Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 18.08.2017

Cải cách hành chính, Thủ tướng ra quyết sách nóng

''Cục trưởng, vụ trưởng nào nói ''anh cứ cải cách đi'' còn bản thân không chịu cải cách thì cán bộ đó phải đưa ra khỏi bộ máy nhà nước''

Chiều 16/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng cho rằng, người dân, doanh nghiệp vẫn còn kêu ca về sự phiền hà, rắc rối, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính ở khâu này, khâu khác tại nhiều cơ quan khác nhau. Một số việc làm nản lòng nhà đầu tư và doanh nghiệp như né tránh trách nhiệm, chỉ dẫn lòng vòng hay thực hiện thiếu thủ tục.

Thủ tướng mong muốn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính quốc gia với 18 thành viên là các trí thức, doanh nghiệp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp… tập trung đề xuất tốt hơn nữa cho Chính phủ, Văn phòng Chính phủ để làm sao những tiếng nói phản ánh từ đời sống thực tiễn được giải quyết kịp thời hơn.

Trước những ý kiến phản ánh, bức xúc của doanh nghiệp về thủ tục hành chính, Thủ tướng đề nghị Hội đồng cần trực tiếp lắng nghe thêm nhiều ý kiến của các hiệp hội ngành nghề để giải quyết thủ tục đang vướng mắc sát với thực tiễn.

Thủ tướng cho rằng, có yếu tố rất quan trọng là hệ thống các cơ quan nhà nước, nhất là cấp cục, vụ, sở, phòng, huyện, xã phải chuyển biến đồng bộ với chủ trương của Trung ương trong vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Theo Thủ tướng, đây là khâu yếu cần khắc phục.

''Không chuyển biến thì cần có chế tài thực hiện mà các đồng chí phát hiện ra hôm nay'', Thủ tướng nói và khẳng định: ''Cho nên, cục trưởng, vụ trưởng nào nói ''anh cứ cải cách đi'' còn bản thân không chịu cải cách thì cán bộ đó phải đưa ra khỏi bộ máy nhà nước''.

Thủ tướng nhận định, để giải quyết nhanh một công việc thì yêu cầu đầu tiên là năng lực của người thực hiện, thứ hai là tinh thần trách nhiệm, dám làm dám chịu, vì sự phát triển, thứ ba là phẩm chất của cán bộ. Và thứ tư, là thủ tục đỡ rườm rà, phức tạp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Hội đồng có nhiều sáng kiến về cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục.

Lựa chọn vấn đề còn nhiều khó khăn vướng mắc hoặc vấn đề trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh như thuế, hải quan, đất đai, đầu tư, xây dựng, tiếp cận điện năng, kiểm tra quản lý chuyên ngành… để đề xuất xử lý giải quyết.

Thủ tướng đồng ý trong quý này, Hội đồng và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính lựa chọn một số thủ tục để cắt giảm.

Ông nhấn mạnh, tinh thần là kiên quyết giảm chi phí doanh nghiệp, từ chi phí BOT đến chi phí lãi vay và các chi phí khác. Kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu theo tinh thần hậu kiểm.

Theo baodatviet.vn

Quảng Ninh: Cải cách hành chính, “chìa khoá” mở cửa thu hút đầu tư

Đến thời điểm hiện tại đã có 1.193 thủ tục hành chính (chiếm 100%) được công khai tại trung tâm hành chính công các cấp, trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, địa phương liên quan; cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp…

Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư , kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, hiện các sở, ban, ngành, địa phương tại tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung và đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt là việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác cải cách hành chính.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2017, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, trong đó xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2017 là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tại các cuộc họp thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh đều có chỉ đạo quyết liệt đến các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhất là cải cách hành chính - “chìa khoá” mở cửa thu hút đầu tư.

Đến nay, Quảng Ninh đã giảm thời gian đăng ký doanh nghiệp từ 3 ngày theo Luật Doanh nghiệp xuống còn 2 ngày làm việc; giảm 50-60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Thời gian thông quan hàng hoá trung bình đối với hàng xuất khẩu là 21 giờ 34 phút 21 giây, đối với hàng nhập khẩu là 39 giờ 45 phút 13 giây; thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 45 ngày.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu hoàn thuế, quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế, thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 99% và nộp thuế điện tử đạt 95%.

