Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 22.12.2017

Cải cách hành chính Tự chủ là chìa khóa

Đầu những năm 1980, sự chuyển dịch của chiến lược kinh tế lấy nhu cầu trong nước làm động lực tăng trưởng khiến nhiều giải pháp điều hành trong giai đoạn trước của chính phủ tỏ ra không thực sự hiệu quả. Trước tình hình đó, Chính phủ Nhật Bản chủ trương đưa cải cách hành chính đi vào chiều sâu.

Chương trình cải cách hành chính của Nhật Bản được thực hiện với 3 trọng tâm ưu tiên: Cắt giảm chi phí hành chính để hạn chế thâm hụt ngân sách (thực hiện nguyên tắc “mức tối đa bằng 0” - tức mức tăng của ngân sách chi cho hoạt động hành chính so với năm trước phải bằng 0); Giảm biên chế viên chức hành chính đi đôi với cải cách lương hưu; giảm thiểu số lượng tổ chức kinh tế nhà nước và hợp lý hóa công tác quản lý, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Để thực hiện, Ủy ban Cải cách hành chính lần thứ hai (SPARC) được thành lập năm 1980. Tháng 10/1996, Ủy ban này được thay thế bằng Hội đồng Cải cách hành chính và cải cách cơ cấu. Cải cách quan trọng trong cơ chế điều hành của Chính phủ Nhật Bản giai đoạn này là thực hiện sự phân cấp triệt để.

Một ủy ban để phân quyền cho địa phương được thành lập (tháng 5/1995). Cùng với đó, Luật Tự quản địa phương được ban hành. 8 đạo luật khác có liên quan được sửa đổi nhằm bảo đảm chủ trương phân cấp mạnh, trong đó tăng mức chi tiêu cho chính quyền địa phương…

Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ

Thứ nhất, phân cấp, phân quyền mạnh là nguyên tắc xuyên suốt định hướng cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước mà hiệu quả được coi là yếu tố ưu tiên trên hết đối với các phương án lựa chọn. Trên từng lĩnh vực cụ thể, phương án phân cấp bao giờ cũng đi đôi với giải pháp bảo đảm vai trò tự quản của địa phương, sự giám sát chặt chẽ của trung ương và yêu cầu minh bạch hóa trách nhiệm người đứng đầu.

Một trong những hướng cải cách hành chính của Nhật Bản đó là việc tách chức năng thực hiện chính sách và cung ứng dịch vụ công khỏi các bộ. Các bộ và cơ quan trung ương tập trung xây dựng chính sách. Cách đây 10 năm, những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp còn là công chức.

Hiện nay, các đơn vị đa phần tự chủ ngân sách, cơ chế thù lao linh hoạt (có thể trả theo tuần, tháng, năm). Các đơn vị có cơ chế độc lập, tự xây dựng chế độ tiền lương (thường phiên từ tiền lương công chức sang). Đối với đơn vị lớn, Bộ trưởng (Bộ chủ quản) bổ nhiệm người đứng đầu và chánh thanh tra.

Địa phương có quyền tự quản cao, có thể ban hành các quy định pháp luật, quyết định về cơ cấu hành chính của mình. Hệ thống nhân sự ở địa phương tương đối độc lập với Trung ương. Họ tự tổ chức tuyển dụng công chức của địa phương mình.

Bên cạnh những kết quả tích cực, cải cách, đặc biệt là cải cách bộ máy đã phát sinh mâu thuẫn mới. Đáng chú ý là cơ chế phân cấp mạnh cùng với việc đề cao và tăng cường tính tự quản của chính quyền địa phương đã làm tình trạng cát cứ, tùy tiện, khuynh hướng muốn thoát ly sự kiểm soát của trung ương ngày càng gia tăng. Để kịp thời khắc phục tình trạng này, chương trình cải cách hành chính của Nhật Bản trong giai đoạn 3 đã có những điều chỉnh quan trọng.

