Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 01.9.2017

Bộ TT&TT thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính

Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại.

Chiều 22/8, tại trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp Thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2017 - 2020. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ.

Thế giới đang bước sang thời kỳ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Các thiết bị kỹ thuật số trở nên thông minh hơn, có thể kết nối được với nhau, quy trình quản lý sản xuất, phương thức làm việc dần chuyển sang tự động hoá với sự hỗ trợ của máy móc và robot.

Trước xu thế đó, công tác quản lý điều hành, cung cấp dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan Nhà nước đòi hỏi cải tiến nâng cao hiệu quả phương thức quản lý để thích ứng với nhu cầu của sự phát triển.

Vì lẽ đó, việc ứng dụng CNTT hiện đại hoá nền hành chính, xây dựng chính phủ điện tử trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Do vậy, cần ứng dụng các giải pháp công nghệ để đẩy nhanh quá trình tin học hoá quy trình thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại.

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, việc ban hành chương trình giai đoạn 2017 - 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT, hiện đại hoá nền hành chính, xây dựng chính phủ điện tử theo tinh thần nghị quyết 30C và nghị quyết 36A và chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ chương trình phối hợp này, các đơn vị liên quan về ứng dụng CNTT và cải cách hành chính của các Bộ, ngành, các Sở Nội vụ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trên cả nước có căn cứ để xây dựng ban hành các chương trình phối hợp, thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương, góp phần thúc đẩy gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT với cải cách hành chính trên phạm vi toàn quốc để xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. 

Theo vietnamnet.vn

Đề án của Bộ Nội vụ chưa làm rõ nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Trả lời Công văn số 4602/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc đề nghị tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Đề án “Đánh giá tổ chức hành chính Nhà nước” VCCI nhận định, mục tiêu của đề án dự thảo chưa thể hiện rõ nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước trong giai đoạn 2016 – 2020 như Quyết định 225 đã xác định.

Theo VCCI, đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức hành chính Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động của các tổ chức cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ công cung ứng cho doanh nghiệp và người dân.

Bám sát mục tiêu cải cách bộ máy hành chính

Kết quả đánh giá một cách khách quan, khoa học góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu “xây dựng hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của cơ quan hành chính Nhà nước”. Điều này đã được đặt ra tại Nghị quyết 30c/NQ – CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, kết quả đánh giá một cách khách quan, khoa học sẽ góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước đã được đặt ra trong Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Nhằm đảm bảo đề án ban hành thực hiện được các mục tiêu cải cách hành chính Nhà nước theo yêu cầu của Nghị quyết 30c và Quyết định 225 đặt ra, VCCI đề nghị đề án cân nhắc bổ sung mục tiêu chung là “Đánh giá khách quan, khoa học, đầy đủ chất lượng hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý đối với các tổ chức hành chính nhà nước, qua đó cung cấp căn cứ cho việc tiến hành cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”.

Theo đó, VCCI cũng đề nghị, điều chỉnh các mục tiêu cụ thể của đề án. Cụ thể, hiện nay dự thảo đang để các mục tiêu cụ thể chỉ tập trung vào việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xác định phương án đánh giá và định kỳ tổ chức đánh giá. Trong khí, bộ tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá chỉ là một sản phẩm đầu ra của đề án.

Theo VCCI, như vậy, đây mới chỉ dừng lại ở việc xác định mục tiêu cụ thể cho việc “xây dựng bộ tiêu chí”, thay vì việc “đánh giá tổ chức hành chính nhà nước”. Do đó, VCCI đề nghị điều chỉnh lại các mục tiêu cụ thể của đề án theo hướng  “Xác định các lĩnh vực đánh giá hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước, với các tiêu chí cụ thể”, hoặc có thể chỉ ra mục tiêu cụ thể cần cải thiện 5 lĩnh vực đánh giá, như 5 nhóm tiêu chí đã xác định trong Bộ chỉ tiêu được nêu tại Dự thảo.