Điển hình, trong việc cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư, tỉnh đưa vào vận hành cổng thông tin hành chính công, toàn bộ các thủ tục của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh được công khai và đăng ký trực tuyến mức độ 3, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Về cải cách hành chính thuế, tiếp tục triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương pháp điện tử. Thực hiện công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế một cách thường xuyên, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh đã triển khai thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn thuế điện tử với 50 doanh nghiệp trên địa bàn...

Nhằm công khai, minh bạch thông tin, đến thời điểm hiện tại đã có 1.193 thủ tục hành chính (chiếm 100%) được công khai tại trung tâm hành chính công các cấp, trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, địa phương liên quan tại trang http://quangninh.gov.vn và trang http://hanhchinhcong.quangninh.gov.vn. Toàn bộ các thủ tục hành chính được đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin http://hanhchinhcongquangninh.gov.vn.

Phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, hiện toàn tỉnh đã có 1.085 thủ tục được đăng ký trực tuyến, trong đó bao gồm 27 thủ tục cấp độ 4 và 718 thủ tục cấp độ 3; 340 thủ tục cấp độ 2. Qua đó, đã cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Quảng Ninh cũng đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Quảng Ninh đang tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, nhất là về đơn giản hoá thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt là tiếp tục triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh nhằm tạo sự vào cuộc chủ động, thực chất và cạnh tranh trong triển khai công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh...

Theo cafef.vn

BCĐ Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 14-8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng Đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Đắk Lắk.

Trước khi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk, Thứ trưởng Lê Quý Vương và Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã đến kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại UBND huyện Cư M’gar và kiểm tra thực tế việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Qua kiểm tra, thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã ghi nhận những đổi mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ Nhân dân ở 2 nơi đoàn đến. Nhất là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ở đây, đơn vị đã có những cải cách về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giải quyết nhanh gọn các loại giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký sang tên xe, đăng ký cấp biển số xe, đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình thực hiện cơ chế một cửa.

Những thay đổi đó đã dần hạn chế tình trạng quá tải tại các điểm tiếp công dân, đồng thời phòng ngừa, làm giảm những hành vi tiêu cực, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân. Ngoài ra, đơn vị cũng đã chủ động bổ sung trang thiết bị, tăng cường động viên cán bộ chiến sỹ tiếp công dân làm thêm giờ, nâng dần trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận và giải quyết 20.828 hồ sơ thủ tục hành chính về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đảm bảo đúng quy định; phối hợp với bưu điện tỉnh chuyển trả phát nhanh 1.278 trường hợp thu nộp hộ tiền xử phạt và 7.658 giấy tờ tạm giữ đã giải quyết xong đến tận nơi thường trú của công dân theo yêu cầu, góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân.

Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Nhất là ở huyện Cư Mgar, đó là các xã, thị trấn triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm còn chậm, chung chung, khó đánh giá, việc chỉ đạo thực hiện còn chưa đồng bộ, công tác phổ biến tuyên truyền về CCHC còn hình thức, đầu tư về nhân lực, kinh phí còn hạn hẹp, chưa đủ để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và một bộ phận cán bộ công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Việc đánh giá chất lượng công tác của cán bộ công chức hàng năm ở một số xã, thị trấn cơ quan và đơn vị còn hình thức, chung chung.

Theo congan.com.vn

Thổi bùng “ngọn lửa” cải cách

“Những cán bộ Nhà nước nào không chịu thực hiện chủ trương cải cách hành chính thì phải đưa ra khỏi bộ máy”, quan điểm được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu ra trong cuộc làm việc với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính mới đây đã nhận được đồng tình từ dư luận.

Bởi thực tế, dù đã có những bước chuyển, nhưng nhiều thủ tục vẫn rườm rà, gây khó cho người dân, DN. Nói một cách hình ảnh, sức nóng của “ngọn lửa cải cách” chưa lan tỏa nhiều tới cấp cơ sở, tới mỗi cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian qua, với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính đã đạt một số kết quả tích cực, giúp người dân “bớt khổ” hơn, DN “bớt phiền hà” hơn. Nhiều thủ tục được rút gọn, được minh bạch hóa; hệ thống một cửa - một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến được triển khai đã giúp người dân và DN giảm cả thời gian và chi phí.

