Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 07.07.2017

Cải cách hành chính, giảm chi phí để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp… Đó là những vấn đề được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại nhiều phiên họp, hội nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để môi trường kinh doanh thuận lợi và năm 2017 trở thành năm giảm chi phí cho doanh nghiệp thì còn rất nhiều việc phải làm. TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhìn nhận:

Những điểm còn hạn chế của môi trường kinh doanh Việt Nam có thể nhìn nhận từ bản tổng hợp kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Việc hỗ trợ doanh nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực về: cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp…

Tuy nhiên, công tác cải cách thủ tục hành chính mặc dù đã được thực hiện tốt nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư có trình độ, năng lực còn hạn chế; tình hình gây phiền hà, nhũng nhiễu còn diễn ra, gây bức xúc cho doanh nghiệp. Cùng với đó, doanh nghiệp đối mặt với hàng loạt khó khăn trong hoạt động do liên quan đến chi phí như: chi phí logistics, chi phí vốn vay, chi phí thuê mặt bằng kinh doanh, chi phí không chính thức…

TS VŨ TIẾN LỘC: Để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đầu tiên, tôi cho rằng cần bổ sung nhóm giải pháp liên quan đến hoàn thiện thể chế kinh tế vĩ mô. Trong đó, tập trung vào việc rà soát, loại bỏ các quy định cho phép các cơ quan nhà nước can thiệp quá sâu vào các thị trường như: thị trường đất đai, thị trường lao động, thị trường vốn, thị trường công nghệ, thị trường công nghiệp. Cụ thể, đó là xem xét đề xuất với Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai, theo hướng xác lập quyền tài sản của người dân đối với đất đai; bảo đảm việc chuyển đổi công năng sử dụng đất một cách nhanh chóng; hỗ trợ tích tụ đất đai với cơ chế giá do thị trường quyết định; không hành chính hóa các tổ chức kinh doanh như Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (hiện đang khoác cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trách nhiệm như một cấp quản lý hành chính đất đai trung gian mà đáng lẽ đó là việc của cơ quan quản lý nhà nước)...

Bên cạnh đó là thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong đó, Nhà nước cần có giải pháp mạnh mẽ hơn, mang tính chất đột phá để cải cách thủ tục hành chính cũng như trong việc tổ chức, triển khai, giám sát thực hiện mô hình một cửa, trung tâm hành chính công; cải tiến hình thức tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương; nghiên cứu thấu đáo và giải quyết triệt để các vướng mắc của doanh nghiệp một cách kịp thời, thỏa đáng, tránh tình trạng bao biện “giải thích” nhiều mà “không giải quyết”.

Tiếp đến là tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đề nghị các địa phương phải thực sự coi trọng và tiến hành có hiệu quả hoạt động khởi sự doanh nghiệp, đồng thời hạn chế những hoạt động có tính chất “phong trào”. Cần đa dạng hóa và sáng tạo trong phát triển các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; nhanh chóng quy hoạch và xây dựng các cụm công nghiệp quy mô nhỏ tại các khu vực, địa phương…

Giải pháp tiếp theo là bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, đề nghị các bộ, ngành và cơ quan có liên quan cần tăng cường đối thoại chính sách giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; tăng cường chất lượng và sự tham gia của cán bộ pháp chế các bộ ngành trong xây dựng pháp luật; hoàn thiện cơ chế quản lý để thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo công khai, minh bạch…

Song song với đó là giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Đề nghị Quốc hội xem xét ra nghị quyết ban hành một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. nâng cao tay nghề cho người lao động để tăng năng suất, giảm chi phí lao động, nhất là đối với các ngành đang sử dụng nhiều lao động hiện nay như dệt may, da giày… Cuối cùng là tiếp tục rút ngắn thời gian, thủ tục phá sản doanh nghiệp; xây dựng các chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ…

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, theo ông, giải pháp cụ thể nào để hiện thực hóa điều này?

Nhằm hướng tới mục tiêu đất nước có 1,5 - 2 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020, theo tôi, có hai việc cần làm ngay.

