Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 22.09.2017

Cải cách hành chính: Cần gỡ những "nút thắt" và lực cản

Đã đến lúc những thủ tục “hành là chính” hay cơ chế “xin – cho” trong xây dựng chính sách cần phải được cắt giảm, cởi trói ngay, để Chính phủ thực sự đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ.

Sức nóng của cải cách chưa lan tỏa nhiều

Ngày 8/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Qua gần 6 năm thực hiện thể chế trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; qua đó thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Từ tư duy mang nặng tính quản lý “hành là chính”, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính đã có sự thay đổi căn bản trong nhận thức, chuyển dần sang tư duy phục vụ.

Trong những năm qua, các cơ quan Nhà nước đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, coi đây là một khâu quan trọng trong thực hiện chương trình cải cách nền hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Việc xây dựng pháp luật đã được các Bộ, ngành chú trọng đầu tư nguồn lực, với nhiều quy định bảo đảm tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, đặt lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên hàng đầu; giảm sự can thiệp bằng các biện pháp hành chính của cơ quan nhà nước vào các quan hệ dân sự, kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, góp phần giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; giảm thiểu cơ chế “xin-cho”... trong các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành.

Bên cạnh đó, thể chế về tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính cũng tiếp tục được hoàn thiện, đổi mới với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan được điều chỉnh, kiện toàn, khắc phục được một bước tình trạng chồng chéo; đặc biệt là sáp nhập các đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn; phát huy sự năng động, sáng tạo trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước của bộ máy hành chính các cấp ở địa phương; tạo điều kiện để nhân dân tham gia và giám sát các hoạt động của chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức.

Một loạt các sáng kiến, đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính được triển khai và áp dụng như: thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, chứng minh nhân dân, công chứng; đăng ký kết hôn, khai sinh... đã được đơn giản hóa, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, bước đầu tạo lập niềm tin cho người dân, doanh nghiệp vào sự chuyên nghiệp hoá của các cơ quan công quyền, hành chính.

Có thể thấy, "ngọn lửa" cải cách đã được thổi lên, tuy nhiên, sức nóng và ảnh hưởng vẫn chưa thực sự lan tỏa mạnh tới các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Thẳng thắn thừa nhận, so với mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra, cải cách hành chính vẫn còn những hạn chế. Nổi bật là hoạt động rà soát các luật, pháp lệnh của các bộ, cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng; Một số quy định pháp luật còn phức tạp, thiếu khả thi; bộ máy còn cồng kềnh, chưa phân định rõ nhiệm vụ, phân cấp chưa hiệu quả. Việc xây dựng, ban hành chính sách, thủ tục hành chính vẫn chịu sự ảnh hưởng nặng nề của cơ chế xin - cho, cục bộ, lợi ích nhóm.

Trong khảo sát về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cho thấy, liên tục trong 3 năm (2014-2016), cứ 3 doanh nghiệp tư nhân tham gia khảo sát, thì có 1 doanh nghiệp phải dành trên 10% quỹ thời gian của mình để thực hiện các thủ tục hành chính. Đối với doanh nghiệp FDI, có 72% số doanh nghiệp được khảo sát cho biết, họ mất hơn 5% quỹ thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính. Thủ tục phiền hà nhất mà các doanh nghiệp than phiền, đó là thuế (liên quan đến hóa đơn thuế giá trị gia tăng), bảo hiểm xã hội và thủ tục thông quan hàng hóa. Thống kê cho thấy gánh nặng thuế, phí đối với doanh nghiệp còn lớn như “nuôi gà chỉ mất 40 ngày nhưng thủ tục để tiêu thụ gà, xuất khẩu gà thì còn phức tạp, dài ngày hơn nuôi gà”...

Tín hiệu vui của tinh thần cải cách, mới đây Bộ Công Thương đã mạnh tay cắt giảm 576 điều kiện đầu tư, kinh doanh, tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng ngàn “giấy phép con” còn tồn đọng tạo ra rào cản hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Theo đó, người dân và doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ tục hành chính tại “một cửa nhiều khóa” với những thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo …

Thực tế cho thấy, khi thiếu sự công khai, minh bạch; hay quy định pháp luật vẫn còn “kẽ hở”, khoảng trống, thì quá trình xây dựng thể chế sẽ xuất hiện cơ chế “xin – cho”, thậm chí là hiện tượng “tham nhũng chính sách”. Thủ tục hành chính rườm rà không rõ ràng cũng là cơ hội để cán bộ công quyền nhũng nhiễu, hạch sách người dân, là môi trường để những hành vi tham nhũng, tiêu cực nảy sinh. Đây đang là vấn đề gây bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp!.