Tại Hà Nội, việc rà soát, sắp xếp tinh giản thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư, kinh doanh đã được thực hiện quyết liệt với phương châm lấy sự hài lòng của DN làm thước đo hiệu quả. Nhờ vậy, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đã giảm 30%, lĩnh vực đầu tư giảm 40 - 60%, trong quy hoạch, đất đai giảm 30 - 50%...

Tuy nhiên, kết quả đó chưa đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương và người dân và DN vẫn “kêu ca” về các thủ tục hành chính rườm rà, rắc rối kéo dài làm nản lòng nhà đầu tư và DN. Còn trong cuộc sống, vẫn còn những thủ tục hành chính thừa, những cách hành xử thờ ơ, vô cảm của cán bộ khiến người dân “ngại” mỗi khi cần đến cơ quan công quyền. Có ý kiến cho rằng, ở cấp T.Ư, tỉnh, TP thì chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính rất quyết liệt, nhưng ở cấp thực thi, nhất là cấp chuyên viên, vẫn chưa có xoay chuyển nhiều.

Đồng bộ trong cải cách hành chính, quan điểm này được nhắc đến nhiều lần, việc cắt giảm thủ tục hành chính cũng được thực thi, nhưng có lúc, có nơi khâu thực hiện lại không đạt mong muốn cũng bởi con người. Trong khi đó, nếu không có bước tiến mạnh mẽ trong cải cách hành chính chúng ta sẽ thất bại. Bởi muốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh thì cần tháo gỡ mọi rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, người dân; muốn tăng trưởng phải đẩy mạnh giải ngân các loại nguồn vốn, tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn. Phải cải cách thật tốt các thủ tục thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, tăng cường hậu kiểm, kiểm tra rủi ro…

Cùng với những kết quả đã đạt được, người dân kỳ vọng, với sự quyết liệt từ người đứng đầu Chính phủ, kiên quyết xử lý những người không thực hiện đúng tinh thần cải cách, cộng với sự lắng nghe tiếng nói từ người dân, DN, “ngọn lửa cải cách” sẽ thực sự được thắp sáng, lan tỏa đến cơ sở. Các cấp ngành sẽ tiếp tục mạnh tay cắt giảm các thủ tục hành chính, các “giấy phép con” không đặt thêm thủ tục, biến tướng các loại giấy tờ mới. Bên cạnh đó, tinh thần cải cách hành chính phải được thể hiện ngay từ khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, để không cho ra những quy định gây phiền hà cho DN và người dân. Đúng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng “Đừng có về phòng riêng mà làm thủ tục”. Bởi chính sự hạn chế tiếp xúc giữa người dân, DN và cán bộ, công chức trong khi làm thủ tục cũng là một cách để hạn chế tiêu cực, tham nhũng để ngọn lửa cải cách hành chính được lan tỏa từ T.Ư xuống cơ sở.

Theo kinhtedothi.vn

Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017: Kỳ vọng chuyển động mới

Ngày 18/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký ban hành Nghị định số 98/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương. Đây được xem là kết quả của những nỗ lực cải cách, đổi mới tư duy, quyết tâm tái cơ cấu của "Tư lệnh ngành" Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng.

Bộ máy tinh gọn, hướng tới nâng cao hiệu quả

Xét về vị trí chức năng, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Năm 2008, Bộ Công Thương được thành lập trên cơ sở sát nhập 2 Bộ: Công Nghiệp và Thương Mại, do đó, bộ máy được sắp xếp theo nguyên tắc giữ ổn định về tổ chức, nhân sự đảm bảo việc tổ chức, thực thi chức năng, nhiệm vụ của Bộ diễn ra bình thường. Trong quá trình vận hành, có phát sinh, bổ sung thêm 1 số đơn vị cho đến trước ngày Nghị định 98 được ban hành đã lên tới con số 35 đơn vị.

An ninh năng lượng luôn được coi trọng

Tuy nhiên, trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội cũng như đáp ứng được yêu cầu tổ chức quản lý trong tình hình mới, phù hợp với mục tiêu Chính phủ kiến tạo, hành động; đồng thời thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước cũng như chỉ đạo của Thủ tướng về tái cơ cấu ngành Công Thương, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát, kiến nghị Chính phủ tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động của Bộ theo hướng tinh gọn, tránh sự cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; giảm số đầu mối từ 35 xuống còn 30 đơn vị.