Thứ nhất là có những giải pháp chính sách và hành chính quyết liệt để giảm mạnh rủi ro và chi phí, đặc biệt là chi phí không chính thức để bảo đảm an toàn và “khoan sức” được cho doanh nghiệp. Hiện các doanh nghiệp Việt Nam đang phải chịu nhiều rủi ro và gánh nặng chi phí cả chính thức và không chính thức khá lớn. Trước tiên là các rủi ro và chi phí về hành chính (giao dịch, gia nhập thị trường, tuân thủ luật pháp…) đang ở mức cao so với các nước láng giềng. Bên cạnh đó là giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp.

Thứ hai là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường với những đổi mới, động lực mới, vừa tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Nước ta hiện có gần 5 triệu hộ kinh doanh phi nông nghiệp, trong đó có gần 2 triệu hộ kinh doanh có đăng ký. Đó là lực lượng tiềm năng của đội ngũ doanh nghiệp trong tương lai gần. Nếu có chính sách khuyến khích họ chuyển sang mô hình tổ chức doanh nghiệp thì mục tiêu có được 1,5 - 2 triệu doanh nghiệp trước năm 2020 là trong tầm tay. Hơn thế, con đường chính thức hóa hoạt động kinh doanh lại là cứu cánh cho các hộ kinh doanh trước sức ép của hội nhập. Bởi chúng ta đều biết, nhỏ lẻ, “tiểu nông”, “tiểu công”, không minh bạch rất khó vươn tới chuẩn mực quốc tế, rất khó tạo ra năng suất và hiệu suất cao và rất khó trụ vững trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh gay gắt. Chính sách hỗ trợ chuyển dịch hộ kinh doanh thành doanh nghiệp như một mũi tên có thể trúng cả hai đích.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nhân tố quan trọng, đóng góp vào việc tạo thêm việc làm, tăng sản lượng công nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, như ông đã nhiều lần nhấn mạnh, sự liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước còn rất hạn chế. Rõ ràng, để doanh nghiệp trong nước phát triển, tăng năng lực cạnh tranh, mối liên kết này cần phải được tăng cường hơn, thưa ông?

Đúng vậy. Khối FDI đang ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Song dường như Việt Nam vẫn chưa tận dụng được hết những lợi ích từ các dòng vốn FDI. Gần 30 năm sau khi Luật Đầu tư nước ngoài có hiệu lực, một thực trạng phải thừa nhận là kết nối cộng sinh trong kinh doanh giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn còn mờ nhạt, hiệu ứng lan tỏa về công nghệ và năng suất lao động từ các đối tác nước ngoài đến các doanh nghiệp trong nước còn rất hạn chế. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực được chào đón, được Chính phủ kỳ vọng. Theo kết quả điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2016, chỉ có khoảng 14% doanh nghiệp tư nhân đang có khách hàng là các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam. Con số này có dấu hiệu cải thiện theo thời gian, nhưng rất chậm chạp. Từ phía các doanh nghiệp FDI, liên kết hàng dọc với các công ty trong nước rất yếu (chỉ 26,6% đầu vào của FDI được mua tại Việt Nam).

Để tăng mức độ kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp FDI và khu vực tư nhân hơn nữa, chúng tôi kiến nghị các giải pháp chính gồm: cần cải thiện hiệu quả các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; có giải pháp đột phá để cải thiện và thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI (thông qua việc cung ứng dịch vụ tư vấn công nghệ, vận hành quỹ phát triển công nghệ, sử dụng các chính sách về thuế, tài chính để khuyến khích đầu tư công nghệ cao...); tăng cường kết nối về mặt địa lý giữa FDI với doanh nghiệp trong nước. Trong đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chìa khóa quan trọng nhất thúc đẩy hiệu ứng lan tỏa của doanh nghiệp FDI.

Xin cảm ơn ông!

Theo vietnambiz.vn

Vụ Pháp chế góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính

Ngày 10/7, Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai dự và đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị trong bối cảnh còn nhiều khó khăn...

Đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo tại hội nghị, ông Đặng Công Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính cho biết: "Trong 6 tháng đầu năm, nhiều nhiệm vụ đã được đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch được giao".

