Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 16.06.2017

Agribank: Cải cách hành chính hướng đến khách hàng là trung tâm

Là NHTM Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Agribank xác định cải cách hành chính (CCHC) là nội dung xuyên suốt trong mọi hoạt động, trong đó hướng đến các giải pháp để cải thiện, đổi mới dịch vụ theo hướng khách hàng là trung tâm.

Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục xếp thứ nhất trong số 19 bộ, ngành về Chỉ số CCHC 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy những nỗ lực CCHC của NHNN, mà dưới đó là quá trình thực hiện, triển khai của các NHTM, trong đó có Agribank, đã có những hỗ trợ tích cực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất và hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, người dân.

Xung quanh các giải pháp được triển khai đồng bộ và kịp thời để thực hiện chủ trương CCHC của ngành ngân hàng, Agribank đã định hướng tất cả các đổi mới đều hướng đến và phục vụ tốt hơn khách hàng, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ khách hàng, đối tác tiếp cận các dịch vụ ngân hàng tiện ích, hình thành nên thị trường thanh toán hiện đại, văn minh, giảm đáng kể thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Theo đó, Agribank chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến đổi mới các dịch vụ của mình như giảm tối đa quy trình tiếp cận và sử dụng dịch vụ, làm tăng sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với khách hàng trong quá trình giao dịch.

Chỉ tính riêng 3 năm triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 1 (2013-2015), đã có gần 300 văn bản về cơ chế, quy định, quy trình nghiệp vụ được Agribank ban hành, trong đó có trên 150 văn bản về lĩnh vực tín dụng.

Với việc liên tục rà soát, sửa đổi, ban hành nhiều văn bản, cơ chế nghiệp vụ tín dụng, quy trình cho vay các dịch vụ của Agribank đã được đổi mới, cải tiến theo hướng đơn giản hóa thủ tục cho khách vay vốn nhưng vẫn bảo đảm an toàn vốn vay. Đặc biệt, với khách hàng đến giao dịch, Agribank thực hiện hình thức giao dịch một cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng rút ngắn thời gian giao dịch.

Để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, Agribank quan tâm lắng nghe, tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng, thông qua thiết lập các kênh tiếp nhận và xử lý ý kiến như nghe phản ánh trực tiếp tại quầy giao dịch, qua hộp thư góp ý, qua email, website, fanpage…

Để giải quyết, xử lý kịp thời, thỏa đáng các yêu cầu đó, Agribank đã thành lập Trung tâm Chăm sóc khách hàng với mục đích thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng theo hướng phù hợp và chuyên nghiệp nhất; thường xuyên thực hiện công bố công khai về tỷ giá, lãi suất, biểu phí đến khách hàng nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng triển khai mọi hoạt động theo hướng công khai, minh bạch các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, thủ tục cung cấp sản phẩm, dịch vụ, biểu phí, lãi suất... tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có cơ sở lựa chọn các loại hình dịch vụ, chi phí phù hợp, đồng thời có cơ sở để giám sát chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của cả ngân hàng và khách hàng.

Hiện đại hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ

Trước xu thế giao dịch điện tử tăng rất nhanh, bình quân mỗi năm tăng 30-35%, cao hơn so với kênh truyền thống, Agribank đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển cung cấp đến khách hàng hơn 200 sản phẩm, dịch vụ và đa dạng hóa kênh phân phối.

Bên cạnh kênh phân phối truyền thống tại 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch, ngân hàng cũng tập trung phát triển nhiều kênh phân phối khác dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại như: ATM, EDC/POS, internet banking, kết nối thanh toán với khách hàng (CMS) và hệ thống gần 1.000 ngân hàng đại lý tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về dịch vụ ngân hàng hiện đại, bảo mật, đến tận tay khách hàng, rút ngắn thời gian giao dịch, giảm chi phí, từng bước đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Để góp phần đẩy mạnh tăng thu ngân sách Nhà nước, đơn giản hóa, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi đối với khách hàng, đối tác, đồng thời nâng cao hiệu quả và minh bạch công tác quản lý Nhà nước, Agribank chú trọng triển khai hợp tác với các bộ, ban, ngành, đặc biệt trong lĩnh vực thuế.