Như vậy, theo Nghị đinh 98/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương bao gồm 11 vụ: Kế hoạch, Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Thị trường châu Á - châu Phi, Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Chính sách thương mại đa biên, Thị trường trong nước, Vụ Dầu khí và Than, Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Tổ chức cán bộ, Pháp chế); 13 cục gồm: Cục Quản lý thị trường (sẽ nâng lên thành Tổng cục), Điện lực và Năng lượng tái tạo, Công tác phía Nam, Điều tiết điện lực, Công nghiệp, Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Phòng vệ thương mại, Xúc tiến thương mại, Công Thương địa phương, Xuất nhập khẩu, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thương mại điện tử và Kinh tế số, Hóa chất); 6 đơn vị tương đương vụ là Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương.

Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ cũng đã xây dựng phương án tổ chức, bố trí sắp xếp nhân sự, đảm bảo khách quan, minh bạch, phát huy hiệu quả, năng lực của cán bộ, công chức.

2016 – Năm tạo bước chuyển ấn tượng

Có thể nói, việc ban hành Nghị định 98/NĐ-CP là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển về chất của ngành Công Thương, đặc biệt là tư duy cải cách của đội ngũ lãnh đạo Bộ trong nhiệm kỳ mới. Khi triển khai thực tế, Nghị định 98 sẽ giúp tăng cường hơn nữa chức năng tham mưu, quản lý nhà nước, thực hiện mục tiêu Chính phủ kiến tạo, hành động; hiện thực hóa cam kết tái cơ cấu ngành, cải cách hành chính, thủ tục hành chính theo hướng công khai minh bạch; góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân; Thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của đất nước, thích ứng với sự biến thiên của tình hình khu vực và thế giới...

Trên thực tế, trước khi có Nghị định này, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động của "Tư lệnh ngành" và đội ngũ lãnh đạo các cấp, công tác quản lý, điều hành của Bộ Công Thương đã có bước chuyển động tích cực, được Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức, đối tác quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận đánh giá cao.

Trên thực tế, năm 2016 – năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Bộ Công Thương đã bãi bỏ, đơn giản hóa 39 thủ tục hành chính (TTHC) ở nhiều lĩnh vực nóng. Trong đó đã dỡ bỏ, sửa đổi nhiều quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện, động lực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Điển hình như việc bãi bỏ Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may; sửa đổi quy định về khai báo hóa chất tại Thông tư 40/2011/TT-BCT; ban hành Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng; ban hànhThông tư thay thế Thông tư số 07/2012/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã trình ban hành nhiều chính sách mới có tác động tích cực khi đi vào thực tiễn cuộc sống như Luật Quản lý ngoại thương; hàng loạt Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo, xúc tiến thương mại, kinh doanh khí, bán hàng đa cấp, kinh doanh nhập khẩu ô tô, cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân, giá sữa... Cùng với đó là sự quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện giải quyết 12 dự án tồn đọng của ngành; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn ở nhiều đơn vị; siết chặt quản lý thủy điện, môi trường nhiệt điện than...

Bộ Công Thương cũng là cơ quan đầu tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, việc thực hiện tất cả 130 dịch vụ công trực tuyến từ cấp độ 2-4 trên cổng điện tử của Bộ đã góp phần minh bạch hóa, tránh được nguy cơ tạo ra những sách nhiễu, phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Các công tác này vẫn đang được triển khai quyết liệt trong năm 2017 với cam kết bãi bỏ 15 TTHC và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thủ tục thuộc phạm vi Bộ quản lý (tương đương với đơn giản hóa 27,8% tổng số TTHC hiện có). Tiếp tục xây dựng mới và nâng cấp 22 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4.

Đánh giá về những cải cách này, ông Tomaso Andreatta - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho rằng, dấu ấn rõ nét và tiêu biểu nhất là việc Bộ Công Thương đã không ngừng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật. Những thay đổi được xem như hành động "cởi trói" cho doanh nghiệp, không chỉ về thủ tục mà còn giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, ông Nguyễn Viết Vinh – Tổng thư ký Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam khẳng định các hoạt động, chương trình xúc tiến của Bộ đã cải tiến thiết thực mang lại hiệu quả rõ nét, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng quảng bá thương hiệu, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu.

