Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 11.08.2017

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Sửa đổi, đơn giản nhiều chính sách, thủ tục về thuế

Để chính sách, pháp luật về thuế ngày càng đơn giản, dễ thực hiện, mang lại sự thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách; đơn giản hóa thủ tục hành chính;

đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế để hạn chế việc người nộp thuế tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thuế, tránh phát sinh tiêu cực.

Sửa đổi nhiều cơ chế, chính sách

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017; trình Bộ Tài chính ban hành 7 thông tư liên quan đến các chính sách, pháp luật về thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã và đang tiếp tục nghiên cứu để trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế với 19 nhóm vấn đề cần sửa đổi, bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến của các đơn vị và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính. Ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, hiện Tổng cục Thuế đang phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ Tài chính khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện và đánh giá thi hành các quy định tại Luật Quản lý thuế, Luật Quản lý thuế sửa đổi. Đồng thời, Tổng cục Thuế đã có báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Luật thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) để phục vụ dự án Luật Sửa đổi, bổ sung Luật thuế BVMT.

Bên cạnh việc phối hợp với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) thực hiện các nội dung liên quan đến dự án sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế cũng đã trình Bộ Tài chính ban hành công văn về việc xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho phù hợp với tình hình mới.

Để đánh giá tính hiệu quả của các chính sách, pháp luật thuế, Tổng cục Thuế đang tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp; tiếp tục triển khai đề án nâng cao thứ hạng của Việt Nam đối với chỉ tiêu nộp thuế; xây dựng cơ chế cung cấp dịch vụ “một cửa điện tử” và hỗ trợ trực tuyến cho người nộp thuế của cơ quan thuế. “Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc toàn ngành triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn (giai đoạn 2016 - 2018) nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế, cũng như góp phần cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế”, ông Nam cho biết.

Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính

Để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo tinh thần Nghị quyết 19 của Chính phủ, từ đầu năm 2017 đến nay, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính các phương án như: Thủ tục đặt in, tự in hóa đơn được rút ngắn từ 10 ngày còn 4 ngày làm việc (Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC); hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng với nội dung hoàn trả các khoản do doanh nghiệp nộp thừa, bổ sung nội dung cục trưởng cục thuế phải ban hành quyết định gửi người nộp thuế trong ngày ký quyết định hoàn thuế, cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện việc chi trả tiền hoàn thuế trong thời hạn 1 ngày kể từ khi nhận được quyết định hoàn thuế (Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC)…

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đang rà soát để ban hành mới và sửa đổi các quy trình nghiệp vụ của Tổng cục Thuế liên quan đến người nộp thuế, như: Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn; Quy trình kế toán thuế nội địa; Quy trình Đăng ký thuế; Quy trình Kê khai và nộp thuế; Quy trình hoàn thuế; Quy trình thanh tra, kiểm tra thuế…

Cùng với công tác cải cách TTHC, Tổng cục Thuế cũng đang từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế và nộp thuế điện tử; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp mã tự động cho doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp sau thành lập; xây dựng dự thảo quy chế trao đổi thông tin về thu nộp và quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng giữa cơ quan thuế - KBNN - hải quan...

“Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trong 7 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến với số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến đạt mức 3 trở lên là 127/336 TTHC. 63 cục thuế và Tổng cục Thuế đều đã có trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin thuế; cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gồm: Kê khai hóa đơn qua mạng, kê khai sử dụng biên lai phí, lệ phí qua mạng; khai thuế qua mạng; nộp thuế điện tử; website hỏi đáp chính sách thuế; hoàn thuế điện tử; hệ thống cấp mã chống giả hóa đơn”, ông Nam cho biết.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngành nông nghiệp ưu tiên cải cách thủ tục liên quan xuất nhập khẩu

Tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn yêu cầu trước 15/9, các đơn vị phải rà soát, chuẩn hóa và trình Bộ trên 500 thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn nêu rõ, trong các thủ tục hành chính phải ưu tiên các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu; trong đó liên quan chính đến Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Tổng cục Thủy sản; đặc biệt là ban hành công bố danh mục mã HS.