Loại khỏi bộ máy hành chính cán bộ chậm đổi mới tư duy trong xây dựng thể chế

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề ra nhiệm vụ trọng tâm: “Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công”.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên thì trước hết công tác xây dựng hệ thống pháp luật cần được thực hiện đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp, dựa trên hệ thống chính sách đã được hoạch định trong từng lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đã đến lúc những thủ tục “hành là chính” hay cơ chế “xin – cho” trong xây dựng chính sách cần phải được rà soát, cắt giảm, bãi bỏ ngay, để Chính phủ thực sự đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, để người dân phải được tham gia vào quá trình lấy ý kiến, thảo luận chính sách và giám sát việc tuân thủ chính sách để tránh cấu kết ngay từ khâu xây dựng chính sách. Quan trọng quy trình xây dựng và ban hành văn bản luật phải bảo đảm dựa trên lợi ích nhóm số đông; kiên quyết xóa hiện tượng lợi ích nhóm chi phối chính sách, hoặc xây dựng chính sách theo cách “vừa đá bóng vừa thổi còi”; lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính làm thước đo công tác cải cách thủ tục hành chính…

Và một giải pháp hết sức quan trọng được đặt ra là hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, của cán bộ, công chức các cấp. Bởi cán bộ, công chức là người tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, hoạch định chính sách, pháp luật cũng chính là người thực thi pháp luật.

Để thực hiện nền hành chính công văn minh, hiện đại, trước hết đội ngũ cán bộ, công chức các cấp chính quyền phải tuân thủ, thượng tôn pháp luật; phải thực sự là công bộc của dân, đặt lợi ích chung lên trên hết; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính liêm khiết, trong sạch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính; Xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị ban hành văn bản trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, người dân khi tiếp cận dịch vụ.

Tại phiên họp của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính mới đây, trước phản ánh của một thành viên Hội đồng về việc có cán bộ Cục, Vụ không chịu thay đổi tư duy trong xây dựng thể chế, Thủ tướng Chính phủ đề nghị nêu cụ thể tên cán bộ và sẽ yêu cầu loại ra khỏi bộ máy hành chính.

Nhấn mạnh việc xây dựng “Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phải được xem xét, giải quyết và cập nhật công khai kết quả xử lý.

“Phải có một áp lực cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, lan tỏa tinh thần này đến các bộ, ngành, địa phương”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ và Chính phủ đã tỏ rõ quyết tâm, vấn đề còn lại là sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, sự chuyển động thực sự từ Trung ương tới cơ sở; đi kèm với đó là giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành chính thống nhất, thông suốt, hiện đại; tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; tập trung hơn nữa vào phản ứng chính sách; đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh…

Theo dangcongsan.vn

Sở Xây dựng Hà Tĩnh: Đột phá trong cải cách hành chính

Xác định khâu đột phá trong cải cách hành chính (CCHC) là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ và gắn liền với mục tiêu quản lý và phát triển đô thị, năm 2017, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã có những bước triển khai thực hiện, quản lý, với nhiều giải pháp quan trọng cụ thể góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng trong sạch, hiệu quả và khoa học.

Để nâng cao chất lượng CCHC, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy Nhà nước, Sở Xây dựng Hà Tĩnh xác định trước hết phải cải cách về thể chế, không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế chuyên ngành, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác và tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường cơ sở vật chất; quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng; quản lý chi phí khảo sát; quản lý chất lượng công trình; chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; chính sách ưu đãi đầu tư; quản lý khoáng sản.

Chủ động kiểm tra, rà soát đối với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành của Trung ương và địa phương; kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung không còn phù hợp trong đơn giá bồi thường cơ sở vật chất và trong quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. Đồng thời công khai minh bạch quy chế làm việc và quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, với người dân và tổ chức, doanh nghiệp.