Tháng 6.1998, đạo Luật về cải cách cơ cấu chính phủ được thông qua. Cùng với việc tăng cường vai trò kiểm soát của trung ương đối với hoạt động của chính quyền địa phương, chính phủ trao thêm thẩm quyền cho các cơ quan trực tiếp tham mưu cho thủ tướng để thực hiện chức năng điều hành và giám sát, trong đó có việc đưa một loạt cơ quan về trực thuộc Văn phòng Nội các, như Cục Phòng vệ, Cơ quan Giám sát tài chính, Cục Nhân sự quốc gia, Cục An toàn công cộng quốc gia…

Chú trọng chất lượng nguồn nhân lực

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố trung tâm trong mọi nỗ lực cải cách hành chính. Theo đó, cùng với việc đề ra các giải pháp thường xuyên về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho công chức đang làm việc, Chính phủ Nhật Bản từ lâu đặc biệt chú trọng xử lý các quan hệ đầu vào nhằm tuyển dụng cho được người có tài vào hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

Nền công vụ Nhật Bản trước vẫn áp dụng chế độ tuyển dụng “suốt đời”, đề cao tính chuyên nghiệp, thâm niên công tác, tập trung sử dụng một cách tối ưu nguồn nhân lực có kinh nghiệm trong hệ thống công vụ của mình. Việc luân chuyển, điều động chủ yếu diễn ra trong một cơ quan, một bộ, hiếm khi có sự bổ nhiệm công chức (đặc biệt là công chức lãnh đạo) từ nguồn bên ngoài (đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước).

Tuy nhiên, từ năm 2012, Nhật Bản bắt đầu quan tâm xác định lộ trình thăng tiến của công chức dựa trên năng lực và kết quả công tác (không chỉ dựa trên bằng cấp chuyên môn, kết quả thi đầu vào công chức và thâm niên công tác như trước). Công tác phát triển đội ngũ công chức lãnh đạo trong Chính phủ Trung ương được đặc biệt chú trọng.

Công chức được tuyển dụng qua kỳ thi đầu vào (cấp độ 1) được coi là “Giới Tinh hoa” (“Elite Corps”) và là nguồn lãnh đạo tương lai. Trong số đó, những ai được tuyển dụng từ lĩnh vực luật, hành chính công và kinh tế thường được quy hoạch cho vị trí quản lý quan trọng trong các bộ, cơ quan Trung ương.

Họ không được ưu tiên trong bố trí công tác; họ cũng phải quan sát, trải nghiệm công việc từ bậc thấp nhất trong tổ chức, nhưng được chú trọng đào tạo bồi dưỡng qua công việc; tuần tự 1 - 2 năm thay đổi vị trí một lần để tích lũy kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực chuyên môn, nhiều cương vị quản lý, nhiều đơn vị.

Ứng viên lãnh đạo phải trải qua quá trình cạnh tranh khốc liệt, phải khẳng định được năng lực qua kết quả công tác tại từng vị trí. Chỉ dưới một nửa số công chức “ưu tú” này được bổ nhiệm chức vụ cao hơn trưởng phòng trong các vụ, cục, tổng cục.

Theo tapchitaichinh.vn

Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Đồng Tháp là tỉnh có dân số đông, nhiều thành phần dân tộc, chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp và ngư nghiệp, để thu hút các doanh nghiệp (DN) đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định: “Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh giai đoạn 2011-2020, xây dựng chính quyền thân thiện, điều hành năng động, quản lý hiệu quả, trách nhiệm với nhân dân”.

Đặc biệt, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp cụ thể hóa việc CCHC thành những hành động, việc làm thiết thực. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan: Để phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Tỉnh ủy Đồng Tháp nhận thức rõ vấn đề mấu chốt là đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền thân thiện với người dân và DN; xem công tác này vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của hệ thống chính quyền. Với chủ trương đó, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Đồng Tháp đã triển khai nhiều mô hình CCHC hiệu quả, như: Mô hình “Nụ cười công sở”; chính quyền chủ động tiếp xúc, đối thoại với dân; khảo sát và công bố chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện “6 biết” (biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn, biết xin lỗi) khi tiếp xúc với dân; thành lập các đội thanh niên tình nguyện thực hiện văn minh công sở và mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói”… Từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều huyện, thị xã trong tỉnh áp dụng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công; thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua tin nhắn nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho tổ chức, cá nhân; lắp camera giám sát ở bộ phận tiếp nhận, trả hồ sơ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và thuận tiện quản lý chất lượng công việc; không bình xét thi đua nếu cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm quy định giờ làm việc và bị nhân dân phản ảnh về thái độ tiếp dân…