“Lần rà soát này, dứt khoát một việc chỉ liên quan một đối tượng. Không có chuyện một việc phải đi qua mấy đơn vị”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn khẳng định.

Theo ông Ngô Hồng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra, kiểm dịch theo hướng giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu đã chuyển phương thức kiểm tra trước trong quá trình sản xuất và cấp Giấy chứng nhận ngay khi doanh nghiệp có yêu cầu, rút ngắn thời gian từ 5-7 ngày làm việc xuống còn 1 ngày làm việc (8 giờ) cho 1 lô hàng, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Thực tế nhiều lô hàng được cấp giấy chứng nhận trong 2-3 giờ.

Về rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát 49 văn bản cần sửa đổi, bổ sung  thay thế theo yêu cầu của Quyết định 2026/QĐ-TTg về đề án giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo  đó, có 15 văn bản đã sửa đổi, bổ sung, thay thế; 6 văn bản tiếp tục sửa đổi, bổ sung, thay thế; đã ban hành công bố danh mục mã HS đối với 26 văn bản, còn 2 văn bản tiếp tục phố hợp với Tổng cục Hải quan để hoàn thiện áp mã HS.

Rà soát danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của mình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị rà soát doanh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành đối với những lĩnh vực quản lý theo hướng tránh chồng chéo, giảm đầu mối kiểm tra tại cửa khẩu.

Chỉ thực hiện kiểm tra tại cửa khẩu đối với các loại hàng hóa có nguy cơ lây lan dịch bệnh (kiểm dịch thực vật; kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, thủy sản); đối với hàng hóa chỉ kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm thực hiện theo hướng quản lý rủi do sau thông quan.

Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị công khai đối với 123 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp. Các thủ tục hành chính của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường, Cục Bảo vệ thực vật đã cập nhật xong nhưng chưa đề nghị công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đến nay, Bộ đã hoàn thành xây dựng Cổng dịch vị công trực tuyến của Bộ (tại địa chỉ: http://dvc.gov.vn); xây  dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 8 thủ tục hành chính đối với 2 nhóm dịch vụ công tại 2 đơn vị (Cục Bảo vệ thực vật và Cục Chăn nuôi). Đến ngày 8/8/2017, hai đơn vị trên đã tiếp nhận và xử lý 3.104 hồ sơ.

Ông Ngô Hồng Giang cho biết, Bộ tiếp tục hoàn thiện các chuỗi thủ tục hành chính thực hiện theo nhóm đối với 18 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong quản lý vật tư nông nghiệp, quản lý an toàn thực phẩm.

Cụ thể: cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; công nhận thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam; cấp bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng; công nhận thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam; kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Triển khai cơ chế một cửa quốc gia, Bộ đã tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ cơ cấp phép điện tử qua Cổng một cửa quốc gia với 122.741 hồ sơ; trong đó từ đầu năm đến 8/8/2017 đã tiếp nhận 79.440 hồ sơ và đã xử lý, giải quyết 75.623 hồ sơ.

Theo ông Ngô Hồng Giang, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, góp phần tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có tiến bộ trong cải cách thủ tục hành chính nhưng so với các bộ, ngành khác vẫn còn rất chậm. Từ nay đến cuối năm, các đơn vị phải thực hiện đầy đủ các quy định về chuẩn hóa, công bố, công khai và cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia; kết nối, chia sẻ thông tin với một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại các đơn vị: Cục Trồng trọt, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Tổng cục Thủy sản; triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.

Theo ông Ngô Hồng Giang, thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục sẽ rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý phục vụ cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành; áp dụng phương pháp quản lý rủi do trong kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, chuyển mạnh sang hậu kiểm. Ban hành doanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan, đảm bảo thống nhất, không chồng chéo, kiểm tra ít nhất.