Ngay từ năm 2014, thông qua ký kết thỏa thuận hợp tác, Agribank tiên phong đã phối hợp cùng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan xây dựng hệ thống thu ngân sách qua các kênh thanh toán như giao dịch nộp thuế tại quầy, internet banking và Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, qua đó giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, công sức đi lại. Ngược lại, các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng tiết kiệm được nguồn lực, tránh quá tải, nhất là vào các thời điểm quyết toán thuế.

Đặc biệt, để quá trình CCHC đạt hiệu quả hơn nữa, Agribank xác định thời gian tới tiếp tục là ngân hàng có nhiều đóng góp tích cực đối với quá trình thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, tập trung phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu trở thành ngân hàng hàng đầu cung cấp các giải pháp thanh toán hiện đại tại Việt Nam.

Theo baochinhphu.vn

Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.

Nghị quyết trên sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017.

Theo đó, Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính (trừ nội dung “thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện”), cải cách công chức, công vụ và cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cải cách chính sách tiền lương cho lực lượng vũ trang nhân dân; chủ trì việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện...

Bộ Tư pháp có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế; chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước; chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính; chủ trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách quy định hành chính; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên Internet.

Đối với Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, ngoài những nhiệm vụ tại khoản 2 Mục IV, Văn phòng Chính phủ còn có nhiệm vụ tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia; đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Bộ Tư pháp có nhiệm vụ ban hành quy định pháp lý về chứng từ, hồ sơ điện tử thay thế chứng từ, hồ sơ giấy; xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc: cấp lý lịch tư pháp, thực hiện xong trước ngày 1/1/2016; đăng ký giao dịch bảo đảm về động sản (trừ tàu bay, tàu biển) và các dịch vụ công trong lĩnh vực quốc tịch, thực hiện xong trước ngày 1/1/2017; triển khai, nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống thông tin về quản lý hộ tịch; văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương đến địa phương; đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử bảo đảm thiết lập cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; thực hiện khai sinh, khai tử qua mạng điện tử.

Tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước; mở diễn đàn tiếp nhận phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát của Chính phủ và tổng hợp báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ tháng cuối quý. Kết quả thực hiện Nghị quyết được đưa vào đánh giá chất lượng hoạt động của từng Bộ, cơ quan, địa phương tại phiên họp thường kỳ tháng 12 hàng năm của Chính phủ.

Theo dantocmiennui.vn

Ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chánh

Công nghệ thông tin từng bước có mặt hiệu quả trong công tác cải cách hành chính tại TPHCM. Những ứng dụng mới với nhiều tính năng tiện lợi kịp thời phục vụ nhu cầu người dân.

Ngồi nhà làm giấy phép

Ở khu dân cư hiện hữu, người dân rất phiền vì phải chuẩn bị nhiều giấy tờ, chờ đợi nhiều ngày khi xin giấy phép xây dựng. Nhằm khắc phục tình trạng trên, quận 7 (TPHCM) xây dựng hệ thống cấp phép xây dựng qua internet. Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó chánh văn phòng UBND quận 7, quận đang tiến hành tích hợp, đồng bộ dữ liệu khu vực hiện hữu (bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch, cấp thoát nước…); đồng thời xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch ở từng tuyến đường. Từ đó, ứng dụng internet sẽ cung cấp thông tin về diện tích tối thiểu cho phép xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao, diện tích đất… Người dân muốn xin giấy phép chỉ cần hoàn thiện bản vẽ, gửi tất cả giấy tờ qua mạng, quận sẽ tiếp nhận và chuẩn bị sẵn giấy phép. Sau đó, người dân mang bản chính giấy tờ lên quận đối chiếu và nhận giấy phép. Cách làm trên giúp thời gian cấp phép rút ngắn xuống 5 ngày, thậm chí từ 2 - 3 ngày. Trong năm 2017, quận 7 sẽ thí điểm ở các tuyến đường chính (Mai Văn Vĩnh, Bùi Văn Ba…).

Chủ tịch UBND quận 7 Lê Hòa Bình cho biết thêm, quận đang từng bước thiết lập hệ thống cấp giấy phép qua internet, đổi mới quy trình làm việc. “Trước đây, thời gian cấp phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ là 20 ngày, trong đó có đến 5 ngày hồ sơ “chết” - nằm ở các phòng ban. Với ứng dụng này, người dân chỉ cần sử dụng máy tính để làm thủ tục xin cấp phép. Bước đầu tiên, khi người dân nộp hồ sơ, quận mời người dân chủ động đăng ký ngày kiểm tra hiện trường. Quá trình xử lý hồ sơ, các bộ phận cùng làm song song chứ không làm tuần tự như trước. Nhờ vậy, thời gian giải quyết bằng 2/3 so với quy trình cũ. Dự kiến, thời gian cấp phép xây dựng giảm còn không quá 7 ngày; cấp phép điều chỉnh quy hoạch còn dưới 30 ngày; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở lần một còn không đến 20 ngày làm việc”, ông Lê Hòa Bình thông tin.