Làm rõ cơ cấu và nguyên tắc hoạt động của hội đồng đánh giá

Liên quan đến đối tượng áp dụng, VCCI cho rằng, dự thảo dường như đang quy định mục tiêu và phạm vi hẹp hơn so với mục tiêu đã xác định. Cụ thể, trong toàn bộ phần mục tiêu là khái niệm “các tổ chức hành chính Nhà nước” mang ý nghĩa bao quát từ Trung ương tới cơ sở. Đồng thời, Dự thảo cũng xác định phạm vi của đề án là “đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức hành chính trên phạm vi cả nước từ Trung ương đến địa phương”. Tuy nhiên, trong phần đối tượng đánh giá, bên cạnh các bộ, cơ quan ngang bộ, là các “cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là các sở)”, không có UBND cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Bởi, đây cũng là một nhóm các tổ chức hành chính Nhà nước và đảm nhiệm các nhiệm vụ quản lý Nhà nước, cung cấp nhiều dịch vụ công cho doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc đưa nhóm này vào đối tượng đánh giá hoặc không thì cần có giải thích cụ thể trong đề án.

Ngoài ra, liên quan đến nội dung hội đồng đánh giá, hiện nay dự thảo đã đưa ra quy định về thành lập hội đồng đánh giá và quy trình đánh giá. Theo đó, hội đồng này sẽ đánh giá, thẩm định kết quả chất lượng hoạt động cảu các tổ chức hành chính Nhà nước. Tuy nhiên theo VCCI, dự thảo hiện chưa quy định rõ về cơ cấu của Hội đồng đánh giá, cũng như nguyên tắc hoạt động của hội đồng này. Do vậy, để đảm bảo cho công tác đánh giá được khách quan, trung thực, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cụ thể đối với tổ chức và hoạt động của hội đồng đánh giá này.

Theo enternews.vn

Thanh niên Khối các cơ quan đẩy mạnh cải cách hành chính

Sáng 30/8, Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Thanh niên Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông”.

Phát biểu tại Tọa đàm, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Lan Anh cho biết, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Khối và các cơ sở Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC của TP như: Tham mưu cho Thành đoàn tổ chức ngày công chức trẻ Thủ đô hướng dẫn nhân dân về thủ tục hành chính (TTHC); tọa đàm hỗ trợ DN về TTHC; mô hình một số cơ sở Đoàn tổ chức hướng dẫn người dân, DN với công tác CCHC và hàng ngày, các Đoàn viên thanh niên công chức trẻ tham mưu thực hiện các nội dung về rà soát TTHC, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Tuy nhiên, ở quy mô Đoàn Khối vẫn chưa tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động để động viên, khuyến khích, định hướng đoàn viên thanh niên và các cơ sở đoàn tham gia cải cách TTHC.

Chính vì thế, các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận về 2 nội dung chính: Trao đổi các giải pháp để thực hiện tốt công tác CCHC, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; và góp ý cho Dự thảo Quy định áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các DN, hợp tác xã được TP giao cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Các ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản Quy định một cửa trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, DN, hợp tác xã được giao cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sẽ được Ban Tổ chức giao Đoàn Thanh niên Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở Nội vụ và UBND TP Hà Nội để văn bản khi ban hành đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Lan Anh cho biết, sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối, Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Thành phố sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan TP tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, trong đó phát động và quán triệt các cơ sở đoàn và các đoàn viên thực hiện tốt một số nội dung sau:

100% đoàn viên nắm chắc TTHC, quy định về quy trình, thẩm quyền giải quyết công việc thuộc ngành, lĩnh vực công tác; 100% cơ sở đoàn đăng ký tham gia phối hợp với cơ quan đơn vị rà soát, đơn giản hóa, cập nhật, xây dựng quy trình liên thông TTHC; quy trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị mình; Đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn tăng cường tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc ngành, lĩnh vực tại cơ quan, đơn vị mình và ở cấp huyện, cấp xã).

Cùng với đó, 100% cơ sở đoàn có Tổ công tác hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC ở cơ quan, đơn vị mình; 100% đoàn viên các cơ sở đoàn thực hiện đúng trách nhiệm, đúng quy định trong tiếp nhận, tham mưu, giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn; 100% đoàn viên và gia đình sử dụng DVC trực tuyến mức độ 3, 4 khi đề nghị cơ quan nhà nước giải quyết TTHC. 100% đoàn viên tham gia tiếp nhận, giải quyết TTHC được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp và CNTT. 100% đoàn viên thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng, cư trú theo quy định của UBND Thành phố đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; đặc biệt phải có tinh thần trách nhiệm cao, có tâm trong sáng, tận tụy với công việc và có thái độ chuẩn mực, trân thành với cá nhân, tổ chức.

