn sẽ được chấm điểm, xác định chỉ số CCHC.

Một trong những mục đích của công tác CCHC được Hà Nội đặt ra chính là phải duy trì chỉ số CCHC (PAR INDEX) của TP năm 2018 vẫn thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước, đồng thời phải tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần triển khai hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Bởi vậy, CCHC được xác định là nhiệm vụ quan trọng, khâu đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của TP.

Để thực hiện nhiệm vụ này, trong năm, TP Hà Nội sẽ triển khai Đề án “Đánh giá tổ chức hành chính nhà nước” theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, song song với tổ chức có hiệu quả các buổi tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm định kỳ trực tiếp tiếp công dân theo quy định, kịp thời xử lý và chỉ đạo giải quyết nhanh, đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành, đơn vị, địa phương; cũng như tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định về những phản ánh, kiến nghị, góp ý từ tổ chức, công dân.

Đặc biệt, bên cạnh việc ban hành bộ “Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc” thì TP cũng sẽ ban hành bộ “Chỉ số CCHC áp dụng đối với các xã, phường, thị trấn”. Đi liền với đó, sẽ thực hiện đánh giá hiệu quả, chất lượng công việc không chỉ của trưởng phòng chuyên môn cấp huyện mà của cả chủ tịch UBND cấp xã. Mục tiêu hướng tới ngay trong năm là 100% UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn được chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC.

Để góp phần nâng cao hiệu quả CCHC của các cơ quan hành chính từ TP đến tận cấp xã, nhất là trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, năm nay, UBND TP đề ra một giải pháp quan trọng là sẽ mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các sở, ngành; giữa các sở, ngành với UBND quận, huyện, thị xã; giữa UBND quận, huyện, thị xã với UBND phường, xã, thị trấn và giữa sở, ngành TP với các cơ quan của T.Ư được tổ chức theo ngành dọc đặt tại TP trong giải quyết TTHC. Nhằm tạo cơ chế cho người dân giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, TP sẽ triển khai lắp camera tại toàn bộ những nơi có giao dịch, giải quyết công việc với công dân, tổ chức.

Đồng thời, để nâng cao chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính cấp xã, trong năm nay, 100% các chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và chuyên viên trực tiếp thụ lý giải quyết TTHC sẽ là một đối tượng chính mà TP sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công vụ (cùng với đối tượng là trưởng, phó các phòng, ban thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện).

Theo kinhtedothi.vn

Tích cực cải cách hành chính ngành xây dựng

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Xây dựng tập trung trong nhiều năm qua. Những thành công bước đầu đã được Chính phủ và người dân đánh giá cao. Tuy nhiên, về lâu dài vẫn còn nhiều việc cần làm, nhất là những cách làm, tư duy mới trong hoàn thiện các chính sách ngành xây dựng.

Dự kiến bãi bỏ 41,3% thủ tục hành chính

Một nội dung quan trọng ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đối với người đứng đầu các bộ, ngành là thường xuyên rà soát, sửa đổi, hoặc bãi bỏ ngay cơ chế chính sách, quy định pháp luật không còn phù hợp; kiên quyết không để thể chế, chính sách gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Theo Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, thời gian qua, Bộ Xây dựng luôn chủ động tập trung, cũng như phối hợp, tăng cường lấy ý kiến, đối thoại với DN, hiệp hội để tạo sự đồng thuận, bảo đảm tính minh bạch trong việc ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐTKD).

Tính đến thời điểm này, Bộ Xây dựng đã chủ động rà soát, đề xuất bãi bỏ năm ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề ĐTKD có điều kiện của Luật Đầu tư, nhưng được quy định tại các Nghị định do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo. Dự kiến đề xuất bãi bỏ khoảng 41,3%; đơn giản hóa 43,7%; giữ nguyên 15% tổng số điều kiện ĐTKD thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng hiện nay đang được quy định tại Luật và Nghị định của Chính phủ. Đồng thời, đã trình Thủ tướng phê duyệt và ban hành nhiều chính sách đổi mới mạnh mẽ như: Đề án hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng; Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, góp phần hạn chế thất thoát, chống tham nhũng, lãng phí.

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền hợp lý, nhất là tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Điều này đã giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn khoảng 40 ngày, được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá cao, xếp hạng thứ 20 trong số 190 quốc gia, tăng bốn bậc so với năm 2016 và là chỉ số có thứ hạng cao nhất trong 10 chỉ số được xếp hạng của Việt Nam...

Từ góc độ DN, Trưởng ban Đầu tư phát triển dự án đô thị và hạ tầng Tập đoàn Geleximco Ngô Anh Trí cho biết, công tác cải cách TTHC trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực, thời gian cấp phép được rút ngắn, giảm tới 50% đã giúp DN sớm đưa công trình vào thi công xây dựng. Chẳng hạn như Dự án Ngôi sao An Bình 2 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và khi được Bộ Xây dựng thẩm định để trình Chính phủ, thời gian rút ngắn xuống còn 20 ngày. “Chúng tôi rất mong các TTHC càng rút ngắn thời gian càng tốt vì đem lại lợi ích rất nhiều cho các DN và với các DN đầu tư xây dựng thì thời gian là vàng”, ông Trí phân tích.