Xử lý vi phạm đô thị bằng ứng dụng di động

Tương tự quận 7, UBND quận Bình Thạnh đã phổ biến rộng rãi hệ thống quản lý vi phạm đô thị trên thiết bị di động. Người dân cài đặt miễn phí ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến” trên điện thoại, bỏ ra 5 phút thực hiện thao tác là có thể cùng chính quyền quản lý trật tự đô thị. Theo đó, khi phát hiện vi phạm, người dân truy cập ứng dụng, vào mục “Báo cáo vi phạm” rồi làm theo hướng dẫn. Thực hiện lần lượt từng bước: chụp ảnh hoặc quay phim vi phạm, nhập hoặc chọn địa điểm, số nhà, phường, tên đường; chọn vi phạm (xả rác, lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng không phép), nhập số điện thoại (nếu có); cuối cùng, bấm vào “gửi tin”.

Sau khi nhận thông tin, Đội Trật tự đô thị quận và UBND phường sẽ xuống hiện trường kiểm tra, lập biên bản hoặc chụp hình, quay phim ghi nhận vụ việc đã xử lý để báo cáo. Lập tức, hệ thống gửi thông tin đến bộ phận soạn thảo quyết định xử phạt. Những người liên quan (người dân, phường, lãnh đạo quận…) nhận quyết định xử phạt ngay sau đó. Lãnh đạo theo dõi, giám sát trực tuyến toàn bộ vụ việc; trao đổi với cán bộ ngay trên ứng dụng.

Theo ông Dương Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, trước kia, dù phát hiện vi phạm nhưng người dân ngại trình báo vì thủ tục rườm rà. Ứng dụng nói trên giúp người dân phản ánh tức thì mà không cần gọi điện hay phải đến cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, ứng dụng giúp các bộ phận liên quan trong bộ máy quản lý nắm bắt thông tin thông suốt, nhanh chóng, không cần chờ báo cáo, văn bản. Ông Thắng chia sẻ: “Từ khi có ứng dụng, bà con rất tích cực truy cập, giúp chính quyền xử lý vi phạm”.

Theo sggp.org.vn

Cục Thuế Tuyên Quang: Điểm nhấn trong cải cách hành chính

Ông Phạm Trung Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Tuyên Quang cho biết, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho DN, người nộp thuế tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế Tuyên Quang trong thời gian tới.

Tạo thuận lợi cho DN

Ông Sơn cho biết, xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN, người nộp thuế, thời gian qua, Cục Thuế Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Hằng năm, căn cứ kế hoạch, cải cách hành chính của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Tuyên Quang, Cục Thuế đã xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm gắn với chức năng nhiệm vụ được giao của từng đơn vị để triển khai thực hiện trong toàn ngành.

Công tác cải cách hành chính đã được Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang triển khai đồng bộ với 4 nội dung: Cải cách về thể chế; cải cách thủ tục hành chính thuế; cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiện đại hóa hành chính trong công tác quản lý thuế. Trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thuế và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Hằng quý và cả năm đều có báo cáo, đánh giá việc tổ chức thực hiện, nhằm phát hiện các khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời trong quá trình thực hiện. “Cục Thuế Tuyên Quang cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho DN, người nộp thuế” – ông Sơn cho hay.

Minh bạch các thủ tục hành chính thuế

Ông Sơn cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho DN trong việc kê khai, nộp thuê, Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố đã thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuế, công khai địa chỉ tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo đúng quy định của Tổng cục Thuế. Việc niêm yết được thực hiện tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế, niêm yết trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang. Ngành Thuế Tuyên Quang cũng đã phối hợp thực hiện tốt “Một cửa liên thông” trong cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số DN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời phối hợp hiệu quả việc kết nối thông tin ngành Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính.

Ngành Thuế cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với DN để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế của DN. Các ý kiến, câu hỏi của DN đều được giải đáp trực tiếp tại hội nghị giúp cho DN nắm bắt sâu hơn về chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực hiện nghĩa vụ với NSNN đúng theo quy định của pháp luật.