Đầu tháng 8-2017, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đẩy mạnh CCHC nhằm mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý; đồng thời xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện hiệu quả yêu cầu đơn giản hóa chế độ báo cáo và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để báo cáo. Kinh phí tiết kiệm được (từ giấy, mực in, máy móc…) dùng hỗ trợ người nghèo; thời gian tiết kiệm được dành cho cán bộ, công chức đi thực tế ở cơ sở, trực tiếp lắng nghe và giải quyết kiến nghị của dân, nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó với dân, làm lợi cho nhân dân. Tiếp tục “nâng tầm” CCHC, ngày 7-12 vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp ban hành phương án điều tra xã hội học để xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp trong tỉnh; trong đó triển khai việc phát phiếu điều tra lấy ý kiến của người dân, DN đánh giá công tác CCHC kết hợp với khảo sát sự hài lòng của người dân, DN đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; đồng thời đánh giá chéo giữa địa phương với các sở, ngành để bảo đảm khách quan, chính xác kết quả CCHC trên địa bàn…

Quá trình thực hiện nghị quyết, tỉnh Đồng Tháp thống nhất lựa chọn khâu đột phá là CCHC để huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân mà việc làm quan trọng là tháo gỡ khó khăn cho DN, giảm phiền hà cho người dân. Muốn vậy, cán bộ phải gần gũi, cởi mở với DN, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Với suy nghĩ ấy, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có nhiều cách làm sáng tạo. Một trong những biện pháp được đánh giá cao là từ đầu năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh mở “quán cà phê" doanh nhân-DN, do Văn phòng UBND tỉnh đảm nhiệm. Mỗi buổi sáng hằng ngày, từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút, trong "quán cà phê" nằm tại khuôn viên Văn phòng UBND tỉnh, các chủ DN cùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện sở, ngành vừa uống cà phê, vừa trao đổi công việc, đề xuất, kiến nghị đi đến thống nhất tháo gỡ khó khăn. Nhờ sự cởi mở tương tác hai chiều này, gần 2 năm qua, những vướng mắc của DN được tháo gỡ nhanh chóng, hợp tình hợp lý, vừa thuận tiện cho DN, vừa mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương. Nhiều chủ DN phấn khởi, tâm đắc với cách làm của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và khẳng định hiệu quả của chủ trương CCHC mang lại lợi ích thiết thực, tạo luồng sinh khí mới trong thu hút đầu tư, phát triển công thương, hướng tới sự hài lòng của DN và người dân. Chỉ số CCHC và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng Tháp liên tục tăng, thuộc nhóm dẫn đầu trong cả nước... Đó là những việc làm cụ thể ở Đồng Tháp, thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Hiện, Đồng Tháp được đánh giá nằm trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về CCHC.

Theo qdnd.vn

Điện tử một cửa - Mấu chốt cải cách hành chính tại TP.HCM

Khoa học công nghệ chính là công cụ được TP.HCM đầu tư để cải cách hành chính, mấu chốt quan trọng là điện tử một cửa.

Hiện cụm từ "điện tử một cửa" không còn xa lạ với người dân và doanh nghiệp TP.HCM bởi có rất nhiều tiện ích mà cải cách này mang lại. Tại Hải quan Cát Lái, TP.HCM, nơi mỗi ngày phải giải quyết số lượng thủ tục xuất nhập hàng hóa nhiều nhất, nhì trên cả nước, từ tháng 7 đến nay, các phòng tiếp nhận và trả hồ sơ chuyên ngành trở nên vắng hẳn, thậm chí có những ngày không có người tới. Nguyên nhân là do từ khâu hướng dẫn đến đăng ký đều được thực hiện trực tuyến thông qua cửa điện tử liên thông của hải quan và các cơ quan chuyên ngành.

Nhờ hồ sơ, giấy tờ được làm trực tuyến, khu vực làm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu giảm hẳn số lượng so với trước. Điều đáng nói, có nhiều doanh nghiệp chỉ mất một buổi đã có thể xong tất cả các khâu, không phải chờ đợi đến vài ngày mới lấy được hàng như trước đây.

Điện tử một cửa hiện đang được áp dụng tại nhiều cơ quan hành chính của TP.HCM từ UBND quận, huyện đến các Sở, ngành, hiệu quả rõ rệt nhất là việc giảm tải đáng kể công việc thông quan hàng hóa, cấp phép xây dựng.