Đặc biệt, đơn vị đã đổi mới cách thức, phương thức thực hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào thành tích chung của Bộ Tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Vụ Pháp chế đã tiếp nhận trên 3.073 văn bản phải xử lý gồm: 280 văn bản phải trình Bộ; 43 văn bản thẩm định và cung cấp ý kiến pháp lý; 2.800 văn bản tham gia ý kiến với các đơn vị thuộc Bộ để giải đáp, xử lý vướng mắc trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

Các nhiệm vụ công tác pháp chế được triển khai toàn diện theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt, theo đó một số nhiệm vụ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành và được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo sát sao, quyết liệt như công tác thực hiện các chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế cũng rất nỗ lực trong công tác cải cách hành chính (CCHC) góp phần đưa Bộ Tài chính tiếp tục được xếp thứ hai về CCHC và nhiều cán bộ của đơn vị đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về các thành tích trong công tác CCHC.

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ quan trọng của Bộ, nên để thực hiện tốt các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ này, ngay từ cuối năm 2016, Vụ Pháp chế với vai trò là đơn vị đầu mối đã trình Bộ ban hành kế hoạch CCHC năm 2017.

Kế hoạch đã cụ thể hóa 6 nội dung của công tác CCHC, có sự phân công cụ thể đối với từng đơn vị (thuộc Bộ) để tổ chức thực hiện; cụ thể hóa về thời gian thực hiện và tiến độ thực hiện các công việc được giao...

Với nhiệm vụ là đầu mối tổng hợp, tham mưu giúp Bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2017, Vụ đã chủ động phối hợp với đầu mối các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động để thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường như: Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường 6 tháng đầu năm gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ, tham gia các cuộc họp trao đổi nghiệp vụ với Cục Bồi thường Nhà nước và các cơ quan liên quan đối với các vụ việc bồi thường cụ thể...

Theo ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế: "Để đạt được các kết quả nêu trên có thể thấy ngoài sự đoàn kết, nhất trí và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức; Vụ Pháp chế luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của các đơn vị trong và ngoài Bộ để giúp Vụ hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác".

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị vụ, cục thuộc Bộ Tài chính cũng đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn, hạn chế trong công tác pháp chế. Trong đó, có những khó khăn đáng chú ý như việc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để đề xuất lập chương trình và đôn đốc thực hiện chương trình pháp luật, có lúc còn chưa được sát sao nên vẫn còn tình trạng phải điều chỉnh chương trình.

Ngoài ra, trong tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác pháp chế, một số nhiệm vụ mới đòi hỏi có kỹ năng cao như công tác phân tích chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL; đánh giá tác động về giới trong xây dựng văn bản QPPL...

Tuy nhiên việc tập huấn kỹ năng nghiệp vụ đối với các nhiệm này đã được đặt ra nhưng chưa được thực hiện kịp thời; một số nhiệm vụ trong tổ chức triển khai chưa được sát sao trong công tác phối hợp giữa Vụ Pháp chế với các đơn vị thuộc Bộ.

Tiếp tục phối hợp xây dựng hoàn thiện các dự án Luật

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ công chức viên chức Vụ Pháp chế đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đề nghị, Vụ Pháp chế cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng hoàn thiện các dự án Luật;

Chủ trì soạn thảo, trình Bộ các văn bản, đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính;

Hoàn thiện việc pháp điển 09 đề mục (đề mục phí và lệ phí; đề mục ngân sách nhà nước; đề mục dự trữ quốc gia; đề mục thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;...) để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đưa vào Bộ pháp điển Quốc gia;

Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Đẩy mạnh thực hiện, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa các cam kết quốc tế, điều ước quốc tế làm cơ sở kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài chính (đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực tài chính) cho phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu, ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế khẳng định, toàn đơn vị sẽ khắc phục những khó khăn, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính giáo phó.

Đặc biệt, tại hội nghị, đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó cục trưởng Cục An ninh Tài chính tiền tệ Đầu tư, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã trao Bằng khen về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho tập thể và cán bộ của Vụ Pháp chế.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Cải cách hành chính BHXH: Các doanh nghiệp FDI thấy hài lòng

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) trong thời gian qua đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo kết quả khảo sát mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2017 về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại khu vực phía nam cho thấy, phần lớn các DN FDI thấy thuận lợi hơn trước những cải cách của BHXH.