Và cũng không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá “Năm 2016, Bộ Công Thương là cơ quan làm tốt nhất việc đổi mới, cải cách thể chế - một khâu quan trọng trong thực hiện mục tiêu Chính phủ kiến tạo và phục vụ, là Bộ đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính”.

Với những kết quả đạt được, cùng với việc triển khai Nghị định 98/NĐ-CP, chúng ta có quyền kỳ vọng mới ở một Bộ kinh tế đa ngành đang cố gắng nỗ lực thay đổi hình ảnh của mình, hoàn thành trọng trách to lớn trong nền kinh tế quốc dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó.

Theo dantri.com.vn

Đưa dịch vụ công đến với dân

Bà Trần Thị Quốc Khánh là Trưởng Ban Soạn thảo dự án Luật Hành chính công - dự án luật đầu tiên trong lịch sử Quốc hội được xây dựng trên cơ sở sáng quyền lập pháp của một đại biểu Quốc hội

Phóng viên: Cuối tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét cho ý kiến dự án Luật Hành chính công. Ý tưởng xây dựng dự Luật Hành chính công bắt đầu từ khi nào, thưa bà?

- Bà Trần Thị Quốc Khánh: Tôi bắt đầu đọc các báo cáo về cải cách hành chính và ghi lại những vấn đề quy định pháp luật không rõ ràng, còn vướng mắc và phát hiện ra nhiều lỗ hổng pháp luật. Tôi nghĩ mình phải làm một luật, phải đưa ra được cái gì đó để khắc phục những lỗ hổng này.

Trong 4 năm ròng rã, từ năm 2013 đến nay, tôi dành toàn bộ sức lực và tâm huyết cho việc xây dựng dự án Luật Hành chính công. Tôi chính thức đề xuất đến lãnh đạo QH từ năm 2013. Sau đó, đến các kỳ họp QH năm 2014, 2015, lúc nào tôi cũng tranh thủ phát biểu về vấn đề này.

Đến tháng 5-2015, UBTVQH đã giao cho Viện Nghiên cứu Lập pháp và Văn phòng QH hỗ trợ việc chuẩn bị, kịp thì trình QH. Đến năm 2016, dự án Luật Hành chính công chính thức được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của QH khóa XIV.

Điều đáng mừng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đồng cảm và chia sẻ đối với vấn đề hành chính công của đất nước và tâm sức của Ban Soạn thảo. Bởi cho đến nay, hành chính công vẫn còn những khoảng trống pháp luật và việc xây dựng dự án Luật Hành chính công là cần thiết.

Bà cùng Ban Soạn thảo đặt mục tiêu gì khi xây dựng dự án luật này?

- Trong hệ thống pháp luật có rất nhiều luật nhưng lại như luật chuyên ngành, cho đến giờ chưa có luật nào nói về nguyên tắc chung trong quản lý, điều hành hành chính. Chỉ có những cái riêng, không có cái chung kết nối nên mới có nhiều chỗ vênh nhau.

Mục tiêu lớn nhất của dự án Luật Hành chính công là bảo đảm tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, phải cho dân có quyền lựa chọn dịch vụ công. Tất cả vấn đề hành chính công hay dịch vụ công mới chỉ quy định ở nghị định của Chính phủ nên cần luật hóa để mọi người hình dung được nền hành chính gồm những gì, hiểu được quy trình tiến hành làm các thủ tục hành chính.

Tại phiên thảo luận vừa qua, nhiều thành viên UBTVQH đã góp ý dự luật cần đi sâu vào việc thúc đẩy dịch vụ công, cơ chế một cửa, chính phủ điện tử, về nền hành chính quốc gia, công vụ, công chức...Bà sẽ tiếp thu các ý kiến này ra sao?

- Tôi rất phấn khởi vì nhận được các góp ý rất thiết thực. Ban Soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa các góp ý, khuyến nghị.

Lần đầu tiên, có một dự luật sẽ đi sâu vào làm rõ dịch vụ công với 3 loại dịch vụ: Dịch vụ hành chính công do cơ quan nhà nước đang làm như chứng thực, cấp phép. Dịch vụ sự nghiệp công không cần nhà nước phải nắm giữ mà nên để các tổ chức, cá nhân cung cấp như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… Dịch vụ công ích như môi trường, cây xanh, nước sạch, cấp thoát nước… rất cần đẩy mạnh xã hội hóa.