Theo vtv.vn

Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Ngày 13-12, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức giao ban trực tuyến quý IV-2017 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 26-5-2016 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn; kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, triển khai chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, công tác quản lý đô thị trên địa bàn Thủ đô có chuyển biến tiến bộ; nhiều tuyến đường, tuyến phố, khu đô thị được chỉnh trang, triển khai đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Việc xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng được thực hiện quyết liệt hơn. Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, thành phố đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức…

Năm 2018, thành phố tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đẩy mạnh cải cách hành chính. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị, song cho rằng công tác này vẫn còn những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Đồng chí đề nghị trong năm 2018, phải tập trung quyết liệt hơn nữa trong việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trật tự xây dựng đô thị và nâng cao chất lượng quản lý đô thị; quy trách nhiệm những hạn chế, yếu kém cho từng cá nhân cụ thể để tập trung khắc phục.

Về công tác cải cách hành chính, cần tiếp tục cải thiện sự hài lòng của tổ chức, công dân, tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện theo các nhóm nhiệm vụ mà UBND thành phố đã nêu.

Theo nhandan.com.vn

Thủ tướng yêu cầu các địa phương không lên Trung ương biếu xén dịp Tết

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương không lên Hà Nội biếu xén vì có tâm lý sợ mang tiếng, sợ mất lòng lãnh đạo cấp trên.

Tạị Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giới thiệu Dự thảo Nghị quyết 01 của Chính phủ với 242 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018.

Chiều nay (28/12), Hội nghị đã nghe các báo cáo và thảo luận về cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Trong năm nay, nhìn chung, các Bộ, ngành và địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh theo đúng chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, lấy người dân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Vì thế trên 5.000 thủ tục đầu tư, kinh doanh đã được cắt bỏ.

Trong đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng đã làm rất tốt, dũng cảm dám cắt bỏ quyền lực riêng của mình khi loại bỏ từ ½ đến 1/3 thủ tục. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều trở ngại chưa được tháo gỡ, nên năng lực cạnh tranh quốc gia vẫn còn thấp kém. Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành và chính quyền các địa phương phải hành động mạnh mẽ hơn nữa trong việc cắt giảm các thủ tục và điều kiện đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, cũng như tích cực giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

"Cái gì có lợi cho các Sở thì được thực hiện ngay, liên quan đến dân thì ít được quan tâm"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh tới tình trạng trì trệ trong bộ máy hành chính nhà nước, vì nhiều người nói mà không chịu làm. Vì thế, tới đây Thủ tướng sẽ thành lập thêm Tổ công tác do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng cùng với Tổ Công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tiếp tục kiểm tra các nhiệm vụ do Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã giao.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương cũng phải làm như vậy, bởi vẫn còn tình trạng các thông báo kết luận của Bí thư tỉnh, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành, cái gì có lợi cho các Sở thì được thực hiện ngay, còn những việc liên quan đến dân thì ít khi được quan tâm. Cho nên kỷ cương phép nước chưa nghiêm, nói không đi đôi với làm. Vì thế, tình trạng này trong năm tới phải được khắc phục, bởi một trong những khâu quan trọng của nhà nước là thanh tra và kiểm tra đôn đốc. Lãnh đạo không làm như vậy không phải lãnh đạo.

Địa phương nào có dân kéo ra Hà Nội, tôi mời Chủ tịch tỉnh nhận dân về

Tương tự, đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chông tham nhũng, Thủ tướng cũng kêu gọi sự chủ động, tích cực vào cuộc của địa phương khi hiện nay, có tình trạng người dân từ nhiều địa phương kéo về Hà Nội, TP.HCM để khiếu kiện.

 "Các đồng chí chủ tịch huyện, xã có đối thoại với người dân không? Tôi xin nói với các đồng chí rằng tất cả việc khiếu nại này chủ yếu về đất đai, giải phóng mặt bằng. Chúng ta không làm, cứ đẩy lên Trung ương", Thủ tướng nói và nêu rõ, "Chính quyền các cấp phải bố trí theo dõi vấn đề này, nhất là ở huyện, xã, tỉnh phải làm việc này", đồng thời cảnh báo: "Ở nơi nào dân kéo ra Hà Nội, tôi mời đồng chí Chủ tịch tỉnh lên nhận dân về để giải quyết chuyện này chứ không phải đẩy lên Trung ương".