Theo baotintuc.vn

Bình Dương có nhiều mô hình hay trong công tác cải cách hành chính

Trong buổi làm việc tại Bình Dương vào chiều 8-8, bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Bộ Nội vụ), Trưởng đoàn Công tác của Bộ Nội vụ, đã đánh giá cao Bình Dương có nhiều cách làm hay trong xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Từ mô hình chính quyền, công sở thân thiện, các cấp các ngành đã xây dựng được những mô hình phù hợp để phục vụ lợi ích của nhân dân.

Chính quyền, công sở thân thiện

Báo cáo với đoàn về công tác cải cách TTHC, xây dựng mô hình chính quyền, công sở thân thiện, ông Lê Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc xây dựng “Chính quyền, công sở thân thiện” giai đoạn 2016-2020, các cơ quan, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Chính quyền các cấp thường xuyên rà soát và kịp thời sửa đổi, bổ sung các TTHC theo hướng giảm phiền hà cho người dân, áp dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý và giải quyết công tác hành chính. Cùng với đó là trang bị phương tiện phục vụ công tác cải cách TTHC nhằm nâng cao tính khách quan, trung thực, công khai, minh bạch và giải quyết nhanh chóng cho tổ chức, cá nhân.

Ông Quân cho hay, từ mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”, một số sở, ban ngành và chính quyền các cấp đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, bổ sung một số nội dung khác vào phương châm “5 biết”, “3 thể hiện” trong xây dựng mô hình phù hợp với đặc thù riêng của cơ quan, địa phương, như: “4 phong cách”: trọng dân, gần dân; học dân; hiểu dân; có trách nhiệm với dân; “6 phương châm”: chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả; “4 luôn”: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ hoặc “2 xin”: xin chào, xin phép; hay mô hình “2T 2H”: tiếp xúc vui vẻ, tư vấn nhiệt huyết và hướng dẫn tận tình, hỗ trợ tích cực; mô hình “Viên sỏi thân thiện” ở xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên…

Riêng UBND TX.Bến Cát đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn lưu động” cho người dân, nhất là người lao động đang có nhu cầu đăng ký khai sinh và kết hôn nhưng lại không có thời gian đến UBND cấp xã để đăng ký. UBND phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát thực hiện mô hình “Nụ cười tiếp dân”, mô hình “Dân đến, dân hỏi, dân cần”: Khi dân đến đón tiếp niềm nở, khi dân hỏi giải thích tận tình, khi dân cần nhiệt tình phục vụ.

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bên cạnh việc bố trí các bảng biểu, khẩu hiệu hành động theo chủ trương chung của tỉnh, đơn vị đã sáng tạo, xây dựng thêm phương châm “Tiếp xúc vui vẻ, tư vấn nhiệt huyết và hướng dẫn tận tình, hỗ trợ tích cực (mô hình 2T 2H). Minh chứng rõ nét cho việc làm thay đổi từ mô hình này, đó là: Trước khi trung tâm chưa thực hiện bộ phận một cửa, người lao động và doanh nghiệp phải trực tiếp đi qua các phòng chuyên môn khác nhau để được giải quyết các công việc. Sau khi xây dựng mô hình công sở thân thiện, bộ phận một cửa của trung tâm đã giải quyết tất cả các TTHC với 20 quầy (trong đó có 2 quầy ưu tiên) phục vụ. Người lao động không phải đi lại nhiều lần, qua nhiều bộ phận khác nhau và trung tâm đã tháo bỏ lớp kính ngăn cách giữa đội ngũ tư vấn viên và người lao động. Trung tâm còn bố trí thêm lối đi dành cho người khuyết tật và sử dụng mã thẻ cá nhân. Theo giải thích của đại diện trung tâm, việc sử dụng mã thẻ cá nhân giúp người lao động đăng ký thông tin cá nhân lần đầu và khi đến các lần đăng ký việc làm tiếp theo chỉ cần quét mã thẻ thì thông tin cá nhân được chuyển đến đội ngũ tư vấn viên mà không cần phải lặp lại bước đăng ký thông tin cá nhân.