Cải cách TTHC đóng vai trò to lớn trong công tác CCHC. Cắt giảm và đơn giản hóa TTHC mà trọng tâm là các thủ tục về cấp phép xây dựng. Rà soát lại các TTHC để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Niêm yết công khai tại bộ phận giao dịch một cửa, cổng thông tin của Sở và dịch vụ công của tỉnh. Hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên và ban hành tài liệu mức độ 3. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ được dễ dàng, giảm bớt chi phí, thời gian.

Ý thức được cải cách bộ máy có ý nghĩa rất lớn trong CCHC, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã từng bước sắp xếp, bố trí lại cơ cấu tổ chức, tinh giản hóa bộ máy lãnh đạo, sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị, đồng thời bố trí công việc hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức đúng trình độ, cơ cấu, theo đề án vị trí việc làm gắn với chính sách tinh giảm biên chế.

Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là vấn đề then chốt trong công tác CCHC, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã sớm hoàn thiện danh mục và khung năng lực của từng vị trí việc làm; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, giám sát việc học tập của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo; thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển cán bộ, chuyển đổi công tác, đặc biệt là cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Ngoài ra, CCHC công và hiện đại nền hành chính cũng góp phần làm nên thành công trong việc CCHC. Ban hành quy chế về quản lý tài sản công; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý khai thác, sử dụng trụ sở. Thực hiện các chính sách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội. Quyết toán tài chính, phí, lệ phí và thuế thu nhập cá nhân năm đầy đủ, kịp thời.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị thông qua việc nâng cấp Trang thông tin điện tử thành Cổng thông tin điện tử và triển khai một cửa điện tử. Đồng thời duy trì việc sử dụng hộp thư điện tử, website của Sở Xây dựng và ứng dụng các phần mềm gửi, nhận văn bản, một cửa liên thông, phần mềm hồ sơ công việc và dịch vụ công trực tuyến... Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng được chuyển về Trung tâm hành chính công của tỉnh, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trang thiết bị đầy đủ, thủ tục tiếp nhận và xử lý nhanh gọn, trả kết quả đúng thời gian quy định. Tính đến nay, bộ phận một cửa của Sở đã tiếp nhận và xử lý 721 hồ sơ TTHC các loại đúng tiến độ và thời gian quy định.

Chia sẻ với PV Báo Xây dựng, ông Trần Hậu Thành - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tập trung tăng cường vai trò chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác CCHC; chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng, bảo đảm thời gian. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc trách nhiệm tham mưu; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ đi đào tạo kiến thức quản lý Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp bảo đảm công khai, minh bạch. Các đơn vị trực thuộc tăng cường tìm kiếm việc làm, bảo đảm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”.

Với phương châm xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Tĩnh sẽ đẩy nhanh giải quyết kịp thời tất cả các giấy tờ, thủ tục thuộc phạm vi của sở, hoàn thiện thể chế, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngày càng hiện đại, văn minh của tỉnh.

Theo baoxaydung.com.vn

Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay thế ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải được nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Quyết định 442/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ; các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hành chính; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính.

Theo vov.vn

Cải cách hành chính toàn diện để giảm họp

Khi cần thiết buộc phải họp thì có cách tổ chức ngắn gọn, đúng giờ, đúng thành phần để đạt hiệu quả.

“Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo phải cải cách hành chính từ trong Đảng đến chính quyền, từ cấp trên xuống cấp cơ sở thì mới có thể giảm họp” - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về giải pháp giảm tải họp hành tại siêu đô thị TP.HCM.

Họp phải nhanh, gọn, hiệu quả

. Phóng viên: Thưa ông, nhìn vào lịch làm việc hằng ngày của lãnh đạo từ cấp TP đến các sở/ngành, quận/huyện, phường/xã lúc nào cũng kín các cuộc họp. Đặc biệt, cấp phường/xã kêu rất nhiều về việc phải họp nhiều. Quan điểm của ông như thế nào về việc này?