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương không lên Hà Nội biếu xén

Về công tác phòng chống tham nhũng, Thủ tướng cũng đặt vấn đề đối với các địa phương, nơi trực tiếp quản lý các nguồn lực, vốn đầu tư, đất đai.

Quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2018 trong đó nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương không lên Hà Nội biếu xén vì có tâm lý sợ mang tiếng, sợ mất lòng lãnh đạo cấp trên và "phải đặt chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở thì mới chuyển biến từ cơ sở". Đây là nội dung quan trọng để thảo luận tại Hội nghị để ngăn chặn việc này.

Ngày mai, (29/12) Hội nghị giữa Chính phủ và các địa phương sẽ tiếp tục với phần phát biểu của các Bộ trưởng.

Theo vtv.vn

Đẩy mạnh cải cách, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai hải quan điện tử gắn liền với các biện pháp quản lý rủi ro để đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa, tăng tỷ lệ miễn kiểm tra cho các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật... là những giải pháp mà Cục Hải quan TP Hà Nội đã thực hiện nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, bồi dưỡng nguồn thu trên địa bàn.

Năm 2017, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020, Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, Cục Hải quan TP Hà Nội đã nỗ lực, ưu tiên tập trung nguồn lực cải cách, hiện đại hóa, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác hỗ trợ và đồng hành cùng DN.

Cụ thể, trong năm 2017, Cục Hải quan TP Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 259 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 105 hồ sơ cấp phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô, xe máy phi mậu dịch; 56 hồ sơ chuyển nhượng đối với ô tô, xe máy tạm nhập miễn thuế chuyển đổi mục đích sử dụng; 98 hồ sơ đề nghị xác nhận không nợ hàng định lượng. Đặc biệt, từ ngày 1-4-2017, Hải quan TP Hà Nội chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến trên toàn Cục; đã thực hiện 119/168 dịch vụ, tiếp nhận 1.772 hồ sơ thông qua dịch vụ này.

Cũng trong năm 2017, tại các đơn vị chức năng thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội đã có hơn 879 nghìn tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan qua Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS). Để bảo đảm việc vận hành hệ thống này thông suốt, Cục Hải quan TP Hà Nội đã thường xuyên tập huấn cho DN, các đơn vị khai thuế, hỗ trợ các DN khai thác, sử dụng VNACCS/VCIS hiệu quả, bảo đảm đường truyền luôn thông suốt. Đơn vị đã tổ chức 20 hội nghị đối thoại với DN, qua đó giải đáp, tháo gỡ gần 200 vướng mắc phát sinh của DN trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành, Cục Hải quan TP Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành, gồm: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia; cơ quan thú y vùng I; Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng V; Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội. Đơn vị còn thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các ngân hàng thương mại trên địa bàn trong công tác thu thuế, lệ phí hải quan, xóa bỏ tình trạng DN phải trực tiếp cung cấp cho cơ quan hải quan giấy nộp thuế, các tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý hải quan và nhu cầu của DN được sử dụng dịch vụ công cấp độ cao nhất (cấp độ 4) trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan TP Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, tăng cường thực thi công vụ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Cụ thể, đơn vị tiếp tục triển khai, tập huấn cho các DN thực hiện việc gửi và xử lý các thủ tục hành chính thông qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên website của Cục, bảo đảm tất cả các thủ tục sẽ được áp dụng mức độ phục vụ cao nhất theo yêu cầu.

Đơn vị cũng tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hải quan theo hướng liên thông, đảm bảo kết nối chặt chẽ với các bộ, ngành, nhằm đẩy mạnh số lượng, chất lượng các thủ tục hành chính được giải quyết trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; tăng cường giám sát bằng camera, trang bị các thiết bị đo lường hiện đại, thực hiện phân loại rủi ro đối với hàng hóa trước khi hàng đến cảng...

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu. Kịp thời tìm hiểu, nắm bắt và ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của DN để nhanh chóng xử lý và báo cáo ngay Tổng cục Hải quan, lãnh đạo UBND TP Hà Nội hay trao đổi với các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, Cục Hải quan TP Hà Nội cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình thủ tục hải quan; tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng VNACCS/VCIS và các phần mềm vệ tinh, xây dựng phần mềm quản lý DN; hoàn thành hệ thống công nghệ thông tin một cửa hàng không, giám sát quản lý hàng hóa đường hàng không.