Người dân được thụ hưởng

Đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố báo cáo các cách làm hay của Bình Dương trong công tác cải cách TTHC. Ở UBND TX.Thuận An đã xây dựng phương châm hành động “4 phong cách”: trọng dân, gần dân; học dân; hiểu dân; có trách nhiệm với dân và “6 phương châm”: chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả. UBND TX.Thuận An còn bố trí một bàn hỗ trợ thủ tục có 1 nhân viên hướng dẫn TTHC cho người dân khi có yêu cầu hoặc trước khi người dân tiến hành lấy số thứ tự. Với cách làm này, người dân sẽ được hướng dẫn rõ ràng về các TTHC và hồ sơ có liên quan đến thủ tục đó để người dân có thể chuẩn bị hoặc bổ sung trước khi tiến hành lấy số thứ tự để giải quyết. Từ đó, giúp giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại cho người dân, tổ chức. Ngoài ra, việc thực hiện “Chứng thực chữ ký tại nhà đối với những trường hợp người dân thuộc diện già yếu hoặc khuyết tật” là một cách làm hay của UBND phường Thuận Giao. Trước đây, những trường hợp này phải lên UBND phường chứng thực, gây khó khăn và mất thời gian của người dân. Hiện nay chỉ cần người dân đề nghị, UBND phường sẽ cử người xuống xác minh việc chứng thực chữ ký…

Ông Mai Sơn Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được triển khai toàn diện, đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, đặc biệt là Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tập trung cấp tỉnh đặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến thực hiện các giao dịch hành chính tại cơ quan, địa phương. Các TTHC được công khai, minh bạch về thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, phí, lệ phí và thời gian giải quyết... Từ đó, từng bước làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước. Nhiều cơ quan, nhiều cấp chính quyền chủ động nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CBCC, chống biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ CBCC; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành báo cáo, cộng với việc đi thực tế tại cơ sở, bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Bộ Nội vụ) đã đánh giá cao những cách làm hay từ Bình Dương trong công tác xây dựng chính quyền, cải cách TTHC. Riêng mô hình chính quyền, công sở thận thiện, bà Hạnh đánh giá rất cao về tính hiệu quả cả trong xây dựng chính quyền và cải cách TTHC. Người dân đã thật sự hưởng thụ hiệu quả từ mô hình này. Bà Hạnh cũng hứa sẽ tham mưu Bộ Nội vụ nghiên cứu mô hình chính quyền, công sở thận thiện của Bình Dương để nhân rộng cả nước.

Theo baobinhduong.vn

Khi công chức lên giảng đường với “ông đồ” đến từ Thụy Điển

Đang có xu hướng nhiều cán bộ trong lĩnh vực công, trong đó có những người nắm giữ các vị trí trọng trách, đang đào tạo lại các kiến thức và kỹ năng của mình. Theo họ, trong thời buổi Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, thay đổi thực tế và những phát sinh trong công việc khiến họ nhận thấy mình cần được đào tạo lại…

“Ông đồ” Thụy Điển và thực tế Việt Nam

Trải qua hơn 20 năm triển khai, công cuộc Cải cách hành chính (CCHC) ở Việt Nam cho đến nay đã đạt được những thành tựu nhất định. Nội dung cải cách hành chính Nhà nước hợp thành chương trình quốc gia gồm 4 vấn đề liên quan mật thiết với nhau trong tổ chức và hoạt động Nhà nước bao gồm: Cải cách thể chế. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính (thiết chế), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, Cải cách tài chính công. Trong bốn lĩnh vực nói trên thì nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chông chức vẫn chưa thu được nhiều kết quả tích cực mặc dù đây là lĩnh vực mà Chính phủ và Việt Nam và rất nhiều nhà tài trợ như UNDP, ADB, JICA, v.v. hết sức quan tâm.