+ Ông Trần Vĩnh Tuyến: TP.HCM là một TP rất lớn, một đô thị đặc biệt sôi động… Mỗi ngày một phó chủ tịch UBND TP xử lý trung bình 150-200 hồ sơ. Trong đó có những vấn đề không thể chỉ xem xét trên hồ sơ. Mỗi vụ việc đều phức tạp, cần phải họp để nghe thêm ý kiến phân tích của các sở/ngành và đơn vị có liên quan, từ đó mới đưa ra quyết định chính xác, chặt chẽ được. Vì vậy, việc tổ chức các cuộc họp là không thể tránh khỏi.

Các cuộc họp tại UBND TP đa phần đều dựa trên đề nghị của các sở/ngành và các địa phương. Là những vấn đề vướng mắc chung của nhiều địa phương hoặc các sở/ngành, quận/huyện có cách hiểu khác nhau, cần một sự thống nhất chung trong cách hiểu, cách vận dụng pháp luật.

Mặt khác, hiện nay thủ tục hành chính của chúng ta còn nhiều vấn đề nên trong bối cảnh hiện nay thì họp vẫn rất cần thiết.

. Như ông vừa nói, đa phần các cuộc họp của lãnh đạo UBND TP là xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc của các sở/ngành và quận/huyện. Chính các cấp này đề nghị TP họp để bàn bạc, tháo gỡ và thống nhất. Như vậy, phải chăng một nguyên nhân khác chính là năng lực tham mưu và giải quyết vấn đề của cấp dưới còn hạn chế nên phải đẩy lên TP xin ý kiến?

+ Phải nói rằng hiện nay hệ thống pháp luật của chúng ta vẫn chưa thật sự hoàn thiện chặt chẽ. Một vấn đề có thể có nhiều cách hiểu, các đơn vị mỗi nơi một cách hiểu khác nhau. Khi các sở/ngành không dám quyết thì TP phải họp để gút. Đúng thì giải quyết mà không giải quyết được thì cũng phải nêu lý do rõ ràng. Nếu không họp để giải quyết mà để đó thì thiệt hại lớn nhất chính là người dân và doanh nghiệp.

Tại TP.HCM, thực tiễn của một đô thị đặc biệt luôn phát sinh rất nhiều vấn đề phức tạp, trong đó có những vấn đề không chỉ họp một lần là có thể giải quyết được. Vấn đề là phải tổ chức họp như thế nào cho nhanh gọn, hiệu quả và chất lượng.

Chấm dứt các cuộc họp dài lê thê

. Mới đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát, giảm họp. Về phía UBND TP thì sẽ thực hiện điều này như thế nào?

+ Thực chất những cuộc họp tại UBND TP cũng tương tự những buổi hội ý nhanh để xử lý các vấn đề nóng, phát sinh. Nhìn vào tổng số cuộc họp thì nhiều nhưng thời gian họp thực ra cũng rất nhanh.

Hiện nay các cuộc họp định kỳ theo quy định, các cuộc sơ kết, đánh giá để đưa ra những chỉ đạo cụ thể thì buộc phải họp. Đối với các vấn đề cần lấy ý kiến góp ý thì sẽ đề nghị gửi bằng văn bản thay vì phải họp.

Khi tổ chức họp thì thường là những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cấp bách gắn liền với mọi mặt đời sống của đô thị, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và doanh nghiệp. Về mặt thời gian thì chấm dứt các cuộc họp sơ kết, tổng kết dài lê thê. Những nội dung không cần thiết thì sẽ không họp. Nếu cần thiết thì họp nhanh, lãnh đạo gút nhanh, dứt khoát, đủ thông tin thì quyết định luôn. Không để tồn tại một quyết định của UBND TP mà các sở/ngành không giải quyết được.

. TP.HCM đang tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Những vấn đề này nếu giải quyết tốt thì có thể giảm họp không, thưa ông?

+ Để giảm họp, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo phải cải cách hành chính từ trong Đảng đến chính quyền, từ cấp trên xuống cấp cơ sở. Hiện nay TP đẩy mạnh việc xây dựng cơ chế một cửa liên thông điện tử, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến. Việc giải quyết hồ sơ hành chính cho dân qua cơ chế điện tử bằng liên thông thì tự nó sẽ bớt họp.

Thêm vào đó, khi pháp luật hoàn thiện hơn, thủ tục nhanh gọn, công khai, minh bạch thì họp hành cũng giảm đi được nhiều.

. Xin cám ơn ông.

