Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 08.12.2017

Đắk Nông “mạnh tay” cắt bỏ nhiều thủ tục hành chính

​Thời gian qua UBND tỉnh Đắk Nông đã có những động thái quyết liệt nhằm thay đổi thủ tục hành chính, bởi việc giảm các thủ tục không chỉ bớt phiền hà mà còn tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân.​

Theo báo cáo của ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách hành chính trên sáu lĩnh vực, đồng thời xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy, ban hành Chỉ thị chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục, khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị.

Để kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn, UBND tỉnh đã lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh với nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện Bản cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp năm 2017 giữa UBND tỉnh với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính, thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạch tranh; một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước. Hiện nay đoàn đã tổ chức kiểm tra 2 huyện, 4 xã trên tổng số 4 huyện, 8 xã và 5 cơ quan hành chính được kiểm tra trong năm 2017.

Nhờ triển khai tích cực các giải pháp, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 223 thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính như: đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản; cấp phép xây dựng; lao động thương binh xã hội, ...

Về giải quyết đơn thư, tố cáo, khiếu nại của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã tiếp nhận 1 lượt công dân phản ánh, kiến nghị, tiếp nhận và xử lý 6 đơn thư, khiếu nại, 5 phản ánh, kiến nghị của công dân. Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 6 lượt công dân và 18 đơn thư khiếu nại, phản ánh, đã giải quyết 6 đơn, đối với 12 đơn thư, khiếu nại còn lại do bị trùng lặp nội dung, hoặc chưa đảm bảo thông tin để có cơ sở xem xét và xử lý.

Ngoài ra tỉnh còn chỉ đạo niêm yết và công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Đến nay 100% các sở, ban, ngành, UBND các cấp đã niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đồng thời, công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính, qua đó tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và truy cập thông tin. Đối với các thủ tục hành chính sau khi được công bố niêm yết, đã công khai tại trụ sở các cơ quan, đơn vị sẽ được Sở Tư pháp triển khai, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Tự chấm điểm thay đổi của mình

Tiếp tục thực hiện mục tiêu này, ngày 29/9 vừa qua UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1567/QĐ-UBND ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, chấm điểm và xếp loại chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn. Theo quyết định này, công tác cải cách hành chính sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí như: chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành tự đánh giá, cho điểm và xếp loại kết quả của cơ quan, đơn vị mình. Sau đó hội đồng thẩm định cấp tỉnh (do UBND tỉnh quyết định thành lập) thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Hội đồng thẩm định cấp huyện (do UBND cấp huyện quyết định thành lập) thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC cấp xã. Căn cứ kết quả thẩm định của các Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh trình UBND tỉnh quyết định công bố kết quả trước ngày 15/12 hàng năm.

Liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đến thời điểm này tỉnh đã triển khai phần mềm Văn phòng điện tử (iOffice) dùng chung, sử dụng thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã và thực hiện nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh. Ngoài ra tỉnh đã hoàn thành việc triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai thí điểm việc tích hợp chứng thực chữ ký số vào hệ thống phần mềm văn phòng điện tử iOffice và dự kiến mở rộng việc triển khai cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã vào quý IV/2017.

Kết quả triển khai và sử dụng bước đầu đã có tác động rất tích cực trong việc rút ngắn thời gian chuyển, nhận văn bản, đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, từng bước nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đồng thời, hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và nâng cao hiệu quả trong quá trình cải cách thủ tục hành chính.

Theo infonet.vn

Cải cách thủ tục hành chính trong ngành xây dựng, khó vẫn phải làm

Triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ngành xây dựng đã cắt giảm đáng kể số lượng thủ tục hành chính.

Theo đó, 43/93 thủ tục hành chính đã được cắt bỏ và hiện chỉ còn 46 thủ tục. Con số này thể hiện một nỗ lực lớn của ngành cho dù những khó khăn vẫn còn nhiều.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, không chỉ có số thủ tục được cắt giảm mà ngay cả thời gian về giải quyết thủ tục hành chính cũng giảm được 25% so với trước đây. Ví dụ thời gian thẩm định quy hoạch chi tiết giảm 5 ngày, thời gian về cấp phép xây dựng giảm từ 7-10 ngày, thời gian kiểm tra nghiệm thu giảm 10-20 ngày.

