Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 01.12.2017

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại tỉnh Trà Vinh

Ngày 1/12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã làm việc với tỉnh Trà Vinh về tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2017.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác đánh giá cao sự quyết liệt của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đầy đủ và kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ trong công tác cải cách hành chính, qua đó đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Điển hình là hơn 1.500 thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã được giảm 1/2 thời gian so với quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Trà Vinh vẫn còn những hạn chế trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, triển khai đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế, niêm yết thủ tục hành chính công khai... Thời gian tới, tỉnh cần tập trung đồng bộ và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hiệu quả nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Đồng thời, phải nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phương thức tiếp xúc các thủ tục hành chính; trong đó chú trọng mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo Chính phủ.

Những hạn chế trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Trà Vinh đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng nhìn nhận và cho biết sẽ tập trung khắc phục trong thời gian tới. Tỉnh Trà Vinh kiến nghị với Đoàn công tác nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét sửa đổi một số nội dung của các Nghị định cho phù hợp hơn với tình hình địa phương.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình, năm 2017, UBND tỉnh Trà Vinh đã sửa đổi, bổ sung, công bố nhiều thủ tục hành chính nhằm cập nhật kịp thời các quy định mới. Đến nay, tỉnh Trà Vinh có tổng số 1.738 thủ tục hành chính. Hiện 1.565 thủ tục hành chính đã được cắt giảm 1/2 thời gian, 94 thủ tục cắt giảm 1/3 thời gian so với quy định; 727 thủ tục hành chính giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Toàn tỉnh có 19 sở, ban, ngành tỉnh, 9 huyện, thị xã, thành phố và 106/106 xã, phường, thị trấn đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; 7 cơ quan, đơn vị thực hiện theo cơ chế một cửa liên thôn với 115 thủ tục hành chính được áp dụng.

Tỉnh thực hiện cải cách tổ chức bộ máy như: sáp nhập 5 bệnh viện đa khoa cấp huyện vào trung tâm y tế huyện; hợp nhất Trung tâm Thể dục thể thao và Trung tâm bơi lặn thành Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao; hợp nhất Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và Trường Năng khiếu thể dục thể thao thành Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và thể thao; sáp nhập Đoàn Cải lương Ánh Hồng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh…

Theo baotintuc.vn

Hội nghị tập huấn Công tác cải cách hành chính năm 2017

Sáng ngày 29/11, tại Lào Cai, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng dự có ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Hội nghị là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 2362/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017 của Bộ. Đây là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đối với nhiệm vụ CCHC và nâng cao chất lượng CCHC của Bộ TT&TT trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, cải cách bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ - cơ quan thường trực CCHC của Bộ đã xây dựng kế hoạch và được Lãnh đạo Bộ phê duyệt tổ chức hội nghị tập huấn CCHC năm đầu tiên cho cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Ngoài ra, Hội nghị tập huấn sẽ có các phát biểu tham luận của đại diện Bộ Nội vụ nhằm truyền đạt kiến thức tổng quan về công tác CCHC, những nội dung cơ bản về công tác CCHC giai đoạn 2017-2020 trên các lĩnh vực, kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng CCHC của các bộ, ngành địa phương khác và giới thiệu về Bộ chỉ số CCHC của cấp Bộ để thống nhất nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT trong công tác CCHC.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: “CCHC là yêu cầu khách quan của mọi nền hành chính và của bất kỳ quốc gia nào. Ở nước ta hiện nay, CCHC được Đảng và Chính phủ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.”

Thứ trưởng cũng đánh giá trong những năm qua, công tác CCHC của Bộ TT&TT đã đạt được những kết quả tích cực nhằm thực hiện Quyết định số 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Qua đó, hệ thống văn bản QPPL tiếp tục được hoàn thiện; thủ tục hành chính ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hóa; bộ máy quản lý Nhà nước liên tục được kiện toàn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và giảm chi ngân sách; tăng cường ứng dụng CNTT góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Với những giải pháp khoa học, hiệu quả, kết quả CCHC của Bộ TT&TT đã có sự cải thiện đáng kể về điểm số (từ 82,04/100 năm 2015 lên 84,02/100 năm 2016) và xếp hạng (từ vị trí 19/19 năm 2015 lên vị trí 5/19). Năm 2017, Bộ TT&TT là một trong số ít Bộ đã thực hiện việc đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các Cục trực thuộc Bộ, tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động của các Cục đối với nhiệm vụ CCHC và năm 2018 sẽ thực hiện việc đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC đối với cả các Vụ, Văn phòng và Thanh tra. Đây là một trong những đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Bộ TT&TT nhằm nâng cao chất lượng CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác CCHC của Bộ. Trong đó, nhận thức về CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự đầy đủ, toàn diện; Chính sách pháp luật về TT&TT đôi khi còn chưa theo kịp thực tiễn; Tỷ lệ các văn bản QPPL được xây dựng, ban hành đúng tiến độ đăng ký chưa cao; Còn một số thủ tục hành chính chưa phù hợp với thực tế, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp; Kết quả tinh giản biên chế chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; Việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thời gian qua chưa cao; Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chưa cao, chưa phát huy được thế mạnh của Ngành.