Theo ông Sơn, việc triển khai đồng bộ kê khai và nộp thuế điện tử giúp cơ quan thuế tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, không chỉ tạo thuận lợi cho DN và người nộp thuế mà con xây dựng hình ảnh cơ quan thuế hiện đại, năng động. Tính đến 31/12/2016, 100% DN trên địa bàn thực hiện khai, nộp thuế điện tử; tỷ lệ số chứng từ nộp thuế điện tử đạt 96,10%. tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử đạt 96,92%. Cả 03 chỉ tiêu đều vượt yêu cầu do Tổng cục Thuế giao... Với những hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế, DN và ngân hàng đã mang lại tiện ích, tiết kiệm thời gian và chi phí cho DN.

Theo enternews.vn

Quyết liệt cải cách, người dân hưởng lợi

Năm 2016, Hà Nội vươn lên vị trí thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính, tăng 6 bậc so với năm 2015. Hiệu quả thấy rõ nhất từ kết quả này là, người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi, đồng thời có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chỉ đạo quyết liệt, toàn diện

Sau khi Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của Hà Nội xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (giảm 6 bậc so với năm 2014), thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác CCHC ở tất cả cấp, ngành. Từ quyết tâm cải cách, thành phố tập trung thực hiện và hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 22/22 sở, cơ quan ngang sở; giảm 46 phòng, 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, thành phố đã rà soát, sắp xếp giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị.

Cùng với đó, thành phố tăng cường rà soát, đơn giản hóa nhằm nâng cao chất lượng quy định thủ tục hành chính. Chỉ riêng năm 2016, sau khi rà soát toàn bộ 1.981 thủ tục hành chính, Hà Nội cắt giảm thời gian thực hiện đối với hơn 100 thủ tục hành chính. Trong đó, nhiều thủ tục thuộc các lĩnh vực như quy hoạch - kiến trúc, đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, xây dựng… giảm từ 10 đến 23 ngày so với quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các sở, ngành, địa phương đã rà soát, cải cách mạnh mẽ các thủ tục thuộc thẩm quyền. Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết: “Các phòng, ban chuyên môn của Sở đã thực hiện tốt công tác kiểm soát, kiến nghị sửa đổi nhiều thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức".

Tháng 8-2016, Sở Kế hoạch - Đầu tư thực hiện đăng ký trực tuyến đối với 12 thủ tục hành chính không phải nộp phí. Việc chủ động rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài là cách làm thiết thực để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch và thông thoáng.

Trong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, thành phố cũng có cách làm bài bản, bước đầu thu được kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Trên bình diện chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định: Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố rất cụ thể, bám sát tình hình thực tế, theo hướng "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả công việc) và nguyên tắc “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Những kết quả trông thấy

Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đã cho thấy rõ hiệu quả của sự quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính của các cấp, ngành, đơn vị. Quan trọng hơn, những nỗ lực cải cách hành chính đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thống kê 6 tháng đầu năm 2017, vốn đăng ký ngoài ngân sách nhà nước ước đạt 190.922 tỷ đồng, tăng 74,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đã có 13.355 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 16%), với tổng số vốn đăng ký là 101.476 tỷ đồng (tăng 2%); 269 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 1,053 tỷ USD, tương đương 23.166 tỷ đồng.

Giờ đây, thời gian cấp mã số doanh nghiệp tự động bình quân chỉ còn 30 phút kể từ thời điểm nhận được giao dịch đề nghị cấp mới (giảm 87,5% lượng thời gian so với quy định). Điều đó đồng nghĩa, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính ngày càng được nâng lên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, TP Hà Nội tiếp tục thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Với quyết tâm cao cùng các biện pháp cụ thể, thiết thực, TP Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Theo hanoimoi.com.vn

Hiện thực hóa những cam kết hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 16-5-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết đã thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ trong đổi mới môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết, một năm qua, các bộ, ngành đã hiện thực hóa bằng nhiều cam kết cụ thể nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp.