Theo hanoimoi.com.vn

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu ngân sách đạt 1.222.567 tỉ đồng

Ngày 21.12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức họp báo chuyên đề với nội dung "Kết quả công tác trọng tâm và cải cách hành chính của hệ thống KBNN năm 2017".

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng KBNN cho biết, trong năm 2017, KBNN tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN qua KBNN; tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt qua KBNN, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Việc triển khai tích cực các dự án cải cách, hiện đại hóa đã tạo điều kiện cho người nộp thuế, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền (thời gian thực hiện 1 giao dịch thu NSNN rút xuống từ 30’ còn khoảng 5’.

Về công tác kiểm soát chi, chi đầu tư đã rút ngắn thời gian (từ 7 ngày xuống còn khoảng 3 ngày làm việc); đơn giản hóa yêu cầu đối với hồ sơ đề nghị thanh toán; giảm số lượng mẫu biểu chứng từ thanh toán...

Tính đến đến hết ngày 15.12.2107, tổng thu NSNN đạt 1.222.567 tỉ đồng. Trong đó, thu cân đối NSNN đạt 1.099.586 tỉ đồng, đạt 90,71% dự toán năm.

Năm 2017, KBNN tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại 5 ngân hàng thương mại Nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MB), mở rộng thu NSNN qua POS.

Đối với chi thường xuyên, tính đến hết ngày 15.12.2017, hệ thống KBNN kiểm soát đạt 746.504 tỉ đồng, bằng 82% dự toán năm. Thông qua công tác KSC, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoản 15.354 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền thực từ chối thanh toán là 42,7 tỉ đồng.

Với chi đầu tư xây dựng cơ bản, hệ thống KBNN kiểm soát chi đạt 245.125,2 tỉ đồng, bằng 72,1% kế hoạch năm trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân đạt 221.733,9 tỉ đồng, đạt 72% kế hoạch, nguồn vốn khác giải ngân đạt 23.391,3 tỉ đồng, đạt 72,9% kế hoạch… Tổng khối lượng huy động trái phiếu chính phủ đạt 159.920,7 tỉ đồng bằng 94,5% kế hoạch điều chỉnh.

Theo laodong.vn

Sở Công Thương TP HCM sẽ phục vụ người dân như "thượng đế"

Sở Công Thương TP HCM triển khai thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Từ 1-1-2018, người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác tại Sở Công Thương TP HCM thay vì bốc số thứ tự, ngồi chờ gọi tên đến quầy giao dịch làm việc với cán bộ sở thì sẽ được bộ phận hướng dẫn lấy số thứ tự, đến khu vực chờ "ngồi chơi xơi nước", cán bộ viên chức phụ trách tiếp dân của sở sẽ chủ động đến tận bàn trao đổi, tiếp nhận các yêu cầu thủ tục hành chính tại sở và hướng dẫn tận tình - Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP, cho biết như vậy tại buổi họp công bố dịch vụ công trực tuyến của sở này sáng 29-12.

Theo ông Kiên, thay đổi trên là một phần trong rất nhiều cải cách liên quan đến dịch vụ công mà Sở Công Thương đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới. Song song với việc đổi mới quy trình tiếp công dân tại văn phòng, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Bưu điện TP HCM thực hiện nhận và trả hồ sơ tận nơi (hiện đã triển khai trả hồ sơ đến tận địa chỉ theo yêu cầu).

Cũng từ 1-1-2018, Sở này sẽ tiếp tục xây dựng và đưa vào vận hành các thủ tục hành chính với dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 4), phấn đấu đến quý II/2018 tất cả 107 thủ tục hành chính thuộc sở quản lý sẽ được thực hiện trực tuyến.

"Thời gian qua, sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng như giám sát quá trình giải quyết công việc của công chức. Chúng tôi đã đưa vào vận hành 55 thủ tục thuộc 11 nhóm lĩnh vực mà người dân, doanh nghiệp thực hiện nhiều nhất tại Sở Công Thương. Mục tiêu là tạo thuận lợi tối đa và tăng sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch" – ông Kiên cho biết.

Được biết, trước khi triển khai dịch vụ công trực tuyến, trung bình mỗi năm Sở Công Thương TP tiếp khoảng 60.000 lượt người đến làm thủ tục. Nhờ dịch vụ công trực tuyến, lượng giao dịch trực tiếp tại văn phòng sở đã giảm đáng kể và sẽ còn giảm nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Theo nld.com.vn