Nhận thấy được "nút thắt" quan trọng này, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết với Đại học Uppsala (Thụy Điển) tổ chức đào tạo chương trình Thạc sĩ Quản lý công (Master Program of Public Management - MPPM) đáp ứng nhu cầu nói trên.

Uppsala là một trong những trường đại học lâu đời nhất Châu Âu, thành lập từ năm 1477, sở hữu 8 giải Nobel và liên tục nằm trong Top 100 trường đại học tốt nhất thế giới. Các giáo sư từ khoa Chính phủ, Đại học Uppsala cung cấp những kiến thức mới nhất về quản lý công trên thế giới, cũng như trang bị những kỹ năng lãnh đạo, quản lý của những cán bộ trong khu vực công. Những kiến thức hàn lâm mang phong cách của những "ông đồ" Thụy Điển sẽ trở nên gần gũi hơn khi đưa các tình huống thực tế ở Việt Nam vào làm bài tập tình huống cho những bài học.

Là học viên khóa 1 của chương trình này, anh Bùi Thái Quang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Rủi Ro, Tổng cục Hải Quan cho biết anh rất thích thú với cách đào tạo của các giáo sư đến từ Thụy Điển. Những bài học về làm việc nhóm, cách xây dựng tổ chức và lập kế hoạch để quản trị sự đổi thay đã giúp anh rất nhiều trong việc quản lý của mình.

Anh Hoàng Mạnh Ninh, học viên khóa 4, hiện là nghiên cứu sinh tại Đại học York, Vương Quốc Anh theo chương trình của học bổng 911, chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất may mắn vì được tiếp cận với chương trình đào tạo hàng đầu thế giới về lĩnh vực công. Được học tập cùng với các giáo sư Thụy Điển đến từ Khoa Chính Phủ của ĐH Uppsala, tôi càng có thêm sự tư tin và tri thức cần thiết để tiếp tục học tập ở bậc Tiến sĩ tại Khoa Chính Phủ, Đại học York”.

Công chức … không ngại học

Thực tế cho thấy, một thể chế công mạnh phải có một đội ngũ cán bộ quản lý nắm vững thuật quản trị. Các dịch vụ công chỉ được cung cấp tốt khi nền hành chính có những cán bộ am hiểu về quản lý công vụ và được trang bị những kỹ năng quản lý điều hành chuyên nghiệp.

Lý giải thành công của nước Nhật và Singapore trong việc cải cách hành chính và xây dựng một đội ngũ cán bộ vững mạnh trong lĩnh vực công, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hùng, chuyên gia tư vấn cao cấp về quản lý công, cho rằng một trong những nguyên nhân là đội ngũ cán bộ trong khu vực công của họ được đào tạo một cách bài bản.

Chị Hoàng Thị Hà Giang, một cán bộ quản lý tại Tổng Cục Thuế, Bộ Tài Chính, là một học viện được nhận học bổng từ Chính phủ Ai len chia sẻ rằng những kiến thức hàn lâm mà chị nhận được, những tình huống cụ thể gắn với thực tiễn của Việt Nam đã giúp chị "tháo gỡ" được những vướng mắc trong công việc hàng ngày và đặc biệt hỗ trợ hiệu quả cho chị trong việc xây dựng các chính sách quản lý nhà nước về thuế. Đề tài nghiên cứu: “Thu hút sử dụng ODA trong nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam”, của chị Giang đã đạt điểm xuất sắc luận án tốt nghiệp và thuyết phục hoàn toàn hội đồng chấm luận án rất “khó tính” gồm các giáo sư đến từ ĐH Uppsala, Thụy Điển.