Tạo thuận lợi cho DN

BHXH Việt Nam cho biết, thực hiện các Nghị quyết 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ, công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của BHXH Việt Nam thời gian qua đã chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu như: Rà soát, cắt giảm nhiều TTHC không còn phù hợp, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho DN và người lao động, áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan BHXH của 63 tỉnh, thành phố, tạo lập cơ sở dữ liệu BHXH tập trung của cả nước.

Hiện nay, cộng đồng các DN FDI tại Việt Nam có khoảng trên 16.000 DN, với trên 3,8 triệu người lao động. Mặc dù, DN FDI chỉ chiếm 7,7% tổng số DN tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nhưng đã đóng góp đáng kể vào kết quả thu và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, với số tiền thu chiếm đến 47,2% và số lao động tham gia BHXH chiếm đến 42,9% so với tổng số tiền thu, tổng số lao động tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của khối DN trong cả nước. BHXH Việt Nam cho biết, các DN FDI luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện đúng các quy trình thủ tục của BHXH Việt Nam, có đội ngũ làm công tác BHXH chuyên nghiệp nên các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được thực hiện chính xác và hiệu quả, đặc biệt là nghiệp vụ về lập thủ tục hồ sơ hưởng BHXH...

Theo BHXH Việt Nam, năm 2016, BHXH Việt Nam đã cắt giảm còn 32 TTHC; giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện. Giao dịch điện tử được đẩy mạnh với 90% số DN thực hiện. Văn hóa ứng xử và phong cách phục vụ của cán bộ, viên chức ngành BHXH đã chuyển biến tích cực. Thông qua phần mềm giao dịch điện tử, DN có thể kê khai và nộp hồ sơ BHXH cho cơ quan BHXH thông qua Cổng thông tin điện tử hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ. Trong năm, BHXH Việt Nam cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử là 236.546 đơn vị... Ngành thường xuyên sửa đổi, hoàn thiện quy trình, hồ sơ trong tất cả các lĩnh vực từ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đến giải quyết, chi trả chế độ theo hướng ngày càng giảm bớt các thủ tục, đơn giản các biểu mẫu, tiêu chí...

Với những nỗ lực cải cách này, có tới 64% DN tham gia khảo sát về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho rằng, họ thấy thuận lợi hơn về BHXH, 55,8% đánh giá thuận lợi hơn về BHYT và 51,3% ý kiến đánh giá thuận lợi về chính sách BH thất nghiệp. Về trình tự, thủ tục giải quyết của ngành BHXH, 71% DN FDI được hỏi đánh giá không vướng mắc, 80% đánh giá thời gian giải quyết thủ tục của cơ quan BHXH hiện nay ở mức vừa phải, 13% đánh giá quá dài và phức tạp, 7% đánh giá nhanh. Những cải cách này được cộng đồng các DN FDI đánh giá khá cao, góp phần giảm thiểu thời gian và chi phí cho các DN.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục

Quá trình khảo sát các DN FDI khu vực phía Nam cũng ghi nhận một số khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT. Theo đó, vẫn thiếu các văn bản quy định chi tiết hoặc văn bản hướng dẫn, chính sách hoặc văn bản ban hành muộn. DN chưa cập nhật và thông tin kịp thời những thay đổi về thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu gây khó hiểu, khó tiếp cận và mất thời gian sửa chữa. Các DN này đề xuất BHXH Việt Nam tiếp tục rà soát, kiểm tra những trình tự, thủ tục, hồ sơ hành chính để đơn giản hóa các TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung triển khai thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp qua giao dịch điện tử; tiếp tục hỗ trợ, đào tạo tập huấn, có dịch vụ giải đáp thắc mắc cho DN.

Để tăng cường thu hút vốn FDI bền vững, Việt Nam đã có những biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nghị quyết số 35 cũng đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ban ngành, trong đó có nhiệm vụ: “Rà soát, đề xuất chế độ BHXH hợp lý, hài hòa lợi ích của người lao động, DN và xã hội để DN thích ứng và sử dụng lao động phù hợp”.