Sự vào cuộc đồng bộ

Để hiện thực hóa Nghị quyết 35/NQ-CP, các bộ, ngành đã giao nhiệm vụ cụ thể tới các đầu mối, đơn vị trực thuộc cùng sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Có thể nói, những chuyển biến tích cực đã xuất hiện, đưa công tác hỗ trợ doanh nghiệp đi vào thực chất hơn và nhận được sự ghi nhận của hầu hết các hiệp hội doanh nghiệp cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Các bộ đã rà soát, xóa bỏ và đơn giản hóa hơn 4.000 quy định, điều kiện kinh doanh chưa phù hợp. Đơn cử, Bộ Công Thương đã bãi bỏ, sửa đổi một số quy định về kiểm tra Formaldehite đối với hàng dệt may tại cửa khẩu; sửa đổi danh mục sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ mất an toàn, sửa đổi quy định về dán nhãn năng lượng, đơn giản hóa thủ tục khai báo hóa chất. Riêng động thái này đã giúp các doanh nghiệp thuộc ngành Dệt may tiết kiệm được khoảng 3.000 tỷ đồng/năm.

Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu về cải cách hành chính, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Ngân hàng đã rà soát, thực hiện bãi bỏ 6 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 10 thủ tục hành chính, đồng thời cắt giảm 26 thành phần hồ sơ, cắt giảm gần 50 điều kiện khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng. Năm nay, đơn vị này sẽ đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm cắt giảm 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thời gian tới Bộ sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp thông qua đơn giản hóa thủ tục một cách thiết thực, kịp thời. Đó là, tiếp tục cải tiến, rút ngắn thời gian thực hiện các việc liên quan đến thuế, hải quan của doanh nghiệp. Bộ và các đơn vị chức năng sẽ chủ động tổ chức các cuộc gặp, đối thoại với doanh nghiệp theo chuyên đề và khu vực để nắm bắt tình hình, tìm cách tháo gỡ khó khăn cũng như không ngừng tạo điều kiện thuận lợi, hợp lý để các đơn vị thực hiện nghĩa vụ của mình.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, công tác cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần nhất quán, đồng bộ sẽ là mục tiêu quan trọng hàng đầu để Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp. Công tác quản lý phải được quan tâm thỏa đáng, cải thiện căn bản, có sự chuyển biến đồng bộ từ cấp điều hành vĩ mô đến từng bộ, ngành, địa phương. Trong đó, cần thay đổi cung cách làm việc để hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, vì quyền lợi của doanh nghiệp, đặc biệt là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, công tác cải cách, phục vụ doanh nghiệp đang trên đà chuyển biến tích cực, tạo điều kiện để doanh nghiệp ra đời, tham gia thị trường và đóng góp xã hội. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập tiếp tục tăng qua thời gian, chứng tỏ tinh thần chỉ đạo của Chính phủ đang đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng. Cần xác định tinh thần quyết tâm xóa bỏ các rào cản, tôn trọng quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. Đặc biệt, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sắp được thông qua, sẽ là tác nhân để cơ quan chức năng phục vụ doanh nghiệp hiệu quả, thiết thực hơn.

Sự chuyển biến rõ rệt

Thực tế cho thấy, chặng đường cải cách còn dài, không ít thách thức, đặc biệt là cần có sự đồng thuận, nghiêm túc trong triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị đồng hành cùng doanh nghiệp vừa qua. Theo đó, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp đang mong đợi những nỗ lực, biện pháp, đặc biệt là hiện thực hóa những cam kết từ các bộ, cơ quan chức năng trong hoạt động chuyên môn.

Báo cáo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, đến nay chất lượng, tính dễ tiếp cận về thông tin, quy định về chính sách, cách ứng xử của cơ quan quản lý nhìn chung có chuyển biến tốt. Đơn cử, 90% doanh nghiệp hài lòng khi tiếp cận thông tin, thủ tục hành chính về hải quan, 86% doanh nghiệp xác nhận cơ quan hải quan cung cấp thông tin thống nhất về nội dung...

Theo ông Mạc Quốc Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian qua đang phát huy tác dụng, hầu hết doanh nghiệp đều cảm nhận được và cố gắng nắm bắt, tận dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, thực tế vẫn đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ, nhịp nhàng hơn nữa, nhất là chính quyền địa phương, các bộ, ngành phải chuyển động kịp thời, song song với yêu cầu và chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt, thái độ, ý thức phục vụ doanh nghiệp cần được xác lập một cách vững chắc, và là thước đo đánh giá chất lượng công tác đối với mỗi cán bộ, công chức trong giao tiếp với đại diện doanh nghiệp...