Còn chị Lê Thị Lan, Phó Bí thư Huyện Đoàn Mê Linh, học viên khóa 7 cho biết: với những kiến thức và kỹ năng lãnh đạo quản lý chị học được từ chương trình Thạc sĩ Quản lý công liên kết giữa ĐHQG Hà Nội và ĐH Uppsala, Thụy Điển, chị đã rất tự tin khi được cơ quan giao chủ trì các sự kiện cho giới trẻ, biết vận dụng tư duy phân tích và phản biện để xử lý những vấn đề cu thể. Ngoài ra, với những kiến thức hàn lâm được các giáo sư, đặc biệt là các giáo sư Thụy Điển truyền giảng cho học viên, chị Lan đã có nền tảng vững chắc để tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu khoa học, hiện nay chị Lan đang là nghiên cứu sinh ngành khoa học quản lý tại Trường Đại học Khoa học & Xã hội Nhân văn thuộc ĐHQGHN.

Ngoài những giờ học căng thẳng trên giảng đường, những học viên chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý công (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Uppsala – Thụy Điển) còn có những giờ ngoại khóa thú vị. Đó là những thời điểm để họ trao đổi kiến thức học được và kinh nghiệm thực tế.

Trải qua 9 năm phát triển, Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công MPPM đã đào tạo được hàng trăm cán bộ quản lý có trình độ cao cho khắp các tỉnh thành và bộ, ngành của Việt Nam. Trong số hơn 300 cựu học viên của chương trình, nhiều người đang nắm giữ những vị trí quan trọng tại các bộ, ngành như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính Phủ, Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, v.v. một số học viện lựa chọn tiếp tục theo học các chương trình nghiên cứu Tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước.

Tiến tới một nền hành chính “vì dân”

Sự vận động không ngừng của xã hội và tiến trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, đòi hỏi nền hành chính công của Việt Nam ngày càng phải nâng cao mức độ chuyên nghiệp. Chất lượng dịch vụ công, đặc biệt là tác phong thực thi công vụ của công chức cần được không ngừng cải thiện. Gần đây, nhiều sự việc liên quan đến sự yếu kém của cán bộ công chức khi giải quyết thủ tục cho công dân như chậm trễ cấp giấy chứng tử, hay cả cơ quan đi nghỉ mát không tiếp công dân ở Hà Nội đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, tạo một hình ảnh xấu xí về bộ mặt của nền hành chính công.

Tuy nhiên đó chỉ những vụ việc mang tính cá biệt và không phản ánh đúng nền hành chính công của Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực, với một chính phủ hành động và thực sự coi người dân là khách hàng cần phục vụ chứ không phải đối tượng cần quản lý. Các mô hình như Trung tâm dịch vụ hành chính công ở tỉnh Quảng Ninh, nơi người dân được hưởng dịch vụ công với bốn tiêu chí: tiếp dân tại chỗ, hướng dẫn tại chỗ, phê duyệt tại chỗ, và trả kết quả tại chỗ cần được nhân rộng. Và việc công chức không ngại tự hoàn thiện, đào tạo lại kiến thức và kỹ năng quản lý mà họ đang thiếu hụt là đóng góp hiệu quả trong quá trình hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa nền hành chính công của Việt Nam.

Năm 2017, Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công MPPM ra mắt phiên bản mới với khung chương trình được cập nhật thêm nhiều môn học mới, gắn với các xu hướng quản lý công mới và gắn với tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Các học viên sẽ được nhận bằng thạc sĩ do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp và các “ông đồ” Thụy Điển vẫn đảm nhiệm các môn học quan trọng, là đặc sản của chương trình MPPM như: “Chính trị so sánh và phúc lợi xã hội”, “Quản trị chiến lược và quản trị sự thay đổi”.

Vào ngày 12/8 tới đây tại Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra buổi tọa đàm: “Mô hình quản lý công Thụy Điển - hàm ý cho Việt Nam” và ra mắt Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công Việt Nam - Thụy Điển do ĐHQGHN cấp bằng.

Theo dantri.com.vn

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính

Ngày 7-8, tại Hà Nội, đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016” đã tổ chức phiên họp thứ 3. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Trưởng đoàn giám sát chủ trì phiên họp.