Theo BHXH Việt Nam, chính sách BHXH, BHYT thời gian qua đã có những sửa đổi, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước. Để tạo điều kiện cho DN, Chính phủ đã giảm tỷ lệ mức đóng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. BHXH Việt Nam  khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hoá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; niêm yết công khai, thông tin, hướng dẫn cho DN những thay đổi về TTHC rõ ràng, cụ thể, kịp thời và thường xuyên; thiết lập hệ thống tư vấn, giải đáp, chăm sóc khách hàng nhằm tiếp nhận, xử lý thông tin, tư vấn, giải đáp, hỗ trợ các yêu cầu của cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Hà Nội ưu tiên hàng đầu cho cải cách hành chính

Hà Nội xác định, cải cách hành chính là “chìa khóa” quan trọng hàng đầu và quyết định thành công của nhiều chương trình mục tiêu cũng như thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài.

Thành phố Hà Nội xác định, cải cách hành chính là “chìa khóa” quan trọng hàng đầu và quyết định thành công của nhiều chương trình mục tiêu cũng như thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài. Vì vậy, thành phố đang dồn sức và ưu tiên hàng đầu cho cải cách hành chính.

Đổi mới vượt bậc

Câu nói hài hước “Hà Nội không vội được đâu" đã phản ánh phần nào thực tế với hình ảnh Hà Nội đang khá đông đúc, còn nhiều vấn đề tồn tại, bất cập trong các giao dịch hành chính. Với riêng lĩnh vực cải cách hành chính, lãnh đạo Hà Nội cũng đang quyết tâm để “xóa” cụm từ này.

Thực tế, khi giao dịch với cơ quan công quyền, nhiều thủ tục nhiêu khê, rườm rà, cán bộ có biểu hiện quan liêu, hách dịch, vòi vĩnh, đã làm không ít người dân không hài lòng, thậm chí bức xúc.

Để khắc phục tình trạng này, thời gian gần đây, Hà Nội tập trung cao độ, quyết liệt đổi mới, cải tiến trên nhiều phương diện, từ chủ trương chính sách, trang thiết bị, máy tính, internet, triển khai dịch vụ hành chính công cấp độ 3, quản lý, nâng cao chất lượng cán bộ.

Đặc biệt, thành phố giảm giấy tờ thủ tục, thời gian trả kết quả giảm nhiều lần thông qua hệ thống hành chính một cửa. Điển hình, ngành thuế đã tạo điều kiện cho 100% doanh nghiệp kê khai nộp thuế qua mạng…

Hà Nội đề ra phương châm làm việc trên tinh thần “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả. Mỗi hồ sơ, thủ tục và công việc đều được gắn trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân và khi xảy ra ùn tắc, sự cố hoặc chậm trễ, có thể xác định trách nhiệm rõ ràng. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm thủ tục cũng được giám sát và xử lý nghiêm minh nếu thiếu tinh thần trách nhiệm và quan liêu, cửa quyền.

Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính mới nhất, thành phố Hà Nội xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, chỉ số cải cách hành chính xếp theo lĩnh vực, nội dung, thì công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Hà Nội nằm trong nhóm tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, Hà Nội xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố, tăng 18 bậc so với năm 2015.

Hà Nội đã có một số phong trào, mô hình, sáng kiến được Trung ương, Bộ Nội vụ đánh giá cao như thí điểm thực hiện “Liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công an Hà Nội triển khai cấp căn cước công dân lưu động tại trụ sở các cơ quan, đơn vị có nhu cầu lớn; tổ chức cấp đăng ký mô tô điện, xe máy điện tại các trường học, khu đô thị, khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Một số ứng dụng công nghệ thông tin đạt được kết quả nổi bật là: Khai thác cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trong lĩnh vực tư pháp; mã số định danh công dân; phần mềm tuyển sinh trực tiếp ở nhiều cấp học; thí điểm mô hình trường học điện tử tại quận Long Biên...

Tập trung cao độ các giải pháp

Tuy nhiên, Hà Nội vẫn còn không ít khó khăn, bất cập trong thực hiện cải cách hành chính, một số sở, ngành còn lúng túng, chưa linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Việc cung cấp các tài liệu, hồ sơ còn chưa đầy đủ, chưa dẫn chứng đủ các số liệu bảng biểu, chi tiết cụ thể nên giữa kết quả tự đánh giá chấm điểm và kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ có sự chênh lệch, vì vậy còn chưa đạt điểm ở một số tiêu chí thành phần. Việc cung cấp dịch vụ công lĩnh vực y tế, giáo dục chưa được người dân đánh giá cao, trong đó chất lượng y tế chỉ đạt 75% yêu cầu.