Đáng chú ý, hầu hết các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính từ cấp Trung ương đến địa phương đều thông qua cơ chế một cửa.

Bộ Xây dựng bước đầu áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập hạ tầng kỹ thuật thông tin như phần mềm, máy tính, đường truyền… để tạo tiền đề ứng dụng công nghệ thông tin cấp độ 3 trong việc cấp phép xây dựng và cấp phép nhà thầu nước ngoài.

Từ những kết quả bước đầu về cải cách thủ tục hành chính đã góp phần khẳng định chủ trương đúng của Chính phủ, tạo thông thoáng cho môi trường kinh doanh – Thứ trưởng Lê Quang Hùng khẳng định.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Ngô Trí Anh – Trưởng Ban Đầu tư Phát triển dự án Đô thị và Hạ tầng của Tập đoàn Geleximco nhận xét, việc tập trung vào cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án bất động sản đã tạo những thuận lợi nhất định.

Việc rút ngắn thời gian trình các cấp và ra quyết định về thiết kế, quy hoạch, quyết định về đầu tư giảm được tới 50%. Nhờ đó, tại một số dự án, Tập đoàn Geleximco đã rút ngắn được thời gian thực hiện và đảm bảo tiến độ thi công như kỳ vọng.

Cụ thể như với dự án Ngôi sao An Bình 2 của Geleximco - dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, doanh nghiệp được Bộ Xây dựng thẩm định để trình Chính phủ với thời gian rút ngắn xuống còn 20 ngày. Theo đó, tiến độ thi công sẽ rút ngắn được rất nhiều và đem lại lợi ích cho doanh nghiệp là thời gian thu hồi vốn nhanh hơn.

Mặc dù xác định cải cách hành chính là cả một lộ trình dài cần liên tục thực hiện nhưng quá trình triển khai cũng vấp phải những khó khăn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho hay. Tuy nhiên, có cải cách hành chính mới tạo nên đột phá nên khó cũng phải làm.

Đầu tiên phải kể đến vướng mắc của những người tạo nên thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính. Nếu là việc giảm bớt quyền hành thì về phía Bộ Xây dựng kiên quyết thực hiện, tạo sự đồng thuận cao.

Bên cạnh đó, Bộ đã tăng cường phổ biến và tạo điều kiện cho cán bộ công chức thực hiện thủ tục hành chính để nắm chắc được công việc, hướng dẫn cho người dân để giải quyết thủ tục được thông thoáng, gọn nhẹ, giảm thiểu số lần mà tổ chức, cá nhân phải đến để cấp thủ tục hành chính.

Để tạo thuận lợi cho người dân cũng như cộng đồng các doanh nghiệp, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục thiết lập các giải pháp đồng bộ để tiến tới cải cách hơn nữa các thủ tục hành chính, đem lại môi trường thông thoáng cho sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, các thủ tục hành chính vẫn được rà soát, nghiên cứu để xem xét tiếp tục cắt giảm thêm từ 5-10 thủ tục nữa so với con số 46 của hiện tại. Tuy nhiên, song song với việc cắt giảm thủ tục hành chính thì cũng phải đảm bảo sự kiểm soát của Nhà nước với hoạt động xây dựng.

Bộ Xây dựng đang đề xuất Chính phủ lồng ghép một số thủ tục hành chính được chi phối, điều chỉnh bởi pháp luật khác nhau, thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn khác nhau. Đơn cử như, trong thẩm định, thiết kế một dự án có ba nội dung thẩm định về: xây dựng, phòng cháy chữa cháy và môi trường.

Cả ba nội dung này được chi phối, thực hiện bởi ba cơ quan khác nhau. Do đó, Bộ đang đề xuất với Chính phủ để có thể tạo lập một cơ chế lồng ghép ba thủ tục này làm một.