Theo plo.vn

Cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn

Được thành lập vào ngày 1-4-1951, Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Trung ương Quân đội (BVTƯQĐ) 108 đã lớn mạnh không ngừng. Hiện nay, khoa tổ chức khám bệnh cho các đối tượng là quân nhân, theo bảo hiểm y tế và nhân dân. Việc cải cách hành chính luôn được lãnh đạo của bệnh viện nói chung và cán bộ của khoa nói riêng hết sức quan tâm nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

Từ giữa năm 2014, BVTƯQĐ 108 đã điều chỉnh toàn bộ quy trình làm việc của Khoa Khám bệnh, bao gồm: Mở rộng diện tích khu vực chờ, tiếp đón bệnh nhân; tăng số buồng khám bệnh; đầu tư thêm trang thiết bị máy móc; tăng cường nhân viên điều dưỡng và công vụ; cắt bớt những thủ tục thừa (giảm các bước khám bệnh từ 9 bước xuống còn 6 bước); hoàn thiện công nghệ thông tin, kết nối với tất cả các phân hệ xét nghiệm, dược, tài chính và nhập viện giúp giảm thao tác của bác sĩ và điều dưỡng, tăng thời gian tiếp xúc với bệnh nhân… Nhờ vậy, tỷ lệ bệnh nhân đến khám bệnh được kết luận bệnh trong buổi sáng lên đến 90%.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá, Tiến sĩ Bùi Văn Tân, Chủ nhiệm Khoa Khám bệnh cho hay, số lượng bệnh nhân đến khám tại khoa thường xuyên ở mức 3.000 người/ngày. Trong số đó, có gần một nửa số bệnh nhân khám theo chế độ quân nhân và bảo hiểm y tế. Với phương châm tất cả các trường hợp đến đều được khám và phải giải quyết dứt điểm trong ngày, đồng thời giảm thời gian khám bệnh của bệnh nhân từ 4-5 giờ xuống còn 2-3 giờ, đây được xem là biện pháp quan trọng để giải quyết tình trạng quá tải.

Gặp chúng tôi tại Khoa Khám bệnh, chị Nguyễn Thị Hà ở Khu tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội chia sẻ, chị đã từng đi khám bệnh ở nhiều nơi nhưng rất mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu. Tình cờ một người bạn khuyên chị đến BVTƯQĐ 108, nên chị quyết định đến đây để khám bệnh. Quả đúng như lời người bạn, chị Hà thấy thời gian khám bệnh ở đây nhanh hơn và chi phí cũng ở mức phù hợp, các y sĩ, bác sĩ đều rất nhiệt tình, chu đáo.

Song song với khu khám bệnh theo yêu cầu, đề án tách riêng khu khám bệnh cho quân nhân tại ngũ, quân nhân đã nghỉ hưu cũng được triển khai từ cuối năm 2016. Đây là đối tượng được bệnh viện quan tâm và chăm sóc với mức độ cao nhất. Ở khu vực này, bệnh nhân được phục vụ với hàng loạt tiện ích kèm theo như đăng ký, khám, xét nghiệm, cận lâm sàng, cấp phát thuốc và làm bệnh án ngoại trú tại chỗ. Với những bệnh nhân nặng, đi lại khó khăn, nếu khám chuyên khoa thì sẽ có nhân viên đưa đón. Tiến sĩ Bùi Văn Tân khẳng định, trong tương lai, Khoa Khám bệnh sẽ không ngừng đổi mới, phát triển và hoàn thiện hơn nữa, xứng đáng là một địa chỉ tin cậy chăm sóc sức khỏe cho quân nhân và nhân dân ở khắp mọi miền đất nước.

Theo qdnd.vn

Bắc Giang nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Sở KH&CN Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.

Theo đó, sở sẽ tập trung đẩy mạnh các công tác nhằm đảm bảo đạt số điểm tối đa đối với tiêu chí 7.3 về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Để thực hiện tốt kế hoạch này, văn phòng sở phối hợp với Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tiếp tục triển khai tốt các nội dung tuyên truyền, đặc biệt quan tâm quán triệt Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các văn bản khác liên quan.

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tham mưu, hướng dẫn chấm điểm tiêu chí 7.3 áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực hiện đại hóa hành chính.

Theo khoahocphattrien.vn