Chính vì vậy, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng CCHC của Bộ TT&TT, việc tập huấn, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về CCHC là rất cần thiết. Thứ trưởng đề nghị các học viên chủ động trao đổi, thảo luận với giảng viên về các nội dung được truyền đạt, đồng thời, nắm bắt được những kiến thức bổ ích, thiết thực để thực hiện tốt công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình.

Theo infonet.vn

Cải cách hành chính tạo thuận lợi cho nhà đầu tư

Tại hội nghị sơ kết về tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2017 diễn ra vào chiều 30-11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Nội vụ và Sở KH-ĐT khẩn trương tham mưu để UBND TP lập tổ công tác liên ngành đầu tư trên địa bàn TPHCM và đưa vào hoạt động trong năm 2018.

Đóng cửa trường mầm non hành hạ trẻ em

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong bất ngờ yêu cầu lãnh đạo Sở GD-ĐT báo cáo về vụ việc đánh đập, hành hạ trẻ em xảy ra ở Lớp mẫu giáo Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12).

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho rằng nạn đánh đập, hành hạ trẻ em từng xảy ra ở quận Thủ Đức và vài nơi khác trên địa bàn TPHCM. Liên quan đến việc này, Thành ủy, UBND TP đã có các chỉ thị và Sở GD-ĐT cũng thường xuyên có chỉ đạo, kể cả việc phối hợp các hội, đoàn kiểm tra xử lý. Tuy nhiên, những sự việc đau lòng như thế vẫn xảy ra. “Về Lớp mẫu giáo Mầm Xanh, quận 12 đã phối hợp với phường kiểm tra song không phát hiện được gì”, ông Lê Hồng Sơn giãi bày và nhận xét đây là sự việc đau lòng song kiểm soát lại rất khó khăn. Ngay cả trường hợp có nghi ngờ, tổ chức đoàn đến bấm chuông kiểm tra cũng không thể có chứng cứ xác định có chuyện hành hạ.

Về giải pháp, ông Lê Hồng Sơn cho biết Sở GD-ĐT từng nghĩ đến việc lắp camera theo dõi, nhưng phương án này chưa thực hiện được. Nguyên do, Bộ GD-ĐT chưa có các hướng dẫn cụ thể, trong khi Sở GD-ĐT rà soát các quy định thì gặp vướng mắc, như quyền trẻ em chẳng hạn.

Tuy nhiên, trước sự việc này, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu, Sở GD-ĐT đang phối hợp với Sở Tư pháp để rà soát pháp lý, yêu cầu các cơ sở mầm non gắn camera giám sát. Sở GD-ĐT cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các quận, huyện tăng cường kiểm tra sâu sát hơn đối với tất cả các hoạt động nhóm lớp ngoài công lập; đồng thời đề nghị các hội đoàn vận động, kêu gọi người dân khu vực các trường mầm non hỗ trợ giám sát và trình báo khi phát hiện có nạn bạo hành xảy ra. “Đối với những trường hợp vi phạm thì phải xử lý nghiêm khắc, dứt khoát đóng cửa, không thể chấp nhận những người như vậy đứng lớp hay mở lớp tư thục dạy trẻ mầm non”, ông Lê Hồng Sơn khẳng định.

Thương mại điện tử tăng trưởng mạnh

Về tình hình kinh tế, Giám đốc Sở KH-ĐT Sử Ngọc Anh cho biết từ đầu năm đến nay, lĩnh vực dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển; kim ngạch xuất khẩu và tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung của TPHCM. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 11 tháng ước đạt gần 837.400 tỷ đồng, tăng 11,51% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,02%); trong đó thương mại bán lẻ hàng hóa chiếm 64,3%, tăng 11,76%. Về xuất khẩu, một số mặt hàng duy trì được mức tăng cao như cao su tăng 18%; rau quả tăng 22,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 25,3%; phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 55,1%...