Cùng đó, việc hợp nhất hai thủ tục hành chính liền kề cũng có thể thực hiện được. Hiện nay, trong giai đoạn thẩm định kỹ thuật và cấp phép xây dựng có thể hợp nhất làm một nếu được thực hiện bởi một cơ quan chuyên môn.

Cùng đó, việc phân cấp ủy quyền cần hiểu rõ hơn bởi đây không phải là cách làm giảm thủ tục hành chính nhưng lại có thể đơn giản hóa quy trình thủ tục cho doanh nghiệp và người dân. Như vậy, họ có thể dễ dàng tiếp cận với cơ quan chuyên môn ở địa phương thay vì phải lên Trung ương để thực hiện việc này – Thứ trưởng Lê Quang Hùng phân tích.

Bên cạnh đó, công nghệ thông tin cũng được áp dụng mạnh mẽ trong việc giải quyết thủ tục hành chính và áp dụng cấp độ 3 không chỉ trong cấp phép xây dựng, cấp phép cho doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài mà còn cả ở việc cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cùng nhiều phần việc khác.

Các thông tin, hệ thống thống kê cũng được công khai hóa, nhất là việc công khai số liệu những kỳ họp, thông số quy định… để người dân dễ dàng tiếp cận khi xây dựng dự án cũng như xây dựng nhà.

Hiện quản lý hoạt động đầu tư xây dựng đang chịu sự điều chỉnh của nhiều pháp luật chuyên ngành khác, liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau.

Mặc dù các quy định pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ bản đồng bộ, thống nhất nhưng vẫn còn một số tồn tại, chồng chéo, còn có quy định chưa phù hợp với thực tiễn.

Đây cũng chính là những khó khăn bất cập khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhất là thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông mà thời gian tới cần tháo gỡ. Điều này đòi hỏi nỗ lực không chỉ của riêng ngành xây dựng mà cần có sự chung tay của cả các bộ, ngành liên quan.

Theo bnews.vn

Bưu điện là “Cánh tay nối dài” trong thực hiện cải cách hành chính

Ngày 19-10-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Nhằm đánh giá và rút kinh nghiệm sau một năm triển khai, sáng 15-12, tại Hà Nội, Bộ TT-TT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost) tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Quảng Bình.

Bưu điện có vai trò quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính

Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sau một năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay 100% Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thủ tục hành chính đã thực hiện rà soát, công bố các thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. 60/63 tỉnh, thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - doanh nghiệp bưu chính duy nhất tại Việt Nam được giao triển khai các nhiệm vụ bưu chính công ích. Đặc biệt, các sở, ngành, quận, huyện tại các địa phương này cũng ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh, thành phố để triển khai việc tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua Bưu điện. Tất cả các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về kiểm tra giấy tờ, các điểm cần lưu ý khi nhân viên tiếp nhận hồ sơ của người dân, để đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được chính xác, nhanh chóng, an toàn.

Theo bà Chu Thị Lan Hương, Phó tổng giám đốc VnPost: Giai đoạn đầu triển khai, tổng số điểm đăng ký cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại 63 Bưu điện tỉnh, thành phố là 3.899 điểm, bao gồm toàn bộ Bưu cục cấp 1, 2, các Bưu cục cấp 3 và một số Bưu điện - Văn hóa xã.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng sự phối hợp đồng bộ của các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố, tính riêng 10 tháng đầu năm 2017, đã có gần 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện. Điển hình là các lĩnh vực: tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã Hội (giải quyết chế độ thai sản, ốm đau, thất nghiệp); cấp đổi giấy phép lái xe; cấp lý lịch tư pháp; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp bản sao bằng tốt nghiệp; thủ tục xin nhận con nuôi; cấp và cấp lại các chứng chỉ, chứng nhận về y, dược, bán thuốc bảo vệ thực vật; bản sao giấy khai sinh; đăng ký thành lập doanh nghiệp…

Đặc biệt, trong năm qua việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính luôn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định. Đa số các cơ quan hành chính và khách hàng đều đánh giá cao những lợi ích mà dịch vụ mang lại, đồng thời ghi nhận nhân viên tiếp nhận hồ sơ, trả kết có tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

Thông qua dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng là “cánh tay nối dài” trong thực hiện cải cách hành chính; đồng thời, giúp người dân và các tổ chức, doanh nghiệp thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ đợi và chi phí đi lại trong thực hiện các thủ tục hành chính tại tất cả các lĩnh vực.