Đoàn Khối, Đoàn Sở Nội vụ, Đoàn Sở Tư pháp, Sở TT&TT sẽ có đường dây nóng hỗ trợ đoàn viên, công chức, viên chức Khối về thực hiện các quy định, nghiệp vụ thực hiện quy trình trong rà soát, công khai TTHC, tiếp nhận, giải quyết TTHC, thực hiện DVC trực tuyến mức 3, mức 4; Đoàn Khối cũng sẽ xây dựng cơ chế phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền về những nơi chưa làm đúng quy định về TTHC để xử lý; phát hiện các gương về CCHC để đề nghị khen thưởng.

Đoàn Khối giao Đoàn Sở Nội vụ và các cơ sở đoàn liên quan mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ về tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ công theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND và Quyết định UBND Thành phố ban hành về cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị sự nghiệp.

Đoàn Khối sẽ phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến cải cách TTHC trong đoàn viên thanh niên; Ngày công chức trẻ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về TTHC; xây dựng tiêu chí chấm điểm sáng kiến thực hiện TTHC vào đánh giá thi đua hàng năm; và định kỳ giao ban trực tiếp và trực tuyến, các buổi sinh hoạt chuyên đề trao đổi kinh nghiệm, nắm tình hình chung.

Theo kinhtedothi.vn

Đòn bẩy cải cách hành chính

Cải cách thủ tục hành chính, đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ DN, tăng cường liên kết hợp tác… là những vấn đề Sở KH – ĐT tỉnh Kiên Giang quyết liệt thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.

Với vai trò là đơn vị tiên phong trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Nghị - GĐ Sở KH-ĐT tỉnh Kiên Giang cho rằng, CCTTHC, tạo môi trường đầu tư thân thiện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tỉnh nhằm tạo ra một nền hành chính công hiệu quả, chất lượng.

Bước chuyển cải cách

Tính đến nay, Sở KH - ĐT đã triển khai hai quy trình liên thông trong thực hiện thủ tục cho DN, nhà đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký DN thành lập mới còn 02 ngày, đăng ký thay đổi tối đa 01 ngày. Cùng với đó, Sở triển khai hiệu quả quy trình thủ tục liên thông đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong thực hiện các thủ tục và triển khai thực hiện dự án. Thực hiện đăng ký kinh doanh trực tiếp qua mạng theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tại địa bàn TP. Rạch Giá, huyện Phú Quốc. Đến nay đã có 45 DN đăng ký kinh doanh qua mạng.

Ngoài ra, Sở KH - ĐT tham mưu cho tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ như Nghị quyết số số 35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Do đó, ở lĩnh vực thuế, thời gian nộp thuế của DN trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 121,5 giờ/năm. Tỷ lệ DN kê khai thuế điện tử đạt 95%, nộp thuế trên 90% và hoàn thuế cho DN đúng thời gian quy định trên 90%. Thời gian nộp bảo hiểm xã hội không quá 49,5 giờ/năm. Thời gian thông quan giảm xuống còn 50% theo quy định như: hàng hóa thuộc luồng vàng quy định 02 giờ thực hiện dưới 01 giờ; hàng hóa luồng đỏ không phức tạp quy định 08 giờ thực hiện 04 giờ, luồng đỏ phức tạp quy định 2 ngày thực hiện 01 ngày. Riêng hàng luồng xanh (chiếm 80%) chỉ thực hiện khoảng 01 phút.

Để hỗ trợ DN hơn nữa, theo ông Nghị, tỉnh định kỳ tổ chức hai lần đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và DN trong năm. Hàng quý lãnh đạo tỉnh gặp gỡ DN, nhà đầu tư theo ngành nghề lĩnh vực để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN, nhà đầu tư hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Từ việc cải thiện môi trường đầu tư, năm 2016 Kiên Giang đã thu hút được 690 dự án, tổng vốn đăng ký 451.496 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm 2017 Kiên Giang đã có 03 nhà đầu tư đăng ký đầu tư và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký là 1.618 tỷ đồng. 02 nhà đầu tư FDI đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký là 1.280.086.543 USD. “Các dự án đầu tư đã tạo ra giá trị sản xuất mới, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cuả tỉnh”, ông Nghị nói.

Để có được những thành quả đó, ông Nghị cho rằng, ngoài việc tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, Kiên Giang còn tập trung kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh, chọn lựa những nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để triển khai, thực hiện các dự án.