Lãnh đạo Sở Công thương nhận định sự tăng trưởng mạnh của các trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ và cửa hàng tiện lợi. Đặc biệt, hoạt động thương mại điện tử tăng rất cao khi tính đến cuối tháng 11-2017, toàn TPHCM có 127.000 website thương mại (năm 2016 có hơn 96.000, tăng hơn 30%). Trong cả nước, số lượng website thương mại điện tử của TPHCM chiếm hơn 80%. Qua tính toán từ đầu năm nay, mô hình này tăng trưởng 20%, ước đạt 53.700 tỷ đồng. Lãnh đạo Sở Công thương cũng nhận định phương thức mua bán như hiện nay sẽ thay đổi mạnh mẽ, dần chuyển qua thương mại điện tử. Do đó, nếu đầu tư tốt và có sự quản lý phù hợp thì hoạt động này sẽ có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế của TPHCM.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm 2017 nên với tốc độ tăng trưởng hiện nay thì đến cuối năm sẽ khó đạt chỉ tiêu đề ra (từ 8,4% - 8,7%). Lĩnh vực thu ngân sách cũng phải có nhiều cố gắng mới có thể đạt kế hoạch... Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết trong năm 2018 TPHCM sẽ tập trung triển khai đề án đô thị thông minh, trước hết sẽ tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung, trung tâm điều hành, trung tâm an ninh mạng, trung tâm mô phỏng dự án và một số dự án hợp phần.

Liên quan đến thủ tục cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Nội vụ và Sở KH-ĐT phối hợp tham mưu để UBND TP lập tổ công tác liên ngành đầu tư trên địa bàn TPHCM nhằm tạo điều kiện, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho nhà đầu tư. Năm 2018, TPHCM sẽ chính thức đưa tổ này vào hoạt động. Hiện nay là khi nhà đầu tư nộp đơn đề nghị thực hiện dự án nào đó thì các sở ngành của TP “chỉ” nhà đầu tư qua chỗ này đến chỗ kia lòng vòng rất lâu và không biết hạn định cụ thể về thời hạn giải quyết. Do đó, TPHCM sẽ quy định rõ quy trình, thời hạn giải quyết hồ sơ của các nhà đầu tư nhằm tạo sự công khai, minh bạch và thuận lợi cho nhà đầu tư.

Theo sggp.org.vn

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động THADS

Hoạt động cải cách hành chính trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự (THADS) thời gian qua đã có chuyển biến tích cực khi bên cạnh sự quan tâm, đầu tư đối với công tác phát triển nội bộ hệ thống, Tổng cục THADS đã tiến hành nghiên cứu triển khai áp dụng cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến THADS.

Đây là một trong những hành động “quyết liệt, phục vụ nhân dân”, tạo tiền đề và động lực cho các hoạt động cải cách hành chính những năm tiếp theo của hệ thống THADS.

Từ 15/7/2016 đến 15/2/2017, Cục THADS và Chi cục THADS trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sơn La, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang đã tổ chức thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa. Trong thời gian thí điểm, các cơ quan THADS đã tiếp nhận và hỗ trợ 111 yêu cầu thi hành án của các tổ chức, cá nhân, trong đó tập trung chủ yếu tại TP HCM với 84 yêu cầu.

Quá trình thí điểm cho thấy việc thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án là một chủ trương đúng đắn, góp phần tiết kiệm thời gian cho đương sự, tạo sự minh bạch trong tác nghiệp của cơ quan THADS, tạo sự chủ động về khối lượng công việc để giải quyết một cách hiệu quả. Tuy chưa có nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn sử dụng phương thức hỗ trợ mới của cơ quan THADS nhưng những cá nhân đã sử dụng phương thức hỗ trợ mới này đều đánh giá cao và hài lòng, nhất là đối với những người ở xa cơ quan thi hành án. Tuy nhiên, quá trình thí điểm hỗ trợ trực tuyến cũng đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần giải quyết. Về nhân sự, việc thực hiện quy trình hỗ trợ trực tuyến đòi hỏi phải có nhân sự là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện công việc, dẫn đến công chức phải kiêm nhiệm công việc này đã chịu nhiều áp lực, thiếu tập trung trong công việc.