Cần đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 đến người dân

Các ý kiến tại hội nghị đều khẳng định những tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đã tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức trong giải quyết TTHC, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn. Đồng thời, bộ phận giải quyết TTHC cũng nâng cao hiệu quả xử lý, tiếp kiệm thời gian, giảm áp lực trong quá trình giải quyết công việc.

Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Đồng Tháp Nguyễn Thanh Giang, qua một năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh Đồng Tháp có 81. 877 thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh, 9,949 thủ tục hành chính của cơ quan cấp huyện được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hiện Đồng Tháp đã giải quyết đến các TTHC ở cấp xã. Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo việc triển khai Quyết định 45. Dự kiến, năm 2018 Đồng Tháp sẽ khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ hẹn giờ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà dân.

Ông Đào Việt Ánh, Phó tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, việc thực hiện Quyết định 45 đã giúp giảm áp lực trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp (DN), người dân.

“Qua dịch vụ bưu chính công ích, BHXH Việt Nam tiếp nhận 3,5 triệu/5 triệu hồ sơ; trả 5,3 triệu/7 triệu kết quả giải quyết. Người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để làm các TTHC về BHXH đều được miễn phí toàn bộ. Nhờ vậy, thời gian giao dịch BHXH của DN giảm từ 335 giờ (năm 2014) xuống 147 giờ (năm 2017). Số đối tượng của BHXH tăng 35%, số thu tăng 2 lần nhưng biên chế không tăng”, ông Đào Việt Ánh cho biết thêm.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực và kết quả bước đầu trong việc triển khai Quyết định 45 nhằm cung cấp các dịch vụ công rõ ràng, minh bạch, thuận lợi nhất để người dân tiết kiệm thời gian, chi phí.

Phó thủ tướng khẳng định với Quyết định 45, bưu điện không chỉ là “cánh tay nối dài”, “bộ mặt” của bộ máy hành chính mà còn phải hướng tới là đại diện của chính quyền. Theo đó, nhân viên bưu điện phải hiểu các TTHC để tư vấn cho bà con, nhân dân. Đây là yêu cầu đòi hỏi sự nỗ lực cả ngành bưu điện với sự hỗ trợ, tập huấn của các cơ quan giải quyết TTHC trước hết là những thủ tục người dân cần nhiều nhất.

“Từ thực tiễn cơ sở, từng nhân viên bưu điện cần ghi chép, tập hợp những TTHC người dân sử dụng nhiều nhất, từ đó phối hợp với các cơ quan Nhà nước để chuẩn hóa dịch vụ, thống nhất quy trình xử lý, phương thức giải quyết. Hiện chúng ta có trên 109.000 TTHC nếu chuẩn hóa được sẽ chỉ còn khoảng 10.000 TTHC”, Phó thủ tướng nói.

Về kiến nghị cần phải đẩy nhanh quá trình đơn giản hoá giải quyết TTHC, Phó thủ tướng nhấn mạnh chỉ có thể làm được nếu các bộ ngành, địa phương tin học hóa bộ máy hành chính, xử lý hồ sơ công việc bằng máy tính, trên mạng và liên thông tất cả các cấp; tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

“Cả ba việc này phải được thực hiện bằng phương thức thuê dịch vụ CNTT cho từng dịch vụ. Số lượng các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ cải cách hành chính, TTHC của mỗi bộ ngành, địa phương”, Phó thủ tướng nhấn mạnh và mong muốn ngành bưu điện tham gia “tích cực, trách nhiệm, quyết liệt” vào quá trình này để đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 đến người dân cả nước.