Việc giám sát được tiến hành đối với giai đoạn 2011-2016, là giai đoạn có sự chuyển tiếp giữa 3 nhiệm kỳ Chính phủ, tập trung vào vấn đề tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính Nhà nước trên phạm vi cả nước, bao gồm Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp.

Dự thảo báo cáo của đoàn giám sát đánh giá những kết quả đạt được và những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức mộ máy hành chính Nhà nước trên 3 phương diện: Công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; công tác quản lý và tinh giản biên chế.

Trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, đoàn giám sát nhận định những kết quả nổi bật như: Các văn bản pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước được ban hành với số lượng lớn, góp phần phần thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách của Đảng; nội dung các văn bản có tính bao quát, toàn diện, điều chỉnh nhiều lĩnh vực khác nhau; hệ thống văn bản pháp luật từng bước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, góp phần tích cực thúc đẩy quá trình cải cách hành chính Nhà nước. Tuy nhiên, báo cáo của đoàn giám sát cũng chỉ rõ công tác này còn nhiều bất cập, hạn chế. Đó là chưa thể chế hóa đầy đủ, kịp thời một số chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; hệ thống văn bản pháp luật nhiều tầng nấc, thiếu tính ổn định, nhiều quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn nên khó thực hiện thống nhất; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định làm phát sinh tổ chức, bộ máy mới hoặc dẫn đến tăng biên chế.

Đối với việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, kết quả đạt được là cơ cấu tổ chức của Chính phủ tiếp tục được giữ ổn định, không tăng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các cấp và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện được sắp xếp, kiện toàn, bước đầu đã tính đến đặc điểm của đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo... Mặc dù vậy, công tác này còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế như chưa rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước giữa các cơ quan, hình thành nhiều tổ chức phối hợp liên ngành; tổ chức bộ máy bên trong bộ, cơ quan ngang bộ còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, số đầu mối đơn vị hành chính tăng lên; chưa phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và lựa chọn mô hình tổ chức hợp lý đối với các cơ quan thuộc Chính phủ... Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa đi vào thực chất, không theo đúng quy định, chưa đạt mục tiêu đề ra; ở nhiều bộ, ngành địa phương quản lý biên chế chưa nghiêm, tình trạng sử dụng lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn không đúng quy định vẫn diễn ra phổ biến...

Đoàn giám sát đưa ra một số giải pháp, kiến nghị: Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy hành chính Nhà nước; tổ chức sắp xếp các cơ quan gọn nhẹ, giảm cấp trung gian, rõ ràng về chức năng, quyền hạn, trách nhiệm; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với Chính phủ điện tử; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, các ý kiến đóng góp tại phiên họp sẽ được tiếp thu để hoàn thiện báo cáo của đoàn giám sát. Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý, những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được và bất cập hạn chế phải lô-gic, nhất quán với nhau, chọn câu chữ chính xác, cô đọng, khái quát, từng phần phải có điểm nhấn. Phần đánh giá nguyên nhân của dự thảo báo cáo cần bổ sung nguyên nhân do thể chế, dù đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhưng chưa quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương đề ra trong nghị quyết của Đảng về cải cách hành chính, cải cách bộ máy hành chính.

Dự thảo báo cáo cần chỉ rõ một số bài học kinh nghiệm, trước hết là bảo đảm vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Bên cạnh đó, cải cách bộ máy hành chính cần thực hiện quyết liệt, kiên trì nhưng phải bài bản, có kế hoạch, chỉ tiêu, đồng bộ cả hệ thống. Ngoài ra, bài học kinh nghiệm về thanh tra, kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên hơn, chỉ rõ những mô hình tốt, cách làm hiệu quả và những bất cập, thiếu sót. Các kiến nghị, giải pháp cần tách bạch, nêu rõ ràng, cụ thể các nội dung.

Theo qdnd.vn