Về địa chỉ email hỗ trợ trực tuyến, hiện nay hệ thống tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ trực tuyến vẫn đang được thực hiện qua 2 đường là gửi trực tiếp tại đường link Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS và các Trang thông tin điện tử của Cục THADS địa phương; gửi trực tiếp đến địa chỉ email hỗ trợ được cung cấp chính xác trên Trang thông tin điện tử. Một số tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đã có phản hồi về việc không thể gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc có gửi được nhưng không nhận được thông tin phản hồi hỗ trợ từ phía cơ quan THADS.

Về nhận thức và tâm lý của người dân, không ít trường hợp tổ chức, cá nhân biết về dịch vụ hỗ trợ trực tuyến đơn yêu cầu thi hành án và có khả năng, điều kiện để gửi đơn hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, tuy nhiên họ vẫn chưa thực sự đón nhận và thường xuyên sử dụng dịch vụ này do tâm lý vẫn muốn liên hệ trực tiếp với cơ quan THADS để yên tâm. Trong khi đó, nếu sử dụng phương thức hỗ trợ trực tuyến của cơ quan THADS thì họ sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại so với việc đi nộp trực tiếp. Thực tế cũng cho thấy người yêu cầu thi hành án cư trú trên khắp cả nước, tuy nhiên việc tuyên truyền phương thức hỗ trợ trực tuyến trong thời gian qua chỉ ở một số địa phương áp dụng thí điểm nên đa số người dân chưa nắm bắt được thông tin về sự đổi mới trong công tác THADS.

Đối với kết quả triển khai cơ chế một cửa tại các Cục THADS được thí điểm đã diễn ra tương đối bài bản, giai đoạn thí điểm được thực hiện đối với 5 thủ tục gồm: đề nghị xác nhận kết quả thi hành án; yêu cầu thay đổi chấp hành viên; ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu; yêu cầu hoãn thi hành án; đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án. Sau 7 tháng triển khai thí điểm, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận theo cơ chế một cửa tại 12 tỉnh, thành phố là 9.558 hồ sơ, trong đó tại cấp Cục là 1.024 hồ sơ, cấp Chi cục là 8.534 hồ sơ.

Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đã được hầu hết người dân, cơ quan tổ chức đồng tình ủng hộ; khắc phục triệt để tình trạng thất hẹn, trễ hẹn với dân, giảm bớt tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà cho người dân. Mặc dù cơ chế một cửa đã được triển khai thí điểm thống nhất tại 12 địa phương nhưng số hồ sơ giải quyết qua cơ chế một cửa so với số hồ sơ phát sinh trên thực tế vẫn còn thấp. Việc triển khai thí điểm tại một số địa phương còn chậm, còn tình trạng bố trí công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không có chuyên môn và am hiểu về các thủ tục hành chính thực hiện thí điểm. Một số đơn vị có thành lập Bộ phận một cửa nhưng thực tế bộ phận này lại không hoạt động mà vẫn giải quyết công việc theo nếp cũ.

Để đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa, hệ thống THADS cần tiếp tục các biện pháp duy trì hoạt động ổn  định, đi vào nền nếp của Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến tại các cơ quan THADS; nghiên cứu, mở rộng phạm vi hỗ trợ trực tuyến, cơ chế một cửa trong lĩnh vực THADS; rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trong hệ thống tổ chức THADS để nghiên cứu và đề xuất những dịch vụ hành chính công có khả năng cung cấp trực tuyến mức độ 3 trở lên.

Theo xaluan.com

Hiệu quả tích cực từ chuyển biến trong cải cách hành chính

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, thành phố đã siết chặt kỷ cương, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trên tinh thần lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Kết quả đạt được ở các ngành, các cấp là rất đáng ghi nhận.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tận tình, thân thiện