Theo hanoimoi.com.vn

Xây dựng Bưu điện Việt Nam thành "sự hiện diện của Đảng, chính quyền ở mọi nơi"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ mong muốn xây dựng Bưu điện Việt Nam thực sự trở thành sự hiện diện của Đảng, chính quyền ở mọi nơi, từ đô thị tới miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, nhìn thấy chữ Bưu điện Việt Nam là thấy niềm tin.

Sáng 16/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (15/6/2007 – 15/6/2017).

Điểm lại hành trình 10 năm phát triển, ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh: Sau 10 năm nỗ lực đổi mới và phát triển, tổng doanh thu của Bưu điện Việt Nam từ 7.456 tỷ đồng vào năm 2008 tăng lên 12.374 tỷ đồng vào năm 2016; Đóng góp cho ngân sách nhà nước trong 9 năm hoạt động vừa qua đạt gần 3.100 tỷ đồng, lợi nhuận từ âm 1.285 tỷ đồng đến năm 2016 đạt 175,3 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 2,16%.

Năng suất lao động tăng từ 109 triệu đồng/người/ năm lên 307 triệu đồng/người/năm; đời sống của người lao động được nâng cao, tiền lương bình quân từ 4,4 triệu đồng/người/ tháng  tăng lên 9,2 triệu đồng/người/ tháng (tăng gấp 2,1 lần), thu nhập của lực lượng lao động thuê khoán được cải thiện rõ rệt.

Kết quả của 10 năm qua rất đáng khích lệ nhưng mới chỉ là bước đầu và làm nền tảng quan trọng để Bưu điện Việt Nam tiếp tục vững bước tiến lên thực hiện những mục tiêu cao cả của chiến lược phát triển đến năm 2020, đó là doanh thu phấn đấu đạt từ 21.000 đến 23.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 600 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt trên 6,3%.

Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển với tầm nhìn đến năm 2030 và xa hơn nữa, sẽ trở thành doanh nghiệp bưu chính tin cậy nhất tại Việt Nam và vươn tầm trở thành doanh nghiệp bưu chính uy tín hàng đầu khu vực và thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, luôn tự coi mình là một người của ngành Bưu điện, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương, chúc mừng tập thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bưu điện, đã đạt được thành tích toàn diện qua 10 năm, đưa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đổi mới toàn diện, có bước phát triển căn bản, góp phần phát triển trong lĩnh vực bưu chính, tham gia thúc đẩy kinh tế xã hội, tham gia đổi mới dịch vụ công trong nhiều lĩnh vực, tham gia cải cách hành chính, từng bước trở thành “cánh tay nối dài” của hệ thống hành chính.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục kế thừa truyền thống, xây dựng Bưu điện Việt Nam không chỉ đơn thuần là một tổng công ty về kinh tế, đơn thuần làm dịch vụ bưu điện, mà trở thành một thiết chế quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, tham gia cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới.

“Chúng ta phải đặt mục tiêu phấn đấu lấy lại hình ảnh bưu điện là một phần của hệ thống chính trị. Việc này Bưu điện Việt Nam đã bắt đầu làm được những năm qua, thông qua việc tham gia cải cách hành chính, hợp tác với các ngành bảo hiểm, thuế, lao động - thương binh và xã hội, và tới đây là các ngành khác. Để thực sự trở thành sự hiện diện của Đảng, chính quyền ở mọi nơi, từ đô thị tới miền núi vùng sâu, vùng xa, hải đải, nhìn thấy chữ Bưu điện Việt Nam là thấy niềm tin, đòi hỏi một lần nữa sự dũng cảm, đổi mới vượt lên chính mình”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Cũng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương thành tích đạt được trong 10 năm qua của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đề nghị Tổng Công ty tiếp tục thực hiện một số nội dung trong thời gian tới để duy trì phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định hơn nữa vai trò với cộng đồng xã hội.

Cụ thể: Triển khai các giải pháp tổng thể, quyết tâm đạt được chiến lược phát triển đến năm 2020: Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển Tổng Công ty trong giai đoạn mới;

Bảo toàn và thực hiện hiệu quả nguồn vốn nhà nước tại Tổng Công ty, duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả mạng bưu chính công cộng; Chú trọng an toàn trong sản xuất trong bối cảnh đặc thù là đội ngũ đông đảo, kinh doanh đa dịch vụ với quy mô lớn, góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bưu chính tại Việt Nam và vươn tầm thế giới...

Theo infonet.vn