Đến nay, trong lĩnh vực du lịch, tỉnh Kiên Giang đã có Tập đoàn Vin Group, Sun Group, Công ty du lịch Hoà Bình… đến đầu tư góp phần đưa Phú Quốc trở thành trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao của khu vực và thế giới theo đúng định hướng phát triển của Chính phủ. Trong lĩnh vực nông nghiệp có Tập đoàn Trung Sơn, Công ty Thông Thuận, Công ty Minh Phú,… tham gia đầu tư nuôi tôm công nghiệp, chế biến thuỷ sản tạo ra chuỗi sản phẩm từ nuôi trồng đến xuất khẩu. Ngoài ra, còn thu hút có những DN lớn, có thương hiệu uy tín như Bia Sài Gòn, may Vinatex, giầy Thái Bình, siêu thị Metro Cash & Carry, siêu thị Coop Mart... tham gia thực hiện dự án sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục cắt giảm những thủ tục không cần thiết

Mặc dù vậy, nhìn vào chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016, ông Nghị chia sẻ, Kiên Giang vẫn có 5 chỉ số giảm điểm là: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, tính năng động của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý. Những chỉ số này làm thay đổi vị trí của Kiên Giang trong bảng xếp hạng toàn quốc từ vị trí thứ 11 năm 2015 xuống vị trí thứ 13 năm 2016.

Điều này cũng thể hiện thái độ không hài lòng của DN, nhà đầu tư đối với công tác thực hiện các TTHC, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN. Qua đó cho thấy, công tác CCHC tại một số cơ quan, đơn vị, chính quyền huyện thị từng nơi, từng lúc chưa được quan tâm đúng mức. Nhận thức của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ có lúc lơi là, thiếu trách nhiệm, thiếu tinh thần phục vụ,… dẫn đến tình trạng “một cửa nhưng nhiều khóa” gây khó khăn cho DN, nhà đầu tư. Điều này đã và sẽ tác động không nhỏ đến công tác thu hút đầu tư và định hướng phát triển của Kiên Giang.

Trước những thách thức còn hiện hữu, lãnh đạo tỉnh khẳng định tiếp tục đồng hành cùng 6.656 DN của tỉnh. Do đó, năm 2017 Kiên Giang đã đưa ra các quyết sách thực thi, quyết liệt “biến” lý thuyết thành hành động, tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư…

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho công dân và DN để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, làm khó DN trong quá trình giải quyết TTHC… “Chính quyền tỉnh đặt việc hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho DN với chủ trương “xem thành công của cộng đồng DN, nhà đầu tư là thành công của tỉnh””, ông Nghị quả quyết. Cụ thể, giao nhiệm vụ, trách nhiệm phân cấp phân quyền, tự chịu trách nhiệm, xử lý người đứng đầu… cho từng đơn vị liên quan.

Huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy hợp tác thu hút đầu tư, hỗ trợ tổ chức, DN, nhà đầu tư, tăng cường thiết lập mối liên kết hợp tác, mở rộng quan hệ để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền.

“Hiện Kiên Giang tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh như du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, kêu gọi đầu tư vào các KCN của tỉnh. Về du lịch, ngoài địa bàn Phú Quốc, tỉnh kêu gọi đầu tư vào khu vực Hà Tiên – Kiên Lương, huyện Kiên Hải, vườn Quốc gia U Minh Thượng là những nơi có nhiều tiềm năng, với nhiều loại hình, sản phẩm du lịch độc đáo. Về nông nghiệp thu hút nuôi tôm công nghiệp địa bàn Kiên Lương, Giang Thành và một số huyện ven biển. Đặc biệt là tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện để kêu gọi đầu tư vào các dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên đảo Phú Quốc…” ông Nghị hồ hởi nói.

Nhìn nhận về vấn đề này, ông Mai Thành Chính - GĐ Cty TNHH 1TV Thành Chính đánh giá, những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của chính quyền tỉnh cùng các sở, ngành nên việc đầu tư phát triển, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN đã đi vào chiều sâu. “Trong thời gian tới tỉnh cần có chính sách kêu gọi nhà đầu tư có tiềm năng vào phát triển du lịch, đưa ngành du lịch của tỉnhphát triển thành chuỗi liên kết, nâng cao trình độ nghiệp vụ du lịch gắn liền với đầu tư cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, để CCHC tốt hơn nữa, tới đây theo tôi tỉnh cần thành lập Trung tâm hành chính công để thủ tục đơn giản, ngắn gọn nhất cho DN và người dân”, ông Chính hiến kế.

Theo enternews.vn