Thành phố xác định, để công tác cải cách hành chính thật sự hiệu quả, cùng với nâng cao ý thức trách nhiệm, việc tạo dựng thái độ tận tình, thân thiện trong công tác của mỗi cán bộ, công chức đóng vai trò rất quan trọng. Bởi nếu tiếp cận xử lý công việc với tinh thần tích cực, thái độ vui vẻ, tận tình thì công việc dù nhiều, dù khó đến đâu cũng sẽ dễ dàng tháo gỡ và giải quyết nhanh chóng. Vì vậy, ngày 25-1-2017, thành phố ra Quyết định số 522/QĐ-UBND ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Bộ quy tắc có ý nghĩa trong việc hoàn thiện tác phong công tác của người cán bộ, công chức, đồng thời góp phần tạo sự tin tưởng, quý mến của người dân đối với bộ máy thực thi công vụ. Sau khi ban hành, các đơn vị đã tổ chức quán triệt và niêm yết tại tất cả các bộ phận tiếp dân, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, các đơn vị thực hiện dịch vụ công 10 nội dung gồm: “Khách đến, được chào hỏi. Khách ở, luôn tươi cười. Khách hỏi, được tư vấn. Khách yêu cầu, phải tận tâm. Khách cần, được thông báo. Khách vội, giải quyết nhanh. Khách chờ, được xin lỗi. Khách phàn nàn, phải lắng nghe. Khách nhờ, luôn chu đáo. Khách về, được hài lòng”.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, Bộ quy tắc gồm bốn chương và 11 điều, nêu rõ mục đích, đối tượng, phạm vi; các quy tắc ứng xử chung; quy tắc ứng xử với người dân, có cơ chế khen thưởng, kỷ luật đã được triển khai nhanh chóng ở các ngành, các cấp. Trong thực tế đã ghi nhận những chuyển biến đáng kể. Đáng chú ý là xuất hiện nhiều sáng kiến, cách làm hay. Quận Long Biên là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện kỷ cương hành chính, có sự đổi mới khá rõ nét về tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, đem lại sự hài lòng cho người dân. Không chỉ việc cấp, đổi hay tách hộ khẩu, thẻ căn cước công dân, nhiều thủ tục khác cũng được quận thực hiện vào ngày thứ bảy hằng tuần. Riêng đối với cấp thẻ căn cước công dân, lực lượng công an phối hợp chính quyền, công an các phường trên địa bàn làm ngoài giờ hành chính, thành lập Tổ công tác phục vụ cấp thẻ căn cước công dân lưu động cho người già, yếu hay bệnh tật. Để duy trì hiệu quả công tác, hằng tháng, quận thực hiện đánh giá, biểu dương, có hình thức khen thưởng đối với cán bộ, công nhân viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và công khai trên Cổng thông tin của quận.

Nam Từ Liêm cũng là một trong những địa phương đi đầu về đổi mới tác phong công tác cán bộ. Toàn hệ thống chính trị của quận và tất cả các phường đều xây dựng, triển khai thực hiện chính quyền thân thiện đến các ngành, bộ phận chuyên môn. 100% các phường quán triệt cán bộ phải năm biết (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn); năm rõ (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả), ba không (không chậm trễ giải quyết hồ sơ và công việc, không sách nhiễu, phiền hà nhân dân, không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần).

Quận Hoàn Kiếm lại gắn đặc thù của địa phương qua việc thực hiện Quy tắc ứng xử với Đề án "Một số nét văn hóa ứng xử của người dân phố cổ". Một hoạt động nổi bật, thu hút được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn là Hội thi tuyên truyền "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan trực thuộc thành phố" gắn với thực hiện năm tiêu chí ứng xử của người dân phố cổ. Hội thi có sức lan tỏa lớn, thông qua đó các nội dung của việc thực hiện Quy tắc ứng xử "ngấm" vào suy nghĩ, hành động của từng cán bộ, công chức, giúp họ hoàn thành công việc với chất lượng tốt hơn.

Sở Du lịch Hà Nội quán triệt và đẩy mạnh tinh thần "đón khách bằng nụ cười", tích cực tuyên truyền việc đổi mới thái độ phục vụ đối với các khách sạn, nhà hàng, các cơ sở hoạt động du lịch; mở các lớp tập huấn cho đội ngũ lái xe trên địa bàn; tổ chức các lớp tập huấn du lịch cho nhân dân một số khu vực thường tiếp xúc với khách như: phường Quảng An (quận Tây Hồ), phường múa rối nước Đào Thục (huyện Đông Anh)... Qua đó, người dân các địa phương được cung cấp thêm kỹ năng làm du lịch, hiểu được tầm quan trọng của cung cách, thái độ phục vụ đối với khách. Tiêu chí "đón khách bằng nụ cười" đã góp phần quan trọng trong việc Hà Nội vượt mục tiêu đón 4,3 triệu khách du lịch trong năm 2017.