Lý do là vẫn còn nhân viên y tế gây khó dễ, vòi vĩnh tiền của người nhà bệnh nhân, thời gian khám bệnh lâu vì phải thực hiện nhiều thủ tục không cần thiết; thu tiền khám bệnh không theo niêm yết công khai. Lĩnh vực giáo dục đạt trên 71% yêu cầu, chủ yếu liên quan đến chất lượng giảng dạy của giáo viên.

Vì vậy, Hà Nội đang đề ra nhiều giải pháp, biện pháp để tập trung cao độ nâng cao chỉ số cải cách hành chính, hướng tới xây dựng thành phố thông minh, thân thiện với nhiều tiện ích phục vụ người dân tận nhà.

Thành phố chọn năm 2017 làm năm thực hiện “Kỷ cương hành chính”, nhằm tạo được sự đột phá, đổi mới cung cách làm việc từ các cơ quan công quyền. Giải pháp hàng đầu mà thành phố đưa ra là các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; kịp thời cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của thành phố.

Hà Nội đang đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định; đẩy mạnh phân cấp hợp lý các nội dung quản lý nhà nước giữa thành phố và cấp huyện, cấp xã, đảm bảo các điều kiện cần thiết để cấp huyện, cấp xã thực hiện có hiệu quả thẩm quyền được phân cấp.

Một vấn đề luôn được người dân quan tâm là thái độ ứng xử của cán bộ, công chức. Thành phố có lộ trình tăng cường đào tạo, đào tạo lại để nâng cao nhận thức, trình độ, ứng xử của công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hà Nội cũng chú trọng thực hiện hiệu quả cơ chế khoán kinh phí hành chính, tự chủ tự chịu trách nhiệm, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị và góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, từ đó họ ngày càng gắn bó, yêu thích hơn với công việc.

Theo bnews.vn

Đột phá cải cách hành chính để thúc đẩy tăng trưởng

Ngày 4-7-2017, Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa IX bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với phiên khai mạc và thảo luận tại tổ. Tham dự có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Có tăng trưởng nhưng lực cản còn nhiều

Tại phiên khai mạc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng mà chương trình kỳ họp đề ra sát với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo tuân thủ pháp luật đáp ứng sự phát triển của TP. Trong đó, với tờ trình về kinh tế - xã hội tập trung thảo luận giải pháp nào cho tăng trưởng bền vững, đặc biệt là đạt chỉ tiêu tổng sản phẩm nội địa tăng 8,4% - 8,7% như Nghị quyết HĐND TP đề ra.

Tình hình quản lý trật tự đô thị tập trung là vấn đề lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn TP sao cho có kết quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các cấp chính quyền cần làm gì để tạo sự đột phá đồng bộ trong cải cách hành chính, thực hiện chính quyền điện tử có hiệu quả; cũng như các vấn đề về an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhận định, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,76% (cùng kỳ tăng 7,47%).

Tuy nhiên, ông Liêm cũng nhìn nhận, môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của kinh tế thành phố tuy có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu; phát triển thị trường gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của vốn. Việc cung cấp thông tin quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị còn nhiều hạn chế. Tiến độ khắc phục các vị trí ảnh hưởng do thi công dự án, khắc phục xử lý các vị trí lấn chiếm kênh rạch, tuyến cống, hầm ga, cửa xả bị lấn chiếm vẫn còn chậm ảnh hưởng lớn đến khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước đô thị. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình trạng ùn ứ giao thông vẫn còn xảy ra thường xuyên, tình trạng quá tải vẫn còn xảy ra tại các bệnh viện tuyến thành phố.

UBND TP cũng đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017, trong đó quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 như GRDP tăng 8,4-8,7%, thu ngân sách đạt 100% dự toán, thành lập mới 50.000 doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index)…

Báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP cho biết, nhân dân đồng tình về việc lập lại trật tự lòng lề đường. Nhưng cách làm hiện nay chưa đồng bộ, thiếu kiên quyết. Nguyên nhân là cơ quan chức năng chưa thực hiện hết chức năng, dư luận nghi ngờ có tình trạng bảo kê lòng lề đường, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa nghiêm. Chính quyền song song với lập lại trật tự lòng lề đường phải thực nghiêm trách nhiệm công vụ.