Ban Soạn thảo quyết tâm đưa 3 vấn đề này vào luật để đẩy mạnh xã hội hóa, góp phần giảm gánh nặng ngân sách, tinh giản biên chế và hiệu quả hơn cho nhà nước và người dân. Chúng tôi đặt tham vọng dự án Luật Hành chính công nếu được QH thông qua sẽ góp một phần vào cuộc cách mạng trong cải cách hành chính và cải cách bộ máy.

Theo nld.com.vn

Kết quả cải cách hành chính là tiêu chí đánh giá thi đua

Thời gian qua, huyện Gia Lâm đã tích cực triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), coi đây là khâu quan trọng nhằm tạo đột phá trong việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Nhờ vậy, các thủ tục hành chính(TTHC) ngày càng được công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết và tạo được sự hài lòng của người dân

Theo Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, tính đến hết tháng 5/2017, tại huyện đã tiếp nhận 4.921 hồ sơ, giải quyết được 4.356 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,18%, trong đó, 4.534 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,96%. Tại xã, thị trấn đã tiếp nhận 41.972 hồ sơ, giải quyết được 38.390 hồ sơ, đạt tỷ lệ 91,47%, trong đó, 38.211 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,79%. Ông Nguyễn Ngọc Thuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, có được những kết quả đó là nhờ sự tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân.

Ngay từ đầu năm, 100% đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức ký cam kết với UBND huyện, trong đó, tập trung các nội dung triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung về CCHC, duy trì thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết với thủ trưởng đơn vị về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó, tăng cường tính chủ động, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức từ huyện tới cơ sở. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc hết hiệu lực để kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới.

Đến nay, huyện đã tiến hành đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết đối với 57/287 TTHC cấp huyện trên một số lĩnh vực: Tư pháp, LĐ,TB&XH, Tài nguyên và Môi trường… đạt tỷ lệ20%, vươt 5% so với kế hoạch của Thành phố và của huyện. Ngoài ra, huyện cũng thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các phòng ban chuyên môn và UBND xã, thị trấn. Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính vào sáng thứ 7 hàng tuần tại Bộ phận một cửa huyện và 17 xã, thị trấn (tăng 7 xã, thị trấn so với thời điểm năm 2016).

Cùng với thực hiện CCHC, huyện Gia Lâm đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Huyện đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, thị trấn nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm, các đoàn kiểm tra đã thực hiện 28 cuộc, trong đó, kiểm tra có thông báo trước tại 18 đơn vị và kiểm tra đột xuất tại 7 đơn vị, kiểm tra theo nội dung cụ thể 3 đơn vị.Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã ban hành kế hoạch mở rộng, duy trì, áp dụng, cải tiến công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện và UBND xã, thị trấn; tổ chức 2 hội nghị tọa đàm, tập huấn về công tác ISO cho cán bộ, công chức.

Hiện, công tác thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 tại cấp huyện có trên 90% số TTHC được áp dụng. Mặt khác, UBND huyện đã phối hợp với các đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, xây dựng 154 TTHC thực hiện tại cấp xã theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008. Đặc biệt, huyện đã triển khai đồng bộ phần mềm quản lý văn bản và điều hành nội bộ tới các phòng, ban, đơn vị của huyện và 22 xã, thị trấn, các đơn vị hiệp quản trên địa bàn huyện.

Với quyết tâm tạo bước đột phá trong CCHC, mang lại thuận lợi nhất cho người dân, từ đó hoàn thành những nhiệm vụ của “Năm kỷ cương hành chính 2017”, trong những tháng cuối năm, huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trong công tác CCHC. Hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống camera có kết nối với màn hình tại huyện phục vụ kiểm tra, giám sát chung đối với 22 xã, thị trấn.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với tất cả các TTHC;đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. “Đặc biệt, huyện sẽ lấy kết quả giải quyết và thực hiện công tác CCHC là một trong các tiêu chí để thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng” – ông Nguyễn Ngọc Thuần nhấn mạnh.

Theo laodongthudo.vn