Thực hiện nghiêm để duy trì bền vững

Mặc dù việc triển khai quy tắc ứng xử được gắn chặt với thực hiện các nhiệm vụ của năm kỷ cương hành chính, nhưng tại một số đơn vị vẫn xảy ra vụ việc đáng tiếc liên quan thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Đó là việc một số cán bộ UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa) có thái độ thiếu đúng mực khi làm thủ tục khai tử hay sự việc một số cán bộ UBND quận Thanh Xuân và phường Thanh Xuân Bắc đỗ xe sai quy định, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây bức xúc trong dư luận, đồng thời làm xấu hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Ngay sau khi xảy ra những sự việc nêu trên, thành phố chỉ đạo các quận Đống Đa, Thanh Xuân xử lý nghiêm các cá nhân để xảy ra sai phạm, đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc thành phố rút kinh nghiệm sâu sắc, chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, nhân viên. Quận Đống Đa có công văn gửi 21 phường trực thuộc nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính. Trong đó, nhấn mạnh các phường phải thường xuyên quán triệt nội dung của quy tắc ứng xử, thay đổi tư duy, đổi mới lề lối làm việc. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử không chỉ tại cơ quan mà còn ở nơi cư trú, nơi công cộng. Quận đã thành lập ba đoàn công tác thực hiện giám sát thi hành công vụ tại sáu phường và sáu Chủ tịch UBND phường trên địa bàn. Các quận, huyện: Thanh Xuân, Ba Đình, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm... đều tích cực tổ chức các đoàn giám sát đột xuất kiểm tra tình hình thi hành công vụ. Các quận, huyện như: Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Thanh Oai, Thường Tín... thực hiện lồng ghép các Quy tắc ứng xử với xây dựng mô hình Cơ quan văn hóa... Nhờ sự nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị, hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô, nhất là những cán bộ, nhân viên thường xuyên tiếp xúc với nhân dân đã có bước thay đổi căn bản, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, an sinh xã hội...

Từ nền tảng đạt được của Năm Kỷ cương hành chính 2017, thành phố chọn năm 2018 là Năm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ thống chính trị; trong đó nhấn mạnh hơn nữa tới việc xây dựng tác phong công tác, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Bởi trong bất kỳ thời điểm nào, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố cốt lõi tạo nên sự thành công của mọi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Theo nhandan.com.vn

Thanh Hóa: Vẫn còn nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính

Dân trí Quá trình hoạt động, việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trước đây đã nảy sinh những bất cập, hạn chế, không đáp ứng đủ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó, tỉnh Thanh Hóa đã đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động nhằm tạo bước đột phá, giảm thiểu các TTHC.

Qua khảo sát, đánh giá cho thấy, mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân trong giai quyết TTHC chỉ đạt từ 70 đến 80%, vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, nhiều ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân không được giải quyết triệt để.

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm; vẫn còn tình trạng vi phạm kỷ luật giờ giấc làm việc, chất lượng giải quyết công việc chưa cao; còn có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp...

Vì vậy, ngày 27/11, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm hành chính công (gọi tắt là Trung tâm). Trung tâm được thành lập trên cơ sở giải thể bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đây là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Trung tâm có chức năng giải quyết 1.236/1.427 Trung tâm của 15 cơ quan sở, ban, ngành.

Trụ sở của Trung tâm được bố trí tại tầng 1 và tầng 2, Thư viện tỉnh Thanh Hóa với 34 bàn giao dịch của các sở, ban, ngành để tiếp nhận hồ sơ; có các bàn hướng dẫn, thu phí, lệ phí và trả kết quả TTHC trực tiếp và gián tiếp qua bưu điện.

Đặc biệt, với việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, thống nhất trong giải quyết TTHC, là đầu mối xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm xử lý TTHC đến các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm kết nối việc quản lý hồ sơ từ Trung tâm về các sở, ngành và ngược lại.

Bên cạnh đó, hệ thống này còn cho phép công dân, doanh nghiệp đánh giá trực tiếp thái độ phục vụ của công chức tại Trung tâm, qua đó tăng tính minh bạch, hạn chế tiêu cực trong giải quyết các TTHC.

Theo ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, việc đưa Trung tâm đi vào hoạt động là tiền đề quan trọng tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Với phương châm “Công khai, minh bạch, chính xác, hiệu quả”, cải cách hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để góp phần nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành của các cấp, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo sự thuận lợi cao nhất cho tổ chức, công dân.

Với việc khai trương Trung tâm sẽ góp phần khắc phục được tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh và giảm được phiền hà, tiêu cực trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

Việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp của các sở, ban, ngành sẽ được Trung tâm theo dõi chặt chẽ. Nếu hồ sơ, thủ tục bị giải quyết quá hạn thì các sở, ban, ngành trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính phải công khai xin lỗi các tổ chức, cá nhân và có văn bản giải trình với UBND tỉnh...

Theo dantri.com.vn