Sau một năm thực hiện đã giải được áp lực đối với cơ quan giải quyết các TTHC, giúp cán bộ, công chức tập trung hơn nữa vào việc xử lý công việc chuyên môn. Người dân tiết kiệm được chi phí, thời gian, công sức do có thể nộp hồ sơ ngay tại bưu điện gần nhất, vào cả ngoài giờ hành chính. Đối với xã hội giải thiểu được sự di chuyển, tiết kiệm chi phí, minh bạch, giảm thiểu tiêu cực trong cung cấp các thủ tục hành chính tới người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tham dự hội nghị cũng thừa nhận, tổ chức dịch vụ bưu chính công ích còn một số mặt chưa đạt được trong quá trình thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đó là một số trường hợp chuyển trả hồ sơ chậm hơn so với thời gian quy định; người dân chưa hiểu hết về dịch vụ bưu chính công ích...

Theo qdnd.vn

Bộ NNPTNT ra "tối hậu thư" về cải cách hành chính cho các đơn vị

Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết tại hội nghị nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của bộ trong năm 2017 tổ chức sáng nay (8.12) tại Hà Nội.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 15/3/2017, Bộ đã tổ chức khai trương, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.mard.gov.vn/Pages. Tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã cập nhật, công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 2 và đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 đối với 18 TTHC tại 5 đơn vị thuộc Bộ (Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật,Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản và Tổng cục Thủy sản).

Tính đến ngày 1/12/2017, kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ cung cấp 18 DVCTT mức độ 4 thực hiện tại 5 đơn vị có tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý là 4.482 hồ sơ (trong đó: Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận và xử lý 2.886 hồ sơ, Cục Chăn nuôi tiếp nhận và xử lý 1.481 hồ sơ, Cục Trồng trọt tiếp nhận và xử lý 48 hồ sơ, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận và xử lý 35 hồ sơ, Tổng Cục Thủy sản tiếp nhận và xử lý 32 hồ sơ.

Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị bộ rà soát lại, làm rõ để đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, chuẩn hóa một là số thủ tục… vì số liệu được bộ công bố và số liệu nằm trên tư liệu quốc gia vênh nhau nhiều.

Về vấn đề này ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, chúng ta đã công bố 508 thủ tục nhưng mới chuẩn hóa được một phần, trong đó mới công khai một phần nữa. Bên cạnh đó, việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia còn thiếu, tốc độ triển khai chậm. Hạng tầng kỹ thuật thiếu kết nối, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ còn hạn chế. Xếp hạng cải cách hành chính của bộ thấp.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3,4 đối với những TTHC các đơn vị đăng ký lựa chọn ưu tiên xây dựng (tại: Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản, Tổng cục Thủy sản).Xác định Danh mục TTHC xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 của Bộ trong những năm tới. Thực hiện chỉ đạo của Bộ, các đơn vị đã thực hiện rà soát, phân loại và lập Danh mục các TTHC để xây dựng, cung cấp DVCTT đến năm 2020; làm cơ sở cho Bộ triển khai cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 theo từng năm.

Tổ công tác DVCTT đã thống kê Danh mục với 303 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Ban hành khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ (hoàn thành trong tháng 12/2017). Phê duyệt dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”, trong đó tập trung thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ, để các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai ngay từ đầu năm 2018.

Ông Nhạn cho biết thêm, Bộ sẽ tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, đánh giá nghiêm túc quá trình thực hiện này. Để công tác cái cách thủ tục hành chính đẩy nhanh, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, phải có kỷ cương thực hiện, nếu không hoàn thành cải cách thủ tục hành chính thì không đề xuất thi đua. Phải thống kê, đánh giá các hồ sơ để ưu tiên, những hồ sơ có tần suất xuất hiện cao. Còn những thủ tục hàng năm không xuất hiện thì có thể bỏ qua, đồng thời phải ấn định thời gian hoàn thành.

Theo danviet.vn