Trước đây, UBMTTQVN TP trên cơ sở tiếp thu ý kiến cử tri Q.Tân Bình và ý kiến phản ánh của người dân TP đã đề nghị không thực hiện dự án sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất. Từ đó đến nay, dư luận chung ngày càng bức xúc vì các ý kiến về việc này đã không được xem xét một cách cẩn trọng. Diễn biến tình hình theo chiều hướng xấu đi, khi khu vực sân bay ngày càng ngập nặng, kẹt xe nghiêm trọng đối nghịch với hình ảnh sân golf rộng rãi, khu biệt thự to lớn bên trong...

Tụt hạng cải cách hành chính là tiếng chuông báo động

Trong phần thảo luận tổ, các đại biểu phản ánh những búc xúc của cử tri cũng như gợi ý một số giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng đạt chỉ tiêu kinh tế đề ra. Liên quan đến vấn đề cải cách hành chính, đại biểu Lê Nguyễn Minh Quang (Q.Tân Bình) cho rằng cùng là thành phố mà Đà Nẵng liên tục dẫn đầu, còn tỉnh Bình Dương sát bên nhảy lên tới hơn chục bậc, trong khi TP liệc tụt hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (từ hạng 4 xuống hạng 6 rồi hạng 8). Đây là tiếng chuông cảnh báo để TP phải soi lại từng lĩnh vực, có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao năng lực cạnh tranh, như phải minh bạch trong lĩnh vực đất đai, xóa bỏ đi những chi phí không chính thức…

Còn đại biểu Võ Văn Tân (huyện Củ Chi) đề nghị TP đã nhận diện ra ách tắc về thủ tục hành chính thì cần triển khai thực hiện ngay tổ công tác giải quyết thủ tục đầu tư “một cửa”, doanh nghiệp nộp hồ sơ một chỗ nào thì đến đó nhận kết quả. “Dù có cải cách cở nào đi nữa nhưng không chú trọng đào tạo, rèn luyện đội ngũ công chức lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp trên hết thì khó mà hiệu quả”, đại biểu Tân nhấn mạnh.

Việc hỗ trợ, phát triển 50.000 doanh nghiệp, đại biểu Võ Văn Tân băn khoăn từ đầu năm đến nay chỉ vận động khoảng 750 hộ cá thể chuyển lên doanh nghiệp, trong khi đây là tiềm lực rất lớn để phát triển, phải chăng chúng ta đang thiếu một cơ chế hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể hơn. Được biết, các hộ cá thể hiện nay cho rằng lên doanh nghiệp họ tốn kém chi phí nhiều hơn; vậy chúng ta cần có chính sách giải quyết vấn đề về chi phí, để họ thấy cái lợi thì mới làm còn không tìm cách né tránh.

Nêu lên một vấn đề cụ thể, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê (Q.9) dẫn ra trường hợp một doanh nghiệp đầu tư một nhà máy giết mổ gia súc gia cầm hiện đại trên địa bàn Hóc Môn để giảm lò giết mổ thủ công không đảm bảo an toàn thực phẩm. Một lãnh đạo thành phố ủng cho làm nhưng một lãnh đạo khác chưa đồng ý, làm cho doanh nghiệp lâm vào tình cảnh khó khăn.

Xoay quanh vấn đề trật tự giao thông, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị Sở GTVT cần đánh giá cụ thể ảnh hưởng của việc thí điểm cho phép hãng Grab, Uber hoạt động làm cho giao thông thành phố ùn tắc như thế nào để có giải pháp đúng đắn. Ông Khuê cho rằng cùng lúc bao nhiêu phương tiện đỗ xuống đường trong khi diện tích không mở rộng được thì làm sao đi được. Chúng ta phải ý kiến với Bộ GTVT về việc để có hướng tháo gỡ cho tình hình hiện nay.

Ngày mai, (5-7), HĐND TP tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường và nghe báo cáo công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 2 năm (2015-2016).

Theo congan.com.vn