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện chính sách

Tại Hội nghị tổng kết ngành xây dựng năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành công bước đầu của ngành xây dựng, qua kiểm tra đã cắt giảm từ 3 đến 4% tổng mức đầu tư so dự toán ban đầu, đồng thời hoàn thành, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về định mức, đơn giá xây dựng cùng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng, góp phần chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng...

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý một số vấn đề của ngành cần có giải pháp khắc phục tốt hơn. Việc xây dựng thể chế còn chậm, chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa đạt yêu cầu, thậm chí vừa làm xong đã phải sửa. Ðiều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện, bất cập trong quy hoạch nông thôn. Cơ cấu bất động sản đã được điều chỉnh, nhưng chưa hợp lý. Trong phạm vi toàn xã hội, chưa quan tâm đúng mức nhà ở xã hội (NOXH), nhất là các địa phương, nguồn cung loại hình nhà ở này còn quá ít so với nhu cầu... Đồng thời giao chỉ tiêu tăng trưởng ngành trong năm 2018 là 9,2%.

Để thực hiện được chỉ tiêu Thủ tướng giao cũng như phát triển ổn định trong dài hạn, Bộ Xây dựng đang tiếp tục đẩy mạnh phân cấp mạnh mẽ cho địa phương trong hoạt động xây dựng, tạo bước đột phá hơn nữa trong cải cách TTHC. Hiện nay, bộ cũng đang tiếp tục rà soát, đơn giản hóa 22 TTHC theo Đề án 896 về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan quản lý dân cư đối với bốn lĩnh vực: xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, đề xuất loại bỏ bảy trong số 17 ngành nghề kinh doanh ngành xây dựng nhằm cải thiện môi trường ĐTKD.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chia sẻ, cùng với cải cách TTHC cũng cần có những cách tiếp cận, tư duy mới. Đơn cử trong lĩnh vực phát triển đô thị, hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa đạt 37,5%, dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt 44%, mức cao của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, thực tế phát triển đô thị vẫn đang dựa vào lối tư duy cũ, lạc hậu, nặng tính bao cấp, phần lớn sử dụng vốn ngân sách, chưa thu hút được nguồn lực xã hội, dàn trải, do vậy cần tiếp cận theo hướng sửa đổi, bổ sung phương pháp luận trong phát triển đô thị, gắn kết các ngành kinh tế tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức triển khai quy hoạch. Tương tự như vậy, thị trường bất động sản mặc dù đã đi vào quỹ đạo ổn định, nhưng vẫn tồn tại lệch pha cung cầu, thừa phân khúc cao cấp, thiếu phân khúc bình dân, nhà ở xã hội, chính vì vậy, cần tiếp tục tháo gỡ hai vướng mắc về nguồn vốn và nguồn cung. Từ hiệu quả của gói hỗ trợ nhà ở trước đây, Nhà nước cần xem xét tạo nguồn vốn hỗ trợ ổn định hằng năm.

Theo tính toán sơ bộ, một đồng vốn đầu tư vào nhà thu nhập thấp, NOXH sẽ thu hút khoảng 16 đồng nguồn lực đầu tư ngoài xã hội, kéo theo hàng loạt thị trường ăn theo. Đồng thời, nhằm tạo nguồn cung ổn định, ngoài việc thực hiện quyết liệt, nghiêm túc và minh bạch việc sử dụng quỹ đất sạch để phát triển NOXH, các dự án nhà ở thương mại cần dành một phần diện tích phát triển nhà ở thu nhập thấp một cách hợp lý để bảo đảm người thu nhập thấp cũng được hưởng hệ thống hạ tầng, vui chơi giải trí, sinh hoạt,... như những đối tượng khác. Ðiều này sẽ giúp nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo thêm sức hấp dẫn cho phân khúc nhà giá thấp, bảo đảm mục tiêu “kép” phát triển ổn định thị trường bất động sản và an sinh xã hội.

Theo nhandan.com.vn

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký quyết định 15/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Cụ thể, ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam thay thế ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam được cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Mexico.

Theo quyết định 442/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ; các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hành chính; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính.

Theo vietnamnet.vn

TP.HCM phấn đấu xếp trong top 10 về cải cách hành chính năm 2018

TP.HCM phấn đấu năm 2018 sẽ xếp trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính.

Thông tin này được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 được UBND TP.HCM tổ chức vào sáng 9/1.

Một trong những điểm sáng của công tác cải cách hành chính của TP.HCM năm 2017 là tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng kỷ lục đến 5,4 lần, tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng cũng tăng gấp đôi so với năm 2016. Bên cạnh đó, việc liên thông văn bản điện tử và hội nghị trực tuyến cho 44 đơn vị đã tiết kiệm khoảng 23 tỷ đồng.

Những giải pháp sẽ được đẩy mạnh trong năm nay là nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đặc biệt tăng cường đội ngũ tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các phường, xã. TP.HCM sẽ triển khai đồng bộ dịch vụ thanh toán trực tuyến theo dịch vụ, đồng thời khuyến khích các Sở, ngành, quận, huyện sáng tạo những mô hình cải cách hành chính mới sao cho người dân dễ sử dụng mà vẫn đạt hiệu quả cao.

